• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  • https://www.instagram.com/importerssearchengine/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory

sanayi ürünleri ihracatı-ETİYOPYA

Etiyopya 'ya Sanayi Ürünleri İhracatı  

Etiketler : Etiyopya ya ihracat, Etiyopya ya sanayi ürünleri ihraacatı , Etiyopya ya jeneratör ihracatı , Etiyopya ya inşaat malzemeleri ihracatı , Etiyopya ya gıda işleme makineleri ihracatı , Etiyopya ya izole teller ve kablolar ihracatı , Etiyopya demir çelik çubuklar ihracatı ,  Etiyopya ya boru ve bağlantı parçaları ihracatı

Ülke Profili


                 
Nüfus
:
77,3 Milyon(2012 tahmini)
Yüzölçümü
:
1.127.127 km2
Başkent
:
Addis Ababa
Kişi Başına Düşen Milli Gelir
:
1.232 Dolar(2011)
Büyüme Oranı
:
%7,5(2011)
Döviz Kuru
:
Birr (1$=33 Birr, 2011)
Başlıca Şehirler
:
Addis Ababa (2,763,500),Afar (1,188,000),Dire Dawa (306,500)
Telefon Kodu
:
251
                                      

 

 Boru ve Bağlantı Parçaları

Plastik Borular (GTİP :3917) 

  

Etiyopya’nın 2009 yılında 32 milyon dolarlık plastik boru ithalatı bulunmaktadır. Etiyopya’nın bu ürünlerde

ithalatı 2009 yılında 2008 yılına göre %42 oranında azalma göstermiş olmakla beraber bu ürün grubunda

normal ithalatı 50 milyon dolar civarındadır. Ülkemiz Etiyopya plastik boru pazarında Çin’in ardından

%18’lik payı ile ikinci sırada yer almaktadır. Ülkemiz menşeili borular Etiyopya pazarında bilinmekte ve

kabul görmektedir. Pazardaki en büyük rakibimiz olan Çin malı borulara karşı ülkemizde üretilen

borularının kalite olarak dezavantajı bulunmamakta bu yüzden Çin menşeili ürünlerin rekabetine karşı

gösterilebilecek başarı ile Etiyopya pazarındaki pazar payımız artabilecektir.

Demir Çelik

Demir Çelik Sıcak Hadde Yassı Mamül (GTİP :7208)

 

2010 yılında toplam 598 milyon dolar olarak gerçekleşen bu ürün grubundaki ihracatımızın 9,6 

milyon dolarlık kısmı Etiyopya’ya gerçekleşmiştir. Ancak Uluslararası Ticaret Merkezinin verilerine göre

Etiyopya’nın 28 milyon dolar olarak gerçekleşen ithalatında ülkemizin payı %5’in altında olduğu

görülmektedir. Etiyopya’nın 2009 yılında 2008 yılına göre ithalatı %50’nin üzerinde azalma göstermiş

olmakla beraber ülkemizin bu ülkeye ihracatı 2010 yılında %100’ün üzerinde artış göstermiştir.

Etiyopya’nın bu ürün grubundaki ithalatı normal dönemlerde 60 milyon dolar civarındadır. Etiyopya sıcak

hadde yassı mamül pazarında Güney Kore, Ukrayna ve Çin en önemli ülkeler olup, bu ülkeler ülkemiz

ürünleri için de en önemli rakiplerdir.  

Demir Çelik Soğuk Hadde Yassı Mamül (GTİP:7209)  

Etiyopya’nın yıllık 40 milyon doların üzerinde soğuk hadde yassı mamül ithalatı bulunmaktadır. Bu ürün

grubunda ülkemizin Etiyopya’ya ihracatı 8,5 milyon dolar civarında olup, bu ithalatı 2010 yılında 2009 yılına

göre 3 katından daha fazla artış göstermiştir. Etiyopya soğuk hadde yassı mamül pazarında ülkemizin en

önemli rakipleri başta Hindistan olmak üzere Japonya, Ukrayna ve Güney Kore’dir. Ülkemiz bu ülkelerle

rekabette göstereceği başarı oranında Etiyopya’daki Pazar payını artırabilecektir.

 


Demir Çelik Filmaşinler (GTİP:7213) 

Etiyopya’nın demir çelik filmaşin ithalatı 2009 yılında 24 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olmakla beraber

bu ürün grubundaki ithalatı normalde 30 milyon doların üzerindedir. Ülkemizin 2010 yılında toplam

filmaşin ihracatı 631 milyon dolar olup, Etiyopya’ya ihracatımız %63 oranında azalarak 3,2 milyon dolar

olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılı verilerine göre Etiyopya filmaşin pazarında ülkemiz en önemli ihracatçıdır.

Pazardaki en önemli rakibimiz ise Ukrayna’dır. Ülkemiz bu ürün grubunda Ukrayna ile rekabet edebilecek

konumda olup, çaba gösterildiği taktirde Ülkemizin Etiyopya pazarındaki pazar payını daha da

artırabilmesi mümkün gösrülmektedir. 


Demir Çelik Çubuklar (GTİP:7214)  

2009 yılı verilerine göre Etiyopya’nın 138 milyon dolarlık demir çelik çubuklar ithalatı bulunmaktadır.

Etiyopya’nın bu ürün grubundaki ithalatında ülkemiz en önemli ülkedir. 2010 yılında ülkemizden

Etiyopya’ya demir çelik çubuklar ihracatı 44 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, Etiyopya’nın 2009 yılı

ithalatında ülkemizin payı %75 olmuştur. Ülkemizden Etiyopya’ya bu ürünlerin ihracatı2010 yılında 2009

yılına göre %50 oranında azalma göstermiş olmakla beraber bu ürünlerde Etiyopya’ya ihracatımızın

gelecek yıllarda artması beklenmektedir. Pazarda en önemli rakibimiz Ukrayna olmakla beraber Etiyopya

pazarında ülkemiz ürünleri büyük kabul görmektedir.

 


Demir Çelik Profiller (GTİP:7216)  

Etiyopya 2009 yılında 21 milyon dolarlık demir çelik profil ithal etmiştir. Toplam ihracatımızın 1 milyar

dolara ulaştığı görülen demir çelik profillerde ülkemiz Etiyopya pazarında 536’lık payı ile Çin’in ardından

ikinci sırada yer almaktadır. Ülkemizin bu ürünlerde Etiyopya’ya ihracatı 2010 yılında 2009 yılına göre

%34 oranında azalma göstermiş olmasına rağmen önem verildiği taktirde Etiyopya’ya olan ihracatımızın

gelecek yıllarda daha da artması beklenmektedir. 

 


Demir Çelik Borular (GTİP:7306) 

Etiyopya’nın yaklaşık 50 milyon dolarlık demir çelik boru ithalatı bulunmaktadır. Ülkemizin bu ürünlerde 

Etiyopya’ya ihracatı 2010 yılında 2009 yılına göre %44 oranında azalma göstermiş olmakla beraber

pazardaki payımız halen %25’in üzerindedir. Pazarda en önemli rakiplerimiz Çin ve Hindistan olup, gerekli

çaba gösterildiği taktirde ülkemizin pazardaki payının daha da artması imkan dahilindedir.

  


Demir Çelikten İnşaat Aksamları (GTİP:7308)   

Etiyopya’nın yaklaşık 160 milyon dolarlık demir çelik inşaat aksamları ithalatı bulunmaktadır. Ülkemizden

2010 yılında 923 milyon dolarlık ihracatı olduğu görülen bu ürün grbunda ülkemizin Etiyopya’ya ihracatı

yaklaşık 7 kat artış göstermiştir. 2009 yılında çok düşük düzeylerde olan Etiyopya’ya ihracatımız 2010

yılında 11,5 milyon dolara yükselmiştir. Etiyopya demir çelik inşaat aksamları pazarında ülkemizin en

önemli rakipleri başta Çin olmak üzere Hindistan olup, ülkemiz bu ülkelerin her ikisiyle de rekabet

edebilecek konumdadır. Firmalarımızca yeterli önemin verilmesi halinde Etiyopya’daki Pazar payımızın

artırılması mümkün görülmektedir.

 


ELEKTRİKLİ MAKİNELER VE KABLOLAR 

Elektrik Jeneratörleri (GTİP:8502)  

Etiyopya’nın 2009 yılında 78 milyon dolarlık elektrik jeneratörleri ithalatı bulunmakta ve bu ithalatı bir

önceki yıla göre %160 oranında artış göstermiş bulunmaktadır. Ülkemiz bu ürün grubunda Etiyopya

pazarında önemli bir yer tutmamakta başta Hollanda olmak üzere İngiltere ve Çin pazara hakim

bulunmaktadır. Gerekli önem verildiği taktirde ülkemizin Etiyopya pazarındaki payını artırması mümkün

görülmektedir.


Elektrik Transformatörleri (GTİP:8504)  

Etiyopya’nın 1312 milyon dolar gibi oldukça yüksek düzeyde elektrik transformatörü ithalatı

bulunmaktadır. 2010 yılında ülkemizden Etiyopya’ya olan bu ürün grubundaki ithalat önemli ölçüde artış

göstererek 17,6 milyon dolara yükselmiştir. Önemli ihraç ürünlerimizden olan elektrik

transformatörlerinde gerekli önemin verilmesi halinde Etiyopya’ya olan ihracatımızın daha da artması

imkan dahilindedir. Etiyopya’da önemli pazar payına sahip olan Çin ve Hindistan’la ülkemizin rekabette

göstereceği başarı ile pazardaki payımız daha da artabilecektir.

 


Elektrik Kontrol ve Dağıtım Panelleri (GTİP:8537)


 

2010 yılında toplam 355 milyon dolar olarak gerçekleşen elektrik kontrol ve dağıtım panelleri

ihracatımızda Etiyopya önemli bir yer tutmamaktadır. Etiyopya’nın 23 milyon dolar olarak gerçekleşen

ithalatı gittikçe artış göstermekte ve bu artışın da devam etmesi beklenmektedir. Etiyopya’nın elektrik

kontrol ve dağıtım panelleri ithalatında Çin ve Hindistan en önemli ülkeler olup, 2009 yılında ülkemizin

Etiyopya pazarındaki payı %4’dür. Firmalarımızca önem verilmesi durumunda bu ürün grubunda

Etiyopya’ya ihracatımızın artırılması mümkün görülmekte olup, ülkemiz Çin ve Hindistan’la rekabette

göstereceği başarı oranında Etiyopya’ya ihracatını artırabilecektir. 


İzole Kablo ve Teller (GTİP:8544)


İzole kablo ve teller toplam ihracatımız 2 milyar dolara yaklaşmakla beraber Etiyopya’ya ihracatımız

oldukça düşük düzeylerde kalmaktadır. Etiyopya’nın bu ürün grubundaki ithalatı 200 milyon dolara yaklaş

ve bu ithalatı önemli ölçüde artış göstermektedir. Oldukça yüksek bir ithalat değerine sahip olmakla

beraber ülkemizin Etiyopya’daki Pazar payı 2009 yılı itibariyle %4’dür. Pazarın esas hakimleri Hindistan

ve Çin olup, bu ülkeleri Endonezya takip etmektedir. Ülkemiz izole kablo ve tel sektöründe Hindistan ve

Çin ile rekabet edebilecek düzeyde olup, ülkemiz firmalarınca önem verilmesi durumunda Etiyopya’ya

ihracatımızın artırılması mümkün görülmektedir.


Gıda İşleme Makineleri

Gıda İşleme Makineleri (GTİP:8436)


Etiyopya’nın 2009 yılında 57 milyon dolar olarak gerçekleşen gıda işleme makineleri ithalatı bir 

önceki yıla göre %37 oranında artış göstermiştir. Ülkemizden Etiyopya’ya olan bu ürün grubundaki 

ihracat artış göstermekle beraber yine de önemsiz düzeylerdedir. Etiyopya gıda işleme makineleri 

pazarında en önemli ülke Pakistan olup, bu ülkeyi İtalya ve Almanya takip etmektedir. Gıda işleme 

makineleri üretiminde ülkemiz kalite konusunda bu ülkelerle rekabet edebilecek konumda olup, 

gerekli önemin verilmesi halinde Etiyopya’da pazar payımızın artırılması mümkün görülmektedir.İnşaat Malzemeleri

Demir Çelikten İnşaat Aksamları (GTİP:7308)


Etiyopya’nın yaklaşık 160 milyon dolarlık demir çelik inşaat aksamları ithalatı bulunmaktadır. 

Ülkemizden 2010 yılında 923 milyon dolarlık ihracatı olduğu görülen bu ürün grbunda ülkemizin 

Etiyopya’ya ihracatı yaklaşık 7 kat artış göstermiştir. 2009 yılında çok düşük düzeylerde olan 

Etiyopya’ya ihracatımız 2010 yılında 11,5 milyon dolara yükselmiştir. Etiyopya demir çelik inşaat 

aksamları pazarında ülkemizin en önemli rakipleri başta Çin olmak üzere Hindistan olup, ülkemiz 

bu ülkelerin her ikisiyle de rekabet edebilecek konumdadır. Firmalarımızca yeterli önemin verilmesi 

halinde Etiyopya’daki Pazar payımızın artırılması mümkün görülmektedir. 


İş ve Maden Makineleri

İş ve Maden Makineleri Aksam ve Parçaları (GTİP:8431)


Etiyopya’nın 2009 yılı iş ve maden makineleri aksam ve parçaları ithalatı 62 milyon dolar olup, bu 

ithalat bir önceki yıla göre %207 oranında artış göstermiştir. Ülkemizin Etiyopya pazarında bu ürün 

grubunda önemli bir yeri bulunmamakta pazara büyük ölçüde ABD ve kısmen de Çin ve Japonya 

hakim konumdadır. Ülkemizden 454 milyon dolarlık iş ve maden makinesi aksam ve parçaları ihracatı 

söz konusu olmakla beraber Etiyopya’ya ihracatımızın çok düşük olması ihracatçılarımızca bu pazara 

yeterince ilgi gösterilmemesinden kaynaklanmaktadır.Gerekli önemin verilmesi halinde bu ürün 

grubunda Etiyopya’nın iyi bir pazar olabileceği düşünülmektedir.  


Toprak, Taş, Cevher Ayıklama ve Eleme Makineleri (GTİP:8474)


Etiyopya’nın bu ürün grubundaki ithalatı 2009 yılında bir önceki yıla göre %61 oranında artış 

göstererek 98 milyon dolara ulaşmıştır. Ülkemizin Etiyopya’ya ihracatı ise 2,8 milyon dolardır. 

Etiyopya pazarına başta Çin olmak üzere azda olsa Almanya ve İtalya hakim ülkeler olup pazarda 

ülkemizin önemli bir payı bulunmamaktadır. Ülkemizin bu ürün grubunda Etiyopya’ya ihracatı 

giderek artış göstermekle beraber firmalarımızın yeterince ilgi göstermemeleri nedeniyle Pazar 

payımız oldukça sınırlı kalmaktadır. Pazara önem verilmesi halinde Etiyopya’nın bu ürünlerde 

ülkemiz için iyi bir pazar olabileceği düşünülmektedir.  


Yorumlar - Yorum Yaz
Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence