TURKEXIM

Importer  Search Engine
  • https://www.facebook.com/turkishexportersdirectory
  • https://twitter.com/turkeximport
 
  Dış Ticaret Haberleri

Avusturya'ya Sanayi Ürünleri İhracatı

Avusturya'ya Sanayi Ürünleri İhracatı


Etiketler: Avusturya ya ihracat, potansiyel sanayi ürünleri ihracatı,Avusturya'nın sanayi ürünleri ithalatı


Ev Tekstili


2010 yılında AB’nin toplam ev tekstili tüketimi 4,1 milyar avro ve 708 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

Pazarda tüketimin %60’ını yatak örtüleri, %29’unu banyo ve mutfak tekstili ve kalanını da masa

örtüleri oluşturmaktadır. Yatak örtüleri talebi pazarda artarken banyo, mutfak ve masa örtüleri

azalmaktadır.


AB’deki ev tekstili pazarını bölgelerdeki iklim koşulları etkilemektedir. Bu nedenle pazarın iklim

koşulları da göz önünde bulunmalıdır. Örneğin daha soğuk iklimlerde yatak örtülerinin daha kalın

olması gerekmektedir.


2010 yılında AB toplam ev tekstili üretimi 1,8 milyar avro ve 191 bin tondur. Dolayısıyla AB ev tekstili

tüketiminde net ithalatçı konumundadır. Üretimin yapıldığı başlıca ülkeler ise; İtalya, Portekiz,

Almanya, Fransa ve İspanya’dır. Avusturya’nın ev tekstili üretimi 17 milyon avro iken tüketimi 125

milyon avrodur. Dolayısıyla ev tekstili ürünlerinin büyük bir kısımını ithalat yoluyla karşılamaktadır.

Yatak çarşafı, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezlerinin ülkemiz açısından potansiyel ürünler olduğu

düşünülmektedir.


Hazır Giyim



Avusturya’nın toplam dış giyim harcaması 2011 yılında 6,6 milyar avro ve 241 milyon adettir. 2006-

2011 döneminde dış giyim pazarı yıllık ortalama %0,4 oranında büyümüştür. Avusturya, dış giyim

tüketimi açısında AB ülkeleri arasında sekizinci sırada yer almıştır. Ülke, toplam AB dokuma dış

giyim tüketiminin %2,4’ünü oluşturmaktadır.



Hazır giyim ve dolayısıyla dokuma dış giyim, Avusturya perakende sektöründe her zaman güçlü bir

alt sektör olagelmiştir. Avusturya AB içinde en yüksek kişi başı hazır giyim harcaması gerçekleştiren

ülkeler arasındadır ve bu durum dokuma dış giyim için de geçerlidir. Kişi başı dokuma dış giyim

harcaması Avusturya’da 420 avro, AB ülkelerinde ise ortalama 290 avro olmuştur.


Mali ve ekonomik kriz hazır giyim talebini de etkilemiş ve 2009 yılında hazır giyim harcamaları %4,7

düşmüştür. 2010 yılı beklentileri ise olumludur.


İstihdamdaki toparlanmanın tüketicilerin psikolojisi üzerinde olumlu etkisi olmuştur. Hazır giyimde

harcanabilir gelir işsizlik nedeniyle tehdit almamış ve 2011 yılında satışlar miktar bazında %2, değer

bazında %1 artış göstermiştir. Tüketiciler internetten daha ucuza satın alabildikleri için ekonomik

giyim yerine daha kaliteli ve lüks ürünleri tercih etmişlerdir. Bu artan güven özellikle çocuk giyim

üzerinde olumlu etki yapmış olup, satışlar değer v miktar bazında %3 artış göstermiştir.


Avusturyalıların modaya olan ilgisi son yıllarda artış göstermiştir. Bu eğilim tasarımcı markaların

alınabilirliğinin artmasıyla ivme kazanmıştır. Bu nedenle 2011 yılında pazarda farklı stiller de

görülmüştür. Ağırlıklı olarak erkekleri etkileyen spor giyimle sokak giyimi, çoğunlukla kadınlarda

görülen rahat sokak giyimi ve andojen tarz giyim tipik cinsiyetlere özgü giyim yerine tercih edilmiştir.


Avusturya’nın iç giyimde re-eksport oranının %40’lar civarında olduğu tahmin edilmektedir.


Hazır giyim pazarı epey bölünmüş durumdadır. Hennes & Mauritz (H&M) pazarda liderliğini

sürdürürken, ardından C&A Mode ve Leder & Schuh International gelmektedir. 2011 yılı ortalarında

rekabetçi ortamı değiştiren en büyük değişiklik Stiefelkönig Schuhhandels’in GBO (Leder & Schuh’a

ait) tarafından satın alınması olmuştur. İnternet perakendeciliği fiyat rekabeti nedeniyle giyim

alanında uzmanlaşmış perakendecileri etkilemektedir. Buna rağman birçok uluslar arası rakipleri

Avusturya pazarına girmeyi başarmış ve satış ağlarını genişletebilmişlerdir.


İnternet satışları giderek önemini artırmakta olup, 2011 yılında payını artırarak toplam satışlardan %5

pay almıştır. Birçok kategoride internet satışları mağaza satışların önüne geçmiş olmasına karşın

hazır giyimde mağaza satışları hala en fazla paya sahip (%90) olan satış kanalıdır. İnternet satışları,

tüketicilerin ulaşım masrafları, zamandan tasarruf ve rakipler arasında fiyat karşılaştırma gibi

faktörleri göz önüne almaları nedeniyle artış göstermiştir.



Mobilya


Avusturyalı mobilya üreticileri yüksek kaliteye yoğunlaşmaya devam etmekte ve düşük fiyat

rekabetine girmemektedirler. Avusturya mobilya sektörü her zaman ihracat odaklı olmuştur, ancak

ekonomik kriz ihraç pazarlarını olumsuz etkilemiştir. Firmalar iç pazardaki paylarını arttırmaya

çalışmışlarsa da, firmaların ekonomik açıdan rahatlatabilecek gelişme, küresel ekonominin tekrar

büyümeye geçmesine bağlı bulunan, önemli AB ve ABD pazarlarındaki eski satış düzeylerini

yakalamalarıdır. Özellikle Rusya ve diğer Doğu Avrupa pazarları gibi yeni pazarlar da gelecek vaat

etmektedir. 


Ülkede çok sayıda satıcı ve aynı zamanda mağaza zincirleri bulunmaktadır. KİKA/Leiner bunların en

önde gelenidir. Alman Begros grubuna ait LUTZ, İsveçli IKEA da önemli mobilya mağaza zincirleri

arasında yer almaktadır. Baumax ve OBI gibi mağaza zincirlerinde diğer ürünlerin yanı sıra mobilya

da satılmaktadır. 


Mobilya mağaza zincirlerinde; yatak odası, oturma takımları, mutfak mobilyası, yemek ve oturma

odası mobilyası, banyo ve bahçe mobilyaları gibi bölümler ile ofis ve otel mobilyalarına dönük

ayrımlar yapılmaktadır. Avusturya’da ayrıca, düşük gelir gruplarına hitap eden ve “discount store”

olarak tanımlanan mağazalar da bulunmaktadır.


Çeşitli araştırmalardan temin edilen bilgilere göre; 2010 yılı itibariyle 2,5 milyar Avroya ulaşan mobilya

sektöründeki tüketim harcamalarıyla, Avusturya’da kişi başına mobilya tüketim harcamasının 301

Avro olduğu ortaya çıkmaktadır. AB genelinde kişi başına harcama tutarı ortalama 161 Avrodur.

Avusturya kişi başına olan 301 Avro ile AB üyesi ülkeler arasında Almanya`dan sonra kişi başına

harcamanın en yüksek olduğu ülke olup, AB’nin yedinci büyük mobilya pazarı olarak kabul

edilmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında ülkede hayat standartlarının ve işgücü maliyetlerinin

yüksek olması ile yüksek kişi başına M
illi gelir ve tüketicilerin yüksek alım kabiliyetinde

bulunmalarının önemli rolü bulunmaktadır. Ayrıca, ürün kalitesinin de genelde yüksek ve dolayısıyla

pahalı olması da önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir.


Avusturya ev mobilyası pazarının perakende satışlar bazında büyüklüğü 2011 yılında 2,5 milyar avro

olarak gerçekleşmiştir. 


Diğer dikkati çeken bir hususta mobilya fiyatlarında artış olmasıdır. Bu da yüksek kalitede malzeme

kullanımına doğru bir eğilimin olduğu ve maliyetleri artırmış olduğunu göstermektedir.


Bununla birlikte, 2008 yılının ikinci yarsısından itibaren mobilya sektörünün diğer tüm alt bölümlerinde

yapılan harcama ve satışlarda değer olarak düşüş olmasına rağmen mutfak mobilyalarının

satışlarında artış olduğu gözlenmiştir.



Yapılan araştırmalar, Avusturyalıların artan bir şekilde evde daha fazla vakit geçirdiklerini

göstermektedir. Bu da çeşitli yollarla mobilya piyasasını etkilemiştir. İlk olarak mutfak mobilyası

satışları bu eğilimden etkilenmiş, evde daha fazla vakit geçiren tüketiciler daha yüksek standart ve

özelliklerde mutfakları tercih etmişlerdir.



Düz ekran TV’lerin satışlarının artması, kişilerin evde daha fazla vakit geçirmelerine ve TV ile ilgili

mobilyalara talebin artmasına neden olmuştur.


Ülkede 2008 yılında enflasyonun yüksek çıkması ve küresel ekonomik krizin tüketicilerin reel

gelirlerinde düşüşe neden olması kişilerin daha da dikkatli harcama yapmalarına neden olmuştur.


Daha öncesinde bilinen ve güvenilen markalara aşırı bağımlı olan tüketicilerin önemli bir bölümü için

fiyat markadan daha önemli hale gelmiştir (Esasen bu hususa 2008 ve 2009 yılları Müşavirliğimiz

ülke Raporlarında dikkat 


çekilmiş, firmalarımızın bu gelişmelere paralel politika ve pazarlama stratejileri geliştirmeleri

önerilmişti). Krizin etkilerinin iyice hissedildiği 2009 yılında bu durumun daha belirgin hale geldiği

görülmektedir. 2010 yılında sektörde az da olsa iyileşme başlamıştır. 2011 yılında mobilya sektörü

dış ticaret hacminde bir önceki yıla göre %15 civarında büyüme gözlenmiştir.


Diğer taraftan, Avusturya’da Türk kökenli girişimcilerin küçük ölçekli mağazalarında da mobilya

satışları yapılmaktadır. Söz konusu mağazaların ürünlerini Türkiye’den ithal ettikleri ve tamamına

yakının da Türk kökenli tüketicilere hitap eden ürünler oldukları gözlemlenmektedir.



Avusturya piyasasında oldukça kaliteli ve pahalı ürünler ile düşük kalitede ve nispeten düşük fiyatlı

ürünler de bulunmaktadır. İhracatçılarımızın Türk kökenli tüketicilere hitap eden alıcılar

beraberinde Avusturya’nın geneline hitap eden ve büyük satış hacimleri olan mağaza zincirleri ile de

irtibata geçmelerinde yarar görülmektedir.


Avusturyalı firmalar mobilya ithalatında aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmektedirler;


-Üreticinin ISO 9000 sertifikasına sahip olup, olmadığı,

-Ürünlerin GS, CE, TÜV vb standart ve düzenlemelere uygunluğu,

-Ürünlerin garanti süreleri,

-Firmanın ihracat tecrübesi,

-Firmanın üretim kapasitesi,

-Firmanın teslimatı süresi içerisinde yapıp, yapmadığı,

-Ürünlerin kalitesi ve fiyatı,

-Ürün ambalajlarının ihracat için uygun olup, olmadığı,

-Taşımacılık maliyeti,

-Taşımacılık için seçilen nakliye şirketlerinin uygunluğu.


Ayrıca, Avusturya’daki Türk kökenli mobilya ithalatçılarının Türkiye’den mal temini ve tedarikçi firma

seçiminde, ihracatçı firmanın ülkemizde devlet yardımlarından (Turquality vb) yararlanıp,

yararlanmadığı hususunu da dikkate aldıkları bilinmektedir.


Otomotiv Ana ve Yan Sanayi


Otomotiv endüstrisi ülkedeki beş büyük sanayi sektörlerinden biridir. 700’den fazla firma 150-200 bin

kişiye istihdam sağlamakta ve yıllık yaklaşık 21,5 milyar avro gelir getiren büyük bir sanayi dalıdır.

Sektöre bağlı sanayi ve servisle beraber otomotiv sanayi 370 bin kişiye istihdam sağlamaktadır.


Sayısız küresel otomobil üreticileri örneğin Magna, Miba veya MAN Nutzfahrzeuge araçlarını ya da

parçalarını Avusturya’da üretmektedir. Ülke birçok uluslararası şirket tarafından yatırımda tercih

edilmektedir. 


Örneğin General Motors 2008-2010 döneminde Viyana- Aspern motor fabrikasına yaklaşık 200 milyon

avro yatırım yapmıştır. 


Motor, şanzıman ve montaj hatlarından çıkan motorlu taşıt sayısı da oldukça fazladır. Yıllık toplam

1,8 milyon motor ve şanzıman ve yaklaşık 290 bin yüksek kaliteli motorlu taşıt üretimi yapılmaktadır.

Ülkede üretilen otomobil ve bileşenleri dünya genelinde talep görmekte ve üretimin %90’ı ihraç

edilmektedir.



Sektörde otomotiv yedek parçaları ve otomobil lastiği ülkemiz açısından potansiyel arz etmektedir.

Avusturya binek araç pazarı Avrupa standartlarına göre göreceli olarak küçüktür. Yıllık ortalama 305

bin yeni araç tescili yapılmaktadır. Yıllık otomobil üretimi 86 bin olup dünya üretiminin %1’ine

karşılık gelmektedir.


Diğer AB ülkelerinin çoğuyla kıyaslayınca ülkedeki gelir düzeyinin yüksekliğine paralel olarak araç

sahipliği oranı yüksektir. Her bin kişiye 535 araç düşmektedir. Viyana’da çok iyi düzeyde olan toplu

taşıma nedeniyle araç yoğunluğu düşükken, doğudaki Burgenland’da araç yoğunluğu çok fazladır.

Dizel motorlu araçlar daha çok tercih edilmektedir.



Ülkede satılan araçların büyük kısmı ithal edilmektedir. Başlıca araç edilen ülkeler Almanya başta

olmak üzere Fransa, Japonya, Güney Kore ve İtalya’dır. Volkswagen önde gelen otomotiv firmasıdır

ve firma Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda markalarıyla faaliyet göstermektedir. Volkswagen Golf en

çok tercih edilen araç modelidir. Opel (General Motors ABD) otomotiv pazarında ikinci, Fransız

Renault üçüncü sırada yer almaktadır. Ford (ABD) başta Ford, Jaguar, Volvo, Mazda ve Land Rover

markalarıyla faaliyet gösteren bir diğer firmadır.


Yorumlar - Yorum Yaz