• Anasayfa
.

Gıda İşleme Makineleri İhracatı

Gıda İşleme Makine ve Aksamları İhracatı

 

SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

 

8417.20 Ekmek, pasta, bisküvi fırınları (elektriksiz)

8419.31 Tarım ürünleri için kurutucular

8419.89 Pastörize, kondanse etme vb. işler için cihaz tertibat

8421.11 Sütten krema ayırıcılar (ekremözler)

8421.21 Suyun filtre edilmesi/arırılmasına mahsus cihazlar

8421.22 İçeceklerin (su hariç) filtre edilmesi/arıtılması için cihazlar

8434.10 Süt sağma makineleri

8434.20 Sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar

8434.90 Sütçülükte kullanılan makine ve cihazların aksam ve parçaları

8435.10 Şarap, meyve suları vb. için kullanılan makine ve cihazlar

8435.90 Şarap, meyve suları vb. için kullanılan makinelere ait aksam ve parçalar

8437.10 Tohum, hububat ve baklagillerin temizlenmesi için makine ve cihazlar

8437.80 Hububat ve baklagillerin öğütülmesi, işlenmesi için makine ve cihazlar

8437.90 Tohum ve tane işleme makinelerinin aksam ve parçaları

8438.10 Ekmek, pasta, bisküvi, makarna vb. imali için makine ve cihazlar

8438.20 Şekerleme, kakao ve çikolata imali için makine ve cihazlar

8438.30 Şeker imaline mahsus makine ve cihazlar

8438.40 Biracılığa mahsus makine ve cihazlar

8438.50 Etleri / kümes hayvan etlerini hazırlayan makine ve cihazlar

8438.60 Sebze, meyve ve kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makine ve cihazlar

8438.80 Yiyecek-içecek sanayisinde kullanılan diğer makine ve cihazlar

8438.90 Yiyecek-içecek sanayisinde kullanılan makine ve cihazların aksam ve parçaları

8479.20 Hayvansal-bitkisel katı ve sıvı yağların çıkarılmasına mahsus makine ve cihazlar

 

ÜRETİM

 

Türkiye, gıda üretimi yönünden kendi kendine yeten dünyanın sayılı ülkelerinden biridir. 

Türkiye, son yıllarda Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde en büyük tarım ürünleri üreticisi

ve ihracatçısıdır. 2011 yılında, Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık % 10,7’sine karşılık

gelen tarım ve gıda ürünleri (1-24. fasıllar) toplam ihracatı 14,4 milyar dolar olarak

gerçekleşmiştir.

 

Ekmeğin Türkiye’de temel gıda maddesi olması nedeniyle, Türk tarımında tahılın büyük

önemi vardır. Ayrıca, Türkiye’nin bakliyat üretimi yapan ülkeler arasında kayda değer bir

yeri ve dünya ticaretine hakim olma potansiyeli vardır. Türkiye’de fındık ve diğer kuru

meyve üretimi oldukça yüksektir ve bu ürünlerin çoğunda (fındık, kayısı, kuru üzüm vs.)

Türkiye dünya pazarlarında hakim konumdadır. Türkiye’nin büyük tarım potansiyeli,

konservesi yapılan geniş sebze ve meyve tarımını doğurmuştur. Türkiye’de hızlı büyüyen

gıda sanayisi sektörlerinden biri de dondurulmuş sebze ve meyve sanayisidir. Türkiye,

tarımsal potansiyelinin avantajıyla, bitkisel yağ üretiminde de kalite ve miktar yönünden

diğer ülkeler arasında önemli bir yere sahiptir. Teknolojideki gelişmeler ve son yıllarda

artan yatırımlar ile, şekerleme, çikolata ve kakao ürünleri, pasta ve bisküvi sektörleri Türk

gıda sanayisinde büyük gelişme gösteren sektörlerdir.

 


Yukarıda bahsedildiği üzere güçlü tarım potansiyelimiz, artan endüstrileşme ve

kentleşmeye paralel olarak değişen yaşam biçimimiz ve damak tadımız, yükselen gelir

düzeyi ve yemek hazırlamaya ayrılan sürenin azalması güçlü bir gıda işleme sanayisi

doğurmuştur. Gelişen ve büyüyen gıda işleme sanayisi, Türkiye’de gıda işleme makineleri

ve ekipmanı sanayisinin de gelişmesini hızlandırmıştır. Günümüzde, Türk gıda işleme

makineleri ve ekipmanı sanayisi Orta Doğu, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Orta Asya’daki en

modern sanayidir.

 

Ayrıca, gıda işleme makineleri ve ekipmanı sanayisinin Güneydoğu Anadolu Projesi’nin

(GAP) ilerlemesi ve tamamlanmasıyla birlikte daha da gelişmesi beklenmektedir. GAP

projesinde hedef Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni tarımsal üretime dayanan bir ihracat

merkezi haline getirmektir. Projenin nihai hedeflerinden biri halihazırda 183 bin hektar olan

GAP Bölgesi’ndeki sulanan arazi miktarının 1,7 milyon hektara çıkarmaktır. Bunun

sonucunda bölgede üretilen ürün çeşidi ve miktarında ciddi artışlar olacaktır. Tüm bu

gelişmeler ile Türk gıda işleme makineleri ve ekipmanı sanayisinin kapasite, kalite ve ürün

çeşitliliğini arttırarak Türk makine sanayisinin ana sektörleri arasında önemini artırması

beklenmektedir.

 

Türk gıda işleme makineleri ve ekipmanı sanayisi, gıda işleme sanayisi için gerekli her tür

makine ve ekipman ile yedek parçaları üretmektedir. Gıda işleme makineleri ve ekipmanı

üretici firmalarının çoğu İstanbul, Konya, Ankara, Gaziantep ve İzmir’de yerleşiktir.

Firmalar, elle kullanılabilen temel modellerin yanı sıra yüksek teknolojili, otomatik

makineler ve ekipman da üretebilmektedirler. Gıda maddelerine artan talep nedeniyle gıda

üreticisi firmalar üretim hatlarına yeni teknoloji ürünü daha verimli makineler ekleyerek

üretimlerini artırmaktadırlar. Gıda işleme makineleri ve ekipmanı üretici firmalar daha

karmaşık makinelere olan bu talebi karşılamak için ortak yatırımlara ve AR-GE

faaliyetlerine odaklanmaktadırlar. 

 

CE işareti , Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri

kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme

faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. CE işareti, ürünlerin amacına uygun kullanılması

halinde insan can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı ile çevreye zarar vermeyeceğini, diğer bir

ifadeyle ürünün güvenli bir ürün olduğunu gösteren bir işarettir. CE işareti, Avrupa Birliği’nin uyulması

mecburi olan mevzuatı kapsamında yer alan bir işaret olduğu için AB üyesi ülkelerde ve Türkiye’de

piyasaya arz edilecek olan ürünlerin bu işareti taşıması zorunludur (CE İşareti ile ilgili detaylı bilgi için

bakınız, www.sanayi.gov.tr). 

ETİKETLER :  gıda işleme makinaları ihracatı , gıda paketleme makineleri ihracatı , Türkiye ve dünyada gıda işleme  makineleri dış ticareti


Yorumlar - Yorum Yaz
.