• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  •  https://www.instagram.com/importerslist/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory
DIŞ TİCARET

sanayi ürünleri ihracatı-GÜNEY AFRİKA

GÜNEY AFRİKA'YA POTANSİYEL
SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATI

Demir Çelik

DEMİR ÇELİKTEN FERRO ALAŞIMLAR, YASSI ÜRÜNLER, 

FİLMAŞİN, BORU BAĞLANTI PARÇALARI, İNŞAAT AKSAMI

VE BAĞLAYICILAR (gtip: 7208, 7210, 7213, 7303, 7307, 7308, 7318) ITC-Trademap web sitesinden alınan verilere göre; Güney Afrika 2011 yılında toplam 83 milyon dolar

değerinde demir/çelikten inşaat ve aksamı, 80 milyon dolar değerinde demir/alaşımsız çelikten profil, 65 milyon

dolar değerinde demir/çelik çubuklar, 62 milyon dolar değerinde demir çelik filmaşin ithalatı gerçekleştirmiştir.

Söz konusu ürünler Türkiye’nin ihraç potansiyelinin yüksek olduğu ürünlerdir.

 

G. Afrika’nın 2011 yılında demir/çelik çubuklar (sıcak haddeli, dövülmüş, burulmuş, çekilmiş) ithalatındaki en

önemli tedarikçisi % 36,2 oranla Türkiye'dir. Yine demir/alaşımsız çelikten profil ithalatında Türkiye üçüncü

sıradadır. Diğer önemli tedarikçiler Çin, Hindistan, Almanya, Brezilya ve Tayland'dır.

 

Söz konusu demir çelik ürünlerde Türkiye'nin 2011 yılındaki ihracatı bir önceki yıla göre önemli ölçüde artış

göstermiştir. Türkiye’nin GAC'de özellikle demir çelik bağlayıcılar, ferro krom, ve inşaat aksamı ithalatındaki

payını daha da artırma imkanı bulunmaktadır. Bu yönde GAC'de düzenlenen fuar katılımları, tanıtım, pazarlama

ve ticaret heyeti faaliyetlerinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Elektrikli Makineler ve Kablolar

ELEKTRİK JENERATÖRLERİ, TRANSFORMATÖRLERİ,
KONVERTÖRLERİ (gtip: 8502, 8504)


Güney Afrika, 2011 yılında 87,2 milyon dolar değerinde elektrik jeneratörleri (GTİP: 8502) ve 443,6 milyon

dolarlık elektrik transformatörü (GTİP: 8504) ithalatı yapmıştır. 2011 yılında ülkemizden Güney Afrika’ya 2

milyon dolarlık elektrik jeneratörü ve 335 bin dolarlık elektrik transformatörü ihracatı gerçeklemiştir.

 

Güney Afrika’nın kurulu elektrik kapasitesi 40.000 Megawatt civarındadır. Bu kapasitesinin %95’i devletin enerji

firması ESKOM’a aittir. Şirket, aynı zamanda Afrika kıtasında üretilen elektriğin üçte ikisini karşılamaktadır.

Ayrıca ulusal iletim şebekesi ve işletmesi de şirkete aittir. Şirketin iletim şebekesi 27.000 Km’si ulusal şebeke

olmak üzere, toplamda 300.000 km’lik güç nakil hattından oluşmaktadır.

 

ESKOM’un iletim-dağıtım birimleri, yerel yönetimlere ait dağıtım şirketleri ve diğer özel şirketlerle birleştirilerek 6

adet bölgesel dağıtım şirketi kurulması ve elektrik dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesi planı uygulamaya

konmuştur. Diğer yandan 1991’de uygulanmaya başlanan ulusal elektrifikasyon programı kapsamında önceden

elektriğe erişim olmayan 3,5 milyon konuta elektrik hizmeti götürülmüştür. Hükümetin hedefi 2012 yılı sonu

itibariyle nüfusun tamamının elektriğe kavuşmasını sağlamaktır. Tüm bu faaliyetler hem yeni elektrik altyapısı

kurulmasını hem de mevcut altyapının bakımını ve rehabilitasyonunu zorunlu kılmaktadır. Elektrik sektöründeki

bu hareketlilik transformatör, dağıtım-iletim ekipmanı ve aksamı pazarında önemli bir talep oluşturmaktadır.

 

Diğer yandan ülkede dönem dönem elektrik kesintileri olduğu belirtilmektedir. Ülkende elektrik maliyetleri çok

düşük olsa da, hızlı ekonomik büyüme ve sanayileşme, kitlesel elektrifikasyon programı gibi nedenlerle bu tip

kesintiler yaşanabilmektedir. Bu kesintiler ve özellikle kırsal alanda henüz elektrik şebekesine bağlanmamış

yerleşimler elektrik jeneratörlerine talep yaratmaktadır.


KABLO VE TELLER (gtip: 8544)


2011 yılında 282 milyon dolar izoleli kablo ve tel ithalatı gerçekleştiren GAC, bunun yaklaşık 2,6 milyon dolarını

Türkiye’den sağlamıştır. GAC’nin toplam izoleli kablo ve tel ithalatında en büyük pay gerilimi 80 V.’u geçmeyen

elektrik iletkenlerine aittir. Bunu gerilimi 1000 V.’u geçen diğer elektrik iletkenleri izlemektedir. Türkiye’nin GAC

pazarında söz konusu kablo ve tel ürünlere yönelmesi faydalı olacaktır.

 

GAC mevcut kapasitesiyle yıllık ortalama %4 oranında artan elektrik enerjisi talebini karşılayamayacak duruma

gelmiştir. Artan talebe bağlı olarak elektrik üretim imkânlarının artırılması için her geçen yıl daha fazla yatırım

yapılması planlanmaktadır. Mevcut santrallerin yenilenerek devreye sokulması, yeni santraller kurulması,

elektrik iletim hatları ve dağıtım ağlarının modernleştirilmesi planlanan yatırımlar arasındadır. Ayrıca GAC’de

liman yatırım harcamalarında ve gayrimenkul yatırımlarında son yıllarda önemli artışlar yaşanmaktadır. Enerji,

inşaat, ulaşım ve haberleşme sektörlerindeki bu canlanma kablo talebi açısından önem arz etmektedir.

 

2011 yılında GAC kablo ithalatında ilk sırada pazarın dörtte birine hakim olan Çin yer almaktadır. Çin’i sırasıyla

Zambiya, Almanya, ABD ve İspanya izlemektedir. Türkiye izoleli kablo ve telde GAC pazarında %1 paya sahiptir.

 

GAC izoleli kablo ve tel ithalatında FOB fiyatı üzerinden %15 gümrük vergisi oranı uygulamaktadır. Bununla

birlikte 85442015 gtip nolu, tek merkezli, gümüş veya altın kaplamalı bakır bağlantı parçalı, uzunluğu 400m.’yi

ve kesit alanı 4,5mm.’yi geçmeyen, alüminyum kılıflı olmayan kablolara %0 gümrük vergisi uygulamaktadır.

Ayrıca GAC, AB üyesi ülkelere %0 ile %11 arasında değişen gümrük vergisi oranları uygulamaktadır. 


Ev Tekstili 


Türkiye ev tekstili üretimi ve ihracatında dünyada önde gelen ülkelerden biridir. Ancak ihracatın büyük  

bir kısmı, coğrafi yakınlık ve gümrük birliği sebebiyle AB ülkelerine gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla Güney

Afrika gibi coğrafi açıdan uzak ve gümrük vergileri yüksek bir ülkeye Çin, Pakistan ve Hindistan ile rekabet

ederek mal satmak çok kolay görünmemektedir. Özellikle çarşaf, masa örtüsü ve havlu gibi kitlesel üretime

tabi ürünlerde bu ülkelerle uzak bir pazarda rekabete girmek oldukça güçtür. Çin, Pakistan ve Hindistan’dan

kaynaklanan şiddetli rekabet ancak yerinde üretimle ve güçlü dağıtım kanallarının kurulması ile mümkün

olabilir. Pazarda halihazırda bunu gerçekleştirmiş firmalarımız mevcuttur ve etkili tanıtım, uzun dönemli

planlama ile Güney Afrika Cumhuriyeti’nde pazar payımızı artırmak mümkün görülmektedir. 


İlaç Sanayi 


  GAC ilaç sektöründe pazarın yıllık ortalama % 8.5 oranında büyümesi ve 2013 yılı sonunda 3.9 milyar 

dolara ulaşması beklenmektedir. Pazarda ilaç tüketiminin yaklaşık %82’si özel sektör tarafından 

karşılanmaktadır. Hükümet jenerik ilaç tüketimini teşvik etmektedir.

 

Pazarda birçok uluslararası firmanın yanı sıra önemli kapasiteye sahip jenerik ilaç üretimi yapan yerli firmalar

faaliyet göstermektedir. Apsen, Adcock Ingram ve Cipla Medpro pazardaki en önemli yerli ilaç üreticileridir.

Başlıca firmalar ve pazar payları; Apsen (%12.8), Adcock Ingram (%10.4), Sanofi-Aventis (%7.7), Novartis

(%6.3), Pfizer (%5.1), Astrazeneca (%4.8), Cipla Medpro (%4.2), Johnson&Johnson (%4.1), Roche (%3.9),

Glaxosmithkline (%3.9), Bayer (%3.6), Merck&Co (%2.4), Abbott (%2.2), Schering Plough (%2.1), Wyeth

(%2.1), Lilly (%1.9), Boehringer Ingelheim (%1.8) ve Novo Nordisk (%1.7)’dir.

 

Güney Afrika’nın ilaç ithalatı 2011 yılında 1.7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalatın yaklaşık % 70’i

gelişmiş ülkelerden yapılmaktadır. Söz konusu ülkelerden ithalatı yapılan ilaçlar genellikle yüksek teknoloji

gerektiren veya biyoteknoloji ürünü olduğu için belirli üretim merkezlerinde yapılabilen ve tüketimi az olduğu

için üretimi ekonomik olmayan ilaçlardır. Pazarın diğer önemli tedarikçisi ise Hindistan’dır ve bu ülkeden daha

düşük fiyatlı ilaçlar ithal edilmektedir.

 

Güney Afrika’nın ithalatını gerçekleştirdiği başlıca ülkeler ve pazar payları sırasıyla Almanya (%11.9), Fransa

(%10.9), ABD (%10.9), Hindistan (%9.9), İngiltere (%9.3), İsviçre (%6.1), İtalya (%6.1), İrlanda (%5.6) ve

Avustralya (%3.3)’dır. Türkiye’den yapmış olduğu ilaç ithalatı ise 2011 yılında 5,9 milyon dolar olmuştur.

Ülkemizin pazardaki payı % 0,3’dür.

 

Pazarda ilaç ihtiyacının yanı sıra verilen sağlık hizmetlerinin de yeterli olmadığı ve Türk yatırımcılar için bu

alanda önemli fırsatlar olabileceği düşünülmektedir. Bu pazara yönelik sağlık hizmeti ticaretimizin artırılması,

bağlantılı sektörlerdeki fırsatları da tetikleyecektir.


İnşaat Malzemeleri 


MUSLUK, BORU MALZEMELERİ VE VANALAR (gtip: 8481)  


  ITC-Trademap web sitesinden alınan verilere göre; Güney Afrika 2011 yılında 418 milyon $ değerinde musluk,

boru malzemeleri ve vana ithalatı gerçekleştirmiştir. Gerçekleşen ithalatın yaklaşık 200 milyon $’ı musluk,

batarya ve sıhhi tesisat vanalarına aittir. 

 

 Güney Afrika Cumhuriyeti’nin musluk, boru malzemeleri ve vana ithalatındaki başlıca ülkeler, Almanya (75

milyon $), Çin (70 milyon $), ABD (38 milyon $), İtalya (29 milyon $) ve İngiltere (25 milyon $) dir. 1,9 milyon $

ile Türkiye 27. sırada yer almaktadır.

 

Musluk, boru malzemeleri ve vanalarda ihracat potansiyeline sahip olan Türkiye’nin Güney Afrika’da

düzenlenecek fuarlara katılımı, tanıtım, pazarlama ve ticaret heyeti faaliyetleri ile pazar payını artırabileceği düşünülmektedir. 


İş ve Maden Makineleri

İNŞAAT VE MADEN MAKİNELERİ (gtip: 8429, 8431)


  Güney Afrika Cumhuriyeti 2011 yılında 1,1 milyar dolar değerinde inşaat ve maden makinesi ithal etmiştir.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin en fazla inşaat ve maden makinesi ithal ettiği ilk beş ülke ve payları şöyledir: ABD

%20, Japonya %14, Almanya %11, Çin %8, Fransa %6. Türkiye ise Güney Afrika Cumhuriyeti’ne 2011 yılında

1,9 milyon dolar değerinde inşaat ve maden makineleri ihracatı gerçekleştirmiş ve Güney Afrika Cumhuriyeti’ne

en fazla inşaat ve maden makinesi ihraç eden ülkeler sıralamasında 20. sırada yer almıştır.

 

Güney Afrika Cumhuriyeti inşaat sektörü son on yılda sürekli olarak büyüme kaydetmiştir. Sektör, Güney Afrika

emlak piyasasında yaşanan canlanma, devletin ve özel sektörün yaptığı yatırımlar ve 2010 FİFA Dünya Kupası

kapsamında ülke altyapısının modernleştirilmesine yönelik yatırımların etkisiyle hızla büyümüş, yıllık ortalama

%18,1’lik büyüme oranı ile ülke ekonomisinde en fazla büyüme kaydeden sektör konumuna gelmiştir.

Önümüzdeki dönemde de inşaat sektöründeki büyüme eğiliminin devam etmesi, be sebeple de inşaat

makinelerine olan talep artışının süreceği tahmin edilmektedir.

 

Maden rezervleri açısından dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olan Güney Afrika altın, platin grubu

metaller, manganez, krom, alüminyum silikat ve vanadyum rezervleri açısından dünyada bir numaralı ülke

konumundadır. Zengin maden kaynaklarına sahip Güney Afrika’da iç pazar küçük olduğundan dolayı üretilen

madenlerin önemli kısmı ihraç edilmektedir. Güney Afrika, altın, alüminyum silikat, ferrokrom, krom cevheri,

manganez cevheri, ferromanganez, vanadyum, antimon, zirkonyum ve vermikülit madenlerinde dünyanın en

büyük ihracatçı ülkesi konumundadır. Diğer önemli ihraç madenlerini ise kömür ve titanyum oluşturmaktadır.

Söz konusu yeraltı kaynaklarının çıkarılması için ülkede maden makinelerine önemli bir talep mevcuttur.


Kağıt ve Karton Ürünleri


GAC’nin son yıllarda göstermiş olduğu ekonomik büyüme ve buna bağlı olarak iç tüketimde yaşanan 

artışın da etkisiyle ortaya çıkan kâğıt ve kâğıt ürünleri ithalatındaki hızlı artış global ekonomik krize 

rağmen devam etmektedir. GAC ile Türkiye arasındaki ticarete bakıldığında 2011 yılında GAC’ın 

Türkiye’den en çok ithal ettiği ürün sıralamasında kâğıt ve kâğıt ürünlerinin 4. sırada yer aldığı 

görülmektedir.

 

2011 yılında yaklaşık 950 milyon dolar kâğıt ve kâğıt ürünleri ithalatı gerçekleştiren GAC’ne Türkiye 27 

milyon dolar kâğıt ve kâğıt ürünleri ihracatı gerçekleştirmiştir. GAC’ın 2011 yılı dünya kâğıt ürünleri 

ithalatında en büyük pay 285 milyon dolarlık ithalat ile bir veya iki yüzü kaolin (çin kili) veya diğer 

inorganik maddeler ile sıvanmış kâğıt ve kartonlara aittir. GAC’ın aynı yıl Türkiye’den yapmış olduğu 

kâğıt ithalatında en büyük pay ise yaklaşık 24 milyon dolar ile tuvalet kâğıdı, ev işlerinde veya sağlık amacıyla 

kullanılan kâğıt ürünleri, kâğıt mendiller, kurutma kâğıtları, havlular, masa örtüleri, sofra peçeteleri ve 

bebek bezleri vb. ürünlere aittir. Bu hijyenik kağıt ürünleri grubunda GAC dünya kağıt ithalatında ikinci sırada 

yer almaktadır. Türkiye bu ürün grubu için pazardaki payını koruyup artırabilmesi için GAC ithalatında önde 

gelen kâğıt ürünlerine yönelik çalışmalar yapmasının faydalı olacağı ve ihracatın artabileceği düşünülmektedir.

 

GAC kağıt ve kağıt ürünleri ithalatında AB ülkelerinin pazara hakim olduğu görülmektedir. %17’lik payla ilk 

sırada Almanya yer alırken, Almanya’yı sırasıyla Finlandiya, Polonya, İsveç takip etmektedir. Türkiye pazardan 

aldığı %3’lük pay ile 12. sırada yer almaktadır.

 

GAC’de kâğıt ve kâğıt ürünleri ithalatında FOB fiyatı üzerinden %0 ile %20 arasında değişen gümrük vergisi 

oranları uygulanmaktadır. Bu ürünler için AB ülkelerine uygulanan oranlar ise %0 ile %6 arasında 

değişmektedir. Örneğin GAC’nin 2011 yılında Türkiye’den en çok ithal ettiği kağıt ve kağıt ürünleri olan tuvalet 

kağıdı, bebek bezi, kağıt mendiller, havlular, masa örtüleri ve peçeteler vb. hijyenik ürünler olup bunlar için 

uyguladığı gümrük vergi oranı %20, AB ülkeleri için bu oran %6’dır. GAC’nin de üyesi olduğu Güney Afrika 

Gümrük Birliği (SACU) ile bir STA imzalanmasına yönelik çalışmaların sonuçlandırılmasıyla uygulanmakta olan 

gümrük tarifelerinin indirilmesi Türkiye’nin GAC’e olan ihracatında olumlu etki yaratacaktır.


Medikal Ürünler ve Cihazlar


GAC medikal pazarı dışa bağımlı bir pazardır. Sektörde ABD, Almanya, İngiltere, İsviçre ve Çin en önemli tedarikçilerdir. 

Türkiye’nin GAC’ne tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan alet ve cihazlar, ortopedik cihazlar, 

gaz bezleri, bandajlar ve benzeri tek kullanımlık ürünler, gaz maskeleri ihracatı küçük meblağlarda 

gerçekleştirilmektedir. 

Söz konusu ürünlerin ihracatının artırılmasının yanı sıra hastane mobilyaları, ürolojik makineler gibi ürünlerin 

ihracatının yapılabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, GAC’de son beş yılda 30’un üzerinde yeni hastane 

yapılmıştır. Hastane yapımının önümüzdeki yıllarda da süreceği beklentisi pazara yönelik çalışmaların 

başlatılmasını ve hız kazandırılmasını gerektirmektedir.


Mobilya


Türkiye GAC’ne 2011 yılında toplam 6,3 milyon dolar değerinde mobilya ihracatı gerçekleştirmiştir. Bunun 

yaklaşık %85 ini, 940190 gtip nolu oturmaya mahsus mobilyaların aksam ve parçaları oluşturmaktadır. 

GAC’nin 2011 yılında mobilya aksam ve parçaları ithalatı toplam 12 milyon dolar değerindedir. Bunun 419 bin  

dolar değerindeki bölümü Türkiye’den ithal edilmektedir. 

GAC pazarında oturmaya mahsus mobilyaların aksam ve parçalarından sonra en çok talep edilen ikinci kalem 

940360 gtip nolu diğer ahşap mobilyalar kalemi ve üçüncü kalem ise 940320 gtip nolu metalden mamul diğer 

mobilyalardır. 

Pazara hakim ülkelere bakıldığında ise 1/3 oranında pay alan Çin’in ilk sırada olduğu görülmektedir. Çin’i %17 

pay ile Almanya takip etmektedir. Bu iki ülke pazardaki toplam talebin yarıdan fazlasını karşılarken Türkiye ise 

pazarda %3 oranındaki pay ile 8. sırada yer almaktadır.

Pazarda mobilya sektörüne uygulanan gümrük vergisi oranı 940110 gtip nolu hava taşıtlarında kullanılan 

türden oturmaya mahsus mobilyalar ile 94019010 gtip nolu bunların aksam ve parçaları için ve 9402 gtip nolu 

tıpta ve cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları için 

%0 iken diğer tüm mobilyalar için FOB değerinin %20 sidir. Aynı ürünler için AB ülkelerine uygulanan gümrük 

vergisi oranlarının ise FOB değerinin %0 ve %6 sı olduğu görülmektedir.

 

Diğer ürünlerde olduğu gibi mobilya sektöründe de, zengin ve dar gelirli kesime hitap eden iki farklı piyasa 

mevcuttur. Güney Afrika Cumhuriyeti’nde siyah nüfusun belirli bir bölümü hala, teneke ev olarak tabir edilen 

tek odalı kapalı alanlarda yaşamaktadır. Hükümetin üzerinde durduğu önemli konulardan biri de, siyah nüfusu 

alt yapısı tamamlanmış 40 metre kare civarında inşa edilen kalıcı konutlara yerleştirmektir. Bu konutların 

yaygınlaşması iç piyasa da bahsi edilen katlanır ve portatif mobilyalara olan ihtiyacın artmasını beraberinde 

getirecektir.

 

Ülkenin ikliminin müsait olması ve zengin beyazların özellikle tercih ettiği büyük ve müstakil yerleşim 

sebebiyle, bahçe mobilyasının da piyasada kayda değer bir ağırlığı vardır. GAC mobilya piyasası açısından 

değerlendirme yapıldığında, ülkemizdeki üretim yapısı ve ihracat kapasitesi, ayrıca GAC gelişen ve değişen 

hayat standartları ve yaşam tarzı dikkate alınarak bahçe mobilyası ile birlikte, mutfak ve banyo mobilyaları 

açısından piyasanın uygun olduğu sonucuna varılmaktadır.

 

Ülkede mobilya sektörünün bir arada bulunduğu Gezina (Pretoria) isminde ufak bir banliyö dışında, önemli bir 

merkez veya bölge olmadığı gibi, satışı da daha çok mağaza zincirleri vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Bu 

nedenle, Güney Afrika piyasasına girişte ihracatçımız açısından dikkate alınması gereken noktalar; piyasaya 

etkin bir tanıtım planıyla girilmesi, mağaza zincirlerine mal akışının gerçekleştirilebilmesi veya büyük şehirlerin 

birinde veya birkaçında show-roomlar açılmasıdır. 


Otomotiv Ana ve Yan Sanayi


Güney Afrika Cumhuriyeti Oto Ana Sanayi Pazarı


Otomotiv sanayi, GAC imalat sanayinde en önemli sektör konumundadır. Otomobil üretimi, dağıtımı, servis ve 

bakım hizmetleri de dahil edildiğinde söz konusu sektörün ekonomide önemli bir role sahip olduğu 

görülmektedir. 

GAC araç parkı diğer Afrika ülkelerine oranla daha yoğundur. Toplam araç parkı 7,5 milyon adettir. 

GAC otomotiv sanayi potansiyeli yüksek bir sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun en büyük nedeni Motor 

Sanayi Geliştirme Planı (MIDP) çerçevesinde hükümet olarak açıkça yapılan müdahalelerdir. Bu plan ilk önceleri 

korunan sektörü rekabete açarak uluslararası pazarda yerini almasını sağlamıştır. GAC binek otomobil pazarı 

hükümetin koruma programları altında gelişmiştir. 

Dizel araç satışları toplam satışların içinde yaklaşık %20’lik bir paya sahiptir. Bu pay her yıl artış 

göstermektedir. GAC binek otomobil pazarında en fazla satışı Toyota ve Volkswagen gerçekleştirmiştir. Toyota 

uzun süredir ticari araç pazarında lider durumundadır. 

GAC araç satışlarına eyalet bazında bakıldığında en fazla satışın Cape Town, Johannesburg, Durban ve Port 

Elizabeth’de gerçekleştiği görülmektedir. 

Tahminlere göre GAC araç satışları 2012 yılında, yaklaşık 860,000 adet olacaktır. Gelecek 5 yıl içinde tüketici 

profilinin orta sınıf genç siyah tükeciler lehine dönmesi, bu tüketicilerin bulunduğu bölgelerde araç satışlarının 

artacağı tahmin edilmektedir.


GAC Araç Üretimi


Dünyadaki otomobil üreticilerinden birçoğunun GAC’da montaj fabrikaları bulunmaktadır. Söz konusu montaj 

tesisleri ülkenin üç eyaletinde yoğunlaşmaktadır. BMW, Nissan (Fiat montajı dahil) ve Ford (Mazda dahil) 

Gauteng eyaletinde Volkswagen, DaimlerChrysler ve General Motors Eastern Cape eyaletinde, Toyota ise 

KwaZulu-Natal eyaletinde faaliyet göstermektedir.

 

Güney Afrika Cumhuriyeti hükümeti Motor Sanayi Geliştirme Planı (MIDP) planı çercevesinde ülkedeki yerel oto 

ana sanayi üreticileri ve yan sanayi üreticilerini küresel krizden etkilenmemeleri için 860 milyon Randlık bir 

finans paketiyle desteklemiştir.

 

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin dünyadan oto ana sanayi ithalatında başlıca ülkeler Japonya, Almanya, İngiltere, 

ABD ve Güney Kore’dir. Traktör ithalatı ise yıldan yıla artış göstermektedir. Güney Afrika’nın ana sanayi 

ithalatında ilk sırayı binek otomobiller, ikinci sırayı kamyonlar, üçüncü sırayı ise traktörler almaktadır.

 

Türkiye’nin oto ana sanayinde GAC’ne en fazla ihracat gerçekleştirdiği ürünler binek otomobillerdir. İkinci sırada 

ise traktörler yer almaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde otobüsler oldukça eskidir ve yeterli üretim yoktur ve 

bu konuda yatırıma ihtiyaç duyulmaktadır. Toplu taşımacılık genelde minibüs dolmuşlarla yapılmakta ve maddi 

durumu yeterli olmayan siyahların hemen hemen hepsi bu tür taşımacılığı tercih etmektedirler. Ticari araç 

pazarında ülkede potansiyel mevcuttur, değerlendirilmesi önerilmektedir. 


Güney Afrika Cumhuriyeti
Otomotiv Yan Sanayi Pazarı


GAC’deki toplam araç parkının yenileme değeri, cari fiyatlarla yaklaşık 700 milyar Rand (100 milyar ABD Doları) 

civarındadır.

 

Dünyanın diğer birçok ülkesinde olduğu gibi GAC otomotiv pazarı da OEM firmalarının kontrolündedir. Bu 

nedenle ülkedeki otomotiv sanayinin yapısı da OEM firmalarının hem iç pazar ve hem de dünya pazarlarındaki 

stratejilerine bağlı olarak değişebilmektedir.

 

GAC otomotiv yedek parça sektörü, hükümetin otomotiv sanayi sektörüne uyguladığı teşvik politikaları 

sonucunda ithalatın artmasıyla birlikte hızlı bir değişime uğramıştır. Otomotiv sanayinde üretim ve ihracat 

patlaması büyük oranda iç pazarın ithalata açılmasıyla gerçekleşmiş olup, bu durum Türk otomotiv sanayi için 

de önemli fırsatları beraberinde getirmiştir.

 

Ülkede 300 adet yan sanayi firması ve buna ek olarak 150 adet tekel tedarikçi firma bulunmaktadır.

 

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin dünyadan yan sanayi ithalatı yıllar itibariyle artış göstermektedir. GAC’nın en fazla 

ithal ettiği yan sanayi ürünleri dış lastikler, transmisyon aksamı, motor ve aksamı, diğer aksam ve parça, 

karoseri aksamı, fren ve aksamı, vites kutuları, motorlar için elektrikli ateşleme cihazları ve diferansiyeller, 

akslardır.

 

Türkiye’nin GAC’ne olan oto yan sanayi ihracatında en fazla ihracı gerçekleşen ürünler fren ve servo frenler ve 

aksamı, dış lastikler, hava yastıkları, kara taşıtlarının diğer aksam ve parçaları, direksiyon simitleri ve aksamı, 

dizel motor aksamı, tekerlek ve aksamı, kauçuk parçalar ve transmisyon milleri, kranklar olarak sıralanmaktadır.

 

GAC Pazarında genelde sürücülerin düz vites araçları otomotik vites araç gibi kullandıkları görülmektedir. Bu 

nedenden dolayı araç şanzıman parçaları, transmisyon aksamı ve motor aksamı konusunda potansiyel 

mevcuttur. Ayrıca, çok fazla kaza olan bir ülke olduğu için araç yenileme pazarında da potansiyel mevcuttur.


Tarifeler, Gümrük Oranları


MIDP uyarınca, GAC’da otomotiv sanayinde oldukça yüksek olan tarifelerin uluslararası seviyelere indirilmesi ve 

bazı vergi iadesi mekanizmaları ile sektörün teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

MIDP uyarınca, komple araçlar (CBU-completely built up) ve binek otomobilleri ile hafif ticari araçların montaj 

parçaları (CKD-completely knocked down) ithalatında indirilmiş gümrük vergileri uygulanmaktadır. 3,5 tonun 

üzerindeki orta ve ağır ticari araçlar %20 gümrük vergisi ile ithal edilebilmekte, bu araçların yedek parçaları ise 

(lastikler hariç olmak üzere) gümrük vergisi ödenmeksizin ithal edilebilmektedir. SKD (semi-knocked down) 

üretimi araçlar da CBU üretimi araçlar gibi indirilmiş gümrük vergileri ile ithal edilebilmekte, fakat ikinci el araç 

ithalatına izin verilmemektedir.

 

MIDP uyarınca, söz konusu programa kayıtlı olan firmalar, daha düşük oranlarda veya vergisiz olarak ithalat 

yapabilmektedirler. MIDP’de öngörülen mekanizmalardan birisi olan gümrüksüz ithalat izni (the duty free 

allowance) mekanizmasına göre, aracın fabrika teslim fiyatının %27’sine kadar olan değerdeki otomotiv 

parçaları gümrüksüz olarak ithal edilebilmektedir.

 

MIDP Programının diğer bir mekanizması (the import/export complementation scheme) uyarınca ise, yapılan 

ihracatın değerine bağlı olarak binek otomobilleri ve hafif ticari araçlarda indirilmiş gümrük tarifeleri 

uygulanmaktadır. İhraç edilen araçların değeri kadar, ihracat performansı değerine göre belirlenen bir oranda 

gümrüksüz araç ithal edilebilmektedir. Ayrıca ihraç edilen araba parçaları için de yine ihracat performans 

değerine göre belirlenen bir oranda gümrüksüz araba parçası ithal edilebilmekte veya ihraç edilen araba parçası 

değerinin %60’ına kadar olan araçlar gümrüksüz olarak ithal edilebilmektedir. AB ülkelerinden Güney Afrika’ya 

olan oto yan sanayi ürünleri ithalatında ise gümrük vergisi oranları %0 ile %15 arasında değişmektedir.


GÜÇ AKTARIMI EKİPMANI VE AKSAMI
(TRANSMİSYON MİLLERİ, YATAKLARI, KOVANLARI VB.) (gtip: 8483) 


Güney Afrika, kıtadaki en önemli otomotiv üreticisidir. Pek çok küresel otomotiv firmasının ülkede üretim tesisleri 

vardır ve yıllık üretim 500 bin adet civarındadır.

Ülkemizden Güney Afrika’ya güç aktarım ekipmanı ve aksamı ihracatı 2011 yılında 1,6 milyon dolar olmuştur.

Güney Afrika güç aktarım ekipmanı, aksam ve parçaları (GTİP: 8483) ithalatında 8483.30.55 GTİP’li “mil 

yatakları” (iç çapı 125 mm’yi, yatak kalınlığı 5 mm’yi geçmeyen iki parça halindeki yataklar) için AB ülkelerine 

%7,6, ülkemizin dahil olduğu MFN ülkelerine %20 oranında gümrük vergisi uygulamaktadır. 8483 kapsamındaki 

diğer tüm ürünler sıfır vergiyle ithal edilmektedir. 


Petrol Ürünleri


PETROL YAĞLARI (gtip: 2710)


Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gerçekleştirmekte olduğumuz petrol yağları ihracatı, benzin (kurşunsuz, 95 

oktan)’dan oluşmaktadır. Güney Afrika’da az miktarda petrol ve doğal gaz rezervi bulunmakla birlikte, ülkenin 

önemli bir petrol işleme kapasitesi vardır. Mısır’dan sonra Afrika kıtasında ikinci sıradadır. Ülkede BP, Chevron, 

Engen, Shell ve Total gibi uluslararası firmalar faaliyet göstermektedir. Bu ürünün ithalatında pazarda yaklaşık 

% 10,2’lik payımız bulunmakta ve önümüzdeki dönem için ihraç potansiyelimiz bulunduğu düşünülmektedir. Bu 

ürünlerin ülkemizdeki tek üretici ve ihracatçısı Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’dir.


Pompa ve Kompresörler


Son beş yıllık dönemde Güney Afrika Cumhuriyeti’nin pompa ve kompresör ithalatı artış eğiliminde olmasına 

rağmen Türkiye’nin bu pazara gerçekleştirdiği ihracat rakamları aynı oranlarda artış gösterememektedir. Türkiye 

GAC’nin en çok pompa ve kompresör ithalatı yaptığı ülkeler sıralamasında ancak 23. sırada yer alabilmiştir. GAC 

pompa ve kompresör ithalatının yaklaşık yarısını ise Almanya, İtalya, Çin ve A.B.D.’den gerçekleştirmektedir.

 

Ülkenin son yıllarda otomotiv, inşaat ve tarım makineleri ithalatı önemli oranda artış gösterme eğilimindedir. 

Özellikle inşaat sektörü açısından bu artış dikkat çekicidir. Ülke bölge içerisinde doğrudan yabancı sermaye 

yatırımlarının en çok yapıldığı ülke konumundadır. Afrika kıtasında ticari ve hukuksal düzenlemelerin açık ve 

güvenilir şekilde uygulandığı bir ülke olması sonucunda bu yatırımlar içerisinde inşaat sektörü de önemli ivme 

kazanmıştır.

 

İnşaat sektörü içerisinde pompa ve kompresör ithalatı da önemli yer tutmaktadır. 2011 yılında Türkiye’nin 8413 

gtip numaralı sıvılar için kullanılan pompa ihracatı 2 milyon dolar, 8414 gtip numaralı hava kompresörleri ihracatı 

ise 0,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İlerleyen dönemlerde GAC ile Angola arasında gerçekleştirilecek olan 

boru hattı projesi ile birlikte, GAC ile diğer Afrika ülkeleri arasında ortaya çıkan ulaşım sorununun çözümü 

amacıyla oluşturulacak yeni liman, hava alanı inşası ve genişletilmesi projelerinde yer alınması ülkemizin pazar 

payını arttırabilecektir.

 

Türkiye ile GAC arasında pompa ve kompresör ticaretinde gümrük oranları 84.13 gtip nolu sıvılar için kullanılan 

pompalar için %0, 84.14 gtip nolu hava kompresörleri için ise %0 - %5 ve %15 olarak uygulanmaktadır.


Sofra ve Mutfak Eşyaları


GAC, 2011 yılında gerçekleştirdiği toplam sofra ve mutfak eşyası ithalatının yaklaşık yüzde birlik kısmını 

Türkiye’den karşılamıştır. Toplam ithalatının 238 milyon dolar olduğu düşünülürse bu rakam oldukça düşüktür.

 

İhracatımızda cam eşyaların ağırlıklı olduğu görülmekte, bunu plastik, demir/çelikten yapılan sofra ve mutfak 

eşyası ile porselen ve çini ürünler izlemektedir.

 

Çin’in sektörde en önemli rakibimiz olduğu görülmektedir. Pazarda önemli payı bulunan bu ülke ile rekabette 

özellikle GAC’nin yüksek gelir seviyesindeki pazarı bölümlendirerek ve ürün çeşitlendirmesi yaparak başarılı 

olunabileceği ve pazar payımızın artırılabileceği düşünülmektedir.


Etiketler : Güney Afrika'ya ihracat,sanayi ürünleri 


Yorumlar - Yorum Yaz

Dış Ticaret Haberleri    

Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence