TURKEXIM

Importer  Search Engine
  • https://www.facebook.com/turkishexportersdirectory
  • https://twitter.com/turkeximport
 
  Dış Ticaret Haberleri

Hollanda'dan Radar Cihazları İthalatı

TÜRKİYE'NİN HOLLANDA'DAN RADAR CİHAZLARI İTHALATI

Radar Cihazları Gtip No : 852610000019 Hollanda'dan Radar Cihazları İthalatında Gümrük Vergisi Ve Kdv Oranı


Gümrük Vergisi : % 0

KDV oranı : % 18 Hollanda'dan Radar Cihazları İthalatında İlgili Mevzuatlar


1Sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla geçerli gümrük vergisi
2İthalat denetimi TAREKS üzerinden yapılır / İthalatı belirli gümrük müdürlüklerinden yapılır (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/8 - Ek 2)
3Kullanılmış veya yenileştirilmiş bu eşyanın ithalatında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü uygunluk yazısı aranır (İthalat: 2013/9 - EK1B)
4Harp araç ve gereçlerinin ihracat ve ithalatına ilişkin izin işlemleri, Millî Savunma Bakanlığı sorumluluğundadır.
5Bu G.T.İ.P. İçin Sınıflandırma Görüşü vardır
6TRT Bandrol ücreti (KDV Matrahı (ÖTV Hariç) üzerinden %8)
7Hava ulaşım araçlarında kullanılan işletme ve donatım malzemesi
8Servis İstasyonu kurulması gereken ve satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetleri istenecek ürünl

Hollanda'dan Radar Cihazları İthalatında Gerekli Belgeler 


  • Fatura
  • Kıymet Bildirim Formu
  • (0424) Sivil Havacılık Gn. Md. Uygunluk Yazısı
  • Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi (İlgili madde için Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Ekinin incelenmesi önerilir)
  • TAREKS Referans Numarası  


etiketler :radar cihazları , telsiz kontrol cihazları , telsiz altimetreleri, meterolojik radarlar,telsiz seyrüsefer cihazları, istikamet bulucuları ,uydu seyrüsefer alıcıları ,radar cihazları ithalatı , telsiz kontrol cihazları ithalatı , telsiz altimetreleri ithalatı , meterolojik radarlar ithalatı , istikamet bulucular ithalatı , Hollanda dan radar cihazları ithalatı , Hollanda dan telsiz kontrol cihazları ithalatı , Hollanda dan meterolojik radarlar ithalatı