TURKEXIM

Importer  Search Engine
  • https://www.facebook.com/turkishexportersdirectory
  • https://twitter.com/turkeximport
 
  Dış Ticaret Haberleri

Avustralya'ya Tarım Ve Gıda Ürünleri İhracatı

Avustralya'ya Tarım Ve Gıda Ürünleri ihracatı


Bakliyat


Mercimek

071340 Gtip’inde yer alan “Mercimek” ürününde Avustralya 2011 yılı itibarıyla 3,3

milyon dolarlık ithalat yapmış olup, bunun 270 bin dolarını ülkemizden satın almıştır.

Söz konusu üründe Türkiye’nin 2011 yılındaki ülkeye olan ihracatı bir önceki yıla göre

% 7,3 azalmıştır. Pazardaki rakip ülkeler Kanada (38,2), Myanmar (34,6), Hindistan

(5,1) ve Srilanka(2,9)’dr. Türkiye % 8,3’lük payı ile en önemli 3. tedarikçi

konumundadır.


Bu ürün için Türkiye dahil MFN(Genel Preferanslar Sistemi/GSP) % 0 veya

% 5 olarak uygulanmaktadır.


Bisküvi


Tatlı bisküvi ve gofretletler

Tüketicilerin market harcamalarını kısmak için daha ucuz ürünlere yönelmeleri

marketler için üretilmiş özel markalı (private label) ürünlerin satışlarını artırmıştır.

Özellikle kalite ve tat olarak markalı lüks ürünlerin benzerleri olan özel markalı ürünler

söz konusu olduğunda tüketiciler markalı lüks ürünleri daha az tercih eder olmuştur.

 

2012 yılında bisküvi satışları % 4 artmış olup, satışlarında en çok artış olan ürün tuzlu

bisküviler ve krakerler olmuştur.

Tatlı bisküviler içinde sade olanlar ve çikolata kaplı olanlar 2012 yılında en çok satışı

yapılan ürünler olmuştur. Kurabiyeler ise tüketicilerin bütçe kısıtlamasına gitmeleri

nedeniyle son 10 yılda en hızlı büyüyen ürün olmuştur. Kurabiye satışları 2002 yılında

toplam satışların % 9’unu oluştururken bu oran 2012 yılında % 17’e ulaşmıştır.

Çikolata dolgulu çikolata parçalı kurabiyeler gibi yenilikler de tüketiciler tarafından

beğeniyle karşılanmaktadır.

 

Tatlı bisküviler toplam bisküvi satışlarının yaklaşık % 60’ını, tuzlu bisküvi ve krakerler

% 40’nı oluşturmaktadır.

Pazardaki en önemli firma toplam satışlardan yaklaşık % 70 pay alan Avustralyalı

Arnott’s Biscuits’dir.

Bisküvi satışlarının 2012-17 döneminde yıllık ortalama % 1 artacağı öngörülmektedir.

2012-2017 döneminde tüketicilerin bisküvileri tercih etme nedenlerinde kayma

olacağı tahmin ediliyor. Bisküvilerin tüketiciler açısından öğleden sonraları çayın

yanında tüketilen bir atıştırmalıktan çok, yeterli zamanı olmayan ve sağlıkları

konusunda endişeleri olan tüketicilerin diyet ihtiyaçlarını karşılamak üzere tüketilen

bir ürün haline gelmektedir.

Sağlıklı yaşam amacıyla üretilen zenginleştirilmiş/fonksiyonel yeni ürünlerin piyasaya

gireceği ve özellikle glutensiz ürünler gibi gıda intöleransı olan kişiler için üretilen

ürünlere olan talepte ayrıca bisküviler içinde kullanılan diğer fındık, fıstık benzeri

alerjen maddeler kullanılmadan üretilen bisküvilere olan talepte artış olacağı tahmin

edilmektedir.


Kuru Meyveler

Avustralya kuru meyve ithal eden ilk 10 ülke arasında yer alması nedeniyle ülkemiz

açısından potansiyel bir pazar görünümündedir. Avustralya’daki sağlıklı tüketim

eğilimine bağlı olarak pazardaki potansiyelin devam edeceği düşünülmektedir.


Kuru İncir (080420)

Türkiye, dünyanın en önemli taze incir üreticilerinden birisi olmasının verdiği bir

avantajla, kuru incir üretiminde ve ihracatında lider ülke konumundadır.

Türkiye’den Avustralya’ya 2011 yılında 3,7 milyon dolarlık kuru incir ihraç edilmiş olup,

2010 yılından 2011 yılına Avustralya ya kuru incir ihracatımız % 2,8 artış göstermiştir.

Pazardaki rakip ülkeler Yunanistan, ABD, İran ve Çin’dir. Türkiye % 75’lik payı ile en

önemli tedarikçi konumundadır.

Avustralya 2011 yılı itibarıyla 4,8 milyon dolarlık ithalat yapmış olup, bunun 3,7 milyon

dolarını ülkemizden satın almıştır. Söz konusu üründe Türkiye’nin 2011 yılındaki

ülkeye olan ihracatı bir önceki yıla göre % 7 artmıştır.

Bu ürün için Türkiye’ye gümrük vergisi uygulanmamaktadır.


Kuru Üzüm (080620)

Dünyadaki en önemli kuru üzüm üretici ve ihracatçısı ülkelerden biri ülkemiz; %

37,8’lik payı Avustralya pazarındaki en önemli tedarikçi konumundadır. Pazardaki

rakip ülkeler ABD, Çin, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Yunanistan’dır.

Bu ürün için gümrük vergisi Türkiye için FOB değeri üzerinden % 5 olarak

uygulanmaktadır.


Kuru Kayısı (081310)

Ülkemizin dünyadaki en önemli kuru kayısı üreticisi ve ihracatçısı olması Avustralya

pazarında ülkemizi % 86,5’lik payı ile birinci tedarikçi konumuna getirmektedir.

Avustralya’ya kuru kayısı ihracatımız da 2011 yılında bir önceki yıla göre % 36 artarak

yaklaşık 20.7 milyon dolara ulaşmıştır.

Tüketicilerin sağlıklı ürünler tüketime eğiliminde olması ülkemizin pazardaki lider

konumunu devam ettireceğini düşündürmektedir.

Bu ürün için gümrük vergisi Türkiye için FOB değeri üzerinden % 5 olarak

uygulanmaktadır.

Makarna

Son yıllarda küresel ekonomik krizin etkisiyle aile ve arkadaşlarla evde yemek yeme

trendi hızla artmıştır. Makarna da kolay yapılan bir yemek olması nedeniyle bu

trendden en fazla karlı çıkan ürün olmuştur. Akdeniz orijinli bir ürün olması ve sağlıklı

tamamlayıcı bir yemek çeşidi olarak kabul edilmesi de makarnanın bu trendden

faydalanmasını sağlamıştır. Sonuç olarak makarna kilolarını korumak için düşük yağ

içeren yemekleri tercih eden tüketicilerce de fazlaca tüketilmektedir.

Avustralya piyasasında çok sayıda makarna çeşidi bulunmakta olup, glutensiz, tam

buğday ve organik makarna da bu çeşitler arasındadır.

2010-2015 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde makarna sektöründe fiyat rekabetinin

artacağı öngörülmektedir. Özel markalı (private label) ürünler üretenlerin ve büyük

firmaların katma değeri yüksek makarna üretimine yönelmelerinin bu rekabet ortamını

destekleyeceği düşünülmektedir. Firmaların piyasaya daha fazla glutensiz, organik,

tam buğday ve Premium gibi makarnaları sunacağı tahmin edilmektedir. Sonuç olarak,

orta fiyatlı markalar ve özel markalı ürünlerin katma değeri yüksek makarnaların fiyatlarını

düşürmesi beklenmektedir.


2010-2015 döneminde makarna satışlarının 2005-2010 yılına göre daha az bir artış

göstereceği düşünülmektedir.


Sağlıklı tamamlayıcı bir yemek olarak düşünülmesi önümüzdeki dönemde de makarna

satışlarını olumlu etkiyecektir. Tüketiciler yüksek lif oranına ve düşük glisemik indekse

sahip tam buğday makarnası ve buğday dışındaki tahıllardan üretilmiş makarnalar

aramaktadır.


Organik Tarım Ürünleri

Son dönemlerde artan sağlık ve beslenme bilinci çerçevesinde daha sağlıklı ve

besleyici gıdalara yönelik olarak artan hassasiyet Avustralya’da da oldukça güçlü

olup, bu paralelde paketlenmiş gıdalara olan talep giderek artmaktadır. Diğer

taraftan organik ürünlere yönelik olarak artan talep, bu ürünlerin de paketlenmiş

olarak pazara sunulmasını sağlamıştır. Yapılan tahminlere göre Avustralya

pazarındaki paketlenmiş organik ürünlerin toplam paketlenmiş gıda ürünleri içindeki

payı % 0.5 civarındadır. Avustralya’da organik ürünler pazarı her yıl % 20 oranında

büyümekte olup, özellikle organik ürünler açısından potansiyel bir pazar

görünümündedir.

Fiyatlarının yüksek olmasına rağmen organik ürünlere olan talep de fazla oluıp,

gelecek yıllarda da talebin artması bekleniyor. IBISWorld tarafından yapılan anket

çalışmasına göre; organik bir ürün organik olmayan bir ürüne göre çok pahalı olsa da

yüksek harcanabilir gelire ek olarak çevreye olan duyarlılık ve organik ürünlerin

sayısının artması organik piyasasının daha da gelişeceğini gösteriyor. Piyasanın

büyümesinin ana nedenlerinin talebin ve üretimin artması olarak görülüyor.

Avustralya Ekolojik Çiftçileri tarafından yayınlanan Avustralya Organik Pazar

Raporu’na göre de her 10 Avustralyalı’dan 6’sının organik ürün satın aldığı ve

tüketicilerin % 91’inin ürünlerin üzerinde “chemical-free” ibaresinin bulunmasının

tüketiciler açısından önemli olduğu ifade edilmektedir.

Avustralya’da faaliyet gösteren onaylı sertifikasyon kuruluşları Australian Certified

Organic (ACO), Bio-Dynamic Research Institute (BDRI), AOC-QUAL Limited (AOC-

QUAL), The National Association of Sustainable Agriculture Australia (NASAA), Organic

Food Chain (OFC), Tasmanian Organic Dynamic Producers (TOP) ve Safe Food

Production Queensland (SFQ)’dır.

Şekerli ve Çikolatalı Mamuller

ŞEKERLİ MAMULLER (GTİP: 1704)

Avustralya’da federal hükümetler ve sağlık kuruluşları, Ulusal Koruyucu Sağlık Çalışma

Grubu’nun önceliğinde Avustralya halkının obezite ve obezitenin sağlık üzerindeki

etkileri konusunda eğitimine büyük önem vermektedir. Yüksek miktarda şeker

tüketimi Avustralyalılar arasında kilo alımı ile doğrudan bağlantılı olarak görülmekte

olup, yetişkin nüfusun 2/3’ü çocukların ¼’ü obez ya da aşırı kilolu olarak

değerlendirilmektedir. Sonuç olarak tüketicilerin hem çocukları ve hem de kendileri için

şekerli mamul tercihleri ile ilgili endişeleri giderek artmaktadır. Buna bağlı olarak

şekersiz (sugar-free) ürünlerin 2011 yılı satışlarından aldığı pay % 13,04’dür.

Şekersiz ürünlere olan ilgiye ek olarak tüketiciler yapay aroma ve renklendirici içeren

ürünlerin aksine doğal içeriğe sahip ürünleri satın alma konusunda ısrarlı

davranmaktadırlar.

Tüketicilerin obezite ve sağlıkla ilgili endişeleri “sizin için daha iyi” konsepti ile

piyasaya sunulan ürünlere olan ilgiyi artırmıştır.

Ekonomik iyileşme döneminin devam edeceği önümüzdeki dönemde bütçe

kısıtlamaları ile karşı karşıya olan tüketiciler için şekerli mamuller hesaplı ve sevilen bir

ürün olmaya devam edeceği düşünülmektedir.

Avustralya Şeker tarafından yapılan incelemeye göre Asya ülkeleri arasında talebin

çok fazla olması, şeker kamışı üretiminde önemli bir yer olan Queensland’s'in sel

felaketinden zarar görmesi ile birleşince şeker fiyatlarının yükseleceği olasılığı ortaya

çıkmıştır. Bu nedenle önümüzdeki birim fiyatların yükseleceği tahmin edilmektedir.

Dolayısıyla dünya hammadde fiyatındaki dalgalanmaların sektör için en önemli konu

olmaya devam edeceği beklenmektedir.

Obezite ile ilgili endişeler nedeniyle ileriki dönemde besin değerlerini gösteren bir ön

yüz etiketinin zorunlu hale geleceği beklenmektedir. Bu durum üreticilerin ürün

içeriklerini yeniden incelemelerini ya da şekersiz mamulleri içeren yeni ürünleri

piyasaya sürmelerini zorunlu hale getirmektedir.

 

ÇİKOLATALI MAMULLER (GTİP: 1806)

 

Çikolatalı mamuller sektörü ile dondurma ve snack bar benzeri paketlenmiş gıda

ürünleri arasında bir rekabet söz konusu olup, çikolata firmaları rekabet edebilmek

için yağ oranı azaltılmış ürünler piyasaya sunmaktadır.

Avustralya’da çikolatalı mamuller sektörüne uluslararası üreticiler hakim olup, yerel

üreticilerin ürün yelpazesi daha premium ve niş ürünler ile sınırlı kalmaktadır.

Fairtrade (Adil Ticaret) Sertifikalı çikolatalı mamullere olan talep giderek artmakta

olup, 2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre çikolatalı mamuller fairtrade sertifikalı

ürünler içinde pazardaki en çok satışı yapılan ürün olmuştur.

2011 yılında bir önceki yıla göre bonbon şekeri gibi sarılmış minyatür çikolataların

satışları miktar olarak % 10 artmıştır. Tablet çikolataların satışları ise miktar bazında

% 3,5 artış göstermiştir. Toplam çikolatalı mamul satışları ise % 4,31 oranında artış

göstermiştir.

Tüketiciler siyah çikolatalardaki antioksidan düzeyinin yüksek olması nedeniyle sağlıklı

olduğu düşünülmekte olup, tüketiciler tarafından tercih edilmeye başlanmıştır. 2011

yılı itibarı ile beyaz çikolatalar toplam tablet çikolata satışlarından % 4,5, siyah

çikolatalar % 19,5, sütlü çikolatalar % 48 ve dolgulu çikolatalar %28 pay almıştır.

 

Çikolatalı mamullerin de şekerli mamuller gibi ekonomik iyileşme döneminin devam

edeceği önümüzdeki dönemde bütçe kısıtlamaları ile karşı karşıya olan tüketiciler için

hesaplı ve sevilen bir ürün olmaya devam edeceği düşünülmektedir.

Oyuncaklı çikolataların 2010-2015 yıllarını kapsayan dönemde sektör içinde satışı

düşen tek ürün olacağı tahmin edilmektedir. Nitekim 2011 yılında satışında azalma

görülen tek ürün oyuncaklı çikolatalar olmuştur. 12 yaş ve altı çocukları doğrudan

hedef alan ürünler için reklam yapılmasına yönelik kısıtlamalar da bu tür ürünlerin

promosyon faaliyetlerini sınırlamaktadır.


Zeytinyağı

Tüketicilerin bütçe kısıtlamaları nedeniyle zeytinyağı yerine daha ucuz olan ayçiçeği

ve kanola yağını tercih ettiği görülmektedir.

Avustralya zeytinyağı piyasasında rekabet oldukça yoğundur. İthal edilen

zeytinyağlarının dışında Avustralya'da üretimi gerçekleştiren zeytinyağları da pazarda

satılmaktadır. Zeytinyağı satışları, daha çok süpermarketler ve etnik gıda ürünleri

satışı yapan süpermarketlerde gerçekleştirilmektedir. Avustralya zeytinyağı ithalatının

büyük bir kısmını İspanya, İtalya ve Yunanistan'dan gerçekleştirmektedir.

Yerel Cobram Estate markası Avustralya'da en çok satışı yapılan zeytinyağıdır. 2012

yılı perakende satışlarından % 9 pay almıştır.

Markalı zeytinyağları içinde Avustralyalı üreticiler yabancı üreticilerle ciddi rekabet

etmektedirler. Avustralyalı tüketiciler ülkedeki işsizlik düzeyini düşük seviyede tutmak

ve üreticilerini korumak adına yerel markaları tercih etmektedirler.


2000 yılındaki Avustralya zeytinyağı üretimi yıllık 350 ton iken bu rakam 2011 yılında

16,200 tona ulaşmıştır. Avustralya'daki zeytinyağı tüketimi ise son 10 yılda ciddi bir

artış göstererek ortalama yıllık tüketim 35.000 tonun üzerine ulaşmıştır. 2012 yılında

276,2 milyon Avustralya doları değerinde zeytinyağı satışı gerçekleştirilmiştir.

2012 yılı zeytinyağı satışlarında 3-4 litrelik teneke ambalajlı ürünlerin tüketiciler

tarafından miktar arttıkça fiyatın düşmesi mantığı ile daha çok tercih edildiği

kaydedilmektedir. Büyük ambalajda zeytinyağı tüketen tüketicilerin pazardan aldığı

pay % 22 iken büyük ambalajlı zeytinyağlarının toplam zeytinyağı satış hacminden

aldığı pay % 61’dir. Küçük ambalajlı zeytinyağı tüketen tüketicilerin pazardan aldığı

pay % 22 iken küçük ambalajlı zeytinyağlarının toplam zeytinyağı satış hacminden

aldığı pay % 48’dir.

Sızma (extra virgin) zeytinyağı fitosteroller, tekli doymamış yağlar ve antioksidanlar

açısından zengin olması nedeniyle en sağlıklı yağ olarak kabul görmektedir.


Avustralya Standard Kuruluşunun Zeytinyağı Standardına göre zeytinyağlarının

kullanım amacına göre sızma(virgin), saf (pure), hafif (light) ve extra hafif (extra light)

şeklinde bir ayrım yapılmayacak olup, standarda göre satın alma kararını etkileyen

pure, light ve premium ibarelerinin etiket üzerinde yer almasına kısıtlama getirilmiştir.

Geçtiğimiz yıllarda Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonun yaptığı inceleme

sonucunda ithal extra virgin zeytinyağlarında Uluslararası Zeytinyağı Konseyi’nin

standardlarına uygun olmayan ürünlerin piyasaya sunulduğu tespit edilmiş olup,

firmalarımızın ihraç ettikleri ürünlerin kalite standardlarına azami dikkat etmeleri

pazarda yer edinebilmek adına önem arz eden bir konudur.

Firmalarımız tarafından ülkede yaşayan Türk nüfusun hedef alınması zeytinyağının

ihraç şansını artırabilir.

ETiKETLER : Avustralya'ya tarım ürünleri ihracatı,potansiyel tarım ürünlerimiz


Yorumlar - Yorum Yaz