TURKEXIM

Importers Search Engine
  • https://www.facebook.com/turkishexportersdirectory
  • https://plus.google.com/+TurkEximCompanyDirectory
  • https://twitter.com/turkeximport

emc testi nedir-İSTANBUL


EMC NEDİR?


 Kaynak »»» http://www.tasardanismanlik.com/iletisim/


Sonraki yazı »»» Lvd Testi Nedir?

 
Elektromanyetik Uyumluluk
(ElectroMagneticCompatibility / EMC)

EMC: Elektromanyetik girişim ya da fiziksel hasar gibi istenmeyen etkilere yol

açabilen elektromanyetik enerjinin üretilmesi, yayılımı ve alınması ile ilgilenen

elektronik mühendisliğinin bir alt dalıdır.

•EMC Testi’nin amacı ortak bir elektromanyetik çevrede farklı cihazların doğru

şekilde ve uyum içinde çalışmasını sağlamaktır.

•Elektrik ile çalışan bir cihazda iki farklı elektromanyetik etki görülür: Dış ortama

yayılım yapar ve dışarıdan etkilenir.

•Dış ortama yayılım yapması yayılım (emission) test standartları ile sınırlandırılmıştır.

Örneğin şehir şebekesine yaydığı elektromanyetik enerjinin belirlenen sınırın altında

olup olmadığı tespit edilir.

•Dışarıdan ne kadar etkilenip etkilenmediği de bağışıklık (immunity) testleri ile

belirlenmiştir. Örneğin 4kV seviyesinde ESD sinyaline bağışıklığı tespit edilir.

Neden EMC?

•Yasal gereklilikleri yerine getirmek

•Müşteri memnuniyeti

•Zarar veren etkilerini ortadan kaldırmak


 YENİ EMC YÖNETMELİĞİ 


2 Ekim 2016 PAZAR tarihli Resmi    Gazete’de 

yayımlanmıştır. 20 Nisan 2016’da AB tarafından yayımlanan İngilizce yönetmelik 

(2014/30/EU) 2 Ekim 2016’dan itibaren Türkiye’de 2014/30/AB olarak uyumlaştırılmış 

oldu. Yeni yönetmeliğe aşağıdaki linkten erişebilirsiniz: ELEKTROMANYETİK 

UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ (2014/30/AB) bakınız.

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu  

düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak

şekilde piyasanın işleyişini sağlamaktır. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5 inci maddede tanımlanan donanımı kapsar. 

(2) Bu Yönetmelik; 

a) 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve   

Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği kapsamında bulunan  

donanımı 

b) Hava aracı, motor, pervane ve haberleşme cihazları dâhil uçuşta bir hava aracını 

işletme veya kontrol etmekte kullanılan veya kullanılması amaçlanan her türlü alet, 

gösterge, ekipman, mekanizma, parça, teçhizat, donanım veya yazılımı ile gövde, 

motor veya pervanenin bir parçası olan veya hava aracını yerde manevra  

yaptırmakta kullanılan ekipmanları,  

c) Piyasada bulundurulmamak kaydıyla amatör telsizciler tarafından kullanılan telsiz 

donanımı, (Amatör telsizciler tarafından takılacak bileşenlerin tümü, amatör telsizciler 

tarafından tadil edilen ve bu amatörler tarafından kullanılmak üzere tadil edilen ticarî 

donanım, piyasada bulunan donanım olarak kabul edilmez.) 

ç) Telsiz ve telekomünikasyon donanımı ve diğer donanımın tasarlanan şekilde 

çalışmalarını mümkün kılan seviyeyi aşan elektromanyetik emisyon üretme veya 

buna katkıda bulunma kabiliyeti olmayan donanımı, 

d) Normal kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan elektromanyetik bozulma sonucunda  

kabul edilemez performans kaybı olmaksızın çalışan donanımı, 

e) Profesyonellere yönelik, yalnızca araştırma ve geliştirme tesislerinde bu amaçlar 

doğrultusunda özel olarak üretilmiş değerlendirme kitlerini, kapsamaz.  

(3) Birinci fıkrada belirtilen donanıma ilişkin Ek-I’de belirtilen temel gerekliliklerin 

başka Avrupa Birliği mevzuatında daha detaylı olarak kısmen ya da tamamen 

düzenlenmesi durumunda söz konusu mevzuatın uygulamaya girdiği tarihten itibaren 

bu gerekliliklere ilişkin olarak bu Yönetmelik uygulanmaz veya bu Yönetmeliğin 

uygulanması durdurulur.


EMC testi ile ilgili detaylı sorularınız için

 http://www.tasardanismanlik.com/

 internet  sitesinden bize ulaşabilirsiniz.


Etiketler:emc testi nedir,emc testi yapan firmalar,emc test İstanbul,emc testi nasıl yapılır,emc test standartları


Yorumlar - Yorum Yaz


Google Translate