• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  •  https://www.instagram.com/importerslist/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory

Avustralya 'ya Sanayi Ürünleri İhracatı

 Avustralya 'ya Sanayi Ürünleri İhracatı 


Beyaz Eşya


Türkiye’de 2 milyonun üzerinde kişinin istihdam edildiği ve yıllık 25 milyon adedi aşan üretim

kapasitesine sahip beyaz eşya sektörü için Avustralya pazarı dikkate alınması gereken bir pazardır.

 

Bulaşık Makinesi (Gtip: 8422)

Küresel finansal kriz döneminde Avustralya’da bulaşık makinesi sektörü iyi bir performans

sergilemiştir. Tüketiciler bulaşık makinesi kullanımının bir gereklilik olduğunu düşünmekte olup, 2011

yılında evlerdeki bulaşık makineleri sayısı % 50 oranında artış göstermiştir. Bulaşık makinesi halk

arasında lüks olarak algılanmamaktadır. 2008 yılında satışlar % 4 oranında artış göstermişken, 2009

yılında resesyon döneminde bile bulaşık makinesi satışlarında artış % 14 olarak gerçekleşmiştir.

Bulaşık makinesi birim fiyatı 2010 yılında 822 Avustralya doları iken 2011 yılında 791 Avustralya

dolarına düşmüştür. Satış hacmi olarak bulaşık makinesi sektörü % 3, satış değeri olarak ise sektör %

2 oranında büyüme kaydetmiştir.

Tüketicilerin çoğu 2. el bulaşık makinelerini almaya başlamış ve daha ziyade Bosch gibi daha fazla

özelliğe sahip premium model bulaşık makinelerine yönelmeye başlamışlardır. Electrolux-Dishlex en

popular bulaşık makinesi olup, pazarın % 21’ine hakimdir.

Halk arasında enerji ve su tasarrufu sağlayan modellere yöneliş söz konusudur. Ayrıca, beyaz bulaşık

makineleri yerine stil on plana çıkmakta olup, paslanmaz çelikten modellere ilgi artmaktadır. Beyaz

modellerle paslanmaz çelik modeller arasındaki fiyat farkı azalmaya başladıkça tüketicilerin paslanmaz

çelik modellere geçme arzusu da artmaktadır.

Pazardaki bulaşık makinelerini ilk bulaşık makinelerini alacak müşteriler için üretilenler ve bulaşık

makinelerini değiştirecek olanlar için üretilenler olarak iki kategoride toplamak mümkündür. İlk grup

basit ve düşük fiyatlı modellerden oluşmaktadır. İkinci grup ise estetiğe önem veren modellerdir. İlk

gruba olan tüketici talebi oldukça fazladır. Teknolojisini son yıllarda çok fazla yenilemeyen Electrolux-

Dishlex % 21 pazar payı ile en büyük marka konumundadır.

Ankastre bulaşık makineleri ise şu an itibarıyla “niş” bir ürün olarak görülmektedir. Fakat 2010-2011

yıllarında bu ürünlere olan talep artmıştır.


Klima (GTİP: 8415)

2009 yılında yaşanan finansal kriz nedeniyle tüketiciler bu tip tüketici mallarını satın alma konusunda

kısıtlama yapmış olup, 2010 yılında duvar tipi split klima satın alma gücü olmayan tüketiciler oda tipi

klimalara yönelmiş ve bu tip klimaların satışlarındaki artış oldukça yüksek olmuştur.

2011 yılında yaz aylarının hafif geçmesi nedeniyle tüketiciler büyük çaplı soğutucular yerine daha ucuz

ve uygun olan fan tipi soğutucuları tercik etmişlerdir. Ortalama klima fiyatı 2010 yılında 503 dolar iken

2011 yılında 474 dolara gerilemiştir. 2016 yılında ise 396 dolara gerileceği tahmin ediliyor.

 

Avustralya dünyada en düşük elektrik fiyatına sahip ülkelerden biri olmasına rağmen ülkede enerji

açığı olması olağan bir durum haline gelmiştir. Bu durumun önümüzdeki dönemde de devam edeceği

düşünülmektedir. Ayrıca, elektrik fiyatları tüketiciler için en hızlı artan maliyet kalemi olmaktadır.

Elektrik fiyatları arttıkça tüketiciler de daha az enerji tüketen modellere yönelecektir. New South

Wales Yönetimi 2013 yılı itibarıyla enerji fiyatlarını % 65 artacağını öngörmektedir. Bu da özellikle

klimalarla ilgili olarak tüketicileri daha verimli ürünleri satın almaya dolayısıyla daha fazla para

harcamaya itecektir.


Buzdolapları, Dondurucular, Soğutucular

Bu tip ürünler çoğunlukla yeni eve taşınıldığında ya da ev eşyalarının tümüyle yenilenmesi durumunda

değiştirilmekte olup, ekonomik yavaşlama süresinde soğutma amaçlı beyaz eşyaların satışları

olumsuz etkilenmiştir. Üreticilerin ve perakendecilerin önemli miktarda fiyat indirimi yaptığı gardrop tipi

donduruculu buzdolaplarının ekonomik yavaşlama süresince yüksek fiyatlı bir ürün olmasına rağmen

şaşırtıcı bir şekilde satışları gruptaki diğer ürünlere kıyasla daha iyi seyretmiştir. 2011 yılında satışlar

değer ve mikrat olarak % 3 azalmış olup, toplam satış hacmi 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Avustralya nüfusunun giderek yaşlanması ve ergonomik nedenler dolayısıyla alt bölümü donduruculu

olan iki kapaklı buzdolaplarının satış hacmi artması beklenmekte iken tersine bu tip buzdolaplarının

2009-2011 yıllarındaki satışında azalma yaşanırken aynı dönemde 3 kapılı alt tarafı donduruculu olan

buzdolabı satışlarında % 2,2’lik bir artış yaşanmıştır.

Ayrıca, soğutucu ürünler elektrik tüketimlerinin fazla olmaları ve bunun neticesinde havaya fazla

karbon gazı salmaları nedeniyle 10 yıldıza ulaşan yeni enerji etiketlerine konu olan en önemli ürün

olmuştur. Bu bağlamda, elektrik faturalarını düşürme isteği olan tüketiciler için enerji verimliliği daha

fazla olan modeller daha cazip gale gelmektedir.

Elektrik fiyatlarının önümüzdeki dönemde çok yükseleceği tahmin edilmekte olup, tüketicilerin uzun

dönemde daha fazla tasarruf etmek için soğutucu ürünlere daha fazla para harcayacakları tahmin

edilmektedir.

Tüketicilerin gıdaları indirimde alıp, büyük miktarda depolama tarzında bir yaşam stiline geçmeleri

nedeniyle dondurucuların artan bir popüleriteye sahip olacağı öngörülmektedir.

 

Çamaşır Makineleri

 

2008’deki global finansal krizin sonucunda ortaya çıkan ekonomik yavaşlamanın etkileri hala devam

etmektedir. Bu kategorideki ürünlerin satışları üzerinde önemli bir etki şüphesiz ki ekonomik

yavaşlama olmakla beraber birincil etki hükümetin çamaşır makinelerinde uyguladığı vergi indirimini

kaldırmış olmasıdır.

 

Kuraklık felaketinden sonra su tasarrufu önem kazanmış olmakla birlikte enerji tasarrufu ön plana

çıkmıştır. Bu iki faktöre ek olarak sessiz çalışma, zaman tasarrufu ve kapasite de tüketici tercihlerini

etkileyen unsurlar arasındır.

Tüm dünyada olduğu gibi Avustralya’da da insanlar yoğun tempolu bir hayat sürmektedir. Buna bağlı

olarak büyük çamaşır makineleri olmasına rağmen daha az çamaşırın yıkamasına olanak veren

makineler de tüketiciler arasında popüler hale gelmektedir. Yeni teknolojiler sayesinde üreticiler de

kısa sürede kıyafetlerin yıkama ve kurutmasına olanak veren kısa programlı makineler piyasaya

sunmaya başlamışlardır.

Giderek artan elektrik fiyatlarının önümüzdeki dönemde elektrik faturalarını düşürmek isteyen

tüketicileri çamaşır ve kurutma makinelerini daha iyileri ile yenilemeye yönelteceği beklenmektedir.


Doğal Taşlar

YONTULMAYA, İNŞAATA ELVERİŞLİ İŞLENMİŞ TAŞLAR
(İŞLENMİŞ MERMER VE TRAVERTEN) (GTİP: 6802)


Doğal taşların başlıca kullanım alanı inşaat sektörüdür. Bu nedenle Avustralya’da inşaat sektörünün

gelişimi, doğal taş alımında kilit rol oynamaktadır.

Avustralya 2011 yılında 143 milyon dolarlık işlenmiş doğal taş ithalatı yapmış olup, Türkiye yaklaşık %

15’lik payı ile pazarda Çin ve İtalya’nın ardından 3. önemli tedarikçi olmuştur.

Türkiye’nin 2010 yılında Avustralya’ya gerçekleştirdiği işlenmiş doğal taş ihracatı değeri 15,6 milyon

dolardan 2011 yılında 21 milyon dolara yükselmiştir. Pazarda Çin ve İtalya’nın ardından % 14,7’lik

payı ile 3. önemli tedarikçi konumundadır.

 

2012 yılında ise sel felaketi sonrası inşaat işlerinin Queensland ve Victorian ekonomilerine yansıması

dolayısıyla özel tüketim harcamalarındaki artışın % 3,6 düzeyine çıkması beklenmektedir. Özel tüketim

harcamalarındaki artışının 2013-2015 yılarında ise stabil hale gelerek % 3 düzeyinde gerçekleşmesi

beklenmektedir.

Hükümetin yeniden inşa planlarının 2011-2012 yıllarında yatırımları artıracağı beklenmektedir. 2011

yılında yatımlardaki artış hızının % 5,4, 2012 yılında ise % 6,2 olması beklenmektedir.

2012 yılında altyapı projelerinde artış beklenmektedir. Avustralya Endüstri Grup (Australia Industry

Group) araştırmasına göre, 2010/2011 döneminde toplam inşaat işlerinin % 5.9 üzerinde büyüdüğü;

2011/2012 döneminde ise % 7,9 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. Beklenen artışın temel

nedeni olarak, madencilik, altyapı, petrol ve gaz işlenmesi ve telekomünikasyon sektörlerinde

gerçekleştirilecek projeler gösterilmektedir.

Ai Grup’un anket raporuna göre; Avustralya inşaat sektörü üretim ve hizmet sektörlerine kıyasla yerel

hammadde kullanımına daha çok bağımlı bir sektördür. 2011-12 yıllarında inşaat sektörü toplam

girdilerinin sadece ortalama % 11’ini ithal etmiştir. Ankete katılanlar, 2012-13 yıllarında ithal girdi

oranının ortalama % 13’e çıkacağını ifade etmişlerdir.

Türkiye’nin doğal taş üretimi konusunda dünya ticaretindeki önemi, yeniden inşa ve yapılması

planlanan altyapı çalışmaları düşünüldüğünde Avustralya pazarının hem Türk müteahhitlik firmaları için

hem de doğal taş gibi inşaat malzemeleri ihracatı yapan firmalar için önemini sürdüreceği

düşünülmektedir.

Halı

DOKUNMUŞ HALILAR, YER KAPLAMALARI (Gtip: 5207)
 

5702 Gtip’inde yer alan “Dokunmuş halılar, yer kaplamaları” ürününde Avustralya’nın 2011 yılı

itibarıyla 90 milyon dolarlık ithalatından Türkiye’nin aldığı pay yaklaşık % 10 olup, Türkiye Avustralya

için önemli bir tedarikçi konumundadır. Söz konusu üründe Türkiye’nin 2011 yılındaki ülkeye olan

ihracatı bir önceki yıla göre % 32 artmıştır.

5702.10 Gtip’inde yer alan “Kilim, sumak, Karaman ve elde dokunmuş benzeri yer

döşemeleri” , 5702.20 Gtip’inde yer alan “Hindistan cevizi (koko) liflerinden yer kaplamaları”

ve 5702.42 Gtip’inde yer alan “Sentetik veya suni dokumaya elverişli maddelerden” ürünler için

Gümrük vergisi oranı Türkiye dahil MFN % 0 olarak uygulanmaktadır. Bu Gtip’in detayında yer alan

diğer ürünler için MFN % 0 veya % 5 olarak uygulanmaktadır.


İnşaat Malzemeleri


İnşaat Malzemeleri

Muslukçu Borucu Eşyası (GTİP: 8481)8481 Gtip’inde yer alan “Muslukçu Borucu Eşyası” ürününde Avustralya 2011 yılı itibarıyla 1,1 milyar

dolarlık ithalat yapmış olup, bunun 3,7 milyon dolarını ülkemizden satın almıştır. Söz konusu üründe

Türkiye’nin 2011 yılındaki ülkeye olan ihracatı bir önceki yıla göre % 164 artmıştır. Bu Gtip’in detayında

yer alan ürünler için Türkiye dahil MFN % 0 veya % 5 olarak uygulanmaktadır.


Otomotiv Ana ve Yan Sanayi

OTOMOTİV ANA SANAYİ (GTİP: 8702, 8703, 8704)

2008-09 yılındaki küresel ekonomik krizden sonra Avustralya otomobil pazarı 2010 yılında hızla

büyümüştür. 2011 yılında Avustralya’nın Queensland bölgesinde yaşanan sel felaketi ve Japonya’da

yaşanan tsunami felaketinden sonra sektörde arz kıtlığı meydana gelmiş olsa da 2011 yılı pazarın

satış hacminin 1 milyonun üstüne çıktığı tarihteki dört yıldan biri olmuştur.

Avustralya’da büyük aile araçlarından çok küçük araçlara olan ilgi artmaktadır. Binek otomobillerde

pazarın lideri GM Holden olup, Toyoto, Mazda, Hyundai, Ford ve VW onu takip etmektedir. Çin’li Great

Wall markası Avustralya pazarına yeni giriş yapmış olmakla beraber bu markaya olan talep de

artmaktadır. 2010 yılında Chery de piyasaya girmiştir.

2011 yılında Avustralya’da araba üretiminin yaklaşık 228.000 adet olmuştur. Bununla birlikte 2012

yılında üretimin 208.000 adedi geçmesi beklenmektedir.


GM Cruze modeli sedan ve hatchback modellerinin Avustralya’da üretimine 2011 yılında başlamıştır.

Ülkede üretim tesisi bulunan diğer otomobil üreticileri Toyota ve Ford firmalarıdır. Mitsubishi 2008

yılında ülkedeki üretimini durdurmuştur.


KARA TAŞITLARI İÇİN AKSAM VE PARÇALARI ( GTİP: 8708)

Avustralya da önemli bir oto yedek parça sektörü vardır. 200’den fazla uzmanlaşmış oto yedek parça

tedarikçisi bulunmaktadır. Ülkedeki otomobil üreticilerinin denizaşırı ülkelerdeki daha ucuz kaynaklara

yönelmeleri nedeniyle Avustralya’daki oto yan sanayi tedarikçilerinin önümüzdeki dönemde sorunlarla

karşılaşmaları beklenmektedir.
 

KAUÇUKTAN YENİ DIŞ LASTİKLER (GTİP: 4011)

2011 yılında Avustralya’ya kauçuktan yeni dış lastikler ihracatımız bir önceki yıla göre % 113 artarak 8

milyon dolardan 17 milyon dolara ulaşmıştır.

E
TİKETLER: Avustralya'ya ihracat ,Avustralya'ya ihracat nasıl yapılır

Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence