• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  • https://www.instagram.com/importerssearchengine/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory

kuru incir ihracatı nasıl yapılır

Kuru İncir İhracatı


DÜNYA ÜRETİMİ


Benzer aramalar : kuru incir ithalatçıları, ABD kuru kayısı ithalatçıları , İngiltere kuru üzüm ithalatçıları 

 2018 yılı  kuru incir ithalatçıları listesi 


İncir
, ilk kültüre alınan meyvelerden birisi olarak, anavatanı Anadolu’dan, önce Suriye ve

Filistin’e sonrasında buradan da Çin ve Hindistan’a yayılmıştır. Dünya kuru incir üretimine

ilişkin veriler incelendiğinde Türkiye’nin yaklaşık %50’lik bir payla birinci sırada yer aldığı

görülmektedir. 2010 rakamları itibariyle, ülkemizi sırasıyla İran, ABD ve Yunanistan takip

etmektedir. (Tablo 1)

 

Tablo 1 : Dünya Kuru İncir Üretim Rakamları (Miktar: Ton)
Ülkeler     2007    2008     2009     2010
Türkiye     60.393 43.500 42.500 56.590 
İran          43.000 25.000 22.000 23.000
ABD          12.000 13.100 11.000 12.000
Yunanistan12.000 10.000 8.000 9.000
İspanya      3.500 5.000 4.500 5.000
İtalya         5.000 4.000 4.000 4.000
Toplam     135.893 100.600 92.000 109.590
Kaynak: Ege İhracatçı Birlikleri ve INC

 

TÜRKİYE ÜRETİMİ 

İncir, Akdeniz kıyılarının tipik meyvesidir. Yetişme açısından en uygun ekolojik koşulları

Ege Bölgesindeki Büyük ve Küçük Menderes Havzalarında bulmuş, en fazla çeşit

zenginliğini de bu bölgelerde göstermiştir. Özellikle İzmir ve Aydın en önemli üretim

bölgeleridir. Ege bölgesi dışında üretilen incirler mahallinde taze olarak tüketilirken, Ege

Bölgesinde üretilen incirlerin büyük bölümü kurutularak değerlendirilmektedir.

Türkiye’de, 9,1 milyonu meyve veren olmak üzere, toplam 10,2 milyon adet incir ağacı

bulunmaktadır. Bu ağaçlardan elde edilen taze incir miktarı yılda ortalama 230–320 bin ton

arasında değişmektedir.

 

Türkiye’de birçok tür incir çeşidi yetiştirilmesine rağmen, özellikle “Sarı Lop” adı verilen

incir çeşidi, büyüklüğü, tadı, etli oluşu, açık rengi ve yumuşak kabuğu ile dünyada

kurutmaya en uygun türlerden birisi olarak nitelendirilmektedir. Bu incir çeşidinin

ülkemizdeki en önemli üretim alanı, Ege bölgesi, özellikle de İzmir ve Aydın civarıdır.

Ülkemiz incir üretiminin % 90’ından fazlasını sarı lop çeşidi incirler oluşturmaktadır.

 

Çiftçiler tarafından toplanan taze incirler, ağaçtan veya metalden yapılan yastıklara veya

karton tekneler üzerine serilerek, güneş altında 2–4 gün süre ile kurutulur. Kurutma işlemi

incirin depolama süresini artırdığı gibi, besin değerini de artırmaktadır. Taze incirler

yaklaşık % 12 oranında şeker ihtiva ederken, kurutulduktan sonra şeker oranı % 50’ye

yükselmektedir.
 

İhracatçılarımız tarafından satın alınan incirler tesislerde işlenmeden önce ürünün

bozulmasına karşı yıkama, temizleme ve afla toksin kontrolü için UV ışını uygulaması gibi

işlemlere tabi tutulurlar. 

 

Yüksek kalori değeri, mineral maddeler ve besin maddeleri içeriğiyle gıda maddeleri

arasında özel bir yeri olan kuru incirin çok çeşitli tüketim alanları mevcuttur. Kuru incir,

uluslararası pazarlarda, çerezlik olarak tüketildiği gibi pasta imalatında, çeşitli yemeklerin

yapımında, dilimlenmiş olarak ekmek imalatında, şekerli mamuller imalatında ve meyve

karışımlarında kullanılmaktadır. Kalitesi düşük olanlardan, pekmez, hurda incirlerden de

etil alkol üretilmektedir. Etil alkolün üretimi esnasında ortaya çıkan incir çekirdekleri de

boya, kozmetik ve ilaç sanayinde değerlendirilmektedir.


 DIŞ TİCARET


 Ülkemiz, dünya kuru incir ihracatında da birinci sırada yer almakta olup, dünya ihracatının

%65’i (43 bin ton) Türkiye’den yapılmaktadır. Kuru incir sektöründe yer alan diğer önemli

ihracatçı ülkeler İran, İspanya, ABD ve Suriye’dir.

 

Dünya kuru incir ithalatına ilişkin veriler incelendiğinde ise Fransa ve Almanya’nın en

önemli ithalatçılar olduğu göze çarpmaktadır. Bu iki ülkenin toplam ithalattan aldıkları pay

%30 düzeyindedir. Bu ülkeleri, Hollanda, İtalya ve Vietnam takip etmektedir

Kuru incir ihracatımızda en önemli kalemleri, ekstra kuru incir ve birinci sınıf kuru incir

oluşturmaktadır. İhracatımızın % 80’den fazlası Avrupa Birliği ülkelerine yönelik olup, en

önemli pazarlarımız sırasıyla Fransa, Almanya, İtalya, İsviçre ve Rusya Federasyonu’dur.

Kuru incir ihracatçılarımız daha çok Ege bölgesinde yerleşmiş olup, bu firmalar kuru incirin

yanı sıra kuru kayısı ve kuru üzüm ticareti ile de ilgilenmektedirler.

 

Türkiye’de ve dünyada kuru incir tüketiminde, özellikle sağlıklı gıdalar pazarının hızlı

gelişimine paralel olarak artan bir talep vardır. Yurtdışı pazarlarda Noel, yurt içinde de

Ramazan dönemlerinde kuru incir talebinde belirgin artışlar görülmektedir.

Ülkeler itibariyle çekirdeksi kuru üzüm ihracatımız incelendiğinde, ilk üç ülkenin Almanya,

Fransa ve İtalya olduğu göze çarpmaktadır. Söz konusu ülkelere yapılan çekirdeksiz kuru

üzüm ihracatımızın ürünün toplam ihracatı içindeki payı % 42’dir. 

Etiketler : Türkiye kuru incir üretimi , dünya kuru incir ithalatı , kuru incir ihracatı

Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence