• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  •  https://www.instagram.com/importerslist/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory
Dış Ticaret Pratik Bilgiler

Brezilya'ya Sanayi Ürünleri İhracatı

Brezilya'ya Sanayi Ürünleri İhracatı


Brezilya'ya ihracat ile ilgili aramalar: ►Brezilya'ya İhrac Ettiğimiz Ürünler 
Brezilya Tarım ve Gıda Ürünleri İhracatı  Brezilya ithalatçı firma sorgulamaDemir Çelik

Latin Amerika bölgesinde önemli bir ekonomik güce sahip olan ve önemli bir ham çelik üreticisi olan

Brezilya aynı zamanda önemli bir ithalatçıdır.

World Steel Association’dan alınan verilere göre; 2010 yılında Brezilya’nın ham çelik üretimi 32,8

milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Ülkede 27 adet çelik fabrikası vardır. Brezilya’lı demir-çelik üreticileri

ağırlıklı olarak Minas Gerais eyaletinde yoğunlaşmışlardır ve üretimin %38,5’i bu bölgede

gerçekleşmektedir. Diğer önemli eyaletler ve üretimden aldıkları paylar sırasıyla Espirito %18,7 ,Sao

Paulo %18,3 ve Rio de Janerio %17,6’dır.

Brezilya’nın 72 ve 73 gtip bazındaki toplam demir çelik ve ürünleri ithalatı 2011 yılında 7,5 milyar Dolar

değerinde gerçekleşmiştir. İthalat değerleri Türkiye’nin bu ülkeye ihraç ettiği ürünler bazında

incelendiğinde; 7214 (demir/çelik çubuklar) grubunda 145 milyon Dolarlık ithalatın %67’sinin

Türkiye’den yapıldığı (87,6 milyon Dolar) görülmektedir. Çin, Arjantin, Almanya ve Romanya diğer

önemli tedarikçiler olmuştur. 2011 yılında Türkiye’nin 7213 grubunda Brezilya’ya ihracatı 75,8 milyon

Dolar olmuştur. İhracat 2010–2011 döneminde %24 artış göstermiştir. Bu grupta ihracatın en fazla

olduğu ürün 721391 gtip’li demir-çelik filmaşin (çap 14 mm enine kesiti daire şeklinde) olmuştur.

Brezilya’nın 7216 grubunda ithalatı 2011 yılında 81 milyon Dolar olmuştur. İthalatın yaklaşık %26’sı

Türkiye’den ve % 22’si G. Kore’den yapılmıştır. ABD, Çin ve Almanya diğer önemli tedarikçiler olmuştur.

Türkiye bu ürün grubunda 2011 yılında Brezilya’ya 42,1 milyon Dolarlık ihracat yapmıştır.

Brezilya’nın 2011 yılında 7228 grubunda ithalatı 202 milyon Dolar olmuştur. Türkiye Brezilya’ya

ihracatta 10,6 milyon Dolar ile %8 pay ile 5. sırada yer almıştır. Doğal Taşlar

İŞLENMİŞ DOĞAL TAŞLAR (gtip: 6802)


Doğal taşların başlıca kullanım alanı inşaat sektörüdür. Bu nedenle Brezilya inşaat sektörünün

gelişimi, doğal taş alımında kilit rol oynamaktadır. Brezilya inşaat sektöründe gelecek dönemdeki en

önemli gelişmeler; 2014 yılında Dünya Kupası ve 2016 Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak olmasıdır.

Ülkede bu etkinliklere bağlı olarak yapılacak inşaat faaliyetleri beraberinde inşaat malzemeleri

arasında yer alan işlenmiş doğal taşlara olan talebi de artıracaktır.

 

Brezilya 2011 yılında 54 milyon $’lık işlenmiş doğal taş (6802) ithalatı yapmıştır. Brezilya’nın ithalat

yaptığı ülkeler ve pazar payları İspanya (%37), Yunanistan (%22), İtalya (%21), Çin (%7) ve Portekiz

(%3) olarak sıralanmıştır.

Türkiye’nin Brezilya’ya işlenmiş doğal taş ihracatı 2011 yılında 2,7 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu ürün grubunda 2011 yılında gerçekleşen %29 artışta “Vitoria Stone- Doğal Taş Fuarı” milli

katılımın etkisi büyüktür. 6802 grubunda Türkiye’den ithal edilen ürünlerde Brezilya tarafından %6-8

arasında gümrük vergisi uygulanmaktadır.

Türkiye’nin doğal taş üretimi konusunda dünya ticaretindeki önemi ve Brezilya ekonomisi

düşünüldüğünde Brezilya pazarının önemini sürdüreceği düşünülmektedir.BLOK MERMER, TRAVERTEN (gtip:2515)


 Brezilya 2011 yılında 13 milyon dolarlık ham-blok doğal taş ithalatı yapmıştır ve dünya ithalatındaki

payı %0,4’dür. Brezilya’nın ham-blok mermer ithalatında Türkiye %42’lik pazar payı ile ilk sırada yer

almaktadır. İtalya, Portekiz, İspanya ve Meksika diğer önemli tedarikçiler olmuştur. 2011 yılında

ithalatı 13 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’nin 2011 yılında Brezilya’ya gerçekleştirdiği ham-blok doğal taş ihracatı, %17 artarak 4,0

milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatta öne çıkan ürünler 251512 gtip numarasında yer alan

ham-blok mermer-traverten-su mermeri grubu olmuştur.
 


Elyaf ve İplik

Tekstil sektörü, Brezilya sanayisi için önde gelen sektörler arasındadır. Ülke tekstil sektöründe ihracat

potansiyelinin yanı sıra yüklü miktarda ithalat da yapmaktadır.


Gelir seviyesi ve kredi kullanımının artması, orta gelir düzeyine sahip insanların tüketiminin artmasına

neden olmuştur. Sektördeki büyük perakendeciler, satışları artırmak için özel mağaza kartlarına

yönelmiştir. Sektörde halen C&A, Lojas Renner ve Lojas Riachuelo gibi büyük perakendecilerin

hakimiyeti devam etmektedir. İç giyim-gecelik ve pijama benzeri giysiler ve bebek giysileri %6,6 ve

%6,3’lük artışlarla sektördeki önemli alt sektörlerdir.

Brezilya’nın gtip 61 ve 62’de yer alan hazır giyim ithalatı 2011 yılında 1,7 milyar Dolar’ın üzerinde

gerçekleşmiştir. Bu gruptaki örme giyim eşyalarında (gtip:61) en büyük tedarikçi %52’lik pazar payına

sahip olan Çin’dir. Bu ülkeyi sırasıyla Bangladeş, Peru, Hindistan ve Hong Kong takip etmektedir. Bu

ülkelere göre ihracat artış hızı düşük kalan Türkiye %0,8’lik pazar payı ile Brezilya’nın ithalatında on

beşinci sırada yer almıştır.


Brezilya’nın dokuma hazır giyim ithalatı (gtip:62) 2011 yılında 999 milyon $ olurken; en önemli payı

666 milyon Dolarla Çin almıştır. Bu ülkeyi Hindistan, Bangladeş, Hong Kong ve Vietnam izlemiştir.

Türkiye bu grupta %0,6’lık pay ile on beşinci sırada yer almıştır.

2011 yılında Türkiye, Brezilya’ya 47,6 milyon Dolarlık suni devamsız lif ipliği (gtip:5510) ihracatı

gerçekleştirmiştir. 2011 yılında Brezilya’nın ithalat yaptığı önemli ülkeler ve pazar payları; Endonezya

(%39), Tayland (%15), Türkiye (%14), Hindistan (%8) ve Vietnam (%6) olarak sıralanmıştır. Brezilya

tarafından Türkiye’ye uygulanan gümrük oranı %18’dir.

2011 yılında Türkiye, Brezilya’ya 8,3 milyon Dolarlık sentetik devamsız lif ipliği (gtip:5509) ihracatı

gerçekleştirmiştir. 2011 yılında Brezilya’nın ithalat yaptığı önemli ülkeler ve pazar payları; Endonezya

(%44), Hindistan (%26), Çin (%15), Vietnam (%4) ve Tayland (%3) olarak sıralanmıştır. Brezilya

tarafından Türkiye’ye uygulanan gümrük oranı %2-18’dir.
İnşaat Malzemeleri

Brezilya’da; konut finansmanındaki artış, artan gelir düzeyi ve yeni ev talebine bağlı olarak çimento

talebi artmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak ülkedeki en önemli çimento üretici olan Votorantim

Cimentos firması 2011 yılında kapasitesini 25 milyon tondan 39 milyon tona yükseltmek için yatırım

projesi hazırlamıştır. Cimpor Brasil, Holcim Brasil, Camargo Correa, Cimentos Liz, Itambe, CSN çimento

sektöründe faaliyet gösteren diğer önemli firmalardır.

Ülkede inşaat malzemelerine olan talep hızla artmaktadır. Bu artışta kolay ve yüksek ev kredileri,

uzun ödeme süreleri, düşen faiz oranları ve düşük gelirli ailelerin alım gücünün artması büyük rol

oynamıştır. Kamu ve özel sektör tarafından yönlendirilen alt yapı çalışmaları, inşaat sektörünün

canlanmasında etkili olmaktadır.

2011 yılında Brezilya, 190 milyon Dolarlık çimento ithalatı yapmıştır. İthalat yapılan başlıca ülkeler;

Vietnam, Türkiye, Portekiz, İspanya ve Çin’dir.

Türkiye’nin Brezilya’ya çimento ihracatı 2010 yılında 23,0 milyon Dolar, 2011 yılında ise 37,7 milyon

Dolar olmuştur. İhracat bir önceki yıla göre %64 artış gösterirken; Brezilya’nın dünyadan

gerçekleştirdiği ithalat %37 artmıştır. Türkiye’nin Brezilya’ya ihraç ettiği ürünler arasında 252310 gtip

numarasında yer alan klinker ilk sırada yer almıştır.

Brezilya çimento ithalatında, Türkiye’ye %0-4 arasında gümrük vergisi uygulamaktadır.

 

Brezilya inşaat sektörünün yeni alt yapı çalışmaları ve konut ihtiyacı ile hızlanması ve Türkiye’nin

dünya çimento ihracatındaki yeri düşünüldüğünde Brezilya pazarının Türk firmaları için potansiyel arz

etmeye devam edeceği düşünülmektedir.Otomotiv Ana ve Yan Sanayi

(Ana sanayi gtip: 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8709) (Yan sanayi gtip: 4011, 4012, 4013,

40169930, 40169952, 681310, 7007, 700910, 8407, 8408, 8409, 841330, 841581, 841582, 841583,

842123, 842131, 8482, 8483, 8484, 8507, 8511, 8512, 8706, 8707, 8708, 940120) Brezilya’da 17

farklı markayı barındıran otomotiv sektörü son yıllarda hızla büyümüştür. Ülke, 2010 yılında dünya

üretiminde altıncı büyük araç üreticisi olmuştur. Brezilya’daki araç üretimi, son yıllarda araç

piyasasında görülen büyümeye paralel olarak artmış ve 2010’da 3,6 milyon adete yükselmiştir.

Sektördeki hızlı büyüme, sektöre yapılan yüklü yabancı yatırımın sonucudur. Sektörün %93’ünü

çokuluslu şirketler oluşturmakta olup, Hükümetin sağladığı kolaylıklar ve destekleyici politikalar

yabancı yatırımcılar için cazibesini sürdürmektedir.

Üretim rakamlarının artmasında, aynı zamanda Arjantin’den gelen talep artışının da büyük etkisi

olmuştur. Hem iç üretimdeki yüksek yatırım seviyesi hem de yerel pazarın direnci Brezilya’daki araç

üretimini önceki ekonomik krizlere göre daha dayanıklı hale getirdiğinden sektöre ilişkin olumsuz bir

durum beklenmemektedir.

Otomobil üreticilerinin Brezilya’da 2014’e kadar 11,2 milyar dolar yatırım yapmaları beklenmektedir.


Brezilya otomotiv sektöründe, lider konumda olan markalar; Fiat, VW, GM, Ford, Renault, Honda,

Hyundai,Peugeot, Citroen, Toyota, Kia, Nissan, Mitsubishi, Hafei, ve M. Benz’dir. Brezilya GM, Ford,VW

and Renault için 3. büyük pazar, FIAT için en büyük pazar durumunda olup, SCANIA Brezilya’da

kamyon pazarının en büyüğü, IVECO ise 4. sıradadır.

Hafif ticari araçlarda lider konumda olan markalar ve pazar payları; Fiat-%25,4, Chevrolet-%15,6, VW-

%13,5, Ford-%11,9, Hyundai-%8,4, Toyota-%6,4, Mitsubishi-%6,3, Kia-%2,6, Nissan-%2,3, Honda-

%1,9, olarak sıralanmıştır.

Ağır ticari araçlarda lider konumunda olan markalar ve Pazar payları; Mercedes-Benz-%33,2, VW

Trucks-%30,9, Ford%14,1, Scania-%6,9, Volvo-%6,7, Iveco-%4,9, Agrale-%3,3 olarak sıralanmıştır.

 

Brezilya’nın oto ana sanayi ithalatı, 2011 yılında bir önceki yıla göre % 39,1 oranında artarak 15

milyar Dolar olmuştur. İthalat yapılan başlıca ülkeler Arjantin, G. Kore, Meksika, Almanya ve Çin’dir.

Türkiye Brezilya’nın oto ana sanayi ithalatında onüçüncü sırada yer almıştır.

 

Ana sanayi ithalatında ilk sıralarda binek otomobilleri, kamyonlar, traktörler ve toplu taşıma araçları

yer almaktadır. Binek otomobil ithalatı 2010 yılında 11,8 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Binek

otomobil ithalatında başlıca ülkeler Arjantin, G. Kore, Meksika, Almanya ve Japonya’dır. Ülkemizden

binek otomobil ihracatı olmamıştır.


Brezilya’nın 8704 tarife pozisyonunda yer alan kamyon, kamyonet ithalatı ise 2,4 milyar $ civarında

olmuş, Türkiye’den 66 milyon $ değerinde 8704.21’de yer alan dizel kamyonlar ithal edilmiştir.Oto Yedek Parça

2009’da dünyada görülen ekonomik durgunluk hem orijinal ekipman üreticileri hem de tedarikçilerdeki

üretimin ciddi bir düşüş göstermesine sebep olmuştur. Ancak, hükümet tarafından başlatılan ve

Brezilya pazarındaki talebi desteklemeyi amaçlayan hızlı ve etkin teşvikler şu an için bu düşüşleri

geçici hale getirmiştir. Yabancı yatırımcılar özellikle son yıllarda 50’den fazla Brezilya firmasını satın

alarak veya ortaklık kurarak Brezilya’daki faaliyetlerini artırmışlardır.

Brezilya’daki oto yan sanayi pazarı Latin Amerika’dakilerin en büyüğüdür. Brezilya’nın 2010 yılında

otomotiv parçaları satış toplamı 50 milyar $ civarında gerçekleşmiştir. 2010 yılında toplam otomotiv

parçaları ithalatı 13,1 milyar $, ihracatı ise 9,6 milyar $ olmuştur. 2011 yılında ise toplam otomotiv

parçaları ithalatı 15 milyar $, ihracatı ise 11,6 milyar $ olmuştur.

İthalat yapılan başlıca ülkeler; ABD, Almanya, Japonya, Çin ve Arjantin’dir. Türkiye Brezilya’nın oto yan

sanayi ithalatında onaltıncı sırada yer almaktadır. Brezilya’nın en fazla ithal ettiği yan sanayi ürünleri

arasında otomotiv yedek parçaları, motor ve parçaları, transmisyon milleri, lastikler ve dizel-yarı dizel

motorlar yer almaktadır.

Türkiye’nin Brezilya’ya olan toplam oto yan sanayi ihracatı 2010 yılında 100 milyon Doların üzerinde

gerçekleşmiştir. İhracatın en fazla olduğu ürünler; motor ve parçaları, lastikler, içten yanmalı motor

aksam-parçaları, transmisyon milleri ve motor için elektrikli ateşleme cihazları olmuştur.

 

2011 yılında Brezilya’nın Türkiye’den 8708 grubunda yaptığı ithalat 106,7 milyon Dolar, 4011

grubunda 11,8 milyon Dolar, 8409 grubunda 9,7 milyon Dolar, 8483 grubunda 3,5 milyon Dolar

olmuştur. 8708 grubunda ihraç ettiğimiz en önemli ürün grubu; 870829, 870899 ve 870895 olmuştur.

Bu ürün grubunda Brezilya pazarındaki en önemli rakiplerimiz ve pazar payları; Arjantin (%13),

Almanya (%11), Japonya (%10), Fransa (%9) ve İtalya (%7) olmuştur.


4011 grubunda ihraç ettiğimiz en önemli ürün grubu; 401120- kamyonlar için dış lastikler, 401161-

traktör dış lastiği ve 401110- otomobil dış lastiği olmuştur. 4011 grubunda en önemli rakiplerimiz ve

pazar payları Çin (%20), Arjantin (%10), G. Kore (%9), ABD (%9) ve Japonya (%8) olarak

sıralanmıştır.

8483 grubunda en önemli rakiplerimiz ve pazar payları; ABD (%21), Almanya (%17), Japonya (%10),

İtalya (%9) ve Çin (%8) olarak sıralanmıştır.

Araç Vergilendirmesi (İthalat Harçları ve Kısıtlamaları dahil)

Brezilya’da flex fuel (ethonelden elde edilen yakıt) kullanan ve motor hacmi 2.0 litreye kadar olan

araçlar için vergi oranı %13, motor hacmi 2.0 litreden fazla olan araçlar için vergi oranı %20’dir.

Benzinli araçlarda ise vergi oranı %25’tir.

 

İthalat Tarifeleri:

Otomobiller %35; kamyonlar %14 ile %35.

Otomotiv parçaları %0 ila %19,5 (genellikle %14–19,5 oranında).

Brezilya’da fabrika tesislerine sahip olan ve Brezilya Otomotiv Programı’na (Brazilian Automotive

Programme) dahil olan araç üreticileri düşük tarifelerde ithalat yaparlar. Binek otomobiller için %24,5,

ticari araçlar için %22,5.

 

Mercosur bölgesi içinde ticaret yapmak için gereken ithalat vergileri, ithalat tarifelerine tabi değildir.

1999 yılına kadar sürmüş olan otomotiv programı altında düşük ithalat tariflerinden yararlanmış olan

Brezilya’da yerleşik araç ve parça üreticileri, otomotiv parçalarının ithalatında %40 daha düşük ithalat

tarifelerinden faydalanmaya devam etmektedir.

 

Vergiler

Endüstriyel ürün vergisi (industrial product tax-IPI) ithal edilmiş ve yerel olarak üretilmiş ürünlere

uygulanan federal bir vergi olup, ürüne göre değişkenlik göstermektedir. Oto yan sanayi ürünleri için

IPI oranları %4 ila %16 arasında; araçlar içinse %5 ila %25 arasında değişmektedir. IPI komisyon ve

faiz ile nakliyat (CIF), artı ithalat harcı üstünden ücretlendirilmektedir. Kendi başına bir maliyet kalemi

değildir, çünkü ödenen değer ithalatçıya verilen kredi anlamına gelmektedir. Ürün nihai kullanıcıya

satıldığında, ithalatçı IPI’yı borçlandırır ve bu da ürünün nihai fiyatına eklenip nihai kullanıcı tarafından

ödemesi yapılır.

 

Yerel/Bölgesel Katkı Oranı Koşulları:

Brezilya Otomotiv Programında ülkede yerleşik araç üreticilerinin, araç üretiminin %60’ının yerli yan

sanayinden karşılanması, araç üretim tesisi yeni kurulmuş ise araç üretiminin ilk üç yılında %50’sinin

daha sonra %60’ının yerli yan sanayinden karşılanması yer almaktadır.

 

Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Ulusal Bankası’nın

(National Bank for Economic and Social Development – BNDES)

Endüstriyel Finansman Özel Ajansı (The Special Agency for Industrial Financing – FINAME)

Brezilyalı firmalar tarafından yapılacak Brezilya yapımı makina ve ekipman (yerel katkı oranının yüksek

seviyede olduğu sermaye malları) alımında finansman sağlamaktadır. Yatırımcılar üç düzeyde teşvik

alabilmektedir: federal (birleşik devlet), devlet ve belediyeler düzeyinde:

 

Federal: Eğer yerel olarak üretilen benzer başka bir ürün yoksa ithalat harcında indirim vardır.

Devlet: Bu teşvik devlete bağlıdır, ancak ülkede fabrika kurabilmek için ticaret ve hizmet sirkülasyonu

vergisinde (ICMS) indirim elde etmek mümkündür.

 

Belediye: Bu teşvik de şehre bağlıdır, ancak belediye düzeyinde emlak vergisinde indirim elde etmek

mümkündür.


 

Petrol Ürünleri

Petrol rafinerilerinin ana ürünleri petrokimyasal ürünler, asfalt, mazot, fuel oil, benzin, gaz yağı,

sıvılaştırılmış petrol gazı, kayağanlaştırıcı maddeler, parafin ve katrandır. Tüpraş Türkiye’de petrol

ürünleri üretimi konusunda tek üretici olup; Türkiye genelinde 36 çeşit petrol ürününün tedarikini

yapmaktadır. Tüpraş yıllık 28,1 milyon tonluk rafinaj ve 50 bin tonluk petrokimya kapasitesine sahiptir.

 

Brezilya petrol rezervleri açısından dünya sıralamasında on yedinci sırada Latin Amerika ülkeleri

arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Ülkede petrol konusunda en önemli firmalardan olan

Petrobas, derin sularda petrol çıkarma teknolojisinde dünya lideridir. Petrobas özellikle ham petrol

üretiminde öndedir. Ülkede 50’den fazla firma faaliyet göstermektedir.

 

Brezilya’nın toplam petrol ürünleri ve yağları ithalatı 2010 yılında 11 milyar $, 2011 yılında ise 16,9

milyar Dolar olmuştur. Dünya toplam ithalatındaki payı %1,8’dir. Brezilya ithalatın yaklaşık %60’ını

ABD, Hindistan ve Cezayir’den yapmaktadır. Arjantin ve G. Kore diğer önemli tedarikçilerdir. 2011

yılında anılan üründe Türkiye’nin Brezilya’ya ihracatı 1,5 milyon $’da kalmıştır.

Brezilya tarafından petrol ürünleri ve yağlarında uygulanan gümrük oranı %0-4-6 arasındadır.Takım Tezgahları

Takım tezgahları, metalleri çeşitli yollarla işleyen ve imalat sanayinin ana girdilerinden birini oluşturan

makine ve ekipmanıdır. Sektörün ürünleri başlıca iki kategoriye ayrılmaktadır:

i) Talaşlı İşleme Tezgahları.

ii) Metal Şekillendirme Tezgahları.


Talaşlı işleme tezgahları arasında yer alan başlıca ürünler: Lazer, foton, ultrasonik, elektro-erozyon

yöntemiyle maddeleri aşındırarak işleyen makineler; metal işleme merkezleri, tek ve çok istasyonlu

tezgahlar; torna tezgahları; delme, freze, rayba tezgahları; bileme, taşlama, cilama tezgahları; dişli,

yiv vb. açma ve testere ve broş tezgahlarıdır.

Metal şekillendirme tezgahları ise: Metalleri kesme, dövme, katlama, kavislendirme vb yoluyla işleyen

makine ve presler; çubuk, profil, boru tel çekme tezgahları, vida, cıvata, tel işleme makineleridir.

 

Diğer tezgahlar: Taş, beton, seramik, soğuk cam, beton işleyen makineler, testereler cilama vb.

makineleri; ağaç, mantar, seramik, sert plastik ve kauçuk işleyen makineler (testereler, kalıp-freze

makineleri, parlatma-taşlama makineleri, bükme-birleştirme makineleri, delik açma-zıvanalama

makineleri, yarma-dilme-yapraklama makineleri); takım tezgahlarının aksam ve parçalarıdır.

Metal şekillendirme-kesme makine ve presleri (gtip: 8462)

Brezilya, 2011 yılında bir önceki yıla oranla %59 artış ile 527 milyon Dolar değerinde “metal

şekillendirme-kesme makine ve presleri” ithalatı yapmıştır. İthalatta ilk beş ülke İtalya, ABD, Çin,

Almanya ve Japonya olarak sıralanmıştır.

Türkiye söz konusu üründe 2011 yılında Brezilya’ya 14,1 milyon Dolar değerinde ihracat

gerçekleştirmiştir. Brezilya Türkiye’den ithal edilen metal şekillendirme makine ve preslerinde %14

gümrük vergisi uygulamaktadır.


Tekstil ve Hazır Giyim Yan Sanayi

Tekstil sektörü, Brezilya sanayisi için önde gelen sektörler arasındadır. Ülke tekstil sektöründe ihracat

potansiyelinin yanı sıra yüklü miktarda ithalat da yapmaktadır.

Gelir seviyesi ve kredi kullanımının artması, orta gelir düzeyine sahip insanların tüketiminin artmasına

neden olmuştur. Sektördeki büyük perakendeciler, satışları artırmak için özel mağaza kartlarına

yönelmiştir. Sektörde halen C&A, Lojas Renner ve Lojas Riachuelo gibi büyük perakendecilerin

hakimiyeti devam etmektedir. İç giyim-gecelik ve pijama benzeri giysiler ve bebek giysileri %6,6 ve

%6,3’lük artışlarla sektördeki önemli alt sektörlerdir.


Brezilya’nın gtip 61 ve 62’de yer alan hazır giyim ithalatı 2011 yılında 1,7 milyar Dolar’ın üzerinde

gerçekleşmiştir. Bu gruptaki örme giyim eşyalarında (gtip:61) en büyük tedarikçi %52’lik pazar payına

sahip olan Çin’dir. Bu ülkeyi sırasıyla Bangladeş, Peru, Hindistan ve Hong Kong takip etmektedir. Bu

ülkelere göre ihracat artış hızı düşük kalan Türkiye %0,8’lik pazar payı ile Brezilya’nın ithalatında on

beşinci sırada yer almıştır.

Brezilya’nın dokuma hazır giyim ithalatı (gtip:62) 2011 yılında 999 milyon $ olurken; en önemli payı

666 milyon Dolarla Çin almıştır. Bu ülkeyi Hindistan, Bangladeş, Hong Kong ve Vietnam izlemiştir.

Türkiye bu grupta %0,6’lık pay ile on beşinci sırada yer almıştır. 

ETİKETLER: Brezilya ya ihracat , Brezilya sanayi ürünleri ihracatı  ,Brezilya elyaf iplik ihracatı ,
Brezilya mermer blok traverten ihracatı , Brezilya inşaat malzemeleri ihracatı

Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence