TURKEXIM

Importers Search Engine
  • https://www.facebook.com/turkishexportersdirectory
  • https://plus.google.com/+TurkEximCompanyDirectory
  • https://twitter.com/turkeximport

Sav Yapı Çatı ve Cephe Kaplama Sistemleri- SANDVİÇ PANEL FİRMALARI


    Sav Yapı Çatı ve Cephe
    Kaplama Sistemleri 

 E-posta : info@savyapi.com | www.savyapi.com

Sandviç Panel


Sandviç panel, iki kat boyalı Galvaniz

sac veya poliüretan enjeksiyon uygulanarak

elde edilen kompozit çatı ve cephe kaplama

malzemesidir. Binaların dış yüzey kaplaması

olarak kullanılan estetik malzemelerdendir.

 Çatı, cephe ve soğuk oda paneli olarak ayrılırlar.   

Sandviç Panel Nedir?


Sandviç panel,(PIR, PUR, Taşyünü) iç dolgu

malzemesi ısı yalıtımı sağlayan iki yüzeyi boyalı


Galvaniz ya da Alüminyum trapez levhadan oluşan

modern kompozit ürünlerdir.Sandviç Paneller, montaj kolaylığı ve aksesuar

seçenekleriyle yapılarda alternatif 
çözümler sunan

üstün nitelikte çatı ve cephe kaplama ürünleridir.


Sandviç panel, kullanıldığı alanlarda oldukça üst

seviyede ısı ses ve ses yalıtımı sağlar.


Yapılarda sıva ve boya gibi kaplamalara ihtiyaç kalmaz.

Sandviç panel projelere uygun boylarda üretilmesinden

dolayı montaj kolaylığı sağlar.A
ynı zamanda fire vermeden

çatı ve cephelerin kaplanmasında etkin olur. Düşük ağırlıkları

ile yüksek 
taşıma kapasitesine sahiptir.

Yapıların diş kabuğunu ısı ve su yalıtımlı olarak estetik bir

şekilde çözelti panellerin 
Başta fabrikalar, sanayi yapıları,

askeri yapılar, sosyal yapılar, prefabrik yapılar, zirayi yapılar,

şantiye binaları, silolar, büyük alışveriş marketleri, hal binaları

ve toplu konutlarda geniş bir kullanım alanı vardır.  

Sandviç Panel Alt ve Üst Yüzey 


Galvaniz Saç 

Galvanize Yassı Çelikler, soğuk haddelenmiş metalin

sıcak daldırma prosesi ile her iki yüzeyin çinko tabakası

ile kaplanması ile üretilirler. Yapı sektöründe sıcak daldırma

galvanizli/galvanile çelikler, uygulanacak alanın atmosferik

şartlarına ve istenilen korozyon direncin bağlı olarak değişik

kaplama kalınlıklarında, çatı,kapı,fens , profil  
gibi çeşitli

uygulamalarda kullanılır. Sandviç panellerde metal yüzeyler

sürekli rulo boyama teknolojisi ile kaplanmış haldedir. Taşıyıcı

yüzeyde boyalı galvaniz sac 0.30-0.80 mm aralığındadır.  

Alüminyum   

Alüminyum hafiflik kolay şekillenme korozyona karşı dayanıklılık,

alaşımlandırma, 
ısıl işlem tatbiki ile yüksek dayanıklılık kazanma

yüksek ısı ve elektrik iletkenliği yüzeyinin 
çeşitli şekillerde kaplanması

ile renklendiriebilme özelliğinden dolayı kısa zamanda birçok

endüstrinin vazgeçilmez metali olmuştur.  
 

Sandviç Panel Dolgu Maddeleri 

Poliüretan(PUR) 

Poliüretan,polyol ve izosiyanat adlı 2 Ana bileşenin

özel üretim şartlarında katalizör malzemelerle yüksek

basınç altında karışımı ile oluşan rijit poliüretan sert köpüktür.

Üstün ısı yalıtımı sağlayabilmektedir. Istenen yoğunluklarda üretilebilir.


Isı izolasyon katsayısının istenilen değerde olabilmesi ve

panelin taşıyıcı özelliği için poliüretan yoğunluğunun 36-40 kg/m3

arasında olmalıdır.

Poliüretanın , boyutsal kararlılığı yüksektir. Şu emme özelliği

bulunmaz. Suda yüzer. 
Maksimum dayanım sıcaklığı 125

santigrattır. Bu sıcaklıklardan sonra özelliğini kaybeder.


Basma mukavemeti yüksek olduğundan kullanım performansı

iyidir. Isı iletkenlik katsayısı  
(w/mk) 0.022'dir. 

Poliizosiyanurat(PIR)  

Poliüretan köpüğün ana bileşenlerinden izosiyanatın kendisi gibi

Başka bir izosiyanat sağlanarak poliizosiyanurat (PIR,POLİİZO) adı

verilen yeni makra molekül yapı oluşturmaktadır.

Poliizosiyanurat(PIR) ,pmdı (polimerik metil difenil izosiyanat)

ya da 
MDI ile poliol arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu oluşur

ve poliizosiyanuratı 
poliüretan ayıran MDI ile poliol bileşenlerinin

karışım miktarlarıdır.


PIR üretiminde kullanılan MDI miktarı daha fazladır. Poliol dışında

kendileri ile de reaksiyona girmeleri sağlanır. 

Çatı Paneli  

3 ve 5 hadveli yapısı ve 35mm hadve yüksekliğinin

yanısıra gizli vidalı ve birini  
seçenekleriyle geniş aşık

aralıklarda hem fonksiyonel hem de son derece şık çözümler

sağlamaktadır. Düşük eğimli ve dairesel yüzeyli çatılar için

geliştirilmiş çatı panelleri  
%1.5 eğime kadar ve 150mm üzerinde

radivsa çatılarınızda güvenle kullanılır.

Paneller ,standar olarak poliüretan dolgulu üretilmekle birlikte,

EN DIN 4102’ye göre B sınıfı 
(yanmaz) ateşe dayanıklı köpük

(polizasiyanürat) dolgu malzemesi ile üretilebilmektedir.


3 ve 5 hadveli ,gizli vidalı ve binili poliüretan (pu) ve PIR paneller

ile çatılardaki vidaların yarattığı p
Problemler ortadan kalkacak

ve vida yerinde su alma problemi çözülecektir.  

Cephe paneli  

Gizli vidalı cephe pane, forma özelliği olarak vidalar

dışarıdan görünmemektedir. 
Yatay ve düşey uygulamaya

(montaja) imkan sağlayan bini detayı ile yüksek yalıtım sağlamaktadır.


Gizli vidalı PUR paneller,yapılarınızı maksimum su,ısı ve sesten

korurken, 
pır panellerde yangın güvenliğinizi maksimum düzeyde sağlar.  

Soğuk Oda Paneli 

İç ve dış yüzeylerinde kullanılan galvaniz sac ve

yalıtım materyallerinden oluşmaktadır.

Soğuk hava depolarında kullanılan poliüretan

dolgulu sandviç paneller teknik  
nitelikleri,dayanıklılığı

ve montaj kolaylığı açısından ısı izolasyonunda en ideal

malzemedir.Gıda ürünleri yanısıra kimyevi ve tıbbi ürünlerin

de uygun koşullarda ve 
şartlarda korunması için

soğuk oda panelleri
idealdir. 


Trapez Çeşitleri 

Çatı ve cephe kaplamalarında farklı çözümler

sağlayan trapez cephe kaplamaları,

Alüminyum, galvanizli sac ve boyalı galvanizli

sac olarak değişik kalınlıklarda 
27/200,38/151

ve 18/388 formlarında üretilmektedir.İstenilen

renkte,bobin boyama  
tekniği ile üretilir.  

27/200 Formu Trapez  

27/200 form trapez sac,boyalı sac malzeme,

dış hava şartlarına dayanıklı, k
alıcı renk seçeneklerine

sahip, uzun ömürlü ve dayanıklıdır.İstenildiğinde,

galvanizli sac ,ı gofrajlı boyalı alüminyum,aluzing

kaplamalı alternatif üretim 
yapılabilir.27/200 form

trapez rüzgar ve kar yüklerine karşı dayanıklıdır. 

38/151 Formu Trapez  

Daha çok estetik önem verilen tonoz çatı

uygulaması
nda tek kat trapez olarak kullanılır.

Projelere gör,tek kat trapezler bükülmekte ve

tonoz kaplaması
na uygun hale gelmektedir.

Bu işlemlerin yapılabilmesi için tonoz çatının

yay uzunluğu ve yay açısı yeterli olmaktadır. 

18/838 Formu Sinüs Oluk   

18/838 formunda boyalı galvaniz sac ya da

alüminyumdan imal edilen tek kat

Trapezdir.Çatı ve cephede uygulanabilir.

Formu sinüs olukludur.838 mm.net uygulama

Genişliğine sahiptir.Dairesel şekilli depo ve

siloların cephe kaplamasında kullanılır. 

Sandviç Panel Aksesuarları ve Profilleri

  • Panel bitim profilleri için vida
  • Çatı paneline uygun mahya 


Profiller 

Damlalık profili,iç köşe profili,dış köşe profili,

oluk etek profili,yan kalkan profili,oymalı

Oymasız mahya profili,mahya alt profili,Radius

mahya profili,soğuk depo zemin u profili,

Soğuk hava deposu dış köşe profili,harpuşta

profili,sıva dibi profili,derz profili,soğuk depo dış

köşe profili panellerde kullanılan profillerdir.


Yorumlar - Yorum Yaz


Google Translate