• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  • https://www.instagram.com/importerssearchengine/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory

Güney Kore'ye Sanayi Ürünleri İhracatı

TÜRKİYE'NİN GÜNEY KORE'YE SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATI           14-05-2013Altın Mücevherat

G. Kore’de gelir düzeyinin artması, G. Kore vatandaşlarının artan uluslararası


seyahatleri, mücevhercilik ürünlerine yönelik talebi de önemli ölçüde etkilemiştir.

Ekonomik krize karşın, G. Kore mücevher ithalatı düzenli olarak artmaya devam

etmiştir. Özellikle değerli taş kullanılarak yapılmış tasarım ürünler ve belirli bir sosyal

statüyü simgeleyen ürünler önemli ölçüde rağbet görmeye başlamıştır.

 Son dönemde erkeklere yönelik geliştirilen ürünler de pazarda önem kazanmaya

başlamıştır. Daha sonra değerli taşlar pazarda önem kazanmaya başlamış olup, yine

moda aksesuarı olan takılar popüler olmaya başlamışlardır.

G. Kore’de internet kullanımının çok yaygınlaşmasıyla, özellikle mücevherat

ürünlerinin internet üzerinden satışı yaygın hale gelmeye başlamış ve birçok firmanın

internet satış hizmeti bulunmaktadır. Özellikle düşük fiyatlı ve daha çok genç tüketicilere hitap eden

ürünlerin bu yolla satışları gerçekleştirilmektedir.

G. Kore’de belirli günlerde mücevher hediye amaçlı verilmekte olup, bu dönemlerde satışlarda önemli

artışlar görülmektedir. G. Kore’de ortalama olarak yıllık 350000 düğün gerçekleştirilmekte olup,

düğünler ağırlıklı olarak ilkbahar ve sonbahar aylarında yapılmaktadır. Yine G. Kore’de ailede dünyaya

gelen ilk bebeğin doğumunun kutlanması amacıyla, aile büyükleri, akrabalar ve arkadaşlar altın bir

yüzüğü hediye olarak vermektedir. G. Kore’de her yıl yaklaşık 600000 bebek dünyaya gelmektedir.


G. Kore’de 60. doğum günü de önemli olup, bu doğum gününde aile büyüğüne özel bir hediye almak

önemli bir gelenek olarak sürdürülmektedir.


Ambalaj Malzemeleri

Plastik Ambalaj

Plastik ambalaj hafifliği, ekonomik olması, camdan daha az kırılgan olması ve taşıma kolaylığı gibi

sebeplerle yaygın olarak kullanılmaktadır. Meşrubat ve alkollü içecek ambalajında en fazla tercih edilen

ambalaj türü olan plastik ambalaj soya sütü gibi farklı ürünler içinde kullanılmaya başlamıştır. Temizlik

malzemeleri, güzellik ürünleri ve bebek bakım ürünlerinde de plastik ambalajlar tercih edilmektedir. 


2009 başlatılan karbon ayak izi etiketlemesi kapsamında akredite olan ürün sayısı 2009 yılında 112

iken 2011 yılında 434’e ulaşmıştır. Tüketici ürünleri üreticisi büyük firmalar ve bu firmalara ambalaj

üreten firmalar CO2 etiketlemesi konusunda hassas davranmaktadırlar. Sözkonusu firmalar,

hükümetin başlattığı karbon ayak izi etiketleme sistemi ile karbon emisyonlarını azaltma yönündeki

çalışmalarını sürdürmektedirler. Hükümet düzenlemelere uyan firmalara sağladığı avantajlarla sistemi

destekleyerek firmaları çevreye duyarlı, eneri tasarruflu üretim yapmaları yönünde desteklemektedir.


Ambalaj boyutlarında ise iki farklı eğilim sözkonusudr. İlk eğilim ambalajların küçülerek tek kişilik

kullanıma uygun hale getirilmesi yönündeyken, diğer eğilim aile boyu kullanıma uygun büyük

ambalajlar yönündedir.


Plastik Mutfak Eşyaları


Global ekonomik kriz dolayısıyla birçok Koreli tüketici daha az restorana gitmeye başlamış olup,

yemeklerini ağırlıklı olarak evlerde yapmaya başlamışlardır. Bu çerçevede mutfak gereçlerine yönelik

önemli artış gerçeklemiştir.


Gıda güvenliği ile ilgili sorunlar da tüketicileri kendi yemeklerinin kendilerinin hazırlamaya başlamasına

neden olmuş ve anneler de evde yapılmış yemekleri sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak görmeye

başlamışlardır. Mutfak eşyaları perakende satışlarının yaklaşık dörtte birisi plastik ürünlerden

oluşmuştur.


Yine bu çerçevede insan sağlığına zarar vermeyeceği düşünülen ürünler tercih edilmeye başlanmış

olup, bu ürünlerin G. Kore’ye pazarlanması esnasında bu konuya vurgu yapılmasının önemli olduğu

düşünülmektedir.


Mutfak eşyalarında da internet satışları önem kazanmaya başlamış olup, televizyon programlarında

kullanılan malzemeler de tüketicilerin bu ürünleri tercih etmesinde önemli bir etken oynamaktadır.Hazır Giyim


Hazır Giyim


2011 yılında düzelen ekonomiye bağlı olarak hazır giyim pozitif büyüme göstermiştir. Tüketicilerin ara

verdikleri giyim eşyası ve ayakkabı alışverişine tekrar başlamaları büyümenin altında yatan sebep

olmuştur. Ekonomik kriz dönemlerinde tüketicilerin harcama yapmayı kestikleri ürünlerin başında giyim

eşyaları ve ayakkabı gelmekte olmasına rağmen 2011 yılında ekonominin iyiye gitmesi ve pazara

sunulan yeni ürünler bu durumu tersine çevirmiştir.


2011 yılında hazır giyim pazarı %4 büyüme göstermiştir. Çocuk giyim satışlarında ise cironun %2

artarken, hacimin %1 daralması Güney Kore’nin düşük doğum oranına bağlanmaktadır. Yüksek kaliteli

ürünler üreten premium markalar ve lüks ithal markaların satışları değer bazında artış göstermiştir.

Erkek ve kadın dış giyim satışları değer bazında %3 ve %5 artmıştır. Süper premium markaların kadın

ve erkek kot pantolon satışlarında da hızlı bir artış gözlemlenmiştir. Lüks iç giyim ürünlerinin yüksek

fiyatlarına rağmen satışları artmıştır.


2011 yılında spor giyim ürünlerinin popülaritesi artmıştır. Özellikle fonksiyonel spor giyim ürünlerine

olan talep artış göstermiştir. İç giyimde ise farklı vücut tiplerine uygun serin veya sıcak tutma özelliğine

sahip ürünler talep görmüştür.


2011 yılında H&M, Uniqlo ve Zara gibi genç tüketicileri hedefleyen ithal markaların satışlarında artış

yaşanmıştır. Tüketiciler yerli markalardan ithal markalara geçiş yapmışlardır. Söz konusu markaların

mağaza sayısında da artış yaşanmıştır. Global markaların artan popülaritesi yerli markaları da hızlı

moda anlayışına uygun, gençler arasında popüler son moda ürünler üretmeye yönlendirmiştir.


Güney Kore’nin önde gelen 3 hipermarketi E-mart, Homeplus ve Lotte Mart kendi özel markalarıyla

satışa başlamış ve mağazalarında hazır giyim ve ayakkabıya ayrılan bölümü büyütmüşlerdir.

Hipermarketlerin özel markaları uygun fiyatlı ve kalitesi düşük olmayan ürünlerle yiyecek alışverişi için

mağazalarına gelen müşterileri çekmektedir. Kendi özel markalarının yanı sıra, hipermarketler hazır

giyimde sundukları ürün çeşidini de kendileri doğrudan ithalat yaparak genişletmişlerdir.


Güney Kore- AB serbest ticaret anlaşmasının Temmuz 2011’de yürürlüğe girmesinin ardından Mart

2012’de Güney Kore-ABD serbest ticaret anlaşması da yürürlüğe girmiştir. Gümrüklerin indirilmesi

anlaşması kapsamında ABD ve AB ülkelerinden ithalatta gümrük vergileri zamanla indirilecektir. Bu da

ithal markaların fiyatlarını düşürerek tüketiciler için daha cazip hale getirecek, lüks markaların rekabet

gücünü artıracaktır.


 İnşaat Malzemeleri


Çubuk İnşaat Demirleri


 

Müteahhitlik hizmetleri G. Kore’de önemli bir sektör konumunda olup, 2012 yılında tamamlanması

planlanan projenin ekonomiye 31,2 milyar ABD Dolarlık katkı sağlaması beklenmektedir. Bu çerçevede,

ülkemiz firmalarının bu alanda ortak hareket etmeye teşvik edilmesinin faydalı olacağı düşülmektedir.

Ağırlıklı olarak inşaatta kullanılan demir ve çelik ürünleri üretimine sahip ülkemizin bu ülkeye

ihracatımızın artırılmasının olası olduğu düşünülmektedir.


 

Plastik Borular


Geçmiş yıllarda G. Kore’de inşaat sektörünün de gelişmesiyle, plastik borulara yönelik talepte önemli

artışlar meydana gelmiştir. Yine hükümet ihalelerde çevreye daha duyarlı olan plastik boruların

kullanımını teşvik etmiş olup, belediyeler de inşaatlarda bu malzemeleri tercih etmeye başlamışlardır.


Plastik boruların en çok kullanıldığı alanlar, yerden ısıtma sistemleri, radiator bağlantıları ve tesisattır.

G. Kore söz konusu ürünler ağırlıklı olarak Japonya, Malezya ve Çin H.C.’den ithal etmekte olup, bu

alanda ülkemizin pazar payının artırılmasının mümkün olduğu düşünülmektedir.


 Maden ve MinerallerMaden üretimi sınırlı olan G. Kore, geçmişte kadmiyum, çinko ve demir alanında dünyanın önde gelen

üretici konumunda idi. G. Kore’de sanayinin gelişmesi çeşitli hammaddelerin ithal edilmesi gereksinimini

doğurmuş ve bu çerçevede G. Kore’nin bu alandaki başlıca ithalata konu ürünleri kömür, doğal gaz,

ham petrolün yanısıra bakır, demir, kurşun, çinko ve sinter nikel oksit olmuştur.

Dünya krom madenciliğinde %6’lık üretim payı ile dikkati çeken ülkemiz 25 milyon tonluk rezerve

sahiptir. Türkiye'nin halen 2 000 000 ton/yıl tüvenan krom cevheri ile 160 000 ton/yıl ferrokrom üretim

kapasitesi mevcuttur. Üretim ve ihracatta en önemli ürün ferrokromdur. Ülkemiz dünyanın önde gelen

krom ihracatçısı olması nedeniyle G. Kore’ye bu ürünün önemli bir potansiyel olabileceği

düşünülmektedirOrganik Tekstil ve Hazır GiyimG. Kore’de son zamanlarda uygulanmaya çalışılanan çevre politikaları hazır giyim sektörünü de

etkilemeye başlamış, bu çerçevede organik ürünler, doğal boyalarlar boyanmış giysiler, bambudan

yapılmış ürünler tüketicilerin ilgisini çekmeye başlamıştır. ETİKETLER : GÜNEY KORE YE ORGANİK TEKSTİL VE HAZIR GİYİM İHRACATI ,GÜNEY KORE YE MADEN VE MİNERALLER İHRACATI , güney koreye inşaat malzemeleri ihracatı ,güney koreye hazır giyim ihracatı
Yorumlar - Yorum Yaz
Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence