• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  • https://www.instagram.com/importerssearchengine/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory

Fransa 'ya sanayi ürünleri ihracatı

TÜRKİYE'NİN FRANSA'YA POTANSİYEL
SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATI 


Ambalaj Malzemeleri

Fransa ambalaj sanayii yaklaşık 20 milyar dolarlık cirosu ile 900 civarında

firmada 110 bin kişi istihdam etmektedir. Sektör üretiminin % 33,4’ünü plastik

ambalajlar, % 28,3’ünü kâğıt-karton ambalajlar, %16,2’sini cam ambalajlar,

%13,1’ini metal ambalajlar ve %9’unu ise ahşap ambalajlar oluşturmaktadır.

Fransa’da ambalaj sanayinde üretim yapan birçok yerli firmanın yanı sıra

uluslararası faaliyet gösteren firmalar da bulunmaktadır. Bunların başlıcaları;

Alcan France Sas, Saint Gobain Emballage, Tetra Pak France, Bsn Glasspack

SA, Amcor Flexibles France SA, Huhtamaki France SA, Rexam France SA, Mm

Packaging France SA, Veriplast Packaging France SA, Crown Emballage France Sas, Impress

Metal Packaging SA, Groupe Guillin ve Qualipac SA’dır.

 

Fransa ambalaj sanayinde ABD ve Almanya’dan sonra dünyanın 3. büyük ithalatçısı ve

Almanya, ABD, Çin ve İtalya’dan sonra dünya’nın 5. büyük ihracatçısıdır. Fransa’nın ambalaj

ürünleri ithalatı 2008 yılında 15 milyar dolar olmuştur ve 2007 yılına göre ithalatı yaklaşık %

9 oranında artmıştır. Ambalaj ürünleri ithalatının % 53’ünü plastik ambalajlar, % 33’ünü

kâğıt ambalajlar, % 6’sını metal ambalajlar, %5’ini cam ambalajlar ve % 2’sini ahşap

ambalajlar oluşturmaktadır. Fransa özellikle ahşap ve cam ambalajlarda dünyada rekabetçi

bir pozisyondadır.

 

Eşya ambalajında kullanılan PP şeritlerden örme çuvallar ve torbalarda Türkiye önemli üretim

kapasitesine sahip ve dünyanın en önemli ihracatçılarından biridir. Fransa plastik ambalaj

ürünler ithalatının % 2,3’ünü 6305 GTİP grubunda bulunan PP örme çuvallar ve torbalar

oluşturmaktadır. 2003–2008 yılları arasında ithalat %14 oranında artmıştır. İthalatın

yaklaşık %60’ı Türkiye, Hindistan ve Çin’den yapılmaktadır. Bu ülkeler aynı zamanda

dünyanın da en büyük ihracatçı ülkeleridir. Fransa, Avrupa Birliği’nin birinci tarım ülkesi

olması ve bu durumunu önümüzdeki süreçte de devam ettireceği düşünüldüğünde, söz

konusu ambalaj ürünlerinin bu sektör grubunda yoğun olarak kullanılması nedeniyle, talebin

önümüzdeki dönemde de devam edeceği düşünülmektedir.

 

Fransa ambalaj sanayisi yaşanan küresel kriz nedeniyle belirsiz bir küresel ekonomiyle karşı

karşıyadır. Hükümet ile sektör üreticileri arasında hammadde ve enerji fiyatları hakkında

çeşitli görüşmeler yapılmaktadır. Sektör üreticileri ise maliyetlerini düşürmek için; bazı yeni

ürünleri piyasaya sürecek olan firmalar, bu faaliyetlerini askıya almaktadır. Örneğin Sequana

Grubu'nun iştiraki olan Antalis firması, kâğıt esaslı konsantre ambalaj ürünlerinin

tanıtımından, maliyetleri artırdığı için vazgeçmiştir.

 

Ülkedeki ekonomik darboğaza rağmen, ülkenin en önemli sanayilerinden biri olan kozmetik

ürünlerindeki yenilikler ve ürün yelpazesinin sürekli genişlemesi, ambalaj sektörünün canlı

kalmasına neden olması beklenmektedir. İşlenmiş gıda ürünlerinde ise özellikle bebek

mamalarındaki gelişmeler sektörü olumlu yönde etkileyecektir. Ayrıca çevreye zarar

vermeyen, dönüşümlü, hafif, işlevsel ve küçük ambalajlara önümüzdeki yıllarda talebin daha

fazla olacağı tahmin edilmektedir.

 

Kaynaklar: Euromonitor, www.trademap.com, http://bilgi.dtm.gov.tr, Uzman Görüşü


Beyaz Eşya


Fransa beyaz eşya ve küçük ev aletleri pazarı 7,9 milyar avro büyüklüğe sahiptir.  Pazarın

üçte ikisini beyaz eşyalar oluşturmaktadır.

 

Beyaz eşyalarda pazarın % 60’ı beş büyük firmanın elindedir. Bu firmalar ve pazar payları şu

şekildedir: Fagor (%16), Bosch-Siemens (%13), Indesit (%11), Whirlpool (%11), Electrolux

(%10).

 

Küçük ev aletleri sektöründe ise Tefal, Moulinex, Rowenta, Krups markalarının sahibi olan

SEB Groupe pazarın % 29’una hakimdir. Pazardaki ikinci büyük firma olan Philips % 12 pay

sahibidir.  

Kaynak:Euromonitor


Boru ve Bağlantı Parçaları


Boru ve tesisat ekipmanları; borular ve bağlantı parçaları, tesisat ekipmanları, pompalar ve

vanaları kapsayan, geniş ürün yelpazesine sahip bir sektördür. 2007 yılında Fransa, boru ve

bağlantı parçaları ile tesisat ekipmanları sektöründe Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında

talebi en yüksek 3. ülke olmuştur. İlk iki sırayı Almanya ve İtalya alırken, Fransa’nın ardından

İngiltere ve İspanya gelmektedir. 2003-2007 yılları arasında Fransa’daki boru ve bağlantı

parçaları talebi yılda ortalama % 6,2 artış göstermiştir. Fransa’nın söz konusu sektördeki

toplam talebi 2007 yılında 14 milyar avro olmuştur. Bu rakam içerisinde pompa talebi 3,3

milyar avro, tesisat elemanları talebi 3 milyar avro, vana talebi 2,2 milyar avro, boru ve

bağlantı elemanları talebi 1,7 milyar avro ve diğer ekipmanların talebi de 4 milyar avro

civarındadır.

Fransa aynı zamanda bu sektörde Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında en çok

üretim gerçekleştiren 3. ülkedir. Fransa’nın üretiminde meydana gelen yıllık ortalama artış

2003-2007 döneminde % 6,4’tür. Enerji ve sulama sektörlerindeki gereksinim Fransa’daki

borular ve bağlantı parçaları ile tesisat elemanları talebinin en önemli etkenleridir. Yüksek

korumalı enerji çözümlerine olan talep ve yeni enerji depolama tesisleri inşaatları ile

Fransa’nın yeni yatırımlarda Avrupa Birliği standartlarına uyma zorunluluğu borular ve

bağlantı parçaları talebini daha da artırmaktadır. Fransa, 2003-2007 döneminde % 4,8 yıllık

ortalama ithalat artışı ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında en fazla ithalat yapan ikinci

ülke konumundadır.

 

Fransa’da boru ve tesisat elemanlarının yaygın olarak kullanıldığı sektörler petrol ve doğal

gaz üretimi ile atık su ve gıda işleme teknolojileridir. Fransa dünyadaki en büyük nükleer

enerji üreticisidir. Ayrıca, ülke önemli miktarda petrol ve petrol ürünleri üretimi

gerçekleştirmektedir. 2007 yılında Avrupa’da Almanya ve İtalya’nın ardından Fransa ham

petrol üretim kapasitesi en yüksek 3. ülke olmuştur. Buna göre Fransa’nın 2007 yılı itibariyle

petrol üretim kapasitesi günlük 1,96 milyon varildir. Bir Fransız firması olan “TOTAL” günlük

331 bin varil üretim kapasitesi ile dünyadaki en büyük petrol üreticilerinden birisidir. Ayrıca,

Fransa’da yeni yapılması planlanan enerji tesisleri ile bunlara ilişkin alt yapı projeleri

mevcuttur. Bu projeler Fransa’nın özellikle demir – çelik boru ithalatını arttırmaktadır.

Fransa’nın boru ve tesisat ekipmanları talebinde yüksek payı olan bir diğer sektör ise atık ve

atık su geri dönüşüm teknolojileridir. Sektör’ün % 80’i özel sektör tarafından işletilmektedir.

Sektörün en önemli firmaları olan “Veolia Water” ve “Suez Environment” boru ve tesisat

ekipmanları talebi yüksek olan kuruluşlardır. Bu sektördeki hizmetlerin % 20’sini ise

belediyeler yürütmektedir. Bir diğer önemli sektör olan gıda işleme teknolojileri de boru ve

tesisat elemanları talebi bakımından önemli bir konumdadır. Fransa’da gıda firmaları Avrupa

Birliği standartları çerçevesinde artan çevre bilinci ile birlikte temiz ve az atık ile üretim

yapmak durumundadırlar. Bu yüzden üretim sonrası çıkan atıkların geri dönüşümü yapılarak

tekrar kullanılması önem kazanmaktadır. Özellikle atık su ve tortuların geri dönüşümü ve

azaltılması bakımından firmaların kuruluşu aşamasında boru ve tesisat ekipmanlarına olan

talep fazladır. 

Fransa’daki boru ve tesisat ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren önemli firmalar

şunlardır: 

ArcelorMittal Tubes - http://www.arcelormittal.com - Borular

KSB - http://www.ksb.fr - Pompalar

Legris - http://www.legris.com - Vanalar

Pompes Grundfos - http://www.grundfos.com/web/homefr.nsf - Pompalar

Saint Gobain - http://www.saint-gobain.com - Borular

Salzgitter Mannesmann Precision - http://www.smp-tubes.fr – İnce Tüp ve Borular

 

Spirax Sarco - http://www.spiraxsarco.com – Buharlı Tesisatlar için Ekipmanlar

Sulzer Pumps - http://www.sulzerpumps.com - Pompalar

Tyco Flow Control - http://www.tycoflowcontrol-eu.com – Vanalar ve Borular

Vallourec & Mannesmann Tubes - http://www.vmtubes.com - Borular

Wilo Intec - http://www.wilointec.com - Pompalar 

Kaynaklar: www.cbi.nl


Deri ve Deri Mamulleri

DERİ GİYİMFransa ,deri giyim firmalarımız açısından önemli pazarlardan biridir. 2009 yılında bu ülkeye

yönelik deri giyim ihracatımız bir önceki yıla gerileme göstermiştir. Bunda yaşanan krizin yanı

sıra Fransız pazarında deri giyime yönelik son yıllarda gözlenen daralmanın da etkisi olduğu

söylenebilir. Her ne kadar son yıllarda deri giyime yönelik talepte bir azalma olduğu

gözüküyor olsa da deri giyim halen Fransızların giyimlerinde önemli yere sahiptir. Fransa’nın

deri giyimde gittikçe daha çok ithalata bağımlı hale geliyor olması ülkemiz açısından önemli

bir fırsat yaratmaktadır. 

 

Pazarda Çin, Hindistan gibi düşük fiyatla mal ihraç edebilen ülkelerin payının arttığı

görülmektedir. Bu ülkeler ile rekabet edebilmek ve fiyat rekabetinden uzaklaşabilmek için

deri giyim firmalarımızın değişik tasarımlara ve tanıtıma önem vermesi gerektiği

düşünülmektedir. Kalite pazara ulaşma açısından önemli unsurlardan biridir. Tanıtım

aşamasında pazara ulaşabilmek için dergiler kullanılabilir. Pazarda son yıllarda deri diğer

materyaller ile birlikte işlenerek kullanılmaya başlamıştır. Deri giyim ürünleri diğer hazır giyim

ürünlerine göre daha seyrek alınan ürünlerdir çünkü bu satın alım asil/soylu bir ürün seçimi

olarak kabul edilmektedir. Fiyatı nedeniyle deri giyim ürünleri planlanarak ve karşılaştırma

yapılarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca bu tarz ürünlerin satışı indirim ile bağlantılı olmasa da

son yıllarda indirim sezonlarında ki satışları da artmıştır. Ayrıca son yıllarda kendi modasını

yaratmak isteyen Deri giyim sektörümüz açısından Fransa pazarında başarılı olmanın önemli

oluğu düşünülmektedir. Firmalarımızın pazarda son moda eğilimlerini takip etmesi bu açıdan

da önem taşımaktadır. Fransa’nın önümüzdeki dönemde de Türk deri giyim ihracatı açısından

önem taşımaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Fransa deri giyim firmalarımız açısından

önem verilmesi gereken bir pazardır.


Mobilya


İngiltere, İtalya ve Almanya’dan sonra AB ülkeleri içinde en büyük dördüncü pazar olan

Fransa mobilya pazarının 2008 yılı büyüklüğü 9,6 milyar avrodur. 2007 yılına göre küçük bir

azalma yaşanmasına karşın 2004-2008 döneminde mobilya tüketiminde yıllık ortalama %3

oranında artış yaşanmıştır. Bu rakam %1,1 olan AB ortalamasının üzerindedir. Kişi başına

tüketim ise 152 avro ile 161 avro olan AB 27 ortalamasının altındadır. 2007-2008 döneminde

tüketimde yaşanan küçük miktardaki azalma, 2008-2009 yıllarının ilk 7 aylık döneminde

derinleşerek tüketim %5 oranında düşmüştür.

 

Ürün grupları itibari ile tüketim incelendiğinde, 2008 yılında yemek ve salon takımları toplam

tüketimin %29’unu, döşenmiş koltuklar %28’ini, mutfak mobilyası %24’ünü, yatak odası

mobilyası %10,5’ini ve diğer mobilyalar %8,5’ini oluşturmaktadır.

Fransa’nın mobilya tüketimi bölgelere göre değişmektedir. Ülkenin batısı ve İle de France

(Paris) bölgesi yüksek hane halkı sayısı ile tüketimin en fazla olduğu bölgelerdir. Güneydoğu

ve güneybatı bölgeleri kişi başına mobilya tüketiminin en düşük olduğu bölgelerdir. İle de

France bölgesi pazarın dörtte birini oluşturmaktadır.

 

Pazardaki talebi etkileyen birçok faktör mevcuttur. Gittikçe küçülen ev boyutuna karşın evde

biriktirilen çeşitli ürünlerin depolanabilmesine yönelik mobilyaya olan talep artmakta ve

tüketiciler daha çok doğa dostu mobilya tercih etmektedirler. Ayrıca Fransızların evde daha

fazla vakit geçirmeye başlaması ile kadınların dekorasyona verdiği önemin artması, fiyat

karşılaştırması yaparken internet kullanımının yaygınlaşması, demografik yapıdaki değişim ile

birlikte çağdaş ve ekonomik mobilya tercih eden genç nüfustaki artış ve çok fazla mobilya

değişimi yapmayan yaşlı nüfustaki artış pazardaki talep yapısını belirleyen önemli

faktörlerdir.

2008 yılında 6,7 milyar dolar değere sahip Fransa mobilya üretimi AB ülkelerinin toplam

üretiminin %9 unu oluşturmaktadır. 2006 yılı verilerine göre ülkede 18.220 firma mevcuttur.

Fransa’daki mobilya sektöründe faaliyet gösteren önemli firmalar şunlardır:

 

• Roset - http://www.roset.fr -

• Steiner - http://www.steiner-paris.com –

• The Gautier group - http://www.gautier.fr –

• Groupe Jacques Parisot - http://www.parisot.com –

• Girardeau - http://www.meubles-girardeau.com -

• Forège - http://www.forege.com –  


Fransa’nın 2008 yılı toplam mobilya ithalatı 4,7 milyar avro olmuştur. Bu tutar toplam AB

ithalatının %14’ünü oluşturmaktadır. Fransa, AB ülkeleri içinde değer olarak bakıldığında

Almanya’dan sonra ikinci büyük ithalatçı iken miktar olarak bakıldığında Almanya ve

İngiltere’den sonra üçüncü büyük ithalatçıdır. İthalatın % 20’si İtalya’dan, %15’i

Almanya’dan, %10,5’i Çin’den, %9’u Polonya’dan yapılmaktadır. Türkiye’nin pazar payı ise

%0,4’tür.

Kaynak: www.cbi.nl


Otomotiv Ana ve Yan Sanayi

Otomotiv Ana Sanayi


Fransız ekonomisi ve ihracatı ve oto yan sanayi için hayati önemi olan iki büyük 

uluslararası araç üreticisi firma bulunmaktadır: Renault ve PSA Peugeot-Citroen. Bu 

firmaların otomobil üretimi Fransa’nın toplam otomobil üretiminin yaklaşık beşte 

dördünü oluşturmaktadır.Son 20 yıl içerisinde Fransa’da otomobil satışları inişli çıkışlı 

bir seyir izlemiştir.

 

2010’da Dünya taşıt üretimi %25,8 artarken, AB(27)’de %11,1, Fransa’da %8,9 

oranında artmıştır. Fransız fabrikalarının yaptığı satış 2010’da 17,9 milyar Avro’ya 

ulaşmış ve bir önceki yıla göre % 14,1 oranında artış sağlanmıştır. Fransa’da

 2010’ da satışların %51’i ihracata yönlendirilmiş olup bir önceki yıla göre ihracat 

%15,2 oranında artmıştır.


31 Aralık 2010 itibari ile sektörde çalışan sayısı 88 000 iken 2011 Mayıs itibari ile 

çalışan sayında % 9 luk bir düşüş olduğu belirtilmiştir.

 

Avrupa Araba Üreticileri Birliği’nden yapılan açıklamaya göre 2011 yılında PSA 

Peugeot- Citroen ve Renault ‘un araba satışlarında önemli düşüş olmuştur. 2011 

Kasım ayı itibari ile son oniki aylık dönemde PSA’nın satışları %8, Renault’nun satışları 

%7,6 oranında düşmüştür.


2012 yılında Fransız otomotiv sektörünün 2012 de ekonomideki yavaşlamadan ve 

Asya ülkelerinin rekabetinden etkilenmesi beklenmektedir.

Fransa’da halen kayıtlı binek aracı sayıcısı 2 253 000 olup Almanya’dan sonra sınıfında en çok 

araca sahip ülke konumundadır. Ülkedeki kayıtlı ticari araç sayısında ise 2011 

yılında 498 000 araçla Batı Avrupa’da başı çekerken Türkiye bu sınıfta 389 000 araçla ikinci sıra 

yer almıştır.

 

2011 Yılı verilerine göre ülkede yeni alınan arabaların % 67,8 ‘ini Fransız arabaları, % 32’sini 

yabancı araba satışları olmuştur. Pazarda PS Peugeuot % 34,5, Renault % 33,3 ünü pay 

almıştır. Yabancı araba satışlarında Fiat grubu %11,7, Ford grubu %4,8, Mercedes %4,7, 

Volkswagen grubu % 3,9, Nissan % 2, Toyota grubu %0,96 pay almıştır.

2011 yılında marka gruplarına göre satışlarında Renault % 32 ile piyasada en çok pay alan 

araba markası olmuş bunu Citroen % 17,7, Peugeot %16,8 payları ile izleyerek pazarda ilk üç 

sırayı paylaşılmıştır. Fransız arabalarını % 8,7 ile Fiat, % 4,8 ile Ford, % 4,7 ile Mercedes 

izlemektedir.

Ağır vasıta (5 ton ve üzeri) satışlarında ise 2011 ‘de %38,4 artış olmuş ve 47 371 vasıta 

satılmıştır.

2012 de Fransız otomotiv sektörünün ekonomideki yavaşlamasından ve Asya ülkelerinin 

rekabetinden etkilenmesi beklenmektedir. Ekonomideki yavaşlama ile birlikte Fransa otomotiv 

sektörü de ekonomik önlemler ve küçülmeye yönelik önlemler gündeme gelmiştir. Örneğin PSA 

Peugeot’dan yapılan açıklamada firmalarında 1900 kişinin işten çıkartılacağını kendileri dışında 

ayrıca dış partnerlerinde de 2300 kişinin işten çıkarılmasını söz konu olduğu belirtilmiştir. Söz 

konusu kuruluş 2012 yılında 800 000 Avro (! Milyon dolar) değerinde tasarruf yapmayı 

hedeflemektedir.

Daha önceki dönemde karbon emisyonu düşük araba alımlarına alıcılara vergi iadesi yapılmakta 

ve eski arabalarını atıp yeni araba alanlara 1000 avro değerinde yardım yapılmış ve bu önlemler 

sonucunda satışlarda suni bir artış gerçekleşmiştir. 

 

2012 yılında ise bu iki teşvik mekanizmanın kısıtlanmasına yönelik olarak alınan önlemler (Daha önce 

uygulanana göre düşük orandaki vergi iadesi ve eski arabaların piyasan çekilmesine yönelik 

teşviklerdeki kısıntı ) ve firmalara uygulanan vergilerin artırılması sonucunda ülkedeki araba 

satışlarında % 8 oranında yani 2 milyon birimlik düşüş beklenmektedir. 


Kaynak : Acquire Media - NewsEdge, AFP,Views Wire-EIU


Otomotiv Yan Sanayi


Fransa Avrupa otomotiv pazarında ikinci büyük pazardır. Otomotiv yan sanayi tüketiminin değerinin 

39 milyar avro olduğu tahmin edilmektedir.PSA ve Renault genellikle Fransa’daki yan sanayicilerle 

çalışmaktadırlar. Motorlar ve vites kutuları da dahil olmak üzere birçok parçanın araştırma ve 

geliştirme çalışmalarını birlikte yapan bu iki büyük firmanın üretimleri Fransa’daki oto yan sanayi alt 

yapısına dayanmaktadır.

 

Fransız oto yan sanayi üreticilerinin uluslararası oto yan sanayi tedariğinde rolleri artmaktadır. 

Bununla birlikte birçok yabancı oto yan sanayi üreticisi- özellikle Federal-Mogul, Johnson Controls ve 

TRW gibi ABD’li tedarikçiler- Fransa pazarında önemli oranda faaliyet göstermektedir. Yükselen 

hammadde fiyatları, durgunlaşan pazarlar Fransız oto yan sanayicilerini zorlamaktadır. 

Ana sanayi de tedarikçileri desteklemeye başlamıştır. Fransız oto yan sanayinde en önemli firmalar, 

Autoliv, Faurecia, Michelin, Plastic Omnium, Saint-Gobain ve Valeo’dur.

 

Oto yan sanayi, OEM (Orijinal Ekipman Pazarı) ve after-market olmak üzere iki ana pazar 

bölümünden oluşmaktadır. OEM pazarı talebin %75’ini oluşturmaktadır. FEDA’ya (French 

Organisation for the Automotive Parts Trade) göre after market pazarının toplam büyüklüğü 11 

milyar avrodur. Bunun 8,5 milyar avrosunu bağımsız parça tedarikçileri, 2,5 milyar avroluk bölümünü 

orijinal yedek parça tedarikçileri oluşturmaktadır.

 

After- market bölümü yedek parçalar, bakım onarım parçaları ve aksesuarlar olmak üzere çeşitli 

bölümlere ayrılabilir. After market satışlarının dörtte üçünü, orijinal ve orijinal olmayan, yedek 

parçalar oluşturmaktadır.

 

Aksesuarlar popüler olmaya başlamıştır. İki pazar bölümü mevcuttur: Alman, İtalyan ve ABD yapımı 

pahalı, markalı, orijinal aksesuarlar ve Asya ve diğer AB ülkelerinde üretilmiş markasız, ucuz 

aksesuarlar. Markalı aksesuarlar genellikle bayiler ve tamircilerde, markasız ürünler benzin 

istasyonları, hipermarketler ve fast-fit zincir mağazalarında satılmaktadır. Dekoratif aksesuar pazarı 

son on yılda büyümüş ve 300 milyon avroya ulaşmıştır.

 

Avrupa Birliğine üye ülkelerinde 2012 yılı içerisinde lastiklerin bazı teknik özelliklerini belirten bir 

etiketleme standardı geliyor. Gürültü, yakıt tüketimi, fren mesafesi özelliklerini  kapsayan standart  

gelecek.

 

Faydalı kaynaklar:

FIEV- French Vehicle Equipment Industries- http://www.fiev.fr – Fransızca ve İngilizce yıllık rapor

CCFA- French Automobile Manufacturers Association- http://www.ccfa.fr – Fransızca ve İngilizce yıllık 
istatistik ve analizler

Europe Auto Parts- http://www.europeautoparts.com – AB firmaların işbirliğini amaçlayan pazar

etiketler : Fransa ihracat , Fransa ya sanayi ürünleri ihracatı ,Fransa ya mobilya ihracatı , Fransa ya beyaz eşya ihracatı , Fransa ya deri mamülleri ihracatı , Fransa ya ambalaj malzemeleri ihracatı 


Yorumlar - Yorum Yaz
Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence