• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  •  https://www.instagram.com/importerslist/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory

tarım ve gıda ürünleri ihracatı -BAE

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNE
GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI 

Benzer konular : Birleşik Arap Emirlikleri'ne Sanayi Ürünleri İhracatı


Bakliyat

BAE dünyanın en büyük mercimek ithalatçılarından olup, 2011 yılında 121

milyon dolarlık ithalat yapmıştır. BAE önceki yıllarda ülkemiz için önemli bir

pazar olmakla beraber son yıllarda BAE’de pazar payımız % 1 civarındadır.

Nohutta olduğu gibi mercimekte de ihracatçılarımızın ilgi göstermesi

durumunda BAE pazarının ülkemiz için iyi bir pazar konumuna gelmesi mümkün

görülmektedir. Pazara girişte, diğer ülkelerden ziyade tek rakip ülke Kanada görülmekte,

ancak yakınlık avantajımız ve fiyatlarımızın da Kanada mercimek fiyatları düzeyinde oluşması

nedeniyle BAE’li ithalatçıların ülkemiz mercimeklerini tercih etmeleri beklenmektedir. Ülkemiz

mercimeklerinde uluslararası piyasalarda kalite yönünden herhangi bir sorun bulunmamakta,

bu nedenle BAE pazarına % 73’lük payıyla hakim durumda bulunan Kanada’ya karşı ülkemizin

bir çok yönden avantajları bulunmaktadır.

BAE ithal etmiş olduğu mercimeklerin önemli bir kısmını re-eksport etmektedir. BAE’nin re-

eksport gerçekleştirdiği başlıca ülkeler İran, S. Arabistan ve Katar’dır.

BAE’nin, 2011 yılında 47,9 milyon dolarlık nohut ithalatı bulunmaktadır. BAE diğer bir çok

üründe olduğu gibi nohutta da önemli bir re-eksportçu ülke görünümündedir. Gerek iç tüketim

gerekse re-eksport amacıyla yapmış olduğu nohut ithalatıyla dünya nohut ithalatının % 5,4’nü

gerçekleştirmekte olup, dünyanın en büyük nohut ithalatçıları arasındadır. BAE nohut ithalatı

başta Hindistan olmak üzere Etiyopya, Avustralya, Kanada ve Türkiye’den karşılamaktadır.

Ülkemizin nohut ithalatında pazar payı ise % 4,2 düzeyindedir. Ülkemiz nohut ihracatında bu

ülkelerin her biri ile rekabet edebilecek durumdadır. İhracatçılarımızın ilgi göstermesi

durumunda BAE pazarına girişte ülkemiz nohutları için önemli bir engel de bulunmamaktadır.

BAE ithal etmiş olduğu nohutların yaklaşık %40’ını re-eksport etmektedir.

 


Bisküvi

 

BAE, bu ürün grubunda ithalatını ağırlıklı olarak AB ülkelerinden gerçekleştirmekte ve toplam

ithalatının %66’sını tatlı bisküviler oluşturmaktadır. Türkiye’den ise bu ülkeye daha fazla

gofret ihracatı yapılmaktadır. 2011 yılında, 4,9 milyon dolarlık tatlı bisküvi ve gofret ihracatı

yapılmıştır.

Pazarda bisküvi satışları artmış olup; satışları en fazla artan ürün sade bisküviler olmuştur.

Üreticilerin perakende satış fiyatlarını düşürmek amacıyla küçük ambalajlı ürünlere yöneldikleri

görülmektedir. Pazarda diğer bir önemli gelişme ise tüketicilerin sağlıklı ürünlere olan

taleplerinin giderek artmasıdır. Şekersiz, az şekerli veya düşük yağ içeren ürünlerin satışları

diğer ürünlere göre daha fazla artış göstermektedir.


Makarna

Türkiye’nin BAE’ye makarna ihracatı son yıllarda önemli gelişmeler göstermiştir. 2011 yılı

ihracatımız 7,4 milyon dolardır. Makarna, BAE’de buğday ve pirinçten sonra en fazla tüketilen

gıda maddesi olma özelliğine sahip bulunmaktadır. Hem ülke vatandaşları hem de yabancı

işçiler ve ailelerince sıkça tüketilmektedir. Makarnanın ülkenin beslenme alışkanlıkları içine

yerleştiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Yoğun bir rekabetin yaşandığı sektör Türk

makarnaları içinde ihraç potansiyelini devam ettirmektedir. Private label olarak da pazarda

yer almanın mümkün olduğu düşünülmektedir.

Domates Salçası

Türkiye’nin BAE’ye salça ihracatı oldukça düşük tutarlarda gerçekleşmiştir. 2011 yılında 36,1

milyon dolarlık salça ithalatı yapan BAE’ye, Türkiye’den 365 bin dolarlık ihracat gerçekleşmiştir.


BAE pazarında, salça’da 70 gram(tek kullanımlık) ve 420 gram’lık salçalara talep vardır.

Pazarda Çin üretimi, katkı boyalı ve düşük konsantrasyonlu salça’nın satışı yapılmaktadır.

Henüz perakende satış miktarları yüksek olmasa da domates salçası ile birlikte konserve

domates satışları da ülkede artış göstermektedir. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Umman başta

olmak üzere bölgedeki Arap ülkelerine, ülkemizden önemli miktarda salça ihraç edildiği göz

önüne alındığında BAE’ye daha fazla ihracat gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir.Şekerli ve Çikolatalı Mamuller

 

Türkiye’nin BAE’ye şekerli ve çikolatalı mamuller ihracatı son beş yıllık dönemde artış

göstermektedir. İhracatın %62’sini çikolatalı mamuller, %22’sini şekerli mamuller, %16’sını ise

çikletler oluşturmaktadır. İhracatı en fazla artan ürünlerin başında jöleli ve sakızlı şeker

mamulleri gelmektedir. 2011 yılında, BAE’ne toplam 25,3 milyon dolarlık şekerli ve çikolatalı

mamuller ihracatı yapılmıştır.

BAE şekerli ve çikolatalı mamuller sektöründe son yıllarda sağlıklı ve fonksiyonel ürünlere olan

talebin giderek arttığı görülmektedir. Şekerli mamullerde toplam perakende satışların %24’ü

bu tür ürünlerden oluşmaktadır. Bu grup içerisinde yer alan şekersiz ürünler, mineral veya

vitamin katkılı ürünlerin satışları giderek artmaktadır. Sektörü olumsuz etkileyen bir gelişme

ise; Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının işbirliği ile gerçekleşen bir kampanya çerçevesinde, okul

kantinlerinde, içinde şekerli mamullerin de bulunduğu bazı ürünlerin satışının yasaklanmasıdır.

Yoğun bir rekabetin bulunduğu pazarda, şekerli mamullerde çokuluslu firmalar daha fazla

pazara hakim durumdayken, çikolatalı mamullerde yerli üreticilerin daha güçlü bir konumda

bulundukları görülmektedir. Küresel ve yerli firmalarla yoğun rekabetin yaşandığı çok sayıda

ülkede, Türkiye’den ithal edilen şekerli ve çikolatalı mamuller de pazardan başarıyla pay

alabilmektedir. Bu açıdan BAE, sadece kendi pazarı için değil bölge ticaretindeki önemi ile de

bu ürün grubunda ülkemiz ürünleri için potansiyel arz etmektedir.

Un

 

BAE, Türkiye’nin buğday unu ihracatında pazarda % 35’lik payla en büyük tedarikçiler

arasındadır. 2011 yılında 7,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmiştir. BAE, 2011 yılında toplam

122 milyon dolarlık un ithalatı gerçekleştirmiştir. Re-export amacıyla BAE’ye ithal edilen

ürünlerin Körfez ve Ortadoğu ülkelerine gönderildiği bilinmektedir. Bu açıdan pazar ayrı bir

öneme de sahip bulunmaktadır.

Zeytinyağı

 

Türkiye’nin BAE’ne, 2011 yılında ise 2,8 milyon dolarlık zeytinyağı ihracatı gerçekleşmiştir.

Diğer bitkisel yağlara göre daha yüksek fiyatlı olmasına rağmen, tüketicilerin zeytinyağının

sağlık açısından faydaları konusunda daha fazla bilgilenmeleri sayesinde tüketimin giderek

arttığı görülmektedir. Bu artış hızının gelecek yıllarda da devam etmesi ve zeytinyağı

ihracatçıları açısından pazarın öneminin artması beklenmektedir.

ETİKETLER :  Birleşik Arap Emirliklerine ihracat , Birleşik Arap Emirliklerine zeytinyağı ihracatı ,
 Birleşik Arap Emirliklerine un ihracatı , Birleşik Arap Emirliklerine şekerli ve çikolatalı mamüller ihracatı , 
 Birleşik Arap Emirliklerine domates salçası ihracatı , Birleşik Arap Emirliklerine makarna ihracatı ,
 Birleşik Arap Emirliklerine bisküvi ihracatı , Birleşik Arap Emirliklerine bakliyat ihracatı , Birleşik Arap Emirliklerine  makarna ihracatı  


Yorumlar - Yorum Yaz
Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence