• https://www.facebook.com/importersearchengine
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
 • https://twitter.com/importersearch
 • https://www.instagram.com/importerssearchengine/
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory

Filipinler'e Sanayi İhrac Ürünlerimiz

FİLİPİNLER'E SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATI 

Ülke Profili
  • Nüfus
   :
   103.8 milyon (2012 tahmini)
   Yüzölçümü
   :
   300.192 km2
   • Başkent
   :
   Manila
   Kişi Başına Düşen Milli Gelir
   :
   4,039 (2012 tahmini)
   Büyüme Oranı
   :
   1,1 
   Döviz Kuru
   :
   1 ABD $=43.3131 Filipin Pezosu (P)
   Başlıca Şehirler
   :

   Metropaliton Manila (11.553)Quezon City 2.679), Manila (1.661), Kalookan (1.379)

   Telefon Kodu
   :
   +63

    

 

Sanayi Ürünleri ve Hizmetler İhraç Potansiyelimiz

Türkiye'nin Filipinler'e ihraç potansiyeli olan sanayi ürünleri;

 • Otomotiv yan sanayi
 • Elektrik Transformatörleri, Statik Konvertisörler
 • Tedavide ve korumada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar
 • İş ve maden makineleri
 • Traktörler
 • Örgü ve dokuma kumaşlar
 • Petrol ürünleri

Sanayi Ürünleri İhraç Potansiyeli Değerlendirme Tablosu

 Elektronik

Elektronik Sektörü (8504)


Elektronik sanayi son yıllarda imalat sektörünün büyümesinde en önemli rolü oynamış 

olup, toplam imalatın % 20’sini oluşturmaktadır. Elektronik firmalarının çoğunluğu yarı 

iletken ve diğer elektronik parçaları üretmektedir. Tüm imalat sektöründeki işgücünün % 

20,9’unu yine bu sektör istihdam etmektedir.

 

Sektörde 129 işletme bulunmaktadır. İşletmelerin % 98,5’i özel şirketler iken kalanı adi 

ortaklık yapısındaki firmalardır.

 

Sektördeki toplam üretim değeri 2008 yılı itibarıyla 618,7 milyar Peso’dur. Şirketler 560-

%79 kapasite kullanım oranı ile çalışmaktadır.

 

Elektronik aletler satışları 2009 yılında % 2 oranında düşmüş ve 126 milyar peso olarak 

gerçekleşmiştir. Üreticiler satışları artırma yönünde çalışmaktadır. Ekonomik yavaşlama 

satışları olumsuz etkilemiştir. Klima ve geleneksel televizyon talebi düşerken ev sinema 

sistemi ile küçük ev aletlerine talep artmıştır. Zincir mağazalar genişlerken, kırsal 

kesimdeki küçük perakendecilerin bir kısmı ticaret dışı kalmışlardır. Kırsal kesimde stok 

miktarları kısıtlı olan küçük satıcılar piyasaya hakimdir. Büyük outletler Metro Manila’da 

yer almaktadır.

 

Star Appliance Center % 7’lik satış payı ile piyasadaki en büyük firmadır.

 

2010 yılında Filipinler 8504 GTİP no’lu ürün grubunda 271,9 milyon ABD Doları tutarında 

ithalat gerçekleştirmiş olup, % 25 oranla Çin birinci tedarikçidir. Bunu sırasıyla, Japonya 

% 24,9, Hong Kong % 10,8, ABD % 7,4 ve Tayvan % 6,3 izlemektedir. 2010 yılında 

Türkiye söz konusu ürün grubunda Filipinlere 921,8 bin ABD Doları tutarında ihracat 

gerçekleştirmiştir. Söz konusu ürün grubunda pazarın büyüklügü düşünüldüğünde 

ihracatımız düşük kalmaktadır. Çeşitli tanıtım ve pazarlama stratejileri ile ihracatımızın 

artırılacağı düşünülmektedir.

İlaç Sanayi 


Tedavide ve Korumada Kullanılmak Üzere Hazırlanan İlaçlar (GTİP3004)

 

Filipinler; eczacılık ürünleri açısından Asya Pasifik bölgesinde cezbedici 11. piyasa 

konumundadır. ASEAN Ülkeleri içerisinde ise, Endonezya ve Tayland’dan sonra 3. 

sıradadır. Dünya eczacılık ürünleri piyasasındaki payı 2007 itibariyle % 0.31’dir.

 

2008 yılında toplam piyasa işlem hacmi 2,5 milyar ABD Doları olup, bu miktarın 2013 

yılında 3,9 milyar ABD Doları’na ulaşması beklenmektedir. Sağlık harcamaları GSYİH’nın % 

3,4 ünü oluşturmaktadır.

 

Eczacılık ürünleri ilaç ve ilaç dışı ürünleri kapsamaktadır. İlaçlar reçeteli ve reçetesiz 

ürünler diye sınıflanırken, ilaç dışı ürünler gıda takviyesi, çocuk mamaları, bebek bakım 

ürünlerini, kozmetikleri ve diğer tıbbi araçları içermektedir.

 

Toplam satışların % 70’ini reçeteli ürünler, % 24’ünü reçetesiz ürünler kalan miktarı ise 

ilaç dışı ürünler oluşturmaktadır. Ürünlerin % 70’i eczanelerde, % 15’i hastane ve 

kliniklerde tüketiciye sunulmaktadır. Ülkede kamu ve özel 2000 civarında hastane 

bulunmaktadır.

 

Dünyadaki en büyük ilaç firmalarından 20’sinden 14’ünün bu ülkede üretim faaliyeti 

bulunmaktadır. Yerel firmaların payı sadece % 38’dir. 2007 yılı itibariyle eczacılık ürünleri 

konusunda faaliyet gösteren 471 firma olup, 231 tanesi yabancı firmadır. Çokuluslu 

firmaların 2009 yılında % 4 büyüdüğü tahmin edilmektedir. Eczacılık ürünleri patent 

haklarının ihlalinde yasalar ağır cezalar öngörmektedir.

 

2009 yılı ithalatı 736 milyon ABD Dolarıdır. Önümüzdeki yıllarda nüfus artışının eczacılık 

ürünlerine talebi artırması olağan bir gelişme olacaktır.

 

Filipinler 2010 yılında 3004 GTİP No’lu ürün grubunda 605,6 milyon ABD Doları ilaç ithalatı 

gerçekleştirmiş olup, Almanya (% 10,3), İsviçre (% 9,7), Endonezya (% 8,1) İrlanda (% 7,8) ve 

Fransa (% 7,5) önemli tedarikçileridir. 2009 yılında Filipinler ülkemizden 1,9 milyon ABD Doları, 2010 

yılında ise 3,0 milyon ABD Doları tutarında ilaç ithalatı yapmıştır. 2011 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise 

Filipinler ülkemizden 1,6 milyon ABD Doları ilaç ithalatı gerçekleşmiştir.İş ve Maden Makineleri

İş ve Maden Makineleri (GTİP:8431)

Gelişen Asya ülkeleri arasında yer alan Filipinler’de inşaat makinesi sektörünün

2013 yılına kadar hızla büyümesi beklenmektedir. Filipinler 2010 yılında

122,3 milyon ABD doları tutarında ağır iş makinesi ve parçaları ithalatı yapmıştır.

Söz konusu ürünün ithalatında % 24,6’lık pay ile Singapur birinci sırada yer almakta olup,

bunu sırasıyla Japonya (% 16,1), ABD (% 12,9), Almanya (% 9,8) ve Çin (% 6,8) izlemektedir.

Türkiye bu ürün grubunda 2010 yılında Filipinlere ihracat gerçekleştirmemiş olmakla birlikte,

dünya genelinde olduğu gibi maden makinelerine olan talebin artması, Türk firmalarının uzun vadede bu pazarda şansının olabileceğini göstermektedir.Kumaş

Örgü ve Dokuma Kumaşlar (GTİP:6006,6002, 5209 5112, 5111, 5515, 5516)

Filipinler‘de, tekstil ve hazır giyim sanayi hızla gelişmekte olup, bu sektör ülkenin ihracatında önemli 

bir paya sahiptir. Tekstil sanayi için ihtiyaç duyulan bazı kumaşların ithalatını yapmaktadır. 

Türkiye’den en çok yukarıda GTİP’leri belirtilen kumaşların ithalatı yapılmaktadır.

 

Filipinler’in yukarıda GTİP’leri verilen kumaşların ithalatı 2010 yılında 251,0 milyon ABD doları 

tutarında olup, söz konusu ithalatın büyük çoğunluğu Çin, Güney Kore, Hong Kong, Tayvan, 

Japonya, Türkiye ve Hindistan’dan yapılmaktadır.

 

2010 yılında Filipinler’in Türkiye’den yaptığı kumaş ithalatı ise 7,6 milyon ABD Dolarıdır. Bazı ürün 

gruplarında özellikle 5111 ve 5112 GTİP No’lu ürünlerde ülkemiz 3’üncü, 5211 ve 6002 GTİP No’lu 

ürünlerde 6’ıncı, 5209 GTİP No’lu üründe 10’uncu tedarikçidir.

 

Filipinler pazarındaki payımız düşük olmakla beraber, uzun vadede Türk ihracatçılarının pazar payını 

artıracağı düşünülmektedir.

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi

 

Otomotiv Ana Ve Yan Sanayi (Yan sanayi GTİP: 4011, 4012, 4013, 40169930, 40169952, 681310, 

7007, 700910, 8407, 8408, 8409, 841330, 841581, 841582, 841583, 842123, 842131, 8482, 

8483, 8484, 8507, 8511, 8512, 8706, 8707, 8708, 940120)

 

Filipinlerde, araç parkı, 85 milyonluk nüfus gözönünde bulundurulduğunda, çok sınırlı kalmaktadır. 

Filipinlerin satın alma gücü paritesine göre kişi başına milli geliri 5.000 dolar civarında olduğu 

dikkate alındığında, bu pazarın genişlemesi beklenilmelidir. Son beş yılda piyasada bir durgunluk 

görülmektedir. Halkın genel araç tercihi iki ve üç tekerlekli hafif araçlara yöneliktir. Mevcut 

vergilendirme sisteminin de bu gelişimde etkisi bulunmaktadır.

 

Otomobil de KDV oranı % 12 olup, otomobil yerli imalat ve ithal olmasına göre % 2 ile % 60 

arasında tüketim vergisine tabidir. Tüketim vergisi aracın toptan satış fiyatından hesaplanmaktadır. 

4X4, kamyonetler hariç ticari araçlar tüketim vergisine tabi değildir.

 

Otomobil parkı 2008 itibariyle 820.000 olup, 1.000 kişiye düşen otomobil sayısı 10’dur. Hafif ticari 

araçlar parkı ise 2,3 milyondur. 1.000 kişiye düşen hafif ticari araç sayısı 28’dir.

 

Yakıttan tasarruf için hibrid, elektrikli ve doğal gazlı araç parçalarından alınan gümrük vergisi 

kaldırılmıştır. Kullanılmış araç ithalinde kısıtlamalar vardır. Mevcut endüstrinin gelişimi için araç ithalat 

koşullarının gelecekte daha da sıkılaştırılması beklenilmektedir.

 

2009 yılı toplam otomobil satışları 48.000 adettir. Toplam araç satışı ise 121.000 adettir.

 

Toplam otomobil satışlarına bakıldığında markalara göre 2006-2008 yıllarına ait toplam araç satış 

dağılımı aşağıdaki gibidir.


Marka                       2006           2007           2008        Pazar payı %
Toyota                      14.103        15.418       18.425             37,9
Honda                       11.614        12.888       11.088             22,8
Nissan                         2.161          1.947        4.356               9,0     
Hyundai                       2.043          2.170        3.905               8,0
Kia                              1.217          1.669        2.762               5,7         
Mazda                          1.627          1.792       1.710                3,5
Mitsubishi                     1.126          1.179        1.663               3,4
Chevrolet                     1.932          1.642        1.276               2,6
Suzuki                            322             937        1.151               2,4
Ford                            1.153          1.077           965               2,0        

Hafif ticari araçlarda Pazar payı aşağıdaki gibidir.

Marka                            2006           2007          2008         Pazar payı %
Toyota                           24.155        29.673       27.490            37,0
Mitsubishi                       10.831        13.203       15.270            20,6
Isuzu                               7.908          9.509        9.862            13,3
Hyundai                           3.415          6.088        6.298              8,5
Ford                                3.876           4.386        4.765             6,4
Nissan                             3.826           4.198        3.374             4,5
Honda                             2.271           4.433        3.210             4,3
Kia                                 1.197            1.121        1.429             1,9
Chevrolet                          142               370        1.123             1,5
Suzuki                            1.658            1.188        1.031             1,4

Ağır araçlarda ise Pazar payı aşağıdaki gibidir.

Marka                               2006             2007          2008          Pazar payı %
Mitsubushi Fuso                   561               623            606                37,4
Hino                                   246               235            398                24,6
Nissan Diesel                      267               336             342               21,1
Isuzu                                 236                261            239               14,7
MAN                                   16                   16             29                 1,8

 

Satışların aksine ülkedeki üretim göreceli olarak düşük kalmıştır. Ülkedeki yan sanayinin gelişmemiş 

olması dolayısıyla bu ülkede üretim konusunda uluslararası üreticiler istekli olmamışlardır. Hükümet 

ülkeyi bölgede bir ihraç üssü konumuna getirmek için çalışmakla birlikte bu konuda ülke, civar 

ülkelerin gölgesinde kalmıştır.  

2006-2009 dönemine ait üretim rakamları aşağıda yer almaktadır.

 

Tip                      2006            2007         2008        2009
Otomobil             28.433         31.422       35.988     34.468
Hafif Tic. Araç      38.913         35.231       40.786     38.112
Ağır araçlar           1.355           1.491         1.621       1.704
Toplam                68.701         68.144        78.395    74.284

 

Otomobil üretiminin markalara göre dağılımı

Marka                2006           2007        2008
Toyota               4.950          7.148      15.170
Honda              10.113         11.529       9.373
Mazda                5.107           5.655       4.971
Ford                   5.812           4.985       4.385
Nissan                2.161           1.815       1.826
BMW                     290             290          263

Hafif ticari araç üretiminin markalara göre dağılımı

Marka                  2006          2007           2008
Toyota               12.876        11.388       10.800
Mitsubishi             9.937         9.868        10.600
Nissan                  3.743        4.167          6.878
Isuzu                    5.750        6.595          6.353
Ford                      2.619        2.117          5.404
Mazda                      355           623            699

Markalara göre kamyon üretimi

Marka                       2006     2007    2008
Mitsubishi Fuso            561     623       606
Hino                           246     235       398
Nissan Diesel              280     356       342
Isuzu                         236     261       239
Man                             16       16         29
Mercedes Benz               8        -            7

 

Filipinlerdeki üreticiler, üretim tesislerinin yerleşim yeri ve ürettikleri modellere ilişkin bir tablo ise 

aşağıda yer almaktadır.

Üretici                       Fabrika yeri           Modeller
BMW                             Manila                3 serisi
Ford                         Santa Rosa             Focus, Escape
Honda                      Santa Rosa             Civic, New City
Isuzu                            Manila                Highlander, Elf
Kia                               Manila                Ceres
Mazda                      Santa Rosa              Tribute, Mazda 3
Mitsubishi                     Cainta                 Adventure, L300, Pajero, Fuzion
Nissan                      Santa Rosa              Cefiro, Sentra, Frontier, patrol, Urvan, x-Trail, Livina Geniss
Suzuki                      Santa Rosa              Super Carry
Toyota                      Santa Rosa              Vios, Camry, Corolla, Innova

 

Otomobil parçaları üretimi, ülkedeki elektronik ve giyim sanayilerinden sonraki en büyük imalat 

sektörüdür. Ülke kablo, şanzıman, jant, lastik, fren, radyatör, akü, egzoz, filtre ve lamine cam 

konularında rekabetçi bir üretim yapısına sahiptir. Hükümet otomotiv parçası üretimini arttırmak için 

bir program uygulamaktadır. Ancak, ASEAN içerisinde üretilecek araçların ithal gümrük vergilerinin % 

5’den % 0’a düşürülecek olması yerli üreticiyi olumsuz etkileyebilecektir.

 

2010 yılında Filipinler otomotiv ana ve yan sanayi ürünleri arasında 8708 gtip grubunda (kara 

taşıtları için aksam ve parçalar) 372,2 milyon ABD Doları tutarında ithalat gerçekleşmiştir. Söz 

konusu ürün grubu ithalatında Japonya % 51,4’lük pazar payı ile ilk sırada yer almaktadır. Diğer 

tedarikçiler ise sırasıyla Endonezya (% 14,9), Tayland (% 14,8), Tayvan (% 2,5) ve Malezya(% 2,4) 

’dır. Türkiye bu ürün grubunda 22. tedarikçi olup, 2010 yılında Filipinler’e ihracatımız 246,7 bin ABD 

Doları tutarında olmuştur.

 

2010 yılında 8711 gtip grubunda (motosiklet, mopetler, motorlu bisikletler) 174,7 milyon ABD Doları 

ithalat gerçekleştirmiştir. Söz konusu ürünlerin ithalatında Tayland % 27,2 lik oran ile ilk sırada yer 

almıştır. Hindistan (% 22,6), Çin (% 21,8), Endonezya (% 16,5) ve Vietnam (% 5,6) diğer 

tedarikçilerdir. 2009 ve 2010 yıllarında Türkiye’nin Filipinler’e ihracatı olmamakla beraber uzun 

vadede ihracat potansiyelimizin olduğu düşünülmektedir.Petrol Ürünleri

Petrol Ürünleri(GTİP: 2710)

 


Petrol rafinerilerinin ana ürünleri, petrokimyasal ürünler, asfalt, mazot, fuel oil, benzin, gaz yağı,  

sıvılaştırılmış petrol gazı, kayganlaştırıcı maddeler, parafin ve katrandır. Tüpraş Türkiye’de petrol 

ürünleri üretimi konusunda tek üretici olup; Türkiye genelinde 36 çeşit petrol ürününün tedarikini 

yapmaktadır. Tüpraş yıllık 28,1 milyon tonluk rafinaj ve 50 bin tonluk petrokimya kapasitesine 

sahiptir.

 

Filipinler’in petrol ürünleri ve yağları ithalatı 2010 yılında 3,2 milyar ABD Doları tutarında olmuştur. 

Ülkenin, dünya toplam ithalatındaki payı % 0,5’dir. Filipinler ithalatın % 48,3’ünü Singapur’dan 

yapmaktadır. Tayland % 14,8, Güney Kore % 14,6, Tayvan % 13,9 ve Japonya % 4 diğer önemli 

tedarikçilerdir. 2010 yılında Türkiye’nin bu ürünlerde Filipinlere ihracatı 129,2 bin ABD Doları olarak 

gerçekleşmiş olup, öne çıkan ürünler fuel oil ve gaz yağı olmuştur. 

Tarım Alet ve Makineleri

Tarım Alet ve Makineleri (GTİP:8701) 


Traktörler 

Tarım, Filipinler ekonomisinin en önemli sektörlerinden birisidir. Sektörün gelişimi beraberinde tarım   

makinelerine olan talebi de artırmıştır. Filipinler, 2010 yılında 15,7 milyon ABD Doları traktör ithalatı 

gerçekleştirmiştir. % 24,5 oranla Hindistan 1. tedarikçi olup, bunu sırasıyla Japonya % 21,3, 

Almanya % 10,9, Brezilya % 8,6, ve ABD % 7,5 izlemektedir.

 

2010 yılında, Türkiye Filipinlere 1,5 milyon ABD Doları tutarında traktör ihracatı gerçekleştirmiş olup, 

Türkiye 11. tedarikçidir. 2011 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise söz konusu ülkeye 957,6 bin 

ABD Doları tutarında traktör ihracatı yapılmıştır. Filipinler traktör pazarın büyüklüğü ortadadır. Bu 

nedenle Türk  firmalarının uygun tanıtım ve pazarlama stratejileriyle pazar payını artırabileceği 

düşünülmektedir.  

ETİKETLER : Filipinler , Filipinler e ihracat , Filipinlere sanayi ürünleri ihracatı , Filipinlere tarım ve makineleri ihracatı  ,
Filipinlere petrol ürünleri ihracatı  , Filipinlere elektronik ihracatı , Filipinlere ilaç ihracatı , Filipinler ithalat ihracat danışmanlığı  


Yorumlar - Yorum Yaz
Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence