• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  • https://www.instagram.com/importerssearchengine/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory

sanayi ürünleri ihracatı-DANİMARKA

Danimarka'ya Sanayi Ürünleri İhracatı


Alüminyum İnşaat Malzemeleri


Yeni inşaatlara olan talebin krizden sonra henüz istenen düzeye ulaşamamış olması Danimarka’nın

inşaat malzemeleri pazarını etkilemektedir. Diğer taraftan Danimarka’nın alüminyum inşaat

malzemeleri ithalatı artmaktadır. Danimarka’nın 2011 yılında alüminyum çubuk ve profil ithalatı % 17

oranında artarak 165 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bunun 5,8 milyon dolarlık bölümü

Türkiye’den ithal edilmiştir. İhracatımız bir önceki yıla göre % 33 oranında gerilemiştir. 

Pazardaki en önemli tedarikçi ülkeler Almanya, İsveç ve İtalya’dır. Türkiye pazardaki % 3,5 payıyla 7.

tedarikçi konumundadır.


BEYAZ EŞYA 


Buzdolapları (gtip: 8418)


2011 yılında Danimarka’nın buzdolabı ithalatı 382,8 milyon dolar olmuştur. İthalatın % 22,4’ü

İsveç’ten, % 17,2’si Almanya’dan, % 8,6’sı İtalya’dan, % 8,4’ü İrlanda’dan yapılmaktadır. 2011 yılında

ülkemizin Danimarka’ya buzdolabı ihracatı ise % 1 artarak 19 milyon dolar olmuştur.

 

Tüm dünyaya olan toplam 1,5 milyar dolarlık buzdolabı ihracatımız düşünüldüğünde, Danimarka’da

pazar payımızı artırmanın önemli olduğu düşünülmektedir.

 

Danimarka buzdolabı sektöründe -frost free- (donmayan) teknoloji ve hacim kapasitesi ön plana

çıkmaktadır.
 


Çamaşır makineleri (gtip: 8450)


 

Danimarka’nın 2011 yılındaki çamaşır makineleri ithalatı 118 milyon dolar olmuştur. Pazardaki en

önemli tedarikçi % 41,9’luk payıyla İsveç’tir.

 

Türkiye ise Almanya (% 24), Polonya (% 9,5) ve İtalya’nın (% 7,4) ardından % 3,7 pazar payıyla 5.

tedarikçi konumundadır. 2011 yılında Danimarka’ya olan çamaşır makinesi ihracatımız 4,4 milyon dolardır.

Çamaşır makinelerinde gürültü seviyesinin az olması, enerji tüketimi ve hacim kapasitesi

Danimarka pazarında en önem verilen özelliklerin başında gelmektedir.

 

Bulaşık makineleri (gtip: 8422)

2011 yılında Danimarka’nın bulaşık makineleri ithalatı 237 milyon dolar olmuştur. İthalatın % 41,1’i

Almanya’dan yapılmaktadır. Türkiye’nin pazar payı % 1,4’dür. 2011 yılında Danimarka’ya olan bulaşık

makinesi ihracatımız 3,3 milyon dolardır.

 

Pazardaki en önemli markalar Bosch, Miele ve Siemens’dir. Whirlpool ve Miele markaları 2011’da pazar

payını en çok yükselten markalar olarak karşımıza çıkmaktadır.

 


Deri ve Deri Mamulleri


DERİ GİYİM
(gtip: 4203)Deri giyim ihtiyacını çoğunlukla ithalat yoluyla karşılayan Danimarka’nın kişi başına düşen deri giyim

harcaması 19,70 avro ile AB ortalamasının (13,75 avro) oldukça üstündedir. Bu sebeple Danimarka

deri giyim sektörü ihracatımız için önem taşımaktadır.

 

2011 yılında 101 milyon dolar deri giyim ithalatı olan Danimarka’nın en büyük tedarikçisi % 24,7 pazar

payıyla Hindistan’dır. Hindistan’ı % 23,2 pazar payıyla Çin takip etmektedir.

 

Türkiye 2011 yılında Danimarka’ya 12,8 milyon dolarlık deri giyim ihracatı gerçekleştirmiştir. Danimarka

pazarında pazar payımız % 12,7’dir ve bu oran pazarda en önemli 3. tedarikçi konumda olmamızı

sağlamıştır.

 

Danimarka pazarında deri giyimde en çok talep gören ürün deri ceket ve deri montlardır. Kışın içi kürklü

ve iyi ısıtan montlar, bahar ve yaz dönemlerinde ise ağırlık açısından hafif deri ceketler tercih

edilmektedir. Erkek tüketiciler daha çok klasik (siyah ve kahverengi) renkler tercih ederken, bayan

tüketiciler çeşitli renk ve modellere rağbet etmektedirler.

 

Danimarka pazarında yaklaşık 350 yerel üretici firma bulunmaktadır. Bu firmaların isimleri Dansk

Fashion & Textile (Danimarka Tekstil ve Giyim Firmaları Birliği) web sayfasından

(http://www.danskmodeogtextil.dk) bulunabilir.

 

Danimarka’ya deri giyim ihracatımız açısından ülkede her yıl düzenlenmekte olan CIFF-Uluslararası

Moda Fuarı’na katılmakta fayda görülmektedir.

Elektronik


Danimarka’nın elektronik satışlarında son yıllarda önemli artışlar olmuştur. Özellikle nüfustaki artış ve

televizyon teknolojisindeki gelişmeler bu artışın en önemli sebepleri olarak ortaya çıkmaktadır.

İnternet üzerinden yapılan satışlar büyük elektronik eşya mağazalarıyla rekabet etmeye başlamıştır.

Danimarka’nın 2011 yılı televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörleri (gtip: 8528) ithalatı 759

milyon dolardır. Pazardaki en önemli tedarikçi % 54 pazar payıyla İsveç’tir. İsveç’i % 12,2 pazar

payıyla Almanya ve % 10,6 pazar payıyla Hollanda takip etmektedir. 

 

Aynı ürün grubunda ülkemizin Danimarka’ya olan ihracatı 2011 yılında 9,1 milyon dolar olarak

gerçekleşmiştir. İhracatımız bir önceki yıla göre % 13 oranında artarken, pazardaki payımız % 1,2

olarak gerçekleşmiştir.

 

Danimarka’nın elektronik pazarının 2015 yılına kadar % 8 oranında büyümesi beklenmektedir. Bu

çerçevede, önemli bir ihracat potansiyeline sahip olan ülkemiz için Danimarka elektronik pazarının

önemi her geçen gün artmaktadır.


Hazır Giyim


Küresel kriz öncesinde değer ve miktar olarak sabit büyüme gösteren Danimarka hazır giyim pazarı,

kriz sonrasında aşağıya doğru bir eğilim göstermeye başlamıştır. 2008 ve 2009 yıllarında düşüş

gösteren değerler 2010 yılında toparlanmaya başlamış ve 2011 yılında pozitif bir eğilime girmiştir.

Danimarka hazır giyim pazarının 2011 yılı büyüklüğü 4,5 milyar dolardır. 2012 yılında pazarın daralarak

4,1 milyar dolara gerilemesi beklenmektedir. 

 

2010 yılında krizin etkisiyle birçok küçük ölçekli hazır giyim firması iflas etmiş ve bu firmaları sermayesi

büyük hazır giyim firmaları satın almıştır. Bu sebeple halihazırda pazar büyük ölçekli güçlü firmalarca

paylaşılmaktadır. Danimarka hazır giyim pazarı önemli İskandinav moda zincir markalar tarafından

domine edilmiş bulunmaktadır. 2011 yılı itibariyle pazardaki en önemli firmalar; Bestseller, H&M, IC Co

ve BTX Group’tur.

 

2011 yılında, yıllık GSYİH artış oranının yıllık enflasyon oranından yüksek olması sebebiyle ve 2009

yılında hükümetin vergi sisteminde değişiklik yaparak vergilerde indirime gidilmiş olması sebebiyle

Danimarkalı tüketicilerin harcanabilir gelirlerinde artış olmuştur. Tüketici gelirlerindeki artış hazır giyim

satışlarına da yansımıştır. 2011 yılında gerek miktar gerekse değer olarak hazır giyim pazarı

büyümüştür. Tüketici talebinde görülen bu artış ileride küçük ölçekli yerel üreticilerin yeniden pazara

girebileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir.

 

Günümüzde önemli bir dağıtım kanalı olan internet üzerinden satış Danimarka’da da hızla

yayılmaktadır. Saat sınırlaması olmaması ve fiyatların daha uygun olması sebebiyle Danimarka’da her

geçen gün internet üzerinden hazır giyim alışverişinde artış görülmektedir. Bu sebeple birçok üretici

firma on-line mağaza açmakta ve internet üzerinden de satış yapmaktadır. Birçok hazır giyim

markasının bir arada satıldığı büyük mağazalar da önemli bir perakende satış kanalı olarak ortaya

çıkmaktadır.

 

Danimarkalı tüketicilerin gelirlerindeki artış, özellikle dışarıda yapılan spor aktivitelerinde de artışa

sebep olmuştur. Yetişkin nüfusun % 58’i dışarıda yapılan spor aktivitelerini (özellikle golf ve doğa

yürüyüşü) tercih etmektedir. Bu sebeple tüketicilerin spor giyim harcamalarında artış beklenmektedir.

 

Danimarka`ya yönelik ihracatımızda ilk 20 ürün incelendiğinde bu ürünlerin 14’ünün hazır giyim eşyası

(tişörtler, pantolonlar, bluzlar, gömlekler, elbiseler vb.) olduğu dikkati çekmektedir. Söz konusu

ürünler, Danimarka’ya yönelik ihracatımızın ortalama olarak % 60’ına tekabül etmektedir.

 

Danimarka hazır giyim piyasasında Çin`den sonra en büyük tedarikçi konumunda olan ülkemiz, 2011

yılı itibariyle bu ürünlerde 462 milyon dolar ile Danimarka`nın toplam ithalatında % 11 seviyesinde bir

paya sahiptir. Aynı yıl için Danimarka’nın toplam ithalatı içerisinde ülkemizin payının % 1 seviyesinde

olduğu değerlendirildiğinde, söz konusu oranın önemi bir kat daha artmaktadır. Ayrıca, söz konusu yıl

itibariyle Türkiye`nin toplam hazır giyim ihracatında, % 3,2`lik payıyla Danimarka, 7 inci sırada yer

almakta olup, ülkemiz için önemli bir pazar konumundadır.

 

Önümüzdeki dönemde hazır giyim piyasasında yaşanan büyümenin etkisiyle, bu ürünlerde

Danimarka’nın ithalatının daha da artması beklenmektedir. Her ne kadar söz konusu ürünlerde Doğu

Asya ülkeleri önemli bir rakip konumunda iseler de, moda sektöründeki eğilimlerde yaşanan gelişmeler

(özellikle yıl içinde sunulan ürün sayısındaki artış) sonucunda pazara hızlı ürün sunma gerekliliği,

ülkemizin coğrafi yakinlik avantajını bir kez daha ön plana çıkartmaktadır.

 

Diger taraftan, Danimarka hazır giyim ürünleri ihracatı da son yıllarda önemli bir artış kaydetmiştir.

Özellikle AB ülkelerine yönelik bu ihracat artısının en önemli itici gücü, Danimarkalı ihracatçıların gerekli

hammaddeleri sağlayacağı pazarları iyi tanımaları ve üretim surecine moda tasarımı alanında sahip

oldukları yaratıcılık ve “know-how” ı ekleyerek ürünü pazara sunmalarıdır. Tasarımın her alanında

dünyanın önemli ülkeleri arasında yer alan Danimarkalı modacılarla bu anlamda da ilişkilerin

geliştirilmesinin önem arz ettiği düşünülmektedir.

 

Bu çerçevede, halihazırda Danimarka pazarında önemli bir tedarikçi konumunda olan ülkemizin ihracat

payının korunması ve geliştirilmesi amacıyla fuarlara katılım açısından devamlılık sergilenmesi, özellikle

İskandinav hazır giyim sektörünün en büyük fuarı olan Kopenhag Uluslararası Moda Fuarı (CIFF)’na

düzenli olarak katılınması önem taşımaktadır.


Otomotiv Ana ve Yan Sanayi


Otomotiv Ana Sanayi 

Danimarka’da araç üretimi ve montaj faaliyeti yoktur.
 

Diğer AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında, Danimarka’da binek otomobil sayısı oldukça düşüktür. Her

1.000 kişiye ortalama 414 otomobilin düştüğü Danimarka, “otomobil/kişi başına gelir” oranının en

düşük olduğu ülkedir.

2011 yılı otomobil satış rakamı 168.700 düzeyinde gerçekleşmiştir. 2012 yılı için 160.900 adet

dolayında araç satışı tahmin edilmektedir.

2011 yılında Peugeot, Volkswagen, Ford, General Motors ve Toyota’nın pazardaki payı yaklaşık %

57’dir.

Danimarka’ya otomobil (gtip: 8703) ihracatımız 2011 yılında 51,7 milyon $’dır. Bu ürün grubunda

Danimarka’nın toplam 2011 yılı ithalatı 3,5 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Danimarka otomobil

ithalatının % 34,7’sini Almanya’dan, % 18,9’unu İsveç’den, % 9,4’ünü Belçika’dan, % 6,7’sini

Fransa’dan ve % 6,4’ünü Çek Cumhuriyeti’nden yapmaktadır.

Danimarka’nın eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt (gtip: 8704) ithalatı 2011 yılında 737 milyon

dolardır. Pazarın en büyük tedarikçisi % 49 oranla Almanya’dır. Eşya taşımaya mahsus motorlu

taşıtlarda Türkiye’nin pazar payı % 4,7’dir. Danimarka’ya olan eşya taşımaya mahsus motorlu taşıt

ihracatımız 2011 yılında 34,8 milyon dolardır.


Otomotiv Yan Sanayi


 

Danimarka’nın araç üretimi olmamasına rağmen, ülkede kullanılan araçlar için küçük ölçekli bir

aftermarket (yenileme, bakım ve yedek parça) pazarı bulunmaktadır.

Danimarka’nın 2011 yılı otomotiv yan sanayi ürünleri (gtip: 8708) ithalatı 1 milyar dolar olarak

gerçekleşmiştir. İthalatın % 25,3’ü Almanya’dan yapılmaktadır. Türkiye’nin Danimarka’ya otomotiv yan

sanayi ürünleri ihracatı ise bir önceki yıla göre % 35 oranında artarak 2011 yılında 17,7 milyon dolar

olarak gerçekleşmiştir.


ANAHTAR KELİMELER : Danimarka,Danimarka'ya ihracat , Danimarka sanayi ürünleri ihracatı ,Danimarka'ya aluminyum ve inşaat malzemeleri ihracatı ,
Danimarka'ya çamaşır makineleri ihracatı ,Danimarka'ya hazır giyim ihracatı

Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence