• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  • https://www.instagram.com/importerssearchengine/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory

Benin Gıda Ve Tarım Dış Ticareti

Benin Gıda Ve Tarım İhracat Potansiyel Ürünler

Bisküvi


Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (gtip:1905)

Afrika ülkeleri son yıllarda dünya bisküvi üreticileri için önemli bir pazar haline gelmiştir. Ayrıca sektördeki birçok firma Afrika ülkelerinde de üretim yapmaya başlamıştır. İthal edilen orijinal markalı ürünlerin yanı sıra, “private label” olarak da mal ürettirilmekte ve ithal edilmektedir. Afrika ülkelerini bu ürün grubunda cazip hale getiren faktörler; yerli ürünlerin nispeten pahalı olması, rekabetin düşük olması, Afrika ülkelerindeki ekonomik canlanma, birçok Afrika ülkesinde yasal raf ömrü sürelerinin daha uzun olması, kuraklıktan etkilenen ülkelerde bu ürünlerin önemli bir gıda maddesi haline gelmesi ve bazı projeler çerçevesinde talebin artmasıdır. Benin’in “ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri” grubunda ithalatı 2011 yılında 4,7 milyon dolar civarındadır. İthalatın yapıldığı ülkeler arasında Türkiye başta olmak üzere, Fransa, Çin, Tayland ve Endonezya ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye’nin bu ürün grubunda Benin’e ihracatı artış eğilimindedir.

Bitkisel Yağlar

Margarin (gtip: 1517)

Benin’de yağ üretiminde kullanılabilecek çeşitli tarımsal ürünler üretilmektedir. Ancak, gerek üretimin yetersiz olması ve gerekse yağ işleme sanayinin fazla gelişmemiş olması nedeniyle, ülke margarin konusunda net ithalatçı durumundadır. Benin’in margarin ithalatı 2010 yılında 4 milyon dolar olmasına karşın 2011 yılında 3,5 milyon dolar civarına gerilemiştir. İthalatın yapıldığı belli başlı ülkeler içinde Endonezya, Fransa, Singapur, Malezya ve Fildişi Sahili yer almaktadır. Benin’e ülkemizden margarin ihracatı bulunmamakla birlikte, ülke ölçeğine göre yüksek sayılabilecek ithalat miktarı ve ülkemizin margarin sektöründe ulaşmış olduğu seviye ve rekabet gücü dikkate alındığında, Benin’in margarin ihracatımız için potansiyel arz ettiği düşünülmektedir.

Kanatlı Etleri

0207 KÜMES HAYVANLARININ ETLERI VE YENILEN SAKATATI

Horoz ve tavukların parçalanmamış etleri/ parçalanmış et ve sakatatı (dondurulmuş)

Benin’de kümes hayvanları varlığı 29 milyon adet olarak tahmin edilmektedir. Üretimin yaklaşık % 90’ı, çoğu geçimlik olan aile işletmelerinde gerçekleştirilmektedir. Ülkede kümes hayvancılığı sektörü konusunda küçük işletmelere yönelik geliştirme programları uygulanmakta olup, programda kullanılan en önemli araç mikro kredilerdir. Diğer taraftan ülkede sanayi tipi işletmelerin sayısı da artmaya devam etmektedir. Benin tüm bu gelişmelere rağmen kanatlı etleri konusunda net ithalatçı durumundadır ve orta dönemde bu durumunu sürdüreceği tahmin edilmektedir.

Benin’e kanatlı etler ihracatında ilk beş ülke içinde Fransa, İspanya, Hollanda, Brezilya ve İtalya yer almaktadır.

Makarna

MAKARNA (gtip: 1902)


Dünya’da, makarna ürünlerine olan genel talep istikrarlı bir artış göstermektedir. Dünya yıllık makarna üretimi 11,9 milyon tondur. Dünya makarna üretiminde İtalya ilk sırayı almaktadır. İtalya’dan sonra en fazla makarna üretimi yapan ülkeler sırasıyla ABD, Brezilya, Rusya ve Türkiye’dir. Makarna tüketimi daha ziyade Avrupa ve Amerika ülkelerinde yaygındır. Bununla birlikte artan gelir seviyesi ve değişen tüketim alışkanlıklarına bağlı olarak diğer ülkelerde de makarna talebi artmaktadır. Dünya toplam makarna ihracatı 6,9 milyar dolar olup, İtalya en büyük ihracatçı konumundadır. Türkiye’nin Ortadoğu ve Afrika ülkeleri gibi yeni pazarlara yönelmesi sonucu, özellikle 2003 yılından sonra makarna ihracatı hızlı bir biçimde artış kaydetmiştir. Ülkemiz dünya makarna ihracatında ilk on ülke içindedir. Dünya makarna pazarının hacminin artan talep nedeniyle 2015 yılı itibarıyla 18 milyon tona ulaşacağı, pazar hacmindeki büyümede sadece geleneksel tüketicilerin değil Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin de büyük payı olacağı tahmin edilmektedir. Bu çerçevede ülkemiz makarna sektörü için Afrika ülkeleri önümüzdeki yıllarda da potansiyel arz etmeye devam edecektir.

Benin’in Dünya makarna ithalatı içindeki payı %1’in altında olmakla birlikte ithalatı 2010-2011 döneminde %60 artarak 24,7 milyon dolar civarında gerçekleşmiştir. Benin’e makarna ihracatında Türkiye ilk sırada gelmekte, ülkemizi Fildişi Sahili, Fransa ve İtalya takip etmektedir. Benin’e ihracatımız 2011 yılında %76 artarak 285 milyon dolara yükselmiştir.


Maya

Mayalar, cansız diğer tek hücreli mikroorganizmalar (gtip: 2102)

Benin’de toplam maya ithalatı 2011 yılında 680 bin dolar civarında gerçekleşmiştir. Ülkede maya kullanan sektörlerin gelişmesiyle birlikte maya talebinin de artacağı düşünülmektedir. Maya ithalatı sınırlı sayıda ülkeden gerçekleştirilmektedir. Benin’e maya ithalatında en önemli iki ülke sırasıyla Türkiye ve Çin’dir. Ülkemizin Benin maya pazarında payı %55’in üzerindedir.

 

ETİKETLER  : Benim maya ihracatı , Benin İhracat , Benin makarna ihracatı  ,Benin e margarin ihracatı , Benin e bisküvi ihracatı

Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence