TURKEXIM

Importers Search Engine
  • https://www.facebook.com/turkishexportersdirectory
  • https://plus.google.com/+TurkEximCompanyDirectory
  • https://twitter.com/turkeximport
 
  Dış Ticaret Haberleri

Güney Afrika'dan Mineral Yakıtlar İthalatı

GÜNEY AFRİKA'DAN GTİP NO 2710.12.21.00.00 WHITE SPIRIT İTHALATI


White Spirit  Gtip No : 2710.12.21.00.00


Gümrük Vergisi : %0

KDV : %18

ÖTV 

2710.12.21.00.00 Numaralı Madde İçin En Son Değerler itibariyle geçerli ÖTV değerleri

Aşağıdaki Malzemeler Ö.T.V. I Sayılı Liste B Cetveli kapsamındadır.

G.T.İ.P NoMal İsmiVergi TutarıBirimi 
 2710.12.21.00.00White spirit2,2985 TLKilogram 


WHITE SPIRIT ITHALATINDA İLGİLİ MEVZUATLAR 


1Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temininde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu uygunluk yazısı alınması [Starting Date: 01.07.2013]
2Transit Rejimi kapsamında Demiryolu ile taşınmasında teminat aranır.
3Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Uygunluk Yazısı aranır (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/5 - Ek 2)
4Gümrük beyannamelerinin tescilinde İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürlüğü tarafından düzenlenecek kontrol belgesi aranır (İthalat: 2013/13)
5Solvent ve bazı petrol ürünleri ve bu ürünlerin gıda sanayiinde kullanılacak olanlarında yetkili gümrük müdürlükleri
6ÖTV Kanunu eki I-B sayılı listedeki mallarda uygulanan ÖTV
7Bu G.T.İ.P. İçin Sınıflandırma Görüşü vardır
8Petrokimyasal Ürünler için referans fiyat
9Laboratuar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya
10Özet beyan eksiklik veya fazlalığı (Fire oranları)
11Dökme eşyada eksiklik ve fazlalık oranları
12Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararı
13KKDF kesintisi yapılmayacak ithalatlar
14Bu madde kontrole tabi kabotaj eşya listesi kapsamındadır.
15ÖTV Uygulaması Kapsamındaki mallarWhite Spirit İthalatında Gerekli Belgeler 

  • Fatura
  • Kıymet Bildirim Formu
  • (0451) İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği Merkezince Düzenlenecek Yazı
  • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Uygunluk Yazısı

White Spirit İthalatında Belge Örnekleri

İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthalati için Kontrol Belgesi

Control Certificate for the Importation of Products Which Affect Workers' Health and Work Security

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi (İSGÜM)
(0451) İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği Merkezince Düzenlenecek Yazı Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatı için Uygunluk Yazısı

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kampüsü

Adres:  Eskişehir Yolu 9 km., TR-Lodumlu Ankara, Tel.: +90 312 2873360, fax : +90 312 2863964


etiketler : white spirit ithalatı , mineral yakıtlat ithalatı , mineral yağlar ithalatı nasıl yapılır , Güney Afrika dan mineral yakıtlar ithalatı ,
white spirit gtip no  271012210000, white spirit gtip no nedir , white spirit ithalatı gümrük vergileri kdv ötv , white spirit ithalatında gerekli belgeler ,
mineral yakıtlar ithalatı ilgili mevzuatlar , white spirit ithalatı örnek belgeler ,güney afrika dan white spirit ithalatı , import white spirit from South Africa 

Yorumlar - Yorum Yaz