TURKEXIM

Importer  Search Engine
 • https://www.facebook.com/turkishexportersdirectory
 • https://twitter.com/turkeximport
 
  Dış Ticaret Haberleri

Guatemala'ya Sanayi Ürünleri İhracatı

Guatemala'ya Sanayi Ürünleri İhracatı 


Sanayi Ürünleri ve Hizmetler İhraç Potansiyelimiz


  Demir Çelik

  Demir ve Çelik sektörü Guatemala’ya gerçekleştirdiğimiz ihracatta en önemli sektördür. 

  Demir/Çelikten inşaat aksamında 10,4 milyon dolarlık ihracat ve %19,1 paya sahip olan 

  Türkiye en önemli 2. tedarikçidir. Demir/Çelik yassı hadde mamul ithalatında % 15,2’lik 

  pay ile 3. sırada yer almakta olan ülkemiz demir/çelik çubuklar ürün grubunda ise 

  %8,3’lük pay ile en önemli 3. tedarikçidir. Sektörde ülkemiz için ihracat potansiyeli 

  barındıran bir diğer ürün grubu ise 3,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğimiz 

  demir/alaşımsız çelik profildir.


   Doğal Taşlar

   İnşaat sektörünün canlanmasına bağlı olarak gelişmesi beklenen doğal taşlar 

   sektöründe mermer ve traverten potansiyel ürün olarak değerlendirilmekte olup, bu 

   ürün grubunda ülkemizin Guatemala ithalatındaki payı %7,4’tür.


    Elyaf ve İplik

     

    Guatemala’nın elyaf ve iplik sektörü ithalatında ülkemiz önemli tedarikçilerden birisidir. 

    Sentetik lif demetleri ürün grubunda %24,7’lik pay ile en önemli 2. tedarikçi olan Türkiye 

    suni-sentetik devamsızelyaftan iplikler ürün grubunda %27,4 pay ile en önemli 

    tedarikçidir. 


    Hediyelik Eşya

    Güvenlik politikalarının başarısına bağlı olarak turizm sektörünün canlanması ve 

    gelişmesi beklenmektedir. Buna paralel oalrak hediyelik eşya sektöründe büyüme 

    beklentileri bulunmaktadır. Hediyelik eşya sektöründe Guatemala’nın ithalatında %33,3 

    payımızın olduğu pipo, puro ve sigara ağızlıkları ve %17 payımızın olduğu el halıları 

    potansiyel ürünler olarak değerlendirilmektedir.


     İlaç Sanayi

     Ülkedeki sağlık sektörü yatırımları ve sosyal hizmetlerin geliştirilmesine yönelik projeler 

     ile birlikte ilaç sanayisinin gelişmesi beklenmektedir. Söz konusu sektörde, gümrük vergi 

     oranlarının %0 olduğu dozlandırılmış ilaçlar ülkemiz için potansiyel ürün olarak 

     değerlendirilmektedir. Bu ürün grubunda Guatemala’nın toplam ithalatı 398,6 milyon 

     dolardır. Pazardaki en önemli tedarikçiler sırasıyla Panama, Meksikai Kosta Rika, ABD ve El 

     Salvador’dur.


     Maden ve Mineraller

     Madencilik sektöründe tabii boratlar vb. konsantreleri ürün grubunun ülkemiz iharacatı için 

     potansiyel teşkil ettiği düşünülmektedir. MFN vergi oranlarının %0 olduğu bu ürün grubunda 

     ülkemizin Guatemala ithalatındaki payı %33,8’dir. En önemli rakiplerimiz ABD, Peru, Meksika 

     ve Bolivya olarak sıralanmaktadır.


      Otomotiv Ana ve Yan Sanayi

      Otomotiv ve yan ürünleri pazarının 2011 yılında 353 milyon dolar olduğu tahmin edilmekte 

      olup 2012 ve 2013 yıllarında bu pazarın, sırasıyla, 388 ve 427 milyon dolara ulaşacağı tahmin 

      edilmektedir. 2011 yılında otomotiv ve yan ürünleri pazarında 376 milyon dolarlık ithalat 

      gerçekleştirilmiş olup bunun 133 milyon doları ABD’den gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında 414 

      milyon dolar ve 2013 yılında 455 milyon dolarlık otomotiv ve yan sanayi ithalatı 

      gerçekleştireceği öngörülen Guatemala’da bir aracın kullanım süresi ortalama 5-7 yıldır. Araç 

      satışında ithalat yanı sıra açık artırmalar yoluyla ABD’den hasarlı araç satın alınarak 

      Guatemala’da tamir edilip satışa sunulması da yaygın bir yöntemdir. 

       

      2,2 milyon ünite üzerinde taşıtın bulunduğu araç parkı ile Guatemala’da otomotiv yan sanayi 

      hizmetleri ithal edilmiş ürünlerin petrol istasyonları, servisler ve yerel tamirciler tarafından 

      satın alınarak son tüketicilere ulaştırılması ile gerçekleştirilmektedir. Otomotiv yan sanayi 

      ithalatının %35’i ABD’den gerçekleştirilmekte olup önem arz eden diğer tedarikçiler Güney 

      Kore, Japonya, Çin, Brezilya ve Avrupa ülkeleridir. Piyasada bulunan araçların %75’i Asya 

      markalarından oluşmakta olup bu markalar düşük fiyat ile rekabet etmektedir. Diğer taraftan 

      ABD, otomotiv yan sanayi pazarında makul fiyatlı ancak yüksek kaliteli ve yeni özellikleri 

      bulunan ürünler ile rekabet etmektedir. Yeni araç ithalatında vergiler %10-20 arasında olup 

      DR –CAFTA Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında ülkelerin vergi açısından avantajları 

      bulunmaktadır.

       

      Sektörde ülkemiz için potansiyel olan ürünler arasında traktörler (8701), otomobil (8703), 

      kamyon, kamyonet (8704) ve otomotiv yan sanayi ürünleri (8708) yer almaktadır. MFN vergi 

      oranının %0 olduğu traktörlerde Guatemala’nın toplam ithalatı 49,3 milyon dolar iken 

      ülkemizin söz konusu üründe Guatemala’ya ihracatı yaklaşık 530 bin dolardır. Tarımda 

      modernizasyona ve makine kullanımına karşı olumlu bir algısı bulunan Guatemala’da tarım 

      makinelerine yönelik talep beklentisi bulunmakta olup traktörler ürün gurubu ithalatının 

      yükseliş eğilimind eolacağı ön görülmektedir.


      MFN vergi oranları %5-%20 arasında olan otomobillerde ise Guatemala’nın 368,9 milyon 

      dolarlık ithalatına karşın ülkemizin hemen hemen hiç ihracatı bulunmamaktadır. Ancak, bu 

      durumun ikili ticaret potansiyelini yansıtmadığı düşünülmekte olup Güney Kore ve Japonya’da 

      olduğu gibi Orta Amerika pazarına girişte Guatemala pazarının değerlendirilmesi mümkündür. 

      Kamyon ve kamyonet ürün grubu için MFN vergi oranları %0-%15 oranlarında olup ülkenin 

      249,3 milyon dolarlık ithalatı bulunmaktadır. %0-%10 MFN vergi oranlarının uygulandığı 

      otomotiv yan sanayisindeki toplam ithalat 97,4 milyon dolardır. Bu ürün grubundaki ithalatın 

      önümüzdeki dönemde artması beklenirken ülkemizin 2011 yılında ülkeye ihracatı 100 bin 

      dolardır.


      Petrol Ürünleri

      Ülkemizin 2011 yılında Guatemala’ya gerçekleştirmiş olduğu ihracatta önde gelen ürün 

      gruplarından olan vazelin, parafin ve yağlı mum ürün grubunda sözkonusu ülkenin 

      gerçkeleşmtirmiş olduğu ithalat 22,6 milyon dolardır. Ülkemizin Guatemala’nın ithalatındaki 

      payı %6,2 iken en önemli rakiplerimiz Çin, Kolombiya, ABD ve Almanya’dır. Bu ürün grubunda 

      MFN vergi oranları %0’dır.


       Plastik ve Kauçuk İşleme Sanayi

       Bu sektörde propilen ve diğer olefinleirn poimerleri ürün grubu ülkemiz ihracatında potansiyel 

       ürün olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu ürün grubunda Guatemala’nın toplam ihracatı 

       111,2 milyon dolardır. MFN vergi oranlarının %0 olduğu bu ürün grubunda en önemli 

       tedarikçiler; Kolombiya, Meksika, ABD, Suudi Arabistan ve Güney Kore olarak sıralanmaktadır.


        Takım Tezgahları

        Ormancılık ve ağaç işçiliğine yönelik makine pazarının değeri 2011 yılında 11,6 milyon dolara 

        ulaşmış olup bu pazarın 2013’te 13,8 milyon dolar olacağı öngörülmektedir. 200 üzerinde 

        ahşap ve mobilya imalatı yapan firmanın bulunduğu Guatemala’da imalata yönelik makinenin 

        verimli ve teknolojik olması gerektiği yönünde bir algı oluşmuştur. Gümrük vergilerinin %0-15 

        oranında olduğu ülkede, 2011 yılında anılan sektöre yönelik ithalat 12 milyon dolar olup 

        2013’te bu rakamın 14,5 milyon dolara yükseleceği öngörülmektedir. Anılan sektörde ithalat 

        potansiyeli olduğu düşünülen ürünler CNC tezgahları, elektrikli testere, yonga makinesi, 

        yapıştırıcı, zımpara cihazı, el aletleri, kapı imalatına yönelik makine ve yapıştırıcı madde 

        uygulayan makine olarak sıralanmaktadır. Bu ürünleri en çok mobilya imalatçıları, marangozlar 

        ve kereste fabrikaları talep etmektedir. Anılan sektörde iki yerel fuar bulunmakta olup bunlar 

        mobilya imalatçıları için “Expomueble” ve ev aletleri ile ahşap imalatına yönelik makine 

        tedarikçileri için “Promueble” fuarlarıdır. 

         

        Kerestecilik ve mobilya sanayisinin hızla geliştiği Guatemala’da, ağaç işleme makineleri 

        sektörü ihracat potansiyeli barındırmaktadır. Bu sektörde, ağaç işlemede kullanılan takım 

        tezgahları potansiyel ürün olarak değerlendirilmektedir. MFN vergi oranlarının %0 olduğu bu 

        ürün grubunda en önemli tedarikçiler ABD, Çin, İtalya, Meksika ve Tayvan’dır.


        Etiketler: Guatemala'ya ihracatı , Guatemala ya sanayi ürünleri ihracatı , Guatemala ya çelik ürünleri ihracatı ,
        Guatemala ya takım tezgahları ihracatı , Guatemalaya  maden ve mineraller ihracatı ,guatemala ya hediyelik eşya ihracatı 


        Yorumlar - Yorum Yaz