• Anasayfa
.

Tekstil Ve Hazır Giyim Yan Sanayi İhracatı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM YAN SANAYİ

SEKTÖRÜN TANIMI

GTİP NO:

5204- Pamuktan dikiş iplikleri

5401- Sentetik ve suni filamentlerden dikiş ipliği

5508- Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği

5601- Vatkalar

5602- Keçe

5603- Dokunmamış mensucat

5604- Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlar

5806- Dokunmuş kordelalar, böldükler

5807- Etiketler

5808- Parça halinde kordon, saçak, ponpon vb.

5810- Parça, şerit, motif halinde işlemeler

5811- Kapitoneli mensucat

8308- Adi metallerden kopçalar, perçinler, boncuklar vb.

9606- Düğme, çıtçıt, yapışan fermuar vb.

9607- Fermuar

 

Tekstil ve hazır giyim sanayinin üretim, istihdam ve ihracat bakımından ekonomimizdeki

ağırlığı dikkate alındığında, bu sektöre girdi temin eden yan sanayinin de önemi ortaya

çıkmaktadır. Bir hazır giyim ürününde kullanılan tüm yan sanayi ürünlerinin, o üründe

yarattığı katma değerin yaklaşık %10 olduğu kabul edilmektedir.

 

Bir hazır giyim ürününde kullanılan düğme, fermuar, tela, astar, vatka, çıtçıt, kopça, dikiş

ipliği vb. yan sanayi ürünleri, o ürünün kalitesini ve kullanım ömrünü doğrudan

etkilemektedir. Çalışmayan veya çabuk bozulan bir fermuar, birkaç kullanımda kırılan veya

düşen düğmeler, tüketicinin gözünde ürünün değerini bir anda sıfıra indirebilir. Dolayısıyla,

bir hazır giyim ürününde kullanılan yan malzemeler, o ürünün toplam kalitesinde hayati bir

öneme sahiptir.

 

Güçlü bir tekstil ve hazır giyim yan sanayi, tekstil ve hazır giyim sanayinin de entegrasyonu

açısından son derece önemlidir. Bu malzemelerin yerli sanayi tarafından karşılanması,

hem daha fazla katma değer yaratılması hem de tekstil ve hazır giyim sanayinin

zamanında üretim ve zamanında teslimat süreçlerini olumlu yönde etkilemesi bakımından

önem arz etmektedir.

 

Tekstil ve hazır giyim yan sanayi büyük ölçüde iç pazara yönelik olarak çalışmaktadır.

İhracata ise daha çok dolaylı olarak katkı sağlamaktadır. Yan sanayi üreticileri 1995 yılında

bir araya gelerek “Konfeksiyon Yan Sanayicileri” olarak dernekleşmişlerdir. Derneğin

100’ün üzerinde üyesi bulunmaktadır. Bu dernek, hizmet ve ürün kalitesini artırmaya

yönelik çalışmalar yaparak, standartlar konusunda seminerler düzenleyerek, sektörün

karşılaştığı sorunlara ortak çözümler arayarak, ilgili sektörlerin konfeksiyon yan sanayi

konusundaki bilgi eksiklerini gidererek, sektörü yurtiçinde ve yurtdışında tanıtarak, fuarlar

düzenleyerek, kalifiye eleman yetiştirerek sektör için çok önemli bir misyon üstlenmiştir.

 

Derneğin, doğrudan ihracatın artırılmasına yönelik çalışmaları da son yıllarda önemli

ölçüde artmıştır.

© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 2

 

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ

 

İhracat

 

Tekstil ve hazır giyim yan malzemelerinin ihracata olan katkısı büyük ölçüde dolaylı olarak

gerçekleşmektedir. 2010 yılında 477 milyon dolar olarak gerçekleşen sektör ürünleri

ihracatı, 2011 yılında %28 oranında artarak 608 milyon dolara ulaşmıştır.

 

2011 yılında toplam tekstil ve hazır giyim yan sanayi ürünleri ihracatı artış gösterirken,

pamuktan dikiş ipliği ve düğme, çıtçıt, yapışkan fermuar gibi ürünlerin ihracatında az da

olsa bir azalış görülmüştür.

 

2011 yılında en çok ihraç edilen ürünler; 226 milyon dolarla dokunmamış mensucat, 91

milyon dolarla parça, şerit ve motif halinde işlemeler, 42 milyon dolarla vatkalar ve 40

milyon dolarla kayarak işleyen fermuarlar olmuştur.


* Diğer sanayi dallarında kullanılan ürünler de dahildir.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

 

2011 yılı itibariyle tekstil ve hazır giyim yan sanayi ihracatındaki en önemli pazarlar;

Rusya, Almanya, Polonya, İngiltere, Romanya, İran, İtalya, ABD, Mısır, Bulgaristan,

Ukrayna, Fransa ve Suriye olmuştur.

 

© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 3

 

Ülkelere Göre Tekstil ve Hazır Giyim Yan Sanayi İhracatının Dağılımı

(1000 ABD $)

* Diğer sanayi dallarında kullanılan ürünler de dahildir.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı

 

İthalat

Dünyanın sayılı tekstil ve hazır giyim sanayilerinden birine sahip olan Türkiye, yan sanayi

girdilerinin önemli bir kısmını ithalat yoluyla temin etmektedir. Yıllar itibariyle hızlı bir

biçimde artan bu ürünlerin ithalatı 2010 yılında 727 milyon dolara ulaşmıştır. 2011 yılında

ise sektör ihracatı %1’lik artışla 736 milyon dolara yükselmiştir.

 

Yan sanayi ürünleri ithalatındaki en büyük kalemi 313 milyon dolarla dokunmamış

mensucat oluşturmuştur. İthalatta önemli yer tutan diğer ürünler; 71 milyon dolarla kayarak

işleyen fermuarlar, 52 milyon dolarla dokunmuş kordelalar ve adi metallerden kopçalar,

perçinler, boncuklar ve 50 milyon dolarla suni-sentetik devamsız liflerden dikiş iplikleri

olmuştur.

 

 

DÜNYA TİCARETİ

 

2010 yılı dünya tekstil ve hazır giyim yan sanayi ürünleri ticareti 32 milyar dolar civarında

gerçekleşmiştir. Dünya ticaretine konu olan en önemli ürünler; yaklaşık 11 milyar dolarla

dokunmamış mensucat, 3 milyar dolarla dokunmuş kordela ve böldükler, 2,6 milyar dolarla

adi metallerden kopçalar, perçinler, boncuklar ve vatkalar, 2,3 milyar dolarla kayarak

işleyen fermuar vb. ve 2 milyar dolarla parça şerit ve motif halde işlemeler olmuştur.

 

İhracat

 

Tekstil ve hazır giyim yan sanayi ihracatında Çin (%19), Almanya (%10), ABD (%9), İtalya

(%8), Hong Kong (%6), Japonya (%5), Tayvan (%4), Fransa (%4) ve Güney Kore (%4)

önde gelen ülkelerdir. İthalatta ise Çin (%8), ABD (%6), Almanya (%6), Hong Kong (%4),

Fransa (%4), Meksika (%4), İngiltere (%3), İtalya (%3), Vietnam (%3) ve Japonya (%3)

başta gelen ülkelerdir.

 

ETİKETLER : Türkiye tekstil ve hazır giyim, hazır giyim ihracatı , tekstil ihracatı , dünya tekstil ve hazır giyim ithalatı ihracatı

.