TURKEXIM

Importers Search Engine
  • https://www.facebook.com/turkishexportersdirectory
  • https://plus.google.com/+TurkEximCompanyDirectory
  • https://twitter.com/turkeximport
 
  Dış Ticaret Haberleri

Güney Afrika'dan Hava Filtreleri İthalatı

GÜNEY AFRİKA'DAN GTİP NO 842139609000 HAVA FİLTRELERİ İTHALATI

Diğer yerler için katalitik kullanım esaslı diğer gazların filtre edilmesi/arıtılması için makina ve cihazlar)


 HAVA FİLTRELERİ İTHALATINDA GÜMRÜK VERGİSİ , KDV VE DİĞER VERGİLERGÜMRÜK VERGİSİ :  %0


KDV : % 18 İLGİLİ MEVZUATLAR 

1Kullanılmış veya yenileştirilmiş olanların ithalatında Ekonomi Bakanlığı İzin Belgesi ve CIF Birim Kıymet (İthalat: 2013/9 - Ek II)
2Bu G.T.İ.P. İçin Sınıflandırma Görüşü vardır
3Yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ve teçhizatın finansal kiralamasında yüzde 1 KDV uygulanacak
4Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatı
5Servis İstasyonu kurulması gereken ve satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetleri istenecek ürünlerİTHALATINDA GEREKLİ BELGELER 

  • Fatura
  • Kıymet Bildirim Formu
  • Ekonomi Bakanlığı İzin Belgesi
  • Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi
(İlgili madde için Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Ekinin incelenmesi önerilir) 


Import Permit for Used Machinery

Kullanılmış Makinelerin Ithalatı için İzin Belgesi  Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddeler için Uygunluk Yazısı

Control Certificate/Certificate of Conformity for the Importation of Used or Renovated Goods


 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenen Garanti Belgesi

Warranty Certificate for Certain Consumer Goods
etiketler : hava filtreleri ithalatı , Güney Afrika dan hava filtreleri ithalatı , Güney Afrika dan hava filtreleri ithalatında gümrük vergisi kdv oranı , gtip no 8421396090  nedir