• Anasayfa
.

emc testi nasıl yapılır-İSTANBUL

EMC TESTLERİ NASIL YAPILIR? 

Bugünkü yazımızda www.emctestleri.com sitesinden 

referans kaynak olarak aldığımız '' EMC TESTLERİ NASIL
 

YAPILIR?'' yazımızı sizlerle paylaşacağım.

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (EMC) NEDİR?Elektromanyetik uyumluluk, elektromanyetik enerjinin oluşması,

iletilmesi ve alınması durumlarında sağlanan ve elektromanyetik

açıdan bir girişim oluşturmayacak her türlü etki olarak tanımlanabilir.

Oluşan standartlar sonucunda elektronik ürünün pazarlanabilmesi

açısından elektromanyetik uyumluluğu çok önemli kriter haline gelmiştir.

Eğer bir ürün herhangi bir ülkenin koşullarını sağlamıyorsa, 

ürün o ülkede satılamaz.


Teknolojinin gelişimi sonucunda, sistem veya cihaz tasarımında

elektromanyetik uyumluluk, diğer tasarım kriterleri kadar önemli

bir tasarım kriteri haline gelmiştir. 
1996 yılından itibaren EMC

standartları elektronik cihazlar için zorunlu hale getirilmiştir.

Bu yüzden ürünlerini satmak isteyen üreticilerin çeşitli testlerden

geçerek cihazlarına “CE” sembolünü koymaları gerekmektedir.

 EMC TESTİ NASIL YAPILIR?


Cihazların ya da sistemlerin bulunduğu ortamda oluşan

elektromanyetik gürültüden ne kadar etkilendiğinin kontrolü 

emc testleri ile yapılmaktadır. 


Kullandığımız elektronik cihazların sayısının ve hassasiyet seviyelerinin

her gün arttığı günümüzde EMC testleri artık bir zorunluluk haline gelmiştir.


EMC laboratuvarında test ve belgelendirme hizmeti verilen ürün gruplarından bazıları:

 • *Elektrik Ev Aletleri
 • *Elektrikli Ticari Aletler
 • *Aydınlatma armatürleri
 • *Profesyonel ve Endüstriyel Cihazlar
 • *Ölçüm ve Kontrol Cihazları
 • *Medikal cihazlar


EMC, standartları uygulandığı yere, standartlara uygun ayırma sistemleri vardır.

Bu standartlar bütün ülkelerde kabul görmüştür. Sivil standartlar askeri ürünler için de tasarlanmıştır.EMC KAPSAMASINDAKİ TESTLER

 • *Radyo ve telekomünikasyon cihazları
 • *Otomotiv Elektroniği
 • *Tıbbbi Cihaz
 • Bilişim Epikmanı
 • *Ev aletleri ve elektrikli aletler (ev veya sanayii tipi)
 • *Aydınlatma
 • *Laboratuvar ekipmanı
 • *Elektrikli oyuncaklar
 • *Ağır endüstri ürünleri
 • *İnşaat malzemeleri ve ekipmanları
 • *Güvenlik sistemleri ve alarmlar
 • *Demiryolu Ekipmanları
 • *Sağlık, fitnes ve güzellik ürünleri Testleri
İNGİLİZCE KARŞILIKLARI*Antenna immunity to RF voltage (S2b)

*Antenna input immunity (S1)
*Antenna screening effectiveness (S4)
*Conducted disturbances immunity
*Conducted emissions (continuous and discontinuous interference)
*Electrostatic discharge (ESD) immunity
*Electrical disturbances from conduction and coupling immunity for vehicles
*Electrical fast transient / burst immunity
*Harmonic current emission
*Harmonics and interharmonics immunity
*Immunity from radiated fields (S3)
*Immunity to induced voltages (S2a)
*On-site EMC testing
*Power frequency magnetic field / oscillatory waves immunity
*Power interference
*Power supply conditioning
*Radiated emissions and EMF
*Radiated field immunity
*Voltage fluctuation / flicker
*Voltage surge immunity
*Voltage dips / interruptions immunity
EMC TEST LABORATUVARITüm elektrikli, elektronik ve elektromekanik cihazlar,

çalışırken çevreye bir miktar elektromanyetik enerji yayar.

Ortaya çıkan veya ortamda var olan bu enerjiden cihazların

etkilenmesine “elektromanyetik girişim” denir.


Cihazların havaya yaydığı uzaysal ışıma ile gerçekleşebileceği

gibi cihazın içinden çıkan kablolardan iletkenlik yoluyla da oluşabilir.

Elektromanyetik uyumluluk ise, bir cihaz veya sistemin elektromanyetik

ortamda, bir girişime neden olmadan ve bir girişimden etkilenmeden

çalışmaya devam etmesidir. Başka bir ifadeyle, cihaz veya sistemin

çalışıyorken diğer cihaz veya sistemleri etkilememesi ve onların

çalışmasından etkilenmemesi olarak da söylenebilir.


Mobilite olarak hem komponent hem de araç için gerekli olan kapsamında,

EMC testlerini gerçekleştirerek Avrupa’dan E tip onay belgesi sunabilmekteyiz.


Motorlu Taşıtlar – Radyo Parazit Giderici Donanımlar
Konusunda Taşıtların Onayı İle İlgili Hükümler


EMC, elektrik ve elektronik cihazların çevredeki diğer

elektrik ve elektronik cihazlarla etkileşime neden olmaları ya da diğer cihazların

etkileşimine maruz kalmalarına yönelik temel koşulları belirler.


Araçların çevresinde hassas alıcıların ve kuvvetli vericilerin artması ile birlikte

araçlardaki elektromanyetik uyumluluk konusu önem kazanmış ve

zorunluluk haline gelmiştir.


Avrupa birliği içinde elektrik- elektronik cihazların tümü elektromagnetik

uyumluluk konusunda bu regülasyonu esas almak zorundadır.


    

 
YÖNETMELİĞİN KAPSAMIEMC direktifi bünyesinde elektirik- elektronik elemanlar bulundurarak

elektromanyetik etkileşime neden olan ya da kendi görevi elektromanyetik

alanlardan etkilenebilen tüm elektrik- elektronik cihaz ve sistemleri kapsar.

Elektrik- elektronik cihazların yaklaşık tümü EMC direktifi kapsamına girer.

İstisnaları vardır.


EMC deneyleri; öngörülen askeri ve ticari standartlar uyarınca “tam yansımasız

oda”, “yarı yansımasız oda”, “açık saha deney alanı” ve “ekranlı odalar” içerisinde

gerçekleştirilmektedir. Tam / yarı yansımasız odalar; harici elektromanyetik

girişimlerden izole edilmiş ve içleri elektromanyetik soğutucu malzemelerle

kaplanmış özel ortamlardır. Ekranlı odalar ise sadece topraklanmış düz metal

plakalardan oluşan harici elektromanyetik girişimlerden izole edilmiş yapıya sahip odalardır.


EMC Laboratuvarında, ülkemizde nadir olarak kurulu bulunan büyük hacme

sahip tam ve yarı yansımasız odalar bulunmaktadır. Tam yansımasız oda içerisinde

700 MHz – 40 GHz frekans aralığında izotropik prob kalibrasyonları, yarı yansımasız

oda ve açık saha deney alanı birlikte kullanılarak 30 MHz- 40 GHz frekans

aralığında yönlü anten kalibrasyonları yapılabilmektedir.


EMC ÖLÇÜM CİHAZLARI 

 • Endüstriyel üretim cihazları,
 • Mobil ve ticari radyo, telefon cihazları,
 • Evlerde kullanılan radyo/TV alıcıları,
 • Amatör radyo cihazları,
 • Tıbbi ve bilimsel cihazlar,
 • Evlerde kullanılan elektronik cihazlar,
 • Bilgi teknolojilerine yönelik cihazlar,
 • Radyo/TV vericileri 
 • Havacılık ve denizcilikte kullanılan radyolar,
 • Haberleşme ağları ve ilgili cihazlar,
 • Eğitimle ilgili elektronik cihazlar,

Flamanlı ve florasan lamba kullanan aydınlatma cihazları

elektromanyetik dalgalardan etkilenmesi, ama kendisinin

oluşturduğu elektromanyetikten etkilenmemesi gerekmektedir. 

EMC testlerinin en önemli yeri; test düzeneği ve test koşullarıdır.

Test düzeneklerinin standartlarda verilen şekilde olması, test

sonuçlarının doğruluğu ve geçerliliği için birincil önceliklidir.

Bu izlenimde, EMC testleri özel test ortamları gerektirmektedir.

Yayınım testleri, cihazın bulunduğu ortama yaymış olduğu

elektromanyetik enerjiyi değerlendirirken, bağışıklık testleri,

ortamdaki elektromanyetik enerjinin cihazı ne derece etkilediğini

inceler. Bu iki temel konu, enerjinin “bağlaşım yoluna” göre de

“iletkenlik yoluyla” veya “uzaysal ışıma yoluyla” uygulanan 2 farklı test ile değerlendirilir.

Test Yapılabilen Ürün Standartları 

 • *EN 61000-6-1 Yerleşim Birimleri, Ticari ve Hafif sanayi ortamları için Bağışıklık Standardı
 • *EN 61000-6-2 Endüstriyel çevreler için bağışıklık
 • *EN 61000-6-3 Yerleşim Birimleri, Ticari ve Hafif Sanayi Ortamları İçin Emisyon Standardı
 • *EN 61000-6-4 Endüstriyel Ortamlar İçin Emisyon Standardı
 • *EN 60601-1-2 Elektrikli Tıbbî Cihazlar- Elektromanyetik Uyumluluk- Kurallar ve Deneyler
 • *EN 55024Bilgi teknolojisi cihazları – Bağışıklık karakteristikleri
 • *EN 62052-11Elektrik ölçme donanımı(a.a.) – Genel kurallar, deneyler: Sayaç
 • *EN 55014-1 Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Aletler ve Benzeri Cihazlar İçin Özellikler- Yayılım
 • *EN 55014-2 Elektromanyetik Uyumluluk-Ev ve Benzer Yerlerde Kullanılan Cihazlar, Aletler ve Benzer Cihazlar İçin Bağışıklık Kuralları- Ürün Aile Standardı
 • *EN 61326Ölçme, Kontrol ve Laboratuvarda Kullanım İçin Elektrikli Cihazlar-Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Şartları
   

 
EMC NEDEN GEREKLİDİR? 

Günlük hayatımızın büyük bir zamanını almaktadır. Hayatımızı etkileyen

özellikleri var. Yaşantımızın her zamanında gözlemleyebiliriz.

EMC testinin önemi, prize takılı televizyon ve farklı elektronik

cihazın birbirini etkileyerek televizyon ekranında dalgalanma yapması,

cep telefonlarının araç ABS sistemlerin etkilemesi, baskı devrelerde sızıntı,

cep telefonu ile konuşurken bilgisayarda gürültü oluşması gibi örnekler verilebilir.


Bütün bu olumsuzluklar ürünlerin hatalı çalışmasına yol açacağı gibi ciddi iş

kazalarına da sebep olmaktadır. Bu yüzden ''Elektromanyetik Uyumluluk''

ciddi  önem taşımaktadır.


Zorunlu olarak eektronik aksamlı veya elektronik ürün, makinenin

pazarlanabilmesi için CE Belgesi- işaretlemesi uygun yapılmalıdır.

2014/30/AB Elektromanyetik uyumluluk yönetmenliği sınırları içinde

oluşan zorunlu standartlara göre uygun olması gerekmektedir.

Bu uygunluk standartlara göre test ve raporlamayla desteklenmelidir. 

Etiketler:emc testleri nasıl yapılır,emc testi nasıl yapılır,İstanbul'da emc testi yapan firmalar,İstanbul emc testi danışmanlık 


Yorumlar - Yorum Yaz
.