• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  • https://www.instagram.com/importerssearchengine/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory

sanayi ürünleri ihracatı-BENİN

BENİN'E SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATI


Demir Çelik

Demir/çelik filmaşin (sıcak haddelenmiş, rulo halinde) (gtip: 7213)
Demir/Çelik çubuklar (gtip: 7214)
Demir/Alaşımsız çelikten profil (gtip: 7216)

Benin’in demir/çelik filmaşin (sıcak haddelenmiş, rulo halinde) (gtip: 7213) ve demir/çelik çubuk (gtip: 7214) ithalatı artış eğilimindedir. Ayrıca Türkiye bu ürünlerde Benin’in önemli tedarikçilerinden biridir. Bu bağlamda Benin’in de demir-çelik ihracatımız için potansiyel olmaya devam edeceği öngörülmektedir. Diğer taraftan Ukrayna ve Brezilya bu ürünlerde en önemli rakip ülkelerdir.

Elektrikli Makineler ve Kablolar

İzole edilmiş kablo ve teller (gtip: 8544)

Ülkemizde izole edilmiş kablo ve teller sektörü son derece gelişmiş olup, ciddi bir ihracat potansiyelimiz mevcuttur. Bu bağlamda, 80 milyon dolarlık yıllık ithalatı ile Benin ihracatımız için fırsat oluşturmaktadır. Benin’in bu ürün grubunda ithalat yaptığı ülkeler içinde Çin, Fransa, Senegal, Fas ve Hindistan ilk sıraları almaktadır. Ülkemiz ise yıllık 1 milyon dolar ihracatıyla ilk on ülke arasındadır.İlaç Sanayi

Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış) (gtip: 3004)


İlaç sanayi pek çok lisans anlaşması çerçevesinde de olsa önemli miktar ve çeşitlilikle üretim ve ihracat imkanına sahip ve katma değeri yüksek olan sektörlerimizden biridir. İlaç sanayimiz klasik farmasötik şekillerin tümünü üretebilecek ve kontrol edebilecek modern sistem ve ekipmana sahiptir. Ayrıca 1984 yılında yürürlüğe giren İyi Üretim Uygulamaları’nın (GMP-Good Manufacturing Practices) gerektirdiği yatırımları yaparak teknolojik gelişimini hızlandırmış AB ülkeleri ile kıyaslanabilir bir teknolojik düzeye ulaşmıştır. İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası verilerine göre, ilaç sektöründe 300 (14’ü yabancı sermayeli 42 ilaç üreticisi, diğerleri ticaret yapan firmalar) firma faaliyet göstermektedir.

Benin’in bu ürün grubunda (gtip: 3004) ithalatı 89,7 milyon dolar civarındadır. En önemli tedarikçiler Fransa, Çin, İtalya, Pakistan ve İsviçre’dir. Benin pazarına henüz ihracatımız olmamakla birlikte, ülkemizin bu sektörde geldiği nokta göz önüne alındığında değerlendirebileceğimiz bir pazar potansiyeli olduğu ortaya çıkmaktadır.


İnşaat Malzemeleri

Çimento (gtip: 2523)

Onigbolo’daki çimento fabrikası ülkedeki en önemli sanayi tesislerinden birisidir. Benin’de çimento üretimi inşaat sektöründeki gelişmelere paralel olarak artmaktadır. Bununla birlikte ülkede çimento üretimi talebi karşılamaktan uzaktır. Benin’in yıllık çimento ithalatı 2011 yılında 45,9 milyon dolar civarındadır. İthalatın yapıldığı beli başlı ülkeler içinde sırasıyla Togo, Portekiz, Türkiye, Japonya ve Senegal yer almaktadır. Ülkemizin pazar payı %14,7 civarında olup, bu pazardaki payımızı artırmamız imkan dahilinde görülmektedir.

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi
87.01 ila 87.05 pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarı (gtip: 8708)


Benin’de orta ve uzun dönemde bu ürün grubunda talebin artması beklenmektedir. Halen ithalat yaklaşık 30 milyon dolar civarındadır. Belli başlı ihracatçılar içinde ABD (%89,9), Çin ve Fransa yer almaktadır.

Türkiye’de otomotiv yan sanayi, otomotiv sanayindeki gelişmelerin sonucunda hızla gelişmiştir. Türkiye’nin oto yan sanayi ihracatı 1997 yılında 896 milyon dolar iken 2008 yılında 7 milyar dolara ulaşmıştır. Küresel krizden etkilenen sektör 2009 yılında önceki yılın aynı dönemine göre %30 azalarak 5 milyar dolar olmuştur. 2010 yılında ise canlanan sektör ihracatını 6.5 milyar dolara yükseltmiştir. Söz konusu yükseliş 2011 yılında da devam etmiş olup, bir önceki yıla göre %26,4 artarak 8,3 milyar dolara ulaşmıştır.


Petrol Ürünleri

Petrol Yağları ve Bitümenli Minerallerden Elde Edilen Yağlar (gtip: 2710)

271019 GTİP numarasında yer alan madeni yağlar özellikle otomotiv sektörü için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle küresel krizden en fazla etkilenen sektörler arasında olan otomotiv sektöründeki daralma yağ sektörünü de doğrudan etkilemiştir. Benin’de petrol üretimi yok denecek kadar azdır. Aynı şekilde petrol işleme sanayi de gelişmemiştir. Ülke petrol yağları ihtiyacını ithalat yoluyla karşılamaktadır. Benin’de bu ürün grubunda yıllık ithalat değeri 2.754 milyon dolar civarındadır. En önemli tedarikçiler içinde Hollanda, Belçika, ABD, İngiltere ve Rusya yer almaktadır.

Tekstil ve Hazır Giyim Yan Sanayi

Pamuklu mensucat (gtip: 5208)

Türkiye’de üretilen hazır giyim ürünlerinin büyük bir kısmını pamuklu ürünler oluşturmaktadır. Sektör üretiminin yaklaşık %65’i ihraç edilmektedir. Ülkemiz bu ürün grubunda ciddi bir üretim ve ihracat potansiyeline sahiptir. Benin’in pamuklu mensucat ithalatı 1 milyara yakındır. İthalatın yapıldığı belli başlı ülkeler arasında ilk sırayı Çin (%91) almaktadır. Ülkemizin Benin’e ihracatı bulunmamakla birlikte, uygun pazarlama stratejileri ile pazara girmemiz mümkün görülmektedir.

Temizlik Maddeleri

Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler (gtip: 3401)


Ülkemizde temizlik ürünleri pazarının %88’ini deterjan %12’sini ise sabun oluşturmaktadır. Temizlik ürünleri sanayi talebin çok üzerinde bir üretim kapasitesine sahiptir. Kapasite kullanım oranının %55-60 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Sabun ve Deterjan Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre, sektörde deterjan üretim kapasitesi 1,3 milyon ton, sabun sektörünün toplam üretim kapasitesi ise 550 bin tondur. Sektörde 709 firma faaliyet göstermekte olup, toplam 10 bin kişi istihdam edilmektedir.

Benin’de yılda yaklaşık 51,8 milyon dolar tutarında sabun ve yüzey aktif organik maddeler ithal edilmektedir. Türkiye’nin bu pazardaki payı düşük olmakla birlikte, Benin pazarı ihracatımız için potansiyel arz etmektedir.


Yorumlar - Yorum Yaz
Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence