• Anasayfa
.

Etiyopya'ya Tarım Ve Gıda Ürünleri İhracatı


ETİYOPYA 'YA TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ İHRACATI 


Bakliyat
Mercimek (GTİP:071340)

Etiyopya’nın 2009 yılı itibariyle 9 milyon dolar civarında mercimek ithalatı bulunmasına rağmen bazı yıllar
ithalatı çok daha yüksek düzeylerde gerçekleşebilmektedir. Özellikle bazı yıllarda devletçe mercimek alımı
için büyük miktarlarda alım ihaleleri açılabilmektedir. Etiyopya’nın yıllık 90 bin ton civarında mercimek üretimi
bulunmakta ve bu üretimin hemen hemen tamamı iç pazarda tüketilmektedir. Etiyopya’da halkın çok fakir
olmasından dolayı ucuz olması nedeniyle önemli bir protein kaynağı olarak mercimeklerde halk tarafından
yüksek miktarlarda tüketilmektedir. Mercimek alımlarının yüksek olduğu yıllarda Etiyopya’nın ithalatının
önemli bir kısmının ülkemizce karşılanması mümkün olup, Etiyopya özellikle daha düşük kalitedeki
mercimeklerimizin ihraç edilebileceği bir Pazar görünümündedir.
Hububat
Buğday (GTİP:1001) 

 
Etiyopya yıllık 2,5 milyon ton civarında buğday üretmekte ancak bu üretim miktarı iç tüketimi karşılamaktan
uzaktır. Etiyopya özellikle son yıllarda önemli miktarlarda buğday ithalatına başvurmuştur. 2008 yılında 465
milyon dolar olan ithalatı 2009 yılında 322 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Buğday Etiyopya’nın toplam
ithalatında en önemli ilk birkaç üründen birisidir. Üretimimizin yeterli olduğu ve iç talebin karşılanıp tüketim
fazlalıklarının oluştuğu yıllarda Etiyopya ülkemiz buğdayı için iyi bir pazar olabilecek konumdadır. İhraç
fiyatlarımızın dünya fiyatları düzeyinde olması durumunda Etiyopya pazarına girişte önemli bir sorunla
karşılaşılmayacağı düşünülmektedir.

Un
Buğday Unu (GTİP:1101)
 

Ülkemiz dünyanın en büyük un ihracatçılarındandır. 2009 yılı verilerine göre Etiyopya’nın un ithalatı 29
milyon dolar olmakla beraber ülkemiz Etiyopya pazarından önemli bir pay almamaktadır. Etiyopya un
pazarında ABD ve İtalya en önemli ülkeler olup, bu ülkeleri Ukrayna takip etmektedir. Ülkemizin Etiyopya
pazarındaki payı %2 civarındadır. Ülkemiz un ihracatında ABD, İtalya ve Ukrayna ile rekabet edebilecek
konumda olup, firmalarımızca ilgi gösterilmesi halinde Etiyopya’ya ihracatımızın artırılması mümkün
görülmektedir. 

 

 etiketler : Etiyopya ,Etiyopya ihracat , Etiyopya ya tarım ve gıda ürünleri ihracatı , Etiyopya ya un ihracatı , Etiyopya hububat ihracatı , Etiyopya bakliyat ihracatı 


Yorumlar - Yorum Yaz
.