• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  •  https://www.instagram.com/importerslist/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory

Fransa'ya Tarım Ve Gıda Ürünleri İhracatı

TÜRKİYE'NİN FRANSA'YA 
TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ İHRACATI

 Fransa Tarım sektörü ve Gıda sanayi sektörü üretiminde ve ihracatta AB ülkeleri arasındaki ve en rekabetçi  

ülkelerden biridir. Gıda ve tarım ürünleri ithalatında ise önemli bir pazar konumundadır.

Tüketici tercihleri açısından, Fransa pazarında sağlıklı beslenmeye yönelik eğilim giderek artmakta ve bu 

kapsamında organik, doğal, etnik gıdalar ile fonksiyonel ve diyet gıdalara artan bir ilgi vardır.

2012 yılında Fransa’nın kişi başına gıda tüketimi Euro bazında %0,3 oranında artış gösterebileceği tahmin 

edilmekte olup söz konusu artışın 2016 da % 4.5 ‘e ulaşması beklenmektedir. Fransız Gıda Sanayi Birliği (ANIA) 

tarafından yapılan açıklamada 2011 yılında ekonomik kriz, aşrı olumsuz hava koşulları ve jeopolitik sorunlara 

rağmen ülkedeki gıda sanayi satışlarının % 6,8 oranda artarak satış 157,2 milyar dolara ulaştığı belirtilmiştir. 

Ülkenin gıda sektörü 500 000 çalışan ile imalat sanayindeki ikinci büyük işveren konumundadır. Buna karşın 

2012 ve 2013 yıllarında sektörde kısa dönemli dalgalanmalar beklenmektedir. ANIA tarafından yapılan 

açıklamada 2011 yılında hanelerdeki gıda harcamalarının düzenli olarak düşmesine karşın temel tarım ürünleri 

fiyatlarında % 31 oranında artış olduğu belirtilmektedir.
 

Ülkede tüketİlen gıdanın % 70'ini 'Fransız Malı'  olup sektör ülke ekonomisinde ayrıcalıklı bir 

yere sahiptir.  Ülkedeki gıda işletmelerinini %20'si ihracat yapmaktadır. 

Kaynak: L'ANIA- Association Natiomal des Industries Alşmentaires 2012 , Euromonitor 2012 

FRANSA’YA TARIM ÜRÜNLERİ
İHRAÇ POTANSİYELİ DEĞERLENDİRMESİ
 

Fransa Tarım sektörü ve Gıda sanayi sektörü üretiminde ve ihracatta AB ülkeleri arasındaki ve en rekabetçi 

ülkelerden biridir. Gıda ve tarım ürünleri ithalatında ise önemli bir pazar konumundadır.

Tüketici tercihleri açısından, Fransa pazarında sağlıklı beslenmeye yönelik eğilim giderek artmakta ve bu 

kapsamında organik, doğal, etnik gıdalar ile fonksiyonel ve diyet gıdalara artan bir ilgi vardır.


Dondurulmuş Meyve Sebze 


Fransız piyasasında, dondurulmuş sebzeler de dahil olmak üzere tüm dondurulmuş ürünlere olan talep 

artmaktadır. Ekonomik krize rağmen dondurulmuş gıda satışlarının artmış olması, tüketicinin bu ürünlerden 

yana olan tercihi etkilememiştir. Dolayısıyla pazardaki bu ürün grubuna yönelik potansiyel önemini 

korumaktadır.

Sun yıllarda en çok satış yapan ürün grupları hazır yemekler, dondurulmuş sebzeler olmuştur. Dondurulmuş 

sebzelerde toplam satışın miktarca % 61’i, değerce %80i Private label olarak yapılmaktadır. Fransa’da bu 

dondurulmuş sebze konusunda önde gelen markalar Bounduelle ve Findus’tur.


Dondurulmuş patates diğer dondurulmuş sebzelerden ayrı bir grup olarak değerlendirilmektedir. Private label 

ile satılan dondurulmuş patateslerin piyasadaki payı değerce % 46, miktarca % 54 olarak gerçekleşmiştir. 

Piyasada önde gelen markalı ürünler Mc Cain, Findus ve Aviko’dur.

Hipermarket ve süpermarket gibi alışılmış satış kanallarını yanı sıra, Fransa’ya özgü olarak sadece dondurulmuş 

ürün satan perakende satış mağazaları bulunmaktadır. Bu dükkanlarda mezelerden tatlılara kadar varan 

dondurulmuş gıda yelpazesindeki tüm ürünler satılmaktadır. Bu konuda pazarda yer alan iki önemli firma: Picard Surgele ve Toupargel‘dır.


Konserve Meyve Sebze 


Tüketicilerin sağlıklı beslenme konusundaki hassasiyeti, ürünün tüketime hazır olması nedeniyle pratik olması  

nedenleri ile bu ürün grubunun tüketiminde artış yaşanmaktadır.. Ayrıca ekonomik ambalajlar, azaltılmış şeker 

oranları, yeni tatlar ve yeni formatlar bu ürün grubunda yapılan diğer değişikliklerdir


Kuru Meyveler Ve ert Kabuklu Meyveler 


Kuru meyveler ve sert kabuklu meyveler Fransa’da atıştırmalık (çerez) olarak tüketilmesinin yanı sıra gıda  

sanayi için de önemli bir girdi oluşturmaktadır. Avrupa’da anılan ürünler şekerli ve kakaolu mamuller ve unlu 

mamuller sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca çerezlik olarak tek başına veya diğer kuru 

meyvelerle karıştırılarak da işlenmeleri söz konusudur.

 

Diğer taraftan tüketiciler gıda içeriğinin mümkün olduğunca doğal katkı maddeleri ile zenginleştirilmesinden 

yanadır ve gıda sektöründeki yeni eğilim BFY (Better For You ) kapsamında sağlıklı, besleyici doğal gıdaya atıfta 

bulunulmaktadır. Gerek sert kabuklu meyveler (özellikle fındığa ) ve gerekse kuru meyveler bu açıdan konsepte 

uygun ürünlerdir. Fındık açısından bakıldığında içerdiği yağ niteliği açısından kalp sağlığı için faydalı bir ürün 

konumundandır.

Ayrıca tüm bu ürünlerin organik olanlarının dağıtım kanallarında özel olarak pazarlanarak benzerlerinden daha 

farklı bir konumda; gerek sağlık gerekse çevre konusunda duyarlı, alım gücü yüksek tüketiciler için uygun 

özelliklere sahip oldukları öne çıkarılarak pazarlanmaları halinde ürüne önemli bir katma değer sağlayacaktır.

Kaynak: Euromonitor France Retail Food 

Euromonitor -The Growth of Natural Ingredients

Uzman görüşü


Su Ürünleri


Fransa AB ülkeleri arasında İspanya ve Danimarka’nın ardından üçüncü büyük üretici konumundadır. FAO 

verilerine göre Ülkede kişi başına balık 36 kilogramdır. Kişi başına tüketimde AB ülkeleri arasında Portekiz ve 

İspanya’nın ardından 3. sırada yer almaktadır.

Dünyadaki ithalatçılar ülkeler arasında ise Japonya, ABD ve İspanya’nın ardından 4. büyük pazar 

konumundadır.

Taze, soğutulmuş, dondurulmuş balık ve balık filetoları ülkede tüketilen su ürünlerinin % 56 sını 

oluşturmaktadır. Tüketimde kabuklu deniz hayvanlarının aldıkları pay ise (Taze, soğutulmuş, dondurulmuş 

halde) %22 ile ikinci sıradadır. Hazırlanmış ve konserve edilmiş balıklar %10, kafadan bacaklılar ise % 2 pay ile 

bu grupları izlemektedir.

Ülkedeki su ürünleri tüketimindeki yıllık artış oranı ile toplam gıda tüketimi artış hızı aynı düzeyde olup bu oran 

% 1 düzeyindedir.

Tüketimin 590 000 tonu evlerde, 250 000 tonu gıda hizmeti veren sektör aracılığı ile yapılmaktadır. Gıda servisi 

sektörü ise restoranlar, hazır gıda servisi veren zincirler, okul, hastane, ordu gibi toplu tüketim yapan 

kurumlara verilen toplu yemek satış hizmetlerini kapsamaktadır.

Ülkedeki su ürünleri tüketim eğilimi sağlıklı beslenmeye yönelik eğilimle orantılı olarak artmaktadır. Bu anlamda 

organik su ürünlerine olan eğilim de artmaktadır.

Diğer taraftan hazırlanması kolay ve zaman almayan gıdalara yönelimin bir sonucu olarak tüketiciler katma 

değeri yüksek hazır ürünlere yönelmektedirler.

Diğer taraftan perakendeciler ve gıda zincir mağazaları izlenebilirlik ve etiketlemeye büyük önem 

vermektedirler.

Üçüncü ülkelerden AB ülkelerine ihracat yapacak su ürünleri üreticisi firmaların üretim tesislerinde; AB 

normlarına uygun üretim yaptıklarını kanıtlamak üzere, tesislerinin AB makamlarınca incelenerek onaylanması 

gerekmektedir. AB makamlarınca onaylanmış tesislerde üretilmiş ürünlerin Topluluğa girişine izin verilmektedir. Söz 

konusu listede halen yer alan Türk firmaların listesine https://sanco.ec.europa.eu/traces/output/FFP_TR_en.pdf 

adresinden ulaşmak mümkündür.

Kaynak:France Agri Mer_Etablissement National Des Produit de L’Agriculture et de la Mar, Direction Marche Etudes et 

Prospective, CBI – Hollanda İthalatı Geliştirme Merkezi www.cbi.nl


Yaş Meyve Sebze


Son yıllarda kişilerin toplam gıda harcamalarının içerisinde (içecekler hariç) meyvelere ayrılan pay giderek artmaktadır. 

Fransız Ulusal Sağlık ve Beslenme Programı çerçevesinde de günde en az beş parça meyve veya sebze tüketilmesi 

önerilmektedir. 2009 yılı verilerine göre Fransa’da kişi başına 252 kg meyve düşmektedir. Bu oran son beş yıllık 

dönemde %10 oranında artmıştır.

Fransa’da doğum oranı artarken diğer taraftan da çalışan kadın sayısı artmaktadır (%55). Evdeki ve işteki yoğun 

tempo arasında sağlıklı beslenmeye de önem vermeleri nedeniyle tüm aile bireyleri evde, işte, okulda veya dışarıda 

meyve tüketimine yönelmişlerdir.

Fransız tüketiciler sağlıklı beslenmeye ve son yıllarda gıda maddelerinde ortaya çıkan çeşitli krizler nedeniyle gıdada 

izlenebilirlik konusuna önem vermektedirler. Bu nedenle de bazı tüketiciler meyve yemektense meyveden sağlanacak 

faydayı meyve suyu içerek karşılama yolunu seçmektedirler.

Tüm bu eğilimlerin bir sonucu olarak Fransa’nın ithalatı önemli bir artış sergilerken Türkiye’nin anılan pazara benzeri 

şekilde ihracatı oranında artmıştır. 


ETİKETLER : Fransaya ihracat , Fransa ya gıda ve tarım ürünleri ihracatı , Fransa ya yaş meyve sebze ihracatı ,
Fransa ya su ürünleri ihracatı , Fransa ya dondurulmuş meyve sebze ihracatı 


Yorumlar - Yorum Yaz
Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence