TURKEXIM Importers Search Engine                                                                                               Language Options 
  • https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  • https://www.instagram.com/importerssearchengine/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

nace kodları -MESLEK GRUBU 9

NACE KODLARI MESLEK GRUBU 09


NACE Faaliyet Kodları

64.11.06Merkez bankası faaliyetleri
64.19.01Bankaların faaliyetleri (katılım bankaları, tasarruf bankaları, kredi birlikleri vb. dahil, merkez bankası ve yatırım bankaları hariç)
64.20.19Holding şirketlerinin faaliyetleri (bağlı iştiraklerini yönetenler hariç)
64.30.01Trustlar, fonlar ve benzeri mali varlıklar
64.91.01Finansal kiralama (finansal leasing)
64.92.01Diğer kredi verme faaliyetleri (bankacılık sistemi dışında borç para verilmesi, uluslararası ticari finansman, mevduat kabul etmeyen uzmanlaşmış kuruluşlarca konut kredisi verilmesi, rehin karşılığında borç para verilmesi vb.) (ikrazatçılar hariç)
64.92.04Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri
64.92.07İkrazatçıların faaliyetleri
64.92.08Tüketici finansman şirketlerinin faaliyetleri
64.99.01Faktöring faaliyetleri
64.99.03Gayrimenkul yatırım ortaklığı
64.99.08Yatırım bankacılığı faaliyetleri
64.99.09Varlık yönetim şirketlerinin faaliyetleri (mülkiyet devri yoluyla yapılanlar)
64.99.10Menkul kıymet yatırım ortaklığı
64.99.90Başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri (swap, opsiyon ve diğer riskten korunma sözleşmelerinin yazılması, vb. dahil)
65.11.02Hayat sigortası faaliyetleri
65.12.13Hayat sigortası dışındaki sigortacılık faaliyetleri (sağlık, yangın, motorlu taşıt, konut, tarım, denizcilik, havacılık, kaza, doğal afet, ulaştırma, nakliyat, para kaybı, borçlanma, mali sorumluluk, vb.)
65.20.01Reasürans faaliyetleri (sigorta şirketleri tarafından taahhüt edilen sigorta poliçelerine ilişkin riskin üstlenilmesi)
65.30.01Emeklilik fonu faaliyetleri
66.11.02Finansal piyasaların yönetimi (emtia sözleşmeleri borsası, menkul kıymetler borsası, hisse senedi borsası, vb. yönetimi dahil, kamu otoriteleri tarafından yapılanlar hariç)
66.12.01Menkul kıymetler aracılık faaliyetleri (borsa aracılığı ve vadeli işlemler dahil)
66.12.04Döviz bürolarının faaliyetleri
66.12.06Kambiyo hizmetleri (döviz bürolarının faaliyetleri hariç)
66.12.08Emtia sözleşmeleri aracılık faaliyetleri
66.13.01Kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri (temettü, banka faizi, iştirak kazançları, huzur hakkı vb.)
66.19.02İpotekli satış ile kredi simsarlığı ve danışmanlığı faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları ile esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerinin faaliyetleri hariç)
66.19.03Finansal danışmanlık faaliyetleri
66.19.04Menkul kıymetlerin operasyon ve takas işlemi faaliyetleri
66.19.05Yatırım bankacılığına ilişkin yardımcı faaliyetler (birleşme ve devir faaliyeti, işletme finansmanı ve risk sermayesi finansman faaliyeti, vb.)
66.19.06Esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerinin kredi aracılık faaliyetleri ile kredi garanti fonunun faliyetleri
  
66.19.90Başka yerde sınıflandırılmamış finansal hizmetlere yardımcı diğer faaliyetler (finansal işlemlerin operasyonu ve takas merkezi faaliyetleri, servet yönetimi ve saklama hizmetleri, vb.)
66.21.01Risk ve hasar değerlemesi faaliyetleri (sigorta eksperliği dahil)
66.22.01Sigorta acentelerinin faaliyetleri
66.22.02Sigorta brokerlarının faaliyetleri
66.29.01Aktüerya faaliyetleri
66.29.90Başka yerde sınıflandırılmamış sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler (kurtarılan sigortalı eşyanın idaresi, vb.)
66.30.02Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak fon yönetimi faaliyetleri (portföy yönetimi, müşterek fonların yönetimi, emeklilik fonlarının yönetimi, vb.)
68.10.01Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.)
68.20.02Kendine ait veya kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya leasingi (kendine ait binalar, devre mülkler, araziler, müstakil evler, vb.)
68.31.01Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri (gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık, vb.)
68.31.02Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul danışmanlık ve ekspertiz faaliyetleri
68.32.02Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan gayrimenkul yönetimi faaliyetleri (site yöneticiliği, mobil ev alanlarının, müşterek mülkiyetli konutların, devre mülklerin, ikamet amaçlı olmayan mülklerin, vb. yönetimi)
68.32.03Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan kira toplama faaliyetleri
68.32.04Bir ücret veya szleşmeye dayalı olarak yapılan apartman yöneticiliği
69.10.10Yediemin faaliyetleri

Yorumlar - Yorum Yaz