• Anasayfa
.

kırmızı mercimek ithalatı-TÜRKİYE


Kırmızı Mercimek İthalatı|Gtip No 071340000013 


Etiketler :kırmızı mercimek,ithalat,mevzuat,rejim,gtip no,ithalatı nasıl yapılır,mercimek,ötv,kdv,gümrük vergisi 


 BÖLÜM : 2 BİTKİSEL ÜRÜNLER
FASIL : 07 Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
07.13 Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış,tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın):
0713.40 - Mercimekler
0713.40.00.00.13 - - Kırmızı mercimek
ÖLÇÜ BİRİMİ -
474 K.V.H. 25


ÖTVKDVGÜMRÜK VERGİSİ ORANI %
AB, EFTAB-HER.G. KOREMLZY.D.Ü.
-119,3012,219,319,3


DAHİLDE İŞLEME İZNİ VERİLMEYECEK EŞYA
-Tebliğ'in, 14 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, tarım ürünlerinin bedelsiz ithalatına, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında yapılacak bedelsiz ithalata ve Ek-7'de belirtilen ürünlerin bedelli veya bedelsiz olarak ithalatına dahilde işleme izni kapsamında ilgili gümrük idarelerince müsaade edilmez. Bu çerçevedeki talepler dahilde işleme izin belgesi kapsamında Bakanlıkça değerlendirilir. (Bakınız: 2006/12 Dahilde İşleme Rejimi)


BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİ


TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi)


TURK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER:
EK-1/A Bakliyat (Bakınız: Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/21))


TAREKS (Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi)
TURK STANDARTLARINA GÖRE TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ ÜRÜNLER:
EK-1/D Yaş Meyve Ve Sebzeler (Bakınız: Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/21))


RADYASYON KONTROLÜ: JAPONYA
11/3/2011 tarihinden sonra sevkedilen JAPONYA menşeli ve/veya çıkışlı ürünlerde; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/05); Orman Yetiştirme Materyallerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/17); Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/19) ve Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/20) uyarınca ilgili kuruluşlar tarafından uygunluk yazısı/belgesi düzenlenirken yapılacak işlemlere ek olarak ürünlerin radyasyon içermediğine dair Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun düzenlediği uygunluk yazısı aranır. (Bakınız: Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2016/02))


GIDA VE YEM SANAYİİNDE KULLANILAN VE GIDA İLE TEMAS EDENLER (EK-2): ÖN BİLDİRİM, UYGUNLUK DENETİMİ
-Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ön bildirim yapılması gerekir.
-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Ek-9’da yer alan veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak Uygunluk Yazısı düzenlenebilir.
-Muafiyetler için Tebliğin 10 uncu maddesine bakınız. (Bakınız: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2016/05))


ZİRAİ KARANTİNA KONTROLÜNE TABİ BİTKİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLER EK-7: UYGUNLUK DENETİMİ
-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Ek-9’da yer alan veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinde e-belge olarak Uygunluk Yazısı düzenlenebilir.
-Uygunluk Yazısı düzenlenmesi için ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanan Kontrol Belgesi aranır. (Bakınız: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2016/05))


TARİFE KONTENJANI: GÜRCİSTAN 20 Ton

-Tarife Kontenjanı Dönemi: 01.01-31.12
-Bir Defada Talep Edilebilecek Azami Tarife Kontenjanı Miktarı: 20 Ton
-Tahsisat Yapılacak Firma Türü: Üretim Performansı Olan Sanayicilere, Tüketim Performansı Olan Sanayicilere ve Geleneksel İthalatçılara
-Tahsisat Yöntemi: Başvuru Sırasına Göre Eşit Oranda Tahsis Yöntemi
-Başvuru Dönemi: Tarife kontenjanı dönemi içerisinde, Bakanlığa müracaat edilmesi zorunludur.
-Kontenjan Miktarına Taviz: Gümrük Vergisi (%0) / Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %0’si) / Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı YTL) (EUR/100 kg/net) 0
-İlgili tarife kontenjanında yalnızca 070110000000 G.T.İ.P.’li madde için yapılacak müracaatlar için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan ve tarife kontenjanı tahsis talebinde bulunan firma adına düzenlenmiş uygunluk yazısının aslı aranır.
(Bakınız: Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ)

Kaynak:www.gumruk.com.tr


Yorumlar - Yorum Yaz
.