• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  • https://www.instagram.com/importerssearchengine/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory

Gürcistan 'a tarım ürünleri ihracatı

TÜRKİYE'NİN GÜRCİSTAN'A POTANSİYEL
TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ İHRACATI    
  


Tarih :20-05-2013
» GÜRCİSTAN İTHALATÇI FİRMALARI

GÜRCİSTAN: TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ
İHRACAT POTANSİYELİ DEĞERLENDİRMESİ
Gürcistan, eski ve zengin bir tarım kültürüne sahiptir. Ancak buna rağmen bugün itibariyle imkansızlıklardan

dolayı ülkede organize ve etkin bir tarım yapıldığını söylemek güçtür. Ekilebilir alanlar ve ormanlık arazi

toplam yüzölçümünün önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Ülkedeki toprak ve iklim çeşitliliği pek çok

ürünün yetiştirilebilmesi için uygun bir ortam yaratmaktadır. Topraklar tarıma elverişli olmakla birlikte, 3

milyon hektarı bulan arazinin %25’inde ekim yapılmaktadır. SSCB döneminde birliği oluşturan tüm

Cumhuriyetlere tarımsal ürünlerin büyük çoğunluğu Gürcistan tarafından gönderilmekte iken, bağımsızlığın

ilanından sonra durum tersine dönmüştür.
Gürcistan’da geleneksel yöntemlerle tarım yapılmakta olup, modern teknoloji kullanımı yok denecek kadar

azdır. Buna karşın suni ve hormonlu maddelerin kullanımının aynı oranda düşük olması, ürünlerin doğal

haliyle satılmasını sağlamaktadır. Topraklarının yaklaşık yarısı tarımsal üretim için müsait olan Gürcistan’da

istikrarlı bir üretimden bahsetmek mümkün değildir. Örneğin, SSCB döneminde tüketilen çayın yaklaşık %90’ı

Gürcistan tarafından üretilirken, bugünkü çay üretimi 1990’la mukayese edildiğinde çok düşük düzeydedir.


Ülkedeki başlıca tarımsal üretim çay, üzüm, mısır, patates, turunçgiller, çeşitli meyve ve sebzelerden

oluşmaktadır. Ayrıca, Gürcistan dünyanın ilk 10 fındık üreticisi ülkesinden birisidir.


Son yıllarda uygulanan politikalar ile tarımda reform yapmayı amaçlayan hükümet, tarım alanlarının çiftçilere

dağıtılması ve kayıt altına alınması programını yürütmektedir. Vergi, altyapı, tedarik gibi konularda da tarım

sektörünü geliştirici önlemler alınmaya çalışılmaktadır.


Ekonomi içerisinde önemli bir yer tutan hayvancılık sektörü tarım sektörü gibi bağımsızlık sonrasında büyük

oranda gerilemiştir. Kafkas dağları eteklerindeki geniş meraların hayvancılık yapılması için son derece

elverişli olmasına rağmen, bu konuda Gürcü müteşebbislerin ciddi girişimleri bulunmamaktadır.


Gürcistan, 4,5 milyonluk nüfusu ve satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen 5.430 dolarlık GSYİH’ si

ile geçiş döneminde bulunan küçük bir serbest piyasa ekonomisidir. Avrupa ve Orta Asya arasında geçiş

noktasında yer almaktadır. Her ne kadar 2008 yılında Rusya ile olan anlaşmazlık ve küresel ekonomik krizin

etkisiyle büyüme hızı azalmış olsa da bölgedeki diğer ülkelere göre daha iyi bir pazar olma niteliğini

korumaktadır. Girdilerin çoğunluğunun ithal ediliyor olması da bu ülkeyi cazip pazarlardan biri haline

getirmektedir.


Gürcistan’da son yıllarda tarım ürünlerinin işlenmesi konusuna önem verilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda

şarap sektörü ön plana çıkarılmaya başlanmış ve ihracatın başlıca sektörlerinden biri olarak ortaya çıkmış

olup, halen 15’ten fazla ülkeye şarap ihracatı yapılmaktadır. Üzüm, turunçgiller ve fındık ise gıda sanayinde

işlenen diğer önemli tarımsal ürünlerdir. Ülke ihracatının bir diğer temel taşı ise maden suyudur. Aralarında

Almanya, Rusya, Fransa, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerin de bulunduğu toplam 52 ülkeye maden suyu ihracatı

yapılmaktadır. İşlenmemiş tarım ürünleri ihracatında ise sebzeler, çay ve baharatlar liste başında gelen

ürünlerdir. Pazara Giriş
Gürcistan’da dağıtım kanalları henüz çok gelişmemiştir. Birçok ithalatçı kendi ürünlerinin dağıtımını

gerçekleştirmektedir. Bu nedenle pazara girişte ilişkiler çok önemli rol oynamaktadır. Pazarda hali hazırda

Türk firmaları faaliyette bulunmaktadır. Gerekli ilişkileri kurmuş ve pazarı tanıyan bu Türk firmalarıyla

çalışılması pazara girişte kullanılabilecek etkili bir yöntemdir. Gıda ürünlerinin ambalajlarında etiketin Gürcü

dilinde olması gerekmektedir.

Bağımsız Devletler Topluluğu ile Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında tüm ürünlerde gümrükler

sıfırlanmıştır. Türkiye ile de Serbest Ticaret Anlaşması’nın bulunması Rusya ve Ukrayna gibi önemli

rakiplerimiz karşısında fiyat açısından dezavantaj yaşamamızı engellemektedir. Türkiye ile yapılan STA

kapsamında tarım ürünlerinin büyük bölümünde gümrük vergisi sıfırlanmıştır. Avrupa Birliği ile henüz bir

Serbest Ticaret Anlaşması’nın imzalanmamış olması pazarda fiyat rekabeti açısından olumlu bir faktör olarak

karşımıza çıkmaktadır.


Bisküvi  


BİSKÜVİ VE GOFRETLERBisküvi sektörü
nde 2007 yılına kadar büyük yerli üreticiler piyasada mevcut değildi. Ancak 2008 yılından


itibaren bisküvi sektöründe yerli üretim ağırlık kazanmaya başlamıştır. Uzun dönemde pazarda Gürcü

üreticilerle rekabet söz konusudur. Fakat pazarın büyüyen bir pazar olması önem arz etmektedir. Dünya’da

artan hububat fiyatlarına karşın sektörde fiyatlar hububat fiyatları kadar artış göstermemiştir. Daha az yağ

ve şeker içeren yeni ürünlere olan talebin artması beklenmektedir. Reklam faaliyetlerine yoğunluk vermenin

gelecek dönemde satışlar üzerinde olumlu etkisi olacağı düşünülmektedir. Ayrıca ürün dağıtımının az olduğu

bölgelerde de dağıtım kanallarının genişlemesi olumlu etki yapacaktır.


Bitkisel Yağlar


MARGARİNGürcistan’ın margarin ithalatında %36’lık payıyla Türkiye en önemli tedarikçi konumundadır. Özellikle son

yıllarda Gürcistan’da gıda sanayi üretiminin de artmasıyla bu ülkeye endüstriyel margarin ihracatımız artış

göstermiştir. Son dönemde fiyatlarda yaşanan artış, düşük fiyatlı ürünler için pazarda rekabet fırsatı

yaratmaktadır. Önümüzdeki yıllarda yerli margarin üretiminin de artış göstereceği tahmin edilmektedir.Hububat


BUĞDAYGürcistan’ın buğday ithalatı 2011 yılında 184 milyon dolardır. Ülkemizin Gürcistan’a ihracatı ise 0,01 milyon

dolar olarak gerçekleşmiştir. İç talep karşılandıktan sonra talep fazlası ürünün elde kalması durumunda,

Gürcistan’ın iyi bir pazar olabileceği düşünülmektedir. İhraç fiyatlarımızın dünya ortalama fiyatları düzeyinde

olması durumunda iç piyasadaki talep fazlası buğdayın ihracı için Gürcistan pazarına girişte sorunla

karşılaşılmayacağı tahmin edilmektedir.


BUĞDAY UNU


Gürcistan’ın buğday unu ithalatı 2011 yılında, bir önceki yıla göre

%23,5 artışla 1,8 milyon dolara ulaşmıştır. Ülkede bisküvi üretiminin

de başlamasıyla un ithalatının önümüzdeki dönemlerde de artış

göstermesi beklenmektedir.  Pazarda diğer sektörlerde olduğu gibi

Rusya ve Ukrayna hakim durumdadır.Kanatlı Etleri


KANATLI ETLERİGürcistan piyasasında kanatlı etlerine uygulanan gümrük vergisinin STA çerçevesinde sıfırlanmış olması ile

rakip ülkelere göre önemli bir avantajımız bulunmaktadır. Üretim tesislerimizin uluslararası normlara göre

çalışmakta olduğunun AB ülkeleri tarafından da kabul edilmesi ise ürünlerimizin imajını daha da güçlendirmiş

bulunmaktadır. Sonuç olarak halen miktarca yetersiz olsa da ihracatımızda önemli bir çıkış yaşanmış ve

ülkenin potansiyeli dikkate alındığında ihracatın ileriki yıllarda daha üst seviyelere taşınması beklenmektedir.Şekerli ve Çikolatalı MamullerŞEKERLİ VE ÇİKOLATALI MAMULLERGürcistan şekerli ve çikolatalı mamuller pazarında ambalajsız ürünlerin satışları oldukça yüksek olmakla

birlikte, ambalajlı ürünlerin satışlarının giderek arttığı görülmektedir. Pazarda şekerli mamullerde yerli üretimi

önemli olsa da, çikolatalı mamullerde satışların %90’ını çokuluslu firmaların ürünleri oluşturmaktadır. Ülkenin

bu ürün grubunda toplam ithalatının %74'ünü çikolatalı mamuller oluşturmaktadır. Pazarda Ukrayna ve

Rusya’dan gelen ürünler önemli bir yere sahip bulunmaktadır. Sovyetler Birliği dağılmadan önce bu pazarda

yer alan ürünler halen tüketicilerce beğenilmektedir. Ancak gelecek yıllarda, pazarda daha kaliteli ve yüksek

fiyatlı ürünlere olan talebin artacağı tahmin edilmektedir. Türkiye’den Gürcistan’a şekerli ve çikolatalı

mamuller ihracatının yarıdan fazlasını çikolatalı mamuller oluşturmaktadır. Kokolin grubunda pazarda iyi bir

yere sahip olunabileceği düşünülmektedir. Pazarda göze çarpan bir eğilim ise kutlamalarda, bayramlarda ve

çeşitli vesilelerle çikolata hediye etme geleneğinin giderek artmasıdır. İyi ambalajlı kokolinler bu açıdan

önemli ihracat fırsatı yakalayabileceklerdir. ETİKETLER : Gürcistan a ihracat, Gürcistan ithalat ihracat danışmanlık ,
Gürcistan a tarım ve gıda ürünleri ihracatı , ürcistan a bisküvi ihracatı , Gürcistan a buğday unu ihracatı 

Yorumlar - Yorum Yaz
Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence