TURKEXIM

Importer  Search Engine
  • https://www.facebook.com/turkishexportersdirectory
  • https://twitter.com/turkeximport
 
  Dış Ticaret Haberleri

Güney Afrika'ya Gıda Ve Tarım Ürünleri İhracatı

Güney Afrika'ya Gıda Ve Tarım Ürünleri İhracatı 


Alkollü ve Alkolsüz İçecekler

BİRA (gtip: 2203)


Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika ve Orta Doğu’daki en fazla bira tüketiminin olduğu ülkedir. Bira satışları giderek
artmakla birlikte, sektördeki en büyük yerli üretici olan bir firma %79 pazar payı ile pazara hakim durumdadır. İthal
biralar da pazardan pay alabilmektedir. Ayrıca, 2009 yılında uygulanmaya başlanan alkollü içeceklerde sağlık uyarısı
etiketlerinin zorunlu olması; bu ülkeye küçük miktarlarda ihracat yapan firmalar için ek maliyet getirmektedir.
 

Endüstriyel Bitkiler 
TÜTÜN (gtip: 2401)

Güney Afrika Cumhuriyeti 100 milyon doların üzerinde gerçekleşen tütün ithalatıyla önemli bir ülke konumunda 
olup, tütün ithalatı gittikçe gelişme göstermektedir. Türkiye toplam tütün ithalatında %1,2’lik payıyla onikinci 
sırada bulunmaktadır. Güney Afrika, Türkiye ve Yunanistan’dan şark tipi tütün ithalatı yapmaktadır.
 
 
Ülkemiz tütünlerinin dış pazarlardaki en önemli eksikliği tanıtım yetersizliğidir. Bu nedenle Güney Afrika devlet tütün 
ve sigara kurumu ile ülkede faaliyet gösteren üç-dört civarında uluslararası firmayla yapılacak bire bir görüşmelerin 
ihracatımız açısından son derece yararlı olacağı ve bu ülkeye olan tütün ihracatımıza büyük katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.
Makarna
Güney Afrika ekmeklik buğday ihtiyacının yaklaşık üçte birini ithal etmektedir. Buna karşın makarnalık durum buğdayı 
ithalatı yok denecek kadar azdır. Ülkede yetişen durum buğdayı da her geçen gün büyüyen sektörün ihtiyacını 
karşılayamamakta ve makarna ithalatı artış göstermektedir.
 
Ülkenin 2011 yılındaki 32 milyon dolarlık makarna ithalatında Türkiye İtalya ve Çin'in ardından % 8,4'lik pazar payı ile 
üçüncü sırada yer almaktadır.
 
AB ile Güney Afrika arasında STA bulunması, AB menşeli ürünlerin ülkeye girişinde daha düşük gümrük vergisi 
ödenmesini sağlamaktadır. Bu durum Türkiye açısından bir dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlıklı 
beslenme bilincinin artmasıyla ülkede makarnaya olan talebin artması beklenmektedir.
Sert Kabuklu Meyveler
FINDIK (gtip: 080222)

G. Afrika’da sağlıklı, kolay tüketilebilen ürünlere yönelik talep arttığından fındık ve fındık ürünlerimizin de bu ülkede 
potansiyel arz edebileceği düşünülmekle birlikte, yerel olarak üretilen makademya karşısında fındık ve fındık 
ürünlerimizin gelecekteki olası pazar durumunun daha ayrıntılı olarak analiz edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
 
G. Afrika Cumhuriyeti’nde makademya cevizi endüstrisi son yıllarda önemli bir gelişme göstermiş olup, son 
yıllarda makademya üretimi yılda 24 bin tonu aşmıştır. Söz konusu ürünün yaklaşık %80’i ihraç edilmekte olup, 
başlıca pazarları Kuzey Amerika ve Avrupa ülkeleridir. Ülkede iç pazar payının artırılmasına yönelik tanıtım çalışmaları 
da gerçekleştirilmektedir. 
Şekerli ve Çikolatalı Mamuller

Güney Amerika’dan gelen ucuz şekerlemeler gümrük vergilerinin artırılması sonrası azalma gösterse de, Brezilya ve 
Kolombiya halen bu ülkeye en fazla şekerli mamul ihracatı gerçekleştiren ülkelerdir. Şekerli mamullerde Türkiye’nin 
düşük fiyatlı ürünlerde bu pazarda avantaja sahip olmadığı, diğer taraftan ambalaj, fiyat ve kalite açısından ön plana 
çıkan jöleli şekerlemelerde Türkiye’nin ihraç potansiyelinin yüksek olduğu düşünülmektedir.
 
Çikolatalı mamuller sektöründe yoğun bir rekabet söz konusudur. Güney Afrika iç pazarında yıllık toplam çikolata 
satışları yaklaşık 54 bin ton olarak gerçekleşmektedir. Pazarda en fazla çikolatalı barlar satılmaktadır. Toplam 
satışların %60’ını bu ürün grubu oluşturmaktadır. Tablet çikolata satışları çikolatalı barların yarısı kadar olsa da 
satışları daha yüksek oranda artış göstermektedir. Şekerli mamullerin fiyat seviyesini yakalayabilen çikolataların, 
düşük gelir gruplarının tercihleri paralelinde, pazarda satış şansı yüksek bulunmaktadır. Bu açıdan kokolin grubu 
ürünlerin pazar için potansiyel olduğu düşünülmektedir.
Zeytinyağı

Ülkenin ithalat ve tüketimi henüz düşük düzeylerde olmasına rağmen zeytinyağı iç pazar satışlarının önümüzdeki 
yıllarda ortalama %8 oranında büyüyerek katı ve sıvı yağlar arasında satışları en çok artan ürün olacağı tahmin 
edilmektedir. Öte yandan Güney Afrika’nın katı ve sıvı yağlar ithalatında palm, soya ve ayçiçek yağı en önemli yer 
tutan ürünlerdir. Son yıllarda pazarda sağlıklı yağ olarak lanse edilmesiyle birlikte kanola yağı da iç tüketimde önemli 
bir yere sahip olmuştur. Tüm katı ve sıvı yağların iç pazar satışlarında Unilever %23’lük payıyla ilk sırada yer 
almaktadır. 
 
Turizmin Güney Afrika ekonomisine önemli katkı sağlayan sektörlerden birisi olması itibariyle ülkede otel, restoran 
ve gıda hizmet sektörü de oldukça gelişmiş durumdadır. Bu sektörün Türkiye’nin ihraç ürünleri açısından önem arz 
ettiği düşünülmektedir. Hedef kitle olarak öncelikle uluslararası otel zincirleri, restoranlar ve bunlara mal tedarik 
eden ithalatçı ve toptancılara ulaşmak, ülkenin zeytinyağı pazarında yer edinebilmek açısından büyük önem 
taşımaktadır.
 
Güney Afrika’da süper ve hiper market zincirleri alımlarını doğrudan yerel üreticiden yapmaktadır. İthal ürünler için 
ise aracıların yüksek oranda komisyon talep etmeleri sebebiyle büyük perakendeciler doğrudan ihracatçıyla 
bağlantıya geçmeyi de tercih edebilmektedir. Bazı hiper-marketlerde ithal ürünlere ayrı yer ayrılmakta olup, bu 
bölümlerde koşer ve helal sertifikalı ürünler de ayrıca sergilenmektedir.
 


etiketler : Güney Afrika ,Güney Afrika ya ihracat, Güney Afrika'ya gıda tarım ürünleri ihracatı , Güney Afrika ya zeytinyağı ihracatı  , Güney Afrika ya şekerli ve çikolatalı ürünler ihracatı , Güney Afrika ya baharat ihracatı , Güney Afrika ya sert kabuklu meyveler ihracatı , Güney Afrika ya tütün ihracatı , Güney Afrika ya makarna ihracatı , Güney Afrika ya alkollu ve alkolsüz içecekler ihracatı 


Yorumlar - Yorum Yaz