TURKEXIM

Importer  Search Engine
  • https://www.facebook.com/turkishexportersdirectory
  • https://plus.google.com/+TurkEximCompanyDirectory
  • https://twitter.com/turkeximport
 
  Dış Ticaret Haberleri

bebek,giyim ihracatı,bebek ihrac pazarları

BEBEK GİYİM SEKTÖRÜ


BEBEK GİYİM GTİP SINIFLANDIRMA


Bu sektör raporu kapsamına giren ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP)

sınıflandırmasına göre 6111 ve 6209 no'lu fasıllarda yer almaktadır.


 TÜRKİYE'DE ÜRETİM


Tekstil ve hazır giyim sektörü, gayri safi yurt içi hasıla, imalat sanayi ve sanayi üretimindeki

pay, ihracat, ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, istihdam ve yatırım gibi makroekonomik

büyüklükler açısından Türkiye’nin en önemli sektörlerindendir. Türkiye, dünyanın

6. büyük hazır giyim ihracatçısıdır.

 

Hazır giyim sektörünün alt sektörlerinden olan bebek giyim sektörü, ülkemizde 1990’lı

yıllarda gelişmeye başlayan bir sektördür. Sektördeki firmalardan bazılarının hem

 yetişkinler için hem de bebekler ve çocuklar için üretim yaptığı, bazılarının ise yalnızca

bebek giyim üzerinde uzmanlaştığı görülmektedir. Üreticilerin çoğu Bursa, İstanbul, Denizli

ve İzmir’de kurulu olup; bebek ve çocuk giyimi üretiminin %80’i Bursa’da

gerçekleştirilmektedir. Ülke genelindeki 4.000’den fazla üretim atölyesinde 60.000’den

fazla kişi istihdam edilmektedir.
 

Türkiye dünyanın önemli pamuk üreticilerinden biri olması sebebiyle, bebek giyim

ticaretinin temelini oluşturan pamuktan örme ve örülmemiş bebek eşyaları ve aksesuarları

üretiminde doğal bir rekabet avantajına sahiptir. Sektörün esnek üretim yapısı sayesinde

değişen ihtiyaçlara rahatlıkla uyum sağlanabilmektedir. Son yıllarda sağlığa zarar

vermeyen maddelerden ve organik pamuktan üretilmiş bebek giyim eşyalarının üretimi de

artmaktadır. Sektörün en büyük eksikliği olan tasarım yetersizliğinin ise bilgisayar destekli

tasarım modelleri ve kalifiye personel kullanımı sayesinde ilerleyen yıllarda aşılması

mümkün görülmektedir.


 TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİ


İhracat


 2007 yılında en yüksek seviyeye ulaşan bebek giyim ihracatımız, 2009 yılında dünya

pazarlarında yaşanan daralmanın etkisiyle %27 azalarak 101 milyon Dolar’a gerilemiş

ancak 2010 yılında %16,7 artışla yeniden toparlanmıştır. 2011 yılında da ihracat artışı

devam etmiş olup, %20,2 artış ile 142 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

 Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği

(BEKSİAD) www.beksiad.org

 

Türkiye’nin 2011 yılı toplam bebek giyim ihracatının %72,9’unu oluşturan örme bebek

giyim eşyası içinde pamuktan bebek giyim eşyası %91,1 paya sahiptir. Bu ürün grubu,

toplam bebek giyim ihracatının da %66,5’ini oluşturmaktadır.


Türkiye’nin 2011 yılı toplam bebek giyim ihracatının %27,1’i örülmemiş bebek giyim

eşyasından oluşmaktadır. Örülmemiş bebek giyim eşyası içinde %84,4 paya sahip olan

pamuktan bebek giyim eşyası ve aksesuarları, toplam bebek giyim ihracatının da

%22,9’unu oluşturmaktadır.

 

2011 yılında bebek giyim sektöründe en fazla ihracat yapılan ülke, %20 pay ile Almanya

olmuştur. Küresel ekonomik krizin de etkisiyle bu ülkeye ihracatımız 2009 yılında %19,4

oranında azalmış, 2010 yılında ise %13 artışla toparlanma yaşanmış olup 2011 yılında da

%20,3 ihracat artışı sağlanmıştır. İhracatımızda %11 payla ikinci sırada yer alan İngiltere

pazarında ise 2008 yılında başlayan düşüş trendi 2009, 2010 ve 2011 yıllarında da devam

etmiştir. 2011 yılında Fransa’ya ihracatımızda sağlanan %59,9 artış, Rusya’ya sağlanan

%63,1 artış ile Polonya’ya sağlanan %146,1 artış dikkat çekmektedir. İspanya, İtalya,

Hollanda ve Belçika gibi AB ülkelerinin yanı sıra Rusya, Kırgızistan, Irak, Kazakistan,

Ukrayna, Bosna Hersek ve Libya ihracatımızın yöneldiği diğer başlıca pazarlardır.


İthalat


 2003 yılından bu yana düzenli biçimde artan bebek giyim ithalatımız, 2009 yılında %5,8

artışla 32,7 milyon Dolar’a, 2010 yılında %26,5 artışla 41 milyon Dolar’a, 2011 yılında da

%29,6 artışla 53,6 milyon Dolar seviyesine ulaşmıştır.

kaynak:© Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2012 4


Türkiye’nin Bebek Giyim İthalatı

(Milyon ABD $)

Yıllar Değer

2000 2,6

2001 2,9

2002 4,8

2003 3,9

2004 6,5

2005 7,8

2006 12,0

2007 22,6

2008 30,9

2009 32,7

2010 41,4

2011 53,6

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi


Türkiye’nin 2011 yılı toplam bebek giyim eşyası ithalatının %63,2’sini oluşturan örme

bebek giyim eşyası içinde pamuktan bebek giyim eşyasının payı %91,4’dür. Bu ürün grubu

toplam bebek giyim ithalatının da %57,8’ini oluşturmuştur.

 

Türkiye’nin Ürünlere Göre Bebek Giyim İthalatı(1000 ABD $)

GTİP Ürün Adı                                          2009 2010 2011

6111.10 Bebekler için Giyim Eşyası; Yün/İnce Kıldan

6111.20 Bebek İçin Giyim Eşyası; Pamuktan 16.682 23.646 30.969

6111.30 Bebek İçin Giyim Eşyası; Sentetik Liften 2.427 2.170 2.245

6111.90 Bebek İçin Diğer Giyim, Aksesuarı;

Dokunabilir Diğer Maddeden 452 410 671

6111 Örme Bebek Giyim Toplam 19.561 26.227 33.885

6209.10 Bebek için Giyim Eşyası ve Aksesuar;


Yün/İnce Kıldan

6209.20 Bebek İçin Giyim Eşyası ve Aksesuar;

Pamuktan 10.317 12.321 14.818

6209.30 Bebek İçin Giyim Eşyası ve Aksesuar;

Sentetik Liften 2.483 2.410 4.318


6209.90 Bebek İçin Giyim Eşyası ve Aksesuar;

Dokunabilir Diğer Maddeden 329 400 565

6209 Örülmemiş Bebek Giyim Toplam 13.130 15.131 19.701

Toplam 32.691 41.358 53.586

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi


2011 yılı örülmemiş bebek giyim eşyası ve aksesuarları ithalatında pamuktan bebek giyim

eşyası ve aksesuarlarının payı %75,2, sentetik bebek giyim eşyası ve aksesuarlarının payı

ise %21,9 olarak gerçekleşmiştir.

 

Türkiye’nin bebek giyim ithalatının %31,9’u Çin’den, %28,9’u Bangladeş’ten ve %16’sı

Hindistan’dan, %4,2 ise Sri Lanka’dan gerçekleştirilmiştir. Bu dört ülke, 2011 yılında bebek

giyim ithalatımızın %81’ini gerçekleştirdiğimiz ülkelerdir.


Türkiye’nin Ülkeler İtibarıyla Bebek Giyim İthalatı

(1000 ABD $)
                                             2009  2010    2011

Çin                                        9.397 11.669 17.083

Bangladeş                             9.794 15.948 15.502

Hindistan                                 5.932 6.570 8.547

Sri Lanka                                    811 901 2.272

İspanya                                    1.279 1.231 1.651

İtalya                                              754 505 937

Vietnam                                           728 546 936

Tayland                                            292 336 918

Endonezya                                        407 320 784

Mısır                                                    548 601 608

Portekiz                                              227 238 433

Bulgaristan                                         142 268 432

İngiltere                                              235 464 329

Fas                                                      317 274 319

Pakistan                                                196 239 317

Slovak Cumh.                                            1 7 306

Tunus                                                       274 205 283

Almanya                                                      111 94 258

Kamboçya                                                      55 16 241

Fransa                                                             58 79 183

Tüm Ülkeler                                                 32.690 41.358 53.586

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi


 DÜNYA TİCARETİ


 İhracat


 Dünya hazır giyim ticaretinin %2,2’sini oluşturan bebek giyim ticaretinin büyük bir kısmını

pamuktan bebek giyim eşyası ve aksesuarları oluşturmaktadır. 2010 yılında 7,9 milyar

dolar seviyesinde gerçekleşen dünya bebek giyim ihracatında örme bebek giyim

eşyalarının %70,6 pay ile öne çıktığı görülmektedir.

 Artan sektör ve altyapı yatırımlarının yanı sıra firmalara sunulan kredi olanakları sayesinde

dünya tekstil ve hazır giyim ihracatındaki payını son yıllarda artıran Çin, aynı zamanda

dünyanın en büyük bebek giyim ihracatsıdır (%39,6 pay ile). Hong Kong (%8,1),

Bangladeş (%7,1), Hindistan (%6,4) ve Fransa (%4,0) ise Çin’i izlemektedir. Türkiye, 2010

yılında dünya ihracatından aldığı %1,5 pay ile 12. sırada yer almıştır.


İthalat


9,1 milyar Dolar değerindeki dünya bebek giyim ithalatının %69,2’sini örme bebek giyim

eşyaları, %30,8’ini ise örülmemiş bebek giyim eşyası ve aksesuarları oluşturmaktadır.

Dünya bebek giyim ithalatında başlıca ülkeler ise ABD (%27), Fransa (%8,2), Birleşik

Krallık (%8,1), Hong Kong (%6,5), Almanya (%5,4) ve İtalya’dır (%5,3).


Anahtar Kelimeler : bebek giyim , bebek giyim ihracatı , dünya bebek giyim ithalatı ihracatı ,
Türkiye bebek giyim ithalat ihracat , bebek giyim üretimi,bebek giyim ihracatçıları


Yorumlar - Yorum Yaz