TURKEXIM

Importer  Search Engine
 • https://www.facebook.com/turkishexportersdirectory
 • https://twitter.com/turkeximport
 
  Dış Ticaret Haberleri

Cezayir'e Tarım Ve Gıda Ürünleri İhracatı


TÜRKİYE'NİN CEZAYİR'E TARIM
VE GIDA ÜRÜNLERİ İHRACATI  

 Baharat   

 • Cezayir’in diğer tarımsal ürünlerde olduğu gibi bakliyat üretimi de oldukça sınırlı düzeydedir. Coğrafi açıdan 

  Afrika kıtasının en büyük ülkelerinden birisi olmasına rağmen toplam alanın yaklaşık %85'inin çöllerle kaplı 

  olması ve ancak %3’lük bir alanın tarıma elverişli oluşu, diğer tarımsal ürünlerle beraber bakliyat üretimini de 

  sınırlamaktadır. Son yıllarda, tarıma kısmen elverişli olan alanlarda özellikle bakliyat üretimini artırıcı yönde 

  önemli teşvikler getirilmesine rağmen, bakliyat ürünlerinin üretiminde beklenen gelişmeler sağlanamamıştır. 

   

  Cezayir’de bakliyat üretiminin oldukça düşük olması nedeniyle, yurtiçi tüketimi karşılamak amacıyla her yıl 
  yüksek miktarlarda ithalata başvurulmaktadır. Cezayir pazarı ülkemiz bakliyat ürünleri için nohut ve kırmızı 
  mercimek ve kısmen de kuru fasulye açısından önem taşımaktadır. 8–10 yıl öncesine kadar Cezayir pazarının 
  önemli bir ihracatçısı olan ülkemiz, daha sonraki yıllarda pazardaki konumunu kaybetmiştir. Önceki yıllarda, 
  Cezayir kırmızı mercimek ve nohut pazarının en büyük ihracatçılarından birisi olmamıza rağmen, Cezayir pazarı 
  kırmızı mercimekte özellikle Kanada’ya, nohutta ise Kanada ile birlikte Meksika’ya kaptırılmıştır. Kuru fasulyede 
  de ülkemiz bugüne kadar Cezayir pazarında önemli bir konuma ulaşamamış olmakla birlikte, Cezayir’e kuru 
  fasulye de ihraç edebilmemiz mümkün görülmektedir. Özellikle son yıllarda ülkemizden Cezayir’e çok sınırlı 
  miktarlarda kuru fasulye ihracatı gerçekleşmiştir. Ülkemizde son yıllarda havaların kurak geçmesi nedeniyle, 
  bakliyat üretimimizin azalması, hem genel ihracatımıza hem de Cezayir’e ihracatımıza olumsuz yansımış 
  olmakla beraber, önümüzdeki dönemde kuraklığın azalması durumunda Cezayir’e olan bakliyat ihracatımızda 
  da artışlar beklenmektedir. 
 • Kuru Meyveler

  Kuru üzüm: Cezayir’de tarıma elverişli arazilerin oldukça sınırlı olması nedeniyle diğer tarımsal ürünlerde 

  olduğu gibi kuru meyve üretimi de oldukça azdır. Bu nedenle, Cezayir ihtiyacı olan kuru meyveleri de büyük 

  ölçüde ithalatla karşılamaktadır. Cezayir bugün için 6,2 milyon ABD Doları bulan kuru meyve ithalatı ile gelişen 

  bir pazar görünümündedir. İthalat son yıllarda ortalama %15–20 oranında artış göstermiştir ve bu artış içinde 

  bulunduğumuz yıllarda devam etmektedir. Kuru meyve ithalatının yaklaşık yarısını kuru üzüm ithalatı 

  oluşturmaktadır. Ancak Cezayir kuru üzüm ithalatının %40’ından fazlasını G. Afrika’dan karşılamakta olup, ikinci 

  sırada yer alan İran, önemli tedarikçidir. Türkiye’nin pazardaki payı %10 olup, üçüncü sırada yer almaktadır. 

  Ülkemizin Cezayir pazarında geri planda kalmasının en önemli etkenlerinden birisi pazarın ihracatçılarımızca 

  yeterince önemsenmemiş olmasıdır. 

   

  Son yıllarda, kuru üzümü değerlendiren unlu mamuller üretimindeki artışlar da Cezayir’in gelecekte kuru üzüm 
  ithalatının artacağı sinyallerini vermektedir. Bu yüzden kuru üzüm kuru meyveler içerisinde Cezayir’e ihracat 
  artışı sağlayabileceğimiz en önemli ürün olarak dikkate alınmalıdır.
 • Süt Ürünleri

   

  AB ile gerçekleştirilen tercihli ticaret anlaşması dolayısıyla Cezayir süt ve süt ürünleri pazarında, AB ülkeleri 

  ağırlıkta olup, AB ülkelerinin yanı sıra Yeni Zelanda da önemli bir tedarikçi ülke konumunda bulunmaktadır. 

   

  Peynir ithalatında helal sertifikası istenmekte olup, gerçekleştirilecek heyet görüşmeleri esnasında sorunun 
  çözümü amacıyla, gereken girişimlerde bulunulması pazarda payımızın artması bakımında önem arz 
  etmektedir.
 • Şekerli ve Çikolatalı Mamuller

  Cezayir, şekerli ve çikolatalı mamuller ithalatını en fazla Türkiye’den gerçekleştirmektedir. Avrupa Birliği 

  ülkelerine göre, gümrük vergileri açısından dezavantajlı durumda bulunmasına rağmen, bu ürün grubunda 

  ithalatın yaklaşık beşte biri Türkiye’den gerçekleşmektedir. Türkiye’den ihracatın yaklaşık % 70’ini çikolatalı 

  mamuller, % 30’unu ise şekerli mamuller oluşturmaktadır. Çikolatalı ürünlere göre daha düşük fiyatlı olan 

  kokolinlerde Türkiye, pazara önemli ihracat gerçekleştirmektedir. 

   

  Pazarda son yıllarda çikolatalı mamul satışları önemli oranlarda artış göstermektedir. Ülkenin hızla büyüyen 
  genç bir nüfusa sahip olması, artan satın alma gücü ve hızla artan tüketim miktarı bu ürün grubunda pazarı 
  ülkemiz açısından önemli bir konuma getirmektedir.

   

  Cezayir pazarı, şekerli ve çikolatalı mamuller sektörü açısından fiyata aşırı duyarlı bir pazardır. Ülkemizden 

  ihraç edilen ürünlerin büyük çoğunluğunu, pazarın talepleri doğrultusunda düşük fiyatlı ve düşük kaliteli 

  ürünler oluşturmaktadır. Sektörün önde gelen firmalarından birisi ile yapılan görüşmede, “ülkedeki yaygın olan 

  fiyatları mevcut kaliteleri ve fiyatları ile yakalayamamaları nedeniyle son bir yıldır Cezayir’e ihracat 

  gerçekleştiremedikleri” öğrenilmiştir. Kaliteli ürünlerle de pazarda iyi bir yere sahip olabilmemiz için fiyat 

  avantajı sağlamak büyük önem taşımaktadır. Ülkenin AB ile gerçekleştirdiği tercihli ticaret anlaşması 

  kapsamında, AB ülkelerinden ithal edilen şekerli ve çikolatalı mamuller Türk ürünlerine göre % 6-7,5 düşük 

  gümrükle ithal edilebilmektedir. 

   

  Anahtar Kelimeler :  Cezayir 'e ihracat , Cezayir'e ihracat nasıl yapılır , Cezayir'e tarım ve gıda ürünleri ihracatı , Cezayir'e sanayi ürünleri ihracatı 


Yorumlar - Yorum Yaz