• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  • https://www.instagram.com/importerssearchengine/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory

sanayi ürünleri ihracatı -BAHREYN


BAHREYN'E SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATI


 
Bahreyn'e ihracatımzda potansiyeli ürünler aşağıda yeralmaktadır.Boru ve Bağlantı Parçaları

 

DEMİR – ÇELİK BORULAR VE BAĞLANTI PARÇALARI (gtip: 7304, 7305, 7306, 7307)

Bahreyn, 2011 yılında 142,3 milyon dolar demir – çelikten borular ve bunların bağlantı elemanları

ithalatı gerçekleştirmiştir. Türkiye, bu sektör itibariyle dünyada en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler

içerisinde % 3,2’lik payı ile ilk 10 içerisinde yer almaktadır.


Türkiye’nin Bahreyn’e gerçekleştirdiği demir – çelikten boru bağlantı parçalarının ihracatı 2011 yılında

bir önceki yıla göre % 89 azalmış 45 bin dolar olarak gerçekleşmiştir.DEMİR ÇELİK


DEMİR ÇELİKTEN İNŞAAT MALZEMELERİ (gtip: 7214, 7216, 7228, 7308, 7318, 7326)

Demir çelikten inşaat malzemelerinde 2009 verileriyle Bahreyn’in toplam ithalatı 485 milyon dolar

düzeyindedir. Türkiye’nin 2009 yılında Bahreyn’e olan demir çelik inşaat malzemeleri ihracatı bir

önceki yıla göre %97 oranında azalarak 6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Gümrük oranı KİK

(Körfez İşbirliği Konseyi) ülkeleri hariç %5’tir. KİK ülkeleri arasında gümrük birliği vardır.


Elektrikli Makineler ve Kablolar


ELEKTRİK TRANSFORMATÖRLERİ (gtip:8504)

8504 GTİP’li “elektrik transformatörleri ve statik konvertörler” ürün grubunda yer alan başlıca ürünler

şunlardır: Sıvı dielektrik transformatörleri; diğer transformatörler; statik konvertörler; diğer

indüktörler; deşarj tüpleri ve ampuller için balastlar; transformatörlerin, statik konvertörlerin ve

indüktörlerin aksam ve parçaları.

Bahreyn’in 8504 GTİP’li elektrik transformatörleri ürün grubunda ithalatı 2011’de bir önceki yıla göre

% 58 oranında azalarak 92,9 milyon dolar olmuştur. İthalatta ilk beş ülke: Türkiye, Güney Kore,

Japonya, BAE ve Singapur’dur.

 

İnşaat Malzemeleri

İNŞAAT MALZEMELERİ

1 milyonluk nüfusu ve çok az petrol üretimi ile Körfez bölgesinin en küçük ekonomisi olan Bahreynde,

inşaatına başlanılan lüks konut projelerinde 60,000 ünite mesken olduğu belirtilmektedir.

Bahreyn ile birlikte diğer Körfez ülkelerindeki müteahhitlik sektöründeki son gelişmeler ve iş fırsatları

Gulf Construction dergisinden (www.gulfconstructionworldwide.com) takip edilebilir.DEMİR ÇELİKTEN İNŞAAT MALZEMELERİ (gtip: 7214, 7216, 7228, 7308, 7318, 7326)


Demir çelikten inşaat malzemelerinde 2011 verileriyle Bahreyn’in toplam ithalatı 185,2 milyon dolar

düzeyindedir. Türkiye’nin 2011 yılında Bahreyn’e olan demir çelik inşaat malzemeleri ihracatı 7,3

milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Gümrük oranı KİK (Körfez İşbirliği Konseyi) ülkeleri hariç %5’tir.

KİK ülkeleri arasında gümrük birliği vardır.

 

MUSLUKÇU BORUCU EŞYASI (gtip: 8481)

Muslukçu borucu eşyasında Bahreyn’in 2011 yılı toplam ithalatı 58 milyon dolardır. Türkiye’nin bu

pazara ihracatı, 2011 yılında % 7 artmış ve 386 bin dolar olmuştur.

 

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi


OTOMOTİV YAN SANAYİ(gtip: 4011, 4012, 4013, 40169930, 40169952, 681310, 7007, 700910, 8407,

8408, 8409,841330,841581, 841582, 841583, 842123, 842131, 8482, 8483, 8484, 8507, 8511,

8512, 8706, 8707,8708)

Bahreyn yüz ölçümü küçük ve nüfusu az olmasına karşın satın alma gücü yüksek bir topluma sahiptir.

Suudi Arabistan ile olan köprü geçişi, Katar’a yakınlığı ve KİK üyeliği sayesinde Bahreyn’in çevresinde

yer alan körfez ülkeleri de Bahreyn pazarının tüketici kitlesini oluşturmaktadır.

Son yıllarda artan petrol fiyatları sayesinde canlanan tüketim, gelişmiş finansman teknikleri ve

otomotiv üretimi konusunda yaşanan gelişmeler Bahreyn’de Türk firmaları için önemli fırsatlar ortaya

çıkarmaktadır.


Bahreyn’dekiaraç parkı 313.478 adettir. Ülkede her 1000 kişi başına düşen araç sayısı 404’dür.

Günümüzde, Bahreyn pazarında önem arz eden herhangi bir otomotiv üretim tesisi

bulunmamaktadır. Üretim konusunda yaşanan en önemli gelişme yapımına devam edilen senede 60

bin araçlık üretim kapasitesine sahip olması planlanan, otomotiv montaj fabrikasıdır. Fabrika, “Meena

Investments” (Bahreyn), “LM Star” (Malezya) ve “Premium Paramount International Automobile”

ortaklığıdır. Tesiste ekonomik araç sınıfına ait binek bir otomobil modelinin yanı sıra, iki adet SUV

modeli ve bir adet pickup modeli üretilecektir. Bu durum, Bahreyn’de oto yan sanayi ürünlerine olan

talebi de kat ve kat artıracak, oto yan sanayi firmalarımız için önemli bir fırsat yaratacaktır. Ancak,

fabrikanın 2008 yılında üretime başlaması beklenmekteyken tesis tamamlanamadığından üretime

başlanamamış ve projenin tamamlanacağı zamana ait net bir tarih verilmemiştir.


Bahreyn’de hâlihazırda üretimde bulunan bir başka otomotiv fabrikası ise Alman menşeli RUF

fabrikasıdır. Tesiste Porsche markasının 911 modelinden esinlenerek geliştirilen RUF marka spor

arabalar üretilmekte olup, senelik üretim adedi 35 araçtır. İlave yatırımlar ile üretim tesisinin

kapasitesinin artırılması beklenmektedir.


Bahreyn’de büyük çapta otomotiv üretim tesisi bulunmadığından pazardaki talep distribütörlerin

gerçekleştirdiği ithalat ile karşılanmaktadır. Otomotiv ana sanayi konusunda, pazarın en büyük

tedarikçisi Japonya’dır. Avrupa ve Amerikan araçları ikinci ve üçüncü sırayı paylaşmaktadırlar.

 

Bahreyn otomotiv pazarında Japonya kökenli otomotiv markaları pazardan %68 pay almakta ve lider

konumda bulunmaktadırlar. Avrupa menşeli markaların Bahreyn otomotiv pazarından almış oldukları

pay %13, ABD menşeli markaların almış olduğu pay %10, Güney Kore’li markaların payı ise %8

olduğu öngörülmektedir.


Bahreyn’de en fazla rağbet gören otomotiv markası Toyota’dır.Bir başka deyişle satılan her üç binek

araçtan biri Toyota grubunundur. Toyota’nın en fazla talep gören modelleri Corolla, Camry ve Land

Cruiser’dır.


Nissan’ın Bahreyn binek araç pazarından %12,5’lik pay aldığı öngörülmektedir. Nissan’ın en fazla

satılan modeli Pulsar’dır. Pulsar modelini sırasıyla Tiida, Altima ve Frontier modelleri takip etmektedir.

Nissan pazar payını artırmaya yönelik olarak Sitra’da yeni bir showroom açmıştır. Firma, satış sonrası

destek hizmetlerine ağırlık vermektedir.

Honda grubu Bahreyn pazar payı %10 civarındadır. Honda’nın en fazla talep edilen modelleri Accord,

Civic ve CR-V modelleridir.


Hyundai Grubu’nun Bahreyn pazarındaki payı %7,6 olup en fazla talep edilen modeli Kia Frontier’dır.

Bunun dışındaki önemli modelleri ise Kia New Karens, Kia Carnival ve Kia Opirus’dur.

General Motors (GM) Grubu’nun, Bahreyn sıfır km binek araç pazarındaki payının %7,3’dür. GM’in en

fazla rağbet gören modelleri Chevrolet Trailblazer, Hummer, Chevrolet Aveo ve GMC Envoy

modelleridir.

Bu markaların dışında, Bahreyn binek otomotiv pazarında faaliyet gösteren markalar ve tahmini

pazar payları şunlardır: Mitsubishi (%6,7), Daimler Chrysler (%5,2), Ford (%3,2), Mazda (%3), PSA

Peugeot Citroen (%2,6), BMW (%2,2), Volkswagen (%1,5), Porsche (%0,8), Renault (%0,7).

Bahreyn oto yan sanayi pazarı incelendiğinde, 2011 yılında toplam 238,9 milyon dolarlık oto yan

sanayi ithalatının gerçekleştiği görülmektedir. Türkiye, 2011 yılında Bahreyn’e 807 bin dolar

değerinde oto yan sanayi ürünü ihraç etmiştir.

Bahreyn oto yan sanayi pazarındaki ürünlerin dağıtımı çeşitlilik göstermektedir. Bazı ithalatçılar

Bahreyn pazarı için ithalat yapıp, oto yan sanayi ürünlerini Bahreyn’de satmak üzere

depolayabildikleri gibi, bazıları da malı teslim almadan KİK üyesi diğer ülkelere re-export da

yapabilmektedirler.

Bahreyn nüfusunun resmi olarak 1/3’ünü teşkil eden, çoğu Asya ülkeleri kökenli (özellikle Hindistan,

Pakistan, Bangladeş, Filipinler), yabancı işçilerin tüketim güçleri zayıftır ve alışkanlıkları gereği satın

alacakları otomotiv yedek parçasının ucuz olması, o ürünü tercih etmelerinde en önemli etkendir.

 


ETİKETLER :  Bahreyn'e ihracat , Bahreyn'e sanayi ürünleri ihracatı , Bahreyn'e inşaat malzemeleri ihracatı ,Bahreyn'e demir çelik ihracatı


Yorumlar - Yorum Yaz
Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence