TURKEXIM

Importer  Search Engine
  • https://www.facebook.com/turkishexportersdirectory
  • https://twitter.com/turkeximport
 
  Dış Ticaret Haberleri

Bangladeş'e Gıda ve Tarım Ürünleri İhracatı

BANGLADEŞ'E TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ İHRACATI 

 

Bakliyat

Bangladeş, üretiminin kısıtlı olması nedeniyle bakliyatta ithalata bağımlı konumunda bulunmaktadır. Bakliyat 

ithalatında en önemli ürün mercimek yer almakta olup, ülkemiz de bu üründe Kanada ve Avustralya ile birlikte

önemli tedarikçiler arasında yer almaktadır. 

Ağırlıklı olarak kırmızı mercimek tercih edilmekte olup, mercimek ithalatının küçük bir bölümü yeşil mercimektir.

 

İthalatta bu sektörde ikinci önemli ürün bezelye olup, bu ürünün tedarikinin tamamına yakını Kanada tarafından

gerçekleştirilmektedir. Nohut ithalatı ise ağırlıklı olarak Avustralya’dan yapılmaktadır.

Bangladeş, dünya bakliyat ithalatından % 4,39 pay almakta olup, en büyük 3. ithalatçıdır.

 

Türkiye’nin ülkenin ithalatından aldığı pay % 6,2’dir.


Bisküvi

Bangladeş’te artan gelir seviyesi ve süpermarketlerin yaygınlaşması tüketicilerin ithal ürünlere daha fazla ilgi

göstermesine neden olmuştur. Özellikle süpermarketler işlenmiş ve ithal ürünlerin tüketicilere sunulduğu bir

perakende birim olarak önemli bir rol oynamakta olup, ülkemiz kökenli ürünlerin özellikle bu yolla tüketicilere

ulaştırılabileceği düşünülmektedir.

 

Ülkede faaliyet gösteren bisküvi firmalarının başlıcaları arasında Haque Brothers, Bengal Biscuits, Bangas Limited,

Alamin Biscuit ve Nabisco yer almaktadır.


Kuru Meyveler

Kuru Üzüm

Göreceli daha uzun raf ömrü nedeniyle Bangladeş tüketicileri tarafından tercih edilmeye başlanan kuru üzüm,

ağırlıklı olarak Çin, Hindistan ve Pakistan’dan tedarik edilmektedir. Ülkemizin dünyada önemli bir üretici olması

nedeniyle bu alanda önemli bir potansiyele sahip olabileceği düşünülmektedir.

Maya

Pirinç ülkede kullanılan en önemli hububat konumunda olup, buğday ikinci önemli tüketilen hububat çeşididir.

Toplam hububat tüketiminin kişi başı 238 kg olduğu tahmin edilmekte olup, buğday bu miktarın %7’sini

oluşturmaktadır. Ülkede buğday mevsimin kuru ve az yağışlı olduğu kış mevsiminde ekilmekte, diğer mevsimlerde

pirinç üretimine ağırlık verilmektedir.

Ülkede gelir düzeyinin artması sonucu ekmek çeşitleri ve unlu mamuller ülkenin büyük yerleşim yerlerinde

bulunan süpermarketlerde yer almaya başlamış ve bu bağlamda maya çeşitlerine olan talebin önümüzdeki

dönem artacağı düşünülmektedir.


Sert Kabuklu Meyveler


Fındık


Bangladeş’te üretime konu olan sert kabuklu meyve betel fıstığıdır. Ancak betel fıstığının tüketimi diğer sert

kabuklu meyve tüketiminden farklı olup, bu ürün yaprağı ile birlikte çiğnenmekte, çerez olarak tüketilmemektedir.

Şekerli ve çikolatalı mamuller Bangladeş’te lüks ürün olarak algılanmakta olup, bu ürünlerde fındığın kullanımı ile

ilgili tanıtım çalışmalarının yapılması, halihazırda bu ülkeye ihracatı henüz bulunmayan fındık ve fındık mamulleri

ihracatımız açısından önem arz etmektedir.


Yaş Meyve Sebze

Bangladeş’te yaş meyve ve sebzeler hastalıktan koruyucu ve iyileştirici besinler olarak algılanmakta olup,

tüketiciler arasında değerli gıdalar olarak algılanmaktadır. Ülkede daha fazla meyve ve sebze üretimi için

girişimler bulunmakla birlikte alanın kısıtlı olması ve tüketicilerin artan geliri nedeniyle, bu ürünlerin ithalatı yıldan

yıla artmaktadır.

Kişi başı yaş meyve ve sebze tüketiminin 85 kg olduğu tahmin edilmekte olup, meyve tüketiminin de artan gelirle

birlikte yılda 15 kg civarına ulaştığı tahmin edilmektedir. Patetes, patlıcan ve yeşil yapraklı sebzeler en çok tercih

edilen sebze türleri olup, meyvelerden muz, mango ve jackfruit en çok tüketilen ürünler arasında bulunmaktadır.

 

Narenciye

Bangladeş’te narenciye üretimi olmakla birlikte üretimde zaman zaman doğal felaketler, hasat sonrası kayıplar ve

bitki zararlılarından kaynaklanan kayıplar nedeniyle önemli boyutlara ulaşmaktadır. Özellikle narenciyede sık

görünen kanser hastalığı, söz konusu ürünlerin ihracatında önemli sorun olarak ortaya çıkmaktadır.

Bangladeş İstatistik Bürosu verilerine göre narenciye üretimi 120 bin ton civarında bulunmakta olup, üretim alanı

yaklaşık 660 hektardır. Üretimin yaklaşık 20-30 bin tonu ihraç edilmekte olup, başlıca ihracat pazarları AB ülkeleri

ile Kuveyt, Katar, Hong Kong, Malezya ve Singapur’dur.

Üretime en çok konu olan tür limon ve misket limonu olup, başlıca türler Ada Lebu, Elachi Lebu, Zara Lebu, Kagji,

Lebu, ve Satkara’dır.

Coğrafi olarak daha yakın olması nedeniyle bu alanda başlıca tedarikçiler G. Afrika Cumhuriyeti, Hindistan, Butan,

Mısır ve Çin Halk Cumhuriyeti’dir. Son yıllarda Bangladeş’te gelir düzeyinin artmasıyla portakal ithalatı da önemli

düzeyde artış göstermiş olup, en önemli tedarikçi ülke G. Afrika olmuştur.

Bangladeş, dünya narenciye ithalatından % 0,39 pay almaktadır. Ülkenin narenciye ithalatı 2010 yılında bir

önceki yıla göre % 53 artmıştır.

Elma

Bangladeş’te kişi başı gelirin artması ile elma son yıllarda tüketiciler tarafından aranan bir ürün konumuna

gelmiştir.

Çin Halk Cumhuriyeti’nden Fuji ve Golden Delicious çeşidi elma ithal edilirken, G. Afrika’dan ağırlıklı olarak Golden

ve Red Delicious çeşitleri tercih edilmektedir.

Ülkenin elma ithalatı 2010 yılında bir önceki yıla göre % 30 artmıştır.

Üzüm

Bangladeş ikliminin üzüm yetiştirmek için çok uygun olmaması nedeniyle bu ürün ithal edilmektedir. Artan gelir

düzeyi ile birlikte bu meyveye olan talep de artmaya başlamıştır.

Özellikle coğrafi olarak yakın ülkeler konumunda bulunan Çin, Hindistan, ABD ve Avustralya başlıca tedarikçi

konumunda bulunmaktadır.

Soğan

Bangladeş mutfağında önemli bir ürün konumunda bulunan soğan ağırlıklı olarak Hindistan’dan ithal edilmekle

birlikte, 2011 yılında bu ülkede soğan fiyatlarının artması sonucu başka tedarikçi pazarlar önem kazanmaya

başlamıştır.

Ülkemizin dünyada önemli bir soğan üreticisi olması nedeniyle özellikle dünya fiyatlarının elverişli olması

durumunda bu ülkeye soğan ihracatımızın artırılabileceği düşünülmektedir.

Bangladeş, dünya soğan ithalatından % 5,79 pay almakta olup, en büyük 5. ithalatçıdır.


Zeytinyağı

Bangladeş’te geleneksel olarak acı bir tada sahip olan hardal yağı kullanılmakta olup, ancak son yıllarda tüketici

tercihlerinin değişime uğramasıyla daha tadı daha nötr olan yağlar tercih edilmeye başlanmıştır. Diğer kullanılan

bitkisel yağlar soya yağı ve palm yağı olup, bu yağlar rafine edilmiş formlarda tüketilmektedir. Özellikle palm yağı

1990’ların başında ithal edilmeye başlanmış olup, gıda üretiminde en çok kullanılan yağ çeşidi olmuştur.

Yaklaşık 775 milyon dolarlık ithalat değeri ile palm yağı ülkenin genel ithalatı içinde en önemli 3. ürün konumunda

yer almaktadır.

Zeytinyağı tüketimi yaygınlaşmamış olmakla birlikte, gelir düzeyinin yükselmesi ve sağlıklı beslenmeye yönelik

talebin artması ile önümüzdeki dönemde zeytinyağı ihracatımızın artacağı düşünülmektedir. 2007 yılında ülkemiz

bu sektörde en önemli tedarikçi konumunda bulunmuş olup, 2010 yılında İspanya en önemli ihracatçı konumunda

yer almaktadır.

EİTKETLER : Bangladeş' e ihracat , Bangladeş'e zeytinyağı ihracatı , Bangladeş'e üzüm ihracatı , Bangladeş 'e elma ihracatı , Bangladeş'e narenciye ihracatı ,
Bangladeş'e fındık ihracatı , Bangladeş'e biküvi ihracatı , Bangladeş'e maya ihracatı , Bangladeş'e bakliyat ihracatı


Yorumlar - Yorum Yaz