• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  •  https://www.instagram.com/importerslist/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory

Azerbaycan 'a Sanayi Ürünleri İhracatı

Azerbaycan'a ihracatımızda Potansiyel Ürünler Nelerdir?

Azerbaycan'a ihracatımızda potansiyel ürünler: Çimento, oto ana ve yan sanayi ürünleri, demir ve çelik, altın

mücevherat, inşaat makineleri, kağıt ve karton ürünleri ve doğal taşlardır.

Altın Mücevherat

Altın mücevherat geleneksek olarak Azerbaycan’da çok kullanılan ürünler arasındadır. Üretim geleneği çok eskilere

dayanan Türk altın mücevherat sektörünün ürünleri Azerbaycan’da beğenilmekle beraber; daha çok Birleşik Arap

Emirliği üzerinden satın alınmaktadır. Bu nedenle Türk firmalarının pazara giriş koşullarını iyi değerlendirmeleri ve

özellikle Azerbaycan’da yerleşik olarak bulunmaları pazardaki payımızı artıracağı düşünülmektedir. 2011 yılında Türkiye

7113 gtip nolu altın mücevherat ürünlerinde Azerbaycan’a yaklaşık 29,8 milyon dolarlık ihracat yapmıştır.

Demir Çelik

Türkiye ile Azerbaycan arasında ihracat potansiyeli bulunan ürünler arasında inşaat malzemeleri üst sıralarda yer

almaktadır. Bu ürünler arasında; demir/çelikten inşaat ve aksamı, demir/çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller ve

demir/çelik çubuklar (sıcak haddeli, dövülmüş, burulmuş, çekilmiş) önem arz etmektedir. Özellikle petrol dışındaki

sektörlere yapılan yatırımların artmasıyla yükselişe geçen inşaat sektörü, beraberinde inşaat malzemelerine olan talebi

de etkilemiştir. 2011 yılında Azerbaycan’a ihracatımızın en fazla olduğu ürünler sırasıyla; demir/çelikten inşaat ve

aksamı (95,2 milyon dolar), demir/çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller (17,9 milyon dolar) ve demir/çelik

çubuklar (16,2 milyon dolar) olmuştur.

Doğal Taşlar

Doğal taşların başlıca kullanım alanı inşaat sektörüdür. Bu nedenle Azerbaycan inşaat sektörünün gelişimi, doğal taş

alımında kilit rol oynamaktadır. Azerbaycan 2011 yılında 25,6 milyon dolarlık işlenmiş doğal taş ithalatı yapmıştır.

İthalatta Türkiye(%46,7), Çin(%25,6), İran(%11,5), İtalya(%3,8) ve Hindistan(%3,6) ilk beş sırayı paylaşmıştır.

Türkiye’nin 2011 yılında Azerbaycan’a gerçekleştirdiği işlenmiş doğal taş ihracatı 24 milyon dolar olmuştur. İhracatta

öne çıkan ürünler 680291 gtip numarasında yer alan işlenmiş/yontulmuş mermer-traverten-su mermeri grubu olmuştur.

Türkiye’nin doğal taş üretimi konusunda dünya ticaretindeki önemi, hızlı büyüyen Azerbaycan ekonomisi, nüfusu ve

konut talebi, yapılması planlanan altyapı çalışmaları düşünüldüğünde Azerbaycan pazarının önemini sürdüreceği

düşünülmektedir.


İnşaat Malzemeleri

Çimento (gtip:2523)Garadagh Cement- OJSC, Azerbaycan’da çimento ve klinker üretimi yapan tek şirkettir. Firma, hem yerel hem de

uluslararası standartlara uygun, yüksek kaliteli ürünleri ile iç talebin çoğunluğu sağlamaktadır.


Bu bilgiler ışığında Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dış ticaretinde çimentonun önemi ortadır. Özellikle Azerbaycan’da

petrol sektörü dışındaki alanlarda yatırımların artmasıyla inşaat sektörü ivme kazanacak ve buna bağlı olarak ta

çimento tüketimi artacaktır.İş ve Maden Makineleri

Azerbaycan’ın 2011 yılında Türkiye’den yapmış olduğu makine sektörü ithalatında yük kaldırıcılarda, kepçe ve

greyderlerde, tarımda kullanılan makinelerde, inşaatta kullanılan makineler (karıştırıcılar) ile klimalarda büyük oranlarda

artış görülmüştür. 8474 gtip nolu toprak, tas, metal cevheri vb. ayıklama, eleme vb. için makineler ihracatı 9,8 milyon

dolar ile Azerbaycan’a ihraç ettiğimiz ilk 20 ürün arasında yer almıştır. 2011 yılı ihracatımız bir önceki yıla göre artış

göstermiştir. Bu doğrultuda uygun pazara giriş stratejisi ile Türk firmalarının Azerbaycan pazarındaki payını artıracağı

düşünülmektedir.

 

Kağıt ve Karton Ürünleri

Azerbaycan’da 2011 yılında Türk üreticilerle yerli üreticiler arasındaki rekabet yüzünden sektöre yeni katılımlar

görülmüştür. Tuvalet kağıdı satışları, Türk şirketi İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret, yerel dev Qafqaz Kağıt Sanayi ve diğer

çokuluslu elinde yoğunlaşmaktadır.

2011 yılında Türk şirketi İpek Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. perakende tuvalet kağıdı satışlarının yaklaşık önemli bir

bölümünü elinde tutmuştur. Şirketin Selpak, Silen, Solo ve Viva markaları kalite açısından geniş bir üne sahiptir. Etkin

tanıtım kampanyalarına ilaveten uygun fiyat stratejisi ile özellikle ana marka olan Selpak tüm tüketici grupları arasında

başarısını artırmıştır.

2011 yılında Türkiye’nin Azerbaycan’a gerçekleştirdiği gtip 4818 nolu ürün ihracatı, 24,1 milyon dolardır. Önümüzdeki

dönemde pazardaki Türk firmalarının payını daha da artıracağı düşünülmektedir.


Otomotiv Ana ve Yan Sanayi

Azerbaycan’da yapılan ekonomik reformlar, makro-ekonomik istikrarın yerleşmeye başlamasını sağlamıştır. Buna bağlı

olarak yatırım ortamı da gelişmiş, petrol ve doğalgaz gelirinin diğer sektörlerin ilerlemesi için kullanılması amaçlanmıştır.

Bu doğrultuda bir fon oluşturulmuş ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak Azerbaycan’da ön

plana çıkan ve yabancı yatırımcılar için önemli potansiyel arz eden sektörler arasında otomotiv sektörü de üst sıralarda

yer almıştır.

Azerbaycan’ın otomotiv alanındaki ihtiyacının yüzde 70’i Rusya’dan, yüzde 10’u Japonya’dan, yüzde 7’si ise Güney

Kore’den yapılan ithalatla karşılanmaktadır. Diğer yandan Gence’deki bir fabrikada Rusya’dan Ulyanovsk ve Kamaz

marka otomobillerin ve Samahı’daki bir fabrikada İran malı otomobillerin montajı yapılmaktadır. Ülkede refah seviyesinin

artması ile taşıt araçlarına olan talep de artmış.

Türkiye’nin Azerbaycan’a ihraç ettiği ürünler otomotiv ana ve yan sanayi ürünleri arasında 8704, 8705, 8702, 8703 gtip

nolu ürünler üst sıralarda yer almıştır. Uygun pazara giriş ve geliştirme stratejisiyle Azerbaycan pazarındaki payımızın

artırılabileceği düşünülmektedir.

Kaynak :Ekonomi Bakanlığı - son Güncelleme Tarihi : 27.09.2012

 

ETİKETLER :Azerbaycan'a  otomotiv ve yan sanayi ihracatı, Azerbaycan'a kağıt ve karton ürünleri ihracatı, Azerbaycan'a iş ve maden makineleri ihracatı , Azerbaycan'a çimento ihracatı , Azerbaycan'a demir çelik ihracatı,Azerbaycan'a doğal taşlar ihracatı , Azerbaycan'a altın mücevherat ihracatı 

 

 

Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence