• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  • https://www.instagram.com/importerssearchengine/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory

ukrayna otomotiv yan sanayisi,dış ticareti

TÜRKİYE‐UKRAYNA OTOMOTİV DIŞ TİCARETİ


Ülkemiz dış ticaret rakamlarına göre, Türkiye‐Ukrayna otomotiv ana ve yan sanayi dış ticaret

hacmi 2011 yılında yaklaşık 139 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamın 134 milyon

dolarlık kısmını ülkemizin Ukrayna’ya ihracatı, 5 milyon dolarlık kısmı ise ülkemizin

Ukrayna’dan ithalatı oluşturmaktadır. Ülkemiz Ukrayna ile otomotiv sanayi dış ticaretinde

sürekli olarak fazla vermekle birlikte, özellikle otomotiv yan sanayinde gerçekleşen ihracat

potansiyelin çok gerisindedir.


 Otomotiv Ana Sanayi Dış Ticareti

 Ülkemiz Ukrayna’ya ağırlıklı olarak otomobil vd. binek araçlar ve kamyon‐kamyonet ihraç

etmektedir. 2008 yılında toplam ana sanayi ihracatımız 460 milyon dolara ulaşmış olsa da

kriz dönemini yansıtan 2009 ve 2010 yıllarında ihracat 2008 yılının yaklaşık %10‐15’lerine

düşmüştür. Ukrayna otomotiv pazarında başlayan düzelmeyle birlikte, Türkiye’nin ihracatı

2011 yılında 102 milyon dolar seviyesine yükselmiş olsa da, kriz öncesi dönem rakamlarının

çok gerisindedir.


Tablo 18: Türkiye’nin Ukrayna’ya Otomotiv Ana Sanayi İhracatı

(Değer: bin Dolar)

GTİP ÜRÜN                            2008 2009 2010 2011

8703 Binek Otomobiller  376.896 35.881 53.122 60.770

8704 Kamyon‐Kamyonetler 54.066 5.739 11.923 36.231

8702 Otobüs, Midibüs, Minibüsler 12.172 496 1.150 4.819

8705 Özel Amaçlı Motorlu Taşıtlar 6.356 546 329 237

8701 Traktörler 7.836 25 13 227

TOPLAM 457.326 42.687 66.537 102.284

Kaynak: Trademap


Türkiye’nin Ukrayna’dan 2008‐2011 döneminde otomotiv ana sanayi ithalatı incelendiğinde,

2010 yılında gerçekleşen 2,8 milyon dolarlık kamyon‐kamyonet ithalatı dışında ciddi bir

ithalat gerçekleşmediği görülmektedir.


Otomotiv Yan Sanayi Dış Ticareti

Ülkemizin Ukrayna’ya otomotiv aksam‐parçası ihracatı 2008 yılında yaklaşık 32 milyon dolar

seviyesinde gerçekleşmiş, küresel krizin etkilerinin en şiddetli hissedildiği 2009 yılında ise

ihracat %63’lük gerilemeyle 11,8 milyon dolar olmuştur. 2009 yılında ise ihracat %68

civarında artarak 19,7 milyon dolara ulaşmış, toparlanmanın devam ettiği 2011 yılında da

yaklaşık %60’lık artışla 31,4 milyon dolara, yani kriz öncesi dönem rakamına yükselmiştir.

İhracatımızda başlıca kalemler: Kara taşıtlarının aksam ve parçaları (GTİP:8708); Dış lastikler;

Elektrik akümülatörleri; vulkanize kauçuktan parçalar ve taşıtlar için temperli camlar olarak

sıralanmıştır.

 

Ukrayna’ya 31,4 milyon dolarlık 2011 yılı otomotiv yan sanayi ihracatımızın 9,3 milyon

dolarlık (%30’luk) kısmını oluşturan 8708 GTİP’li “kara taşıtlarının aksam ve parçaları” altgrubunun

alt‐ürünlerinde Ukrayna’ya ihracat değerleri Tablo‐20’de yer almaktadır. 


Türkiye’nin Ukrayna’dan otomotiv yan sanayi ithalat rakamları incelendiğinde son iki yıl

dışında önemli bir ithalatın olmadığı görülmektedir. 2010 yılında yaklaşık 1,5 milyon dolarlık

bir ithalat gerçekleşmiş, 2011’de ise ithalat rakamı yaklaşık üç katına yükselerek 4,7 milyon

dolar olmuştur. 2011 yılı ithalatında başlıca kalemler: Motor aksam‐parçaları, Dış lastikler ve

taşıtlarda kullanılan kablo takımları olarak sıralanmaktadır.


 ETİKETLER : Ukrayna otomotiv ve yan sanayi ithalatı , Türkiye nin Ukrayna ya otomotiv ihracatı ,

Ukrayna'ya otomotiv yan sanayi ürünleri ihracatı ,otomotiv ve yan sanayi dış ticaret rakamları ,
Türkiye Ukrayna otomotiv ve yan sanayi dış ticareti

Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence