• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  • https://www.instagram.com/importerssearchengine/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory

Arnavutluk'a Sanayi Ürünleri İhracatı

ARNAVUTLLUK'A İHRAC
POTANSİYEL SANAYİ ÜRÜNLERİMİZ


Ambalaj Malzemeleri

Arnavutluk’un toplam ambalaj ürünleri ithalatı 2010 yılında 55 milyon dolar olmuştur.

Arnavutluk’un 3920 GTİP grubunda bulunan plastikten levhalar, filmler ve folyoların ithalatı 2010 yılında

14 milyon dolar olmuştur. İthalatın %20’si Türkiye’den yapılmaktadır. Türkiye’nin pazara olan ihracatı

2010 yılında önceki yıla göre %31 artarak 2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Pazardaki önemli

rakiplerimiz İtalya, Yunanistan’dır.

3923 GTİP grubunda bulunan plastikten eşya taşınmasına ve ambalajlanmasına mahsus malzemelerin

ithalatı 2010 yılında 18 milyon dolar olmuştur. İthalatın yaklaşık %70’i başta İtalya, Yunanistan ve

Bulgaristan olmak üzere AB ülkelerinden gerçekleştirilmektedir. Türkiye ve Çin diğer önemli tedarikçi

ülkelerdir. Türkiye tedarikçi ülkeler arasında %12’lik pay ile 4. sırada olup ülkeye olan ihracatımız 2010

yılında önceki yıla göre %21 oranında artış ile 2 milyon dolar tutarında gerçekleşmiştir.

Arnavutluk 2010 yılında 23 milyon dolarlık 4819 GTİP grubunda bulunan kağıt ve kartondan kutular ve

torbalar ithal etmiş; bunun yaklaşık %72’sini İtalya’dan gerçekleştirmiştir. Yunanistan ve Sırbistan

pazardaki diğer önemli rakiplerdir. Türkiye’nin pazara olan ihracatı 2010 yılında önceki yıla göre %19

artarak 548 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkeye olan ihracatımızda tüm ambalaj ürünlerinde artış

olması, ülkemizin pazardaki konumu ve gelecekteki durumu açısında çok olumlu bir göstergedir.


Beyaz Eşya

Arnavutluk’un toplam 24,7 milyon dolarlık buzdolabı ve derin dondurucu ithalatında Türkiye %8,2’lik payla

dördüncü sıradadır. Türkiye’nin 2010 yılı ihracat artışı önceki yıla göre %63 düzeyinde olup Türkiye’nin

pazardaki payı artmaktadır.

İtalya %35,6’lık pay ile pazarın lider ülkesi konumundadır. İtalya’yı %16,7 ile Çin, %8,3 ile Tayland

izlemekte olup G. Kore %6,2’lik pay ile Türkiye’nin ardından 5 nci sırada yer almaktadır.

Türkiye-Arnavutluk arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasına göre buzdolabında gümrük vergisi

sıfırlanmıştır. AB ülkeleri de sıfır gümrükle ihracat yapmaktadırlar. Diğer ülkeler için ise gümrük vergisi

oranı %2-10 arasında değişmektedir.

 

Klimalarda ; Arnavutluk’un ithalatı 21,2 milyon dolardır. 2010 yılında Türkiye’nin payı 941 bin dolar olup

önceki yıla göre %18 artış göstermektedir.

Çin %37,4’lük pay ile pazarın en büyük ihracatçısıdır. İtalya %19,1, Tayland %10,7, Yunanistan %8,2, ve

Fransa %4,3’lük pay ile diğer önemli ihracatçı ülkelerdir. Klimalarda Türkiye Fransa’nın ardından %4,1’lik

pay ile 6 ncı sıradadır.

Gümrük vergisi  Türkiye ve AB için klimada da sıfırdır. MFN ülkeleri için ise %10 vergi uygulanmaktadır.

2009 yılında klima ihracatımız yükselmesi Türk ürünlerinin piyasada tuttuğunu göstermekte; önümüzdeki

yıllarda da ihracatımızın artacağı öngörülmektedir.


Cam ve Seramik İnşaat Malzemeleri

Türkiye’nin güçlü olduğu bu sektörde, Arnavutluk’un 57 milyon dolar civarındaki 6908 gitp numaralı yer ve

duvar karoları ithalatında yaklaşık 779 bin dolarla yer alması ihracat potansiyelimizin çok altında

kaldığımızı göstermektedir. Sektörde vergi oranlarının şimdiye kadar yüksek oluşu ihracatımızın önündeki

en önemli engel olarak değerlendirilmektedir. Yapılan STA ile 5 yılı içinde bu sektördeki oranlar kademeli

olarak sıfırlanacaktır. 2009 için uygulanan vergi oranı %9’dur. AB ülkeleri için oran %3, MFN için ise %15

olarak uygulanmaktadır.

İspanya %67’lik pay ile pazarın mutlak hakimi konumundadır. İspanya’nın ardından İtalya (%17,9), Çin

(%8,2) ve Yunanistan (%2,3) gelmektedir. Türkiye’nin 2009 yılı ihracatında önceki yıla göre %107’lik bir

artış söz konusudur.

Arnavutluk’un 7005 gtip numaralı düz cam ithalatında ise Türkiye Çin’in ardından %25,4’lük pay ile 2 nci

sırada yer almaktadır. 2009 yılı ihracatımızda önceki yıla göre %138’lik bir artış gerçekleşmiştir.

 

Demir Çelik

Demir veya Çelikten Diğer İnce ve Kalın Borular ve İçi Boş Profiller

Arnavutluk demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller ithalatı 2009 yılı itibariyle 10

milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin sektör toplam ihracatı ise yaklaşık 2009 yılında 997

milyon dolar, 2010 yılında ise 1.173 milyon dolar dolayındadır. Türkiye fazla üretim kapasitesi ve ileri

üretim teknolojisi ile dünyada en fazla ihracat yapan ilk 5 ülkeden birisidir. Son 5 yıllık veriler ele

alındığında Arnavutluk’un sektör ithalatı %15 oranında artış göstermiştir. Bununla birlikte; 2009 yılında

önceki yıla oranla % 32 civarında azalma gözlenmektedir. Türkiye, Arnavutluk ithalatı içerisinde %8,5’lik

payı ile ithalat yapılan ülkeler arasında Yunanistan, Slovakya, Çin, İtalya ve Makedonya’yı takiben 6 ncı

sıradadır.

Türkiye’nin Arnavutluk’a gerçekleştirdiği demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller

ihracatının %54’ünü 730660 gtip numaralı demir-çelikten, yuvarlak kesitli olmayan borular, 730630 gtip

numaralı diğer demir-çelikten, yuvarlak kesitli, dikişli tüp-borular ile 730690 gtip numaralı demir-çelikten

diğer ince-kalın boru ve içi boş profiller oluşturmaktadır. Son 5 yıllık verilere göre, Türkiye’nin Arnavutluk’a

demir – çelikten diğer ince - kalın boru ve içi boş profiller ihracatı yıllık ortalama %63 oranında artmıştır.

2009 yılında ise önceki yıla göre %43 oranında azalma gözlenmektedir. Demir veya çelikten diğer ince ve

kalın borular ve içi boş profiller inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Konut sıkıntısının ortaya

çıkması, alış – veriş merkezlerine olan talep artışı, turizm sektörünün gelişmesi ve büyük altyapı

projelerinin ortaya çıkması ile birlikte Arnavutluk inşaat sektörü büyümektedir. Ülke yapılaşmasının en

yoğun olduğu yer başkent Tiran’dır.

Arnavutluk ile Türkiye arasında demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller

ticaretinde uygulanan gümrük vergisi oranları %0 ve %5 arasında değişmektedir. Türkiye’nin

Arnavutluk’a en fazla ihracatını gerçekleştirdiği 730630 ve 730690 gtip numaralı ürünler için

Arnavutluk’un uyguladığı gümrük vergisi oranları %0’dır.

 

Demir Çelik

Yeterince gelişmemiş olan Arnavutluk demir çelik sanayi iç talebi karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Ham

çelik üretimi 263 bin tondur. Arnavutluk’un demir çelik mamul ve yarı mamul ithalatı 296 bin ton, ihracatı

ise 7 bin tondur. Demir çelik külçe ithalatı 73 bin tondur. Arnavutluk’un görünür ham çelik tüketimi 306

bin ton, mamul çelik tüketimi 533 bin tondur. Ülkede kişi başına düşen ham çelik tüketimi 96 kg, mamul

çelik tüketimi 167 kg.dır.

 

Arnavutluk’un 7208, 7214, 7308, 7321, 7326 gtip bazındaki demir çelik ve demir çelikten eşya ithalatı

2010 yılında 194 milyon $ değerinde gerçekleştirmiştir. Bu ürün gruplarında 2010 yılı itibarı ile ithalatın

%70’den fazlası İtalya, Türkiye ve Yunanistan’dan yapılmaktadır. Arnavutluk’un yukarıda sayılan demir

çelik ürünleri ithalatında, demir/çelik çubuklar (7214 Gtip) 109 milyon dolar ile ilk sırada yer almaktadır.

Demir/çelik çubukları 53,7 milyon dolar ile demir/çelikten inşaat ve aksamı(7308 Gtip), 13,9 milyon dolar

ile genişliği 600mm’den büyük haddelenmiş demir çelik yassı ürünler (7208 Gtip), 11,4 milyon dolar ile

demir/çelikten diğer eşya (7326 Gtip) ve 5,7 demir çelikten soba, ocak, ızgara (7321 Gtip) izlemektedir.

Arnavutluk 53,7 milyon $ değerinde demir çelikten inşaat aksamı ithalatının yaklaşık %63’ü İtalya ve

Türkiye’den gerçekleştirmektedir. Bu ülkeleri Yunanistan ve Çin izlemektedir. İkinci sırada yer alan

Türkiye’nin payı %12,7’dir. Son beş yıllık dönemde arasında Arnavutluk’un demir çelikten inşaat aksamı

ithalatı yıllık ortalama %55 oranında artarken 2009 yılında önceki yıla oranla %46 oranla düşüş

gözlenmektedir. Söz konusu düşüşe karşın; Arnavutluk’un demir çelikten inşaat aksamında gelişen bir

pazar olduğu Türkiye’nin bu ürün grubunda Arnavutluk pazarından daha fazla pay alabileceği

düşünülmektedir.

Arnavutluk’un 2009 yılında 14 milyon $ değerinde genişliği 600 mm.den fazla demir çelik yassı hadde

mamulleri ithalatının yaklaşık %57’sini Ukrayna’dan yapılmaktadır. Ukrayna’yı Yunanistan, Rusya,

Makedonya, ve Türkiye takip etmektedir. Beşinci sırada yer alan Türkiye’nin payı %5’dir.

2009 yılında Arnavutluk 11 milyon $ değerinde demir çelikten diğer ürünler ithalatının yaklaşık %49’unu

İtalya’dan gerçekleştirilmiştir. İtalya’yı, Çin, Türkiye ve Yunanistan izlemektedir. 2005-2009 yılları

arasında Arnavutluk’un demir çelikten diğer ürünler ithalatı yıllık ortalama %29 oranında artarken aynı

dönem Türkiye’nin Arnavutluk’a ihracatı yıllık ortalama %14 oranında artış göstermiştir. İhracatçılarımızın

Arnavutluk pazarına daha fazla ilgi göstermesiyle pazar payımızın rahatlıkla yükseleceği

düşünülmektedir.

Arnavutluk’un 2009 yılında 5,7 milyon $ değerinde demir çelikten soba, ocak, ızgara ithalatının

%29,3’ünü İtalya’dan, % 26,6’sını ise Türkiye’den yapılmaktadır. Bu ülkeleri Makedonya, Çin ve Sırbistan

takip etmektedir.


Gümrük Vergi Oranları

Arnavutluk ile Avrupa Birliği arasında 2006 yılında imzalanan İstikrar ve Ortaklık anlaşmasıyla pek çok

ürün karşılıklı olarak gümrüksüz geçiş yapabilmektedir. Arnavutluk inşaat demirleri, demir çelik inşaat

aksamı, yassı demir çelik ürünleri ithalatında da tüm ülkelere %0 gümrük uygulamaktadır. MFN

kapsamındaki ülkelere ise adi metallerden kilit ve sürgüler için %15, demir çelikten diğer eşya için %15

ve demir çelikten soba, ocak, ızgaralar için %10 vergi uygulamaktadır. Türkiye’ye ise, 2008 yılında iki ülke

arasında yürürlüğe giren STA uyarınca, yukarıda anılan ürünlerde %0 – 6 oranında gümrük vergisi

uygulamaktadır.


Elektrikli Makineler ve Kablolar

Arnavutluk’ta elektrik üretimi tamamen hidro-elektrik santrallere dayalıdır. Ülkenin en uzun nehri olan

Drin üzerindeki 3 adet santral yılık toplam 4 milyar Kilowatt/saat (kW/s) üretimle ülkenin ana elektrik

kaynaklarıdır. Ancak kurak geçen yıllarda üretim, kapasitenin %50-60’larına düşmekte ve enerji açığı,

ithalat yoluyla kapatılmaktadır. Ülke 1998 yılından beri elektrik enerjisinde net ithalatçıdır. Ülkede, çeşitli

nedenlerden kaynaklanan enerji kayıpları %30’lar civarındadır.


Arnavutluk’un kurulu elektrik üretim kapasitesi 1.684 Megawatt’tır. Aynı yılda üretim 5,1 milyar kW/s,

ithalat 633 milyon kW/s, arz 6,1 milyar kW/S ve tüketim ise 3,44 milyar kW/s olarak gerçekleşmiştir.

Ülkenin elektrik otoritesi olan ERE’nin verilerine göre, kurak geçen 2007 yılında üretim 2,9 milyar kW/s’e

düşmüş, ithalat 2,8 milyar milyar kW/s’e yükselmiş ve arz 5,75 milyar kW/s olmuştur. Son verilerin ait

olduğu 2008 yılında ise üretim 3,77 milyar kW/s, ithalat 2,41 milyar kW/s ve arz 6,30 milyar kW/s’tir. Aynı

kaynağa göre 2008 yılında tüketim 4,1 milyar kW/s olmuştur.

Arz ile tüketim arasındaki %30-35’ler civarındaki fark şebekedeki kayıplardan ve yük boşaltımı işleminden

kaynaklanmaktadır. 2008 yılı öncesinde Arnavutlukta günlük planlı “yük boşaltımları” olmakta bununla

beraber plansız kesintiler (arıza, şebeke yenileme vs.) de sıklıkla yaşanmaktaydı. Elektrik otoritesi (ERE)

yük boşaltımının 2008 yılında batı standartlarına getirildiğini belirtmektedir. Nitekim 2007 yılında toplam

891 milyon kW/s tutan ve günlük ortalama 3,4 saat süren yük boşaltım kesintileri, 2008’de 200 milyar

kW/S’e ve günlük 0,3 saate indirilmiştir. Ancak ERE şebekenin eskiliğinden, otomasyon yetersizliğinden

dolayı arıza veya bakım-onarım kaynaklı kesintilerin ortalama süresinin gelişmiş ülkelerden daha uzun

olduğunu ve ayrıca elektrik üretiminde yaşanabilen sorunların da (başlıca kuraklık) plansız kesintileri

beraberinde getirdiğini belirtmektedir.

Arnavutluk’un enerji kayıpları ülkenin enerji otoritesi ERE’ye göre 2007 yılında %35 (2,08 milyar kW/s) ,

2008 yılında %33 (1,93 milyar kW/s) olmuştur. 2008 yılında teknik kayıplar yaklaşık 1 milyar kW/s

düzeyinde gerçekleşmiştir. Yüksek voltaj kayıpları hariç %31 olan 2008 yılı enerji kayıplarının %17’si

teknik kayıp, kalan %14’ü ise diğer nedenlerden kaynaklanan kayıplardır. Tüm bu veriler ışığında

Arnavutluk’un elektrik sektöründe üretimin yanı sıra iletim ve dağıtım sektörlerinde de ciddi yatırıma

ihtiyacı olduğu ortaya çıkmaktadır.

 

Elektrik Jeneratörleri ve Rotatif Konvertörler

8502 numaralı GTİP kapsamında yer alan “elektrik jeneratörleri ve rotatif konvertörler” ürün grubu

kapsamında: Dizel/yarı-dizel motorlu elektrik jeneratörler setleri, kıvılcım ateşlemeli-pistonlu içten

yanmalı motorlu jeneratör setleri, rüzgar gücü tahrikli elektrik jeneratörleri, sayılanlar dışında kalan

türlerdeki diğer elektrik jeneratörleri ve rotatif konvertörler yer almaktadır.

Arnavutluk 2009 yılında 8,38 milyon dolar değerinde jeneratör ithal etmiştir. Ülkenin enerji üretiminin

düştüğü yıllar olan 2007-2008’de jeneratör ithalatının arttığı göze çarpmaktadır. 2009 yılında ise önceki

yıla göre %47’lik bir düşüş söz konusudur.Arnavutluk’un ithalatında başlıca ülkeler sırasıyla: Çin, İtalya,

Türkiye, Yunanistan ve İngiltere olarak sıralanmaktadır.

Arnavutluk’un 8502 GTİP’li Dizel/Yarı-dizel jeneratörler ithalatında başlıca alt-ürünler şunlardır:

- Güç:>375KVA (GTİP: 850213): 3,14 milyon $

- Diğer elektrojen grupları (GTİP: 850239): 2,21 milyon $

- Güç: >75 kVA (GTİP: 850211):1,80 milyon $

- Güç: 75-375 kVA,(GTİP: 850212): 892 bin $

Türkiye’nin ihracat verilerine göre Arnavutluk’a 2010 yılında bir önceki yıla göre %47 azalışla 470 bin

dolarlık jeneratör ihracatı yapılmıştır.

Türkiye’nin 2010 yılında Arnavutluk’a Dizel/Yarı-dizel Jeneratörler grubunda ihraç ettiği başlıca ürünler:

- Güç:>375KVA (GTİP: 850213): 118.921 $

- Güç: >75 kVA (GTİP: 850211):199.671 $

- Güç: 75-375 kVA,(GTİP: 850212): 315.948 $

 

Arnavutluk 8502 GTİP’li jeneratörlerin ithalatında “MFN” ilkesi kapsamındaki ülkelere %2’lik gümrük

vergisi uygulamaktadır. Diğer yandan bu ürünlerin AB ülkelerinden ithalatında gümrük vergisi

alınmamaktadır. Ülkemizle Arnavutluk arasında yürürlükte bulunan STA kapsamında 8502 GTİP’li

jeneratörler Arnavutluk’a sıfır gümrükle ithal edilmektedir.


Arnavutluk yukarıda anlatılan nedenlerden ötürü (enerji güvenirliğinin yeterince gelişmemiş olması

nedeniyle) jeneratörler için potansiyel bir pazar olmaya devam edecektir. Elektrik üretim-iletim-dağıtım

altyapısına yapılacak yatırımlarla ülkenin enerji temininde gelişmeler sağlanabilecektir. Ancak bu

yatırımlar büyük oranda uluslararası kuruşların sağlayacağı finansmana ve sektörün özelleştirilmesine

bağlıdır.

 

Elektrik Devresi Teçhizatı, Gerilim< 1000 Volt

Bu ürün grubu elektrik fişleri, prizleri, soketleri, ampul duyları, devre kesiciler, diğer elektrik anahtarları

vb. ev ve/veya endüstriyel tip alçak ve orta gerilim elektrik teçhizatını kapsamaktadır.

2009 yılında Arnavutluk bir önceki yıla göre %40 düşüş ile 12,4 milyon dolarlık “gerilimi 1.000 voltu

geçmeyen elektrik devresi teçhizatı ithalatı yapmıştır. İthalatta başlıca ülkeler sırasıyla: İtalya, Çin, Hong

Kong, Almanya ve Yunanistan’dır. Türkiye ise ithalatta %4,2’lik payla 5 inci sıradadır. Arnavutluk’un

ithalatında alt-ürünlere bakıldığında genel olarak homojen bir dağılım görülmektedir:

- Diğer elektrik devresi teçhizatı, Gerilim< 1000v

(GTİP: 853690): 2,8 milyon $

- Otomatik Devre Kesiciler, (GTİP. 853620) : 2,6 milyon $

- Soketler ve fişler (GTİP: 853669): 2,3 milyon $

- Diğer Elektrik Anahtarları –oto. devre kesici ve röleler hariç (GTİP: 853650): 2,2 milyon $

 

Türkiye’nin 2010 yılı verilerine göre 8536 ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %16 azalarak 530

bin dolar olmuştur.

Arnavutluk 8536 gtip’li ürünlerin ithalatında “MFN” ilkesi kapsamındaki ülkelere %0 ila %10 arasında

değişen gümrük oranları uygulamaktadır. Diğer yandan bu ürünlerin AB ülkelerinden ithalatında gümrük

vergisi alınmamaktadır. Ülkemizle Arnavutluk arasında yürürlükte bulunan STA kapsamında 8536 gtip’li

“Gerilim 1.000 Volt’u Aşmayan Elektrik Devresi Teçhizatı” Arnavutluk’a sıfır gümrükle ithal edilmektedir.

Elektrik Kontrol, Dağıtım Tabloları-Panoları

Elektrik kontrol dağıtım tabloları grubunda elektriğin dağıtım ve kontrolünde kullanılan ve birden fazla

cihazdan oluşan tablo ve panolar yer almaktadır. Bu pano ve tablolar 1000 volt ve altı gerilime sahip

olanlar ve 1000 Volt üstü gerilime sahip olanlar şeklinde ikiye ayrılmaktadır. 1000 volt ve altı cihazlar

ağırlıklı olarak dağıtım şebekesinde (alçak ve orta gerilim), endüstriyel tesislerde ve asansörlerde

kullanılmakta, 1000 Volt üstü cihazlar ise ağırlıklı olarak elektrik iletim hatlarında (yüksek gerilim)

kullanılmaktadır.

Arnavutluk 2009 yılında 11,3 milyon dolarlık “elektrik tablo/panoları” ithalatı gerçekleştirmiştir. İthalatın

gerçekleştiği başlıca ülkeler sırasıyla; İtalya, Türkiye, İspanya, Almanya ve Slovenya’dır. İkinci sırada yer

alan Türkiye’nin payı %22,8’dir. Ülkenin pano/tablo ithalatında alt gruplar şu şekildedir:

-Kontrol Dağıtım Tabloları, Gerilim =< 1.000 Volt (GTİP: 853710): 7,48 milyon $

-Kontrol Dağıtım Tabloları, Gerilim >1.000 Volt (GTİP: 853720): 3,83 milyon $


Türkiye 2010 yılında Arnavutluk’a yaklaşık 174.407 dolarlık “Elektrik Kontrol-Dağıtım Tablo/Panosu” ihraç

etmiştir.

Arnavutluk 8537 gtip’li elektrik kontrol-dağıtım tablo/panoları ithalatında “MFN” ilkesi kapsamındaki

ülkelere %2 oranında gümrük vergisi uygulamaktadır. Bu ürünlerin AB ülkelerinden ithalatında gümrük

vergisi alınmamaktadır. Ülkemizle Arnavutluk arasında yürürlükte bulunan STA kapsamında 8537 gtip’li

elektrik kontrol-dağıtım tablo/panoları Arnavutluk’a ithalatında da gümrük vergisi oranı %0’dır.

 

Elektro-Termik Cihazlar

8516 numaralı gtip kapsamında yer alan “elektro termik cihazlar” ürün grubunda, çoğunlukla evlerde

kullanılmakla beraber, sadece ev-tipi kullanımla sınırlı olmayan şu ürünler yer almaktadır: Elektrikli anında

veya depolu su ısıtıcılar, daldırma tip su ısıtıcılar; Depolu ısıtıcı radyatörler; Diğer tip elektrikli ısıtıcı

cihazlar, hava perdeleri, sobalar vb; Saç kurutucular, berber işlerine mahsus diğer elektrik ısıtıcılı

cihazlar; El kurutma makineleri; Elektrik ütüleri; Mikro-dalga fırınlar; Diğer elektrikli fırınlar, ocaklar,

ızgaralar, tost makineleri, ızgara ve kızartma cihazları, pişirme sacları, kaynatma halkaları vb; Kahve çay

yapmaya mahsus elektrikli cihazlar; Ekmek kızartma makineleri; Fritözler; Elektrikli ısıtıcı rezistanslar;

Elektro-termik cihazların aksam ve parçaları.

Arnavutluk’un “elektrikli ısıtıcılar, fırınlar ve benzeri ev-tipi elektro-termik cihazlar” ithalatı 2009 yılında

21,17 milyon dolar olmuştur. 2008 yılına göre artış %17’dir. İthal edilen başlıca ürünler:

 

- 851660: Elektrikli fırın, ocak vb cihazlar (9,7 milyon $)

- 851610: Elektrikli su ısıtıcılar (5,5 milyon $)

- 851640: Elektrikli ütüler (1,19 milyon $)

- 851650: Mikrodalga fırınlar (1,08 milyon $)

- 851629: Elektrikli ısıtma cihazları, sobalar vb. (919 bin $)

- 851671: Elektrikli çay-kahve hazırlama cihazları (496 bin $)

Arnavutluk’un 2009 yılı elektro-termik cihazlar ithalatında başlıca ülkeler sırasıyla: İtalya, Çin, Türkiye,

Polonya ve Yunanistan’dır. İthalatta ikinci sırada yer alan Türkiye %17,7’lik paya sahiptir.

Türkiye’den Arnavutluk’a ihraç edilen başlıca elektro-termik cihazlar şunlardır:

- Elektrikli fırınlar, ocaklar vb. pişirici cihazlar (GTİP: 8516.60): 3 milyon $

- Elektrikli ısıtıcılar, hava perdeleri, sobalar vb. (GTİP: 8516.29): 393 bin $

Arnavutluk 8516 gtip’li elektro-termik cihazlar ithalatında “MFN” ilkesi kapsamındaki ülkelere %10

oranında gümrük vergisi uygulamaktadır. Bu ürünlerin AB ülkelerinden ithalatında gümrük vergisi

alınmamaktadır. Ülkemizle Arnavutluk arasında yürürlükte bulunan STA kapsamında 8516 gtip’li elektro-

termik cihazların Arnavutluk’a ithalatında gümrük vergisi oranı %0’dır.


Elektronik

Televizyon Alıcıları:

Arnavutluk’un “televizyon alıcıları, video monitör ve projektörler” ithalatı 2009 yılında 39 milyon dolar

olarak gerçekleşmiştir.

Alt ürün gruplarına göre ithal edilen ürünler şunlardır: Renkli televizyon alıcıları (26 milyon dolar), renkli

video monitörleri (4,7 milyon dolar), video projektörleri (2,6 milyon dolar).

Arnavutluk’un 8528 gtip’li “televizyon alıcıları, monitörler, projektörler” ürün grubunda ithalat yaptığı

başlıca ülkeler sırasıyla; Çin, Güney Kore, İtalya, Slovakya, Tayvan ve Türkiye’dir. Türkiye ülkenin 8528

gtip’li ithalatında %10,5’lik paya sahiptir.

Türkiye’nin Arnavutluk’a “televizyon alıcıları, video monitör ve projektörler” ihracatı 2010 yılında bir önceki

yıla %20 oranında azalarak 2,9 milyon dolar olmuştur. Türkiye’nin Arnavutluk’a gtip 8528 kapsamında

yaptığı ihracatta önem arz eden renkli televizyonların (gtip: 8528.72) ihracatı 2010 yılında 2,8 milyon

dolar olmuştur.

Arnavutluk 8528 gtip’li “televizyon alıcıları, monitörler, projektörler” ithalatında “MFN” ilkesi kapsamındaki

ülkelere %0, %2 ve %10’luk 3 farklı oranında gümrük vergisi uygulamaktadır. MFN kapsamındaki

ülkelerden ithalatta, televizyon alıcıları %10’luk gümrük vergisine tabidir. 8528 gtip’li ürünlerin AB

ülkelerinden ithalatında gümrük vergisi alınmamaktadır. Ülkemizle Arnavutluk arasında yürürlükte

bulunan STA kapsamında 8528 gtip’li televizyon alıcıları, monitörler, projektörlerin Arnavutluk’a

ithalatında da gümrük vergisi oranı %0’dır.


Hazır Giyim

Arnavutluk hazır giyim sektöründe 100’ün üzerinde yabancı sermayeli firma dahilde işleme kapsamında

faaliyet göstermektedir. Bu firmaların %70’i İtalyan %27’si ise Yunan sermayelidir. Bu firmaların

tamamına yakını %100 ihracata çalıştıklarından ve yerli üretim de yetersiz olduğundan hazır giyim

talebinin tamamına yakını ithalat yolu ile karşılanmaktadır.

Arnavutluk hazır giyim pazarında İtalyan ürünleri hakim durumdadır. 2009 yılı itibarıyla örme giyim eşyası

ve aksesauları ithalatının %61’i İtalya’dan gerçekleştirilmiştir. Türkiye %14,9 pay ile 2 nci, Çin %12,5 pay

ile 3 üncü, Yunanistan %9 pay ile 4 üncü ve Hindistan %0,4 ile 5 incisırada yer almaktadır. Örülmemiş

giyim eşyası ve aksesuarlarında ise İtalya %67 pay ile pazarda lider konumundadır.Türkiye ise %6,4 pay

ile Yunanistan ve Çin’in ardından 4 üncü sıradadır.

Arnavutluk’un nüfusu üç milyon olup, 29 yaş ortalaması ile oldukça genç bir nüfusa sahiptir. Dolayısıyla,

denim ve spor giyim en çok talep gören ürünlerdir. Pek çok Türk denim ve spor giyim markası da

Arnavutluk’ta mağazacılık uygulamasına giderek isabetli karar vermiştir.

İtalya’nın ekonomik ve sosyal olarak Arnavutluk üzerinde çok büyük bir etkisi bulunmaktadır. İki ülkenin

komşu olması ve İtalya’da önemli bir Arnavut işgücünün bulunması iki ülke arasındaki ticaretin

gelişmesine ve Arnavutluk’ta İtalyan yatırımlarının artmasına katkıda bulunmuştur. Aynı ilişki İtalya

örneğindeki kadar güçlü olmasa da Yunanistan ile de bulunmaktadır ve Yunanistan Arnavutluk’ta her

alanda etkisini artırmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla, İtalya ve Yunanistan’ın Arnavutluk’un geleneksel

ticari ortakları olması Türkiye için önemli bir dezavantaj yaratmaktadır.


İlaç Sanayi

Ülkede özel sektöre ait 3 tane yerli ilaç üreticisi, 216 tane ecza deposu, 1020 tane eczane, 210 tane

özel ilaç acentesi ve 42 tane hastane eczanesi vardır. Ayrıca pazarda hastaların yaş durumuna veya

hastalığın seyrine göre gereken dozajlarda veya değişik farmasötik şekillerde 3400 kayıtlı ilaç

bulunmaktadır.

 

Ülkede toplam 41 tane hastane ve 2039 sağlık çalışanı vardır. Bu sağlık kurumlarının hepsi devlete aittir.

Hükümet sağlık hizmeti veren kuruluşları %20 oranında artırmayı planlamaktadır.

Arnavutluk’un toplam ilaç ithalatı 2009 yılında 137 milyon dolar olmuştur. İlaç ithalatının yaklaşık %90’ını,

3004 GTİP grubunda bulunan perakende hale getirilmiş ilaçlar oluşturmaktadır. Perakende hale getirilmiş

ilaç ithalatının %60’ı AB ülkelerinden gerçekleştirilmektedir. AB ülkeleri dışındaki en önemli tedarikçi

İsviçre, ABD ve Türkiye’dir. Türkiye’nin 2010 yılında Arnavutluk’a perakende hale getirilmiş ilaç ihracatı bir

önceki yıla göre yaklaşık %19 oranında artarak 4,17 milyon dolar olmuştur. Ülkeye olan ihracatımız çok

yüksek olmasa bile ihracatta yaşanan olumlu gelişmeler, pazardaki payımızın artacağının önemli bir

göstergesidir.


İnşaat Malzemeleri

Adi Metallerden Kilitler, Sürgüler

Arnavutluk’un 2009 yılında gerçekleştirdiği 39 milyon $ değerindeki adi metallerden kilit ve sürgüler

ithalatının %97,2’si İtalya’dan yapılmaktadır. İkinci sırada %1 payla Çin ve üçüncü sırada %0,8 payla

Türkiye yer almaktadır. 2005-2009 döneminde Arnavutluk’un kilit/sürgü ithalatı yıllık ortalama %25

oranında artarken aynı dönem Türkiye’nin Arnavutluk’a ihracatı 2009 yılında önceki yıla oranla %50

oranında artış göstermiştir. Adi metallerden kilit ve sürgü ithalatında Arnavutluk gelişen bir pazardır.

Türkiye son yıllarda Arnavutluk adi metallerden kilit ve sürgü pazarında artan talep hızını aynı oranda

takip edememiş pazar payını kaybetmeye başlamıştır.


İş ve Maden Makineleri

 

Arnavutluk’un iş makine ve cihazlarının aksamı, parçaları ithalatı son beş yılda %99, 2009 yılında ise

önceki yıla göre %3 artış göstermektedir.Türkiye pazarda Çin ve İtalya’nın ardından %6,6’lık pay ile 3

ncü sıradadır. Çin %68,5’lik pay ile lider konumundadır. İhracatımızın ve pazar payımızın sektör

potansiyeli çerçevesinde artması beklenmektedir.

Toprak, taş, metal cevheri ayıklama ve eleme için kullanılan makineler (8474) Arnavutluk’a ihracatımızda

önemli bir ürün grubudur. 2010 verileriyle 172 bin dolar olarak gerçekleşen ihracatımız, 2009 yılına göre

%82 azalma göstermiştir. Arnavutluk’un toplam ithalatının 21,46 milyon dolar olduğu ayıklama ve eleme

makinelerinde pazarın en önemli ihracatçısı %48,7 pay ile İtalya’dır. Çin, Yunanistan, Portekiz, Avusturya

ve İngiltere önemli ihracatçı ülkelerdendir.

8429 çerçevesindeki buldozer, greyder, ekskavatör, küreyici, yükleyici gibi iş makinelerinde Arnavutluk’a

ihracatımız 2009 verileri ile 35 bin dolar düzeyindedir. Sektör ağırlıklı olarak büyük şirketlerin ve

markaların kontrolündedir; pazarda İtalya %39,8 pay ile pazar lideridir. Almanya, İngiltere, Yunanistan

ve Hollanda ise diğer ihracatçı ülkelerdir.

İş makinaları aksam ve parçaları ithalatında gümrük vergisi uygulamayan Arnavutluk pazarı gelişen bir

pazar olmasına rağmen ilgili pazara ihracatımızın maden makineleri haricinde düşme eğiliminde olduğu

görülmektedir.


 

                Kumaş

2008 yılının ikinci yarısında ortaya çıkan küresel finansal kriz Arnavutluk ekonomisinin dışa bağımlılığının

az olması nedeniyle, ilk aşamada etkisini göstermemiştir. 2008 yılının sonlarına doğru özellikle İtalya ve

Yunanistan’da çalışan işçi döviz transferlerinde yavaşlama başlamış, ayrıca İtalya ve Yunanistan’a tekstil

ve ayakkabıda fason üretim yapan işletmelerin, talep daralması nedeniyle kapanmaları ve iş

yavaşlatmalarına neden olmuştur.

Ülkede en yüksek miktarda yatırımda bulunan ülkeler, başta İtalya ve Yunanistan olmak üzere, Avrupa

ülkeleridir. Yatırımlar, hazır giyim ve ayakkabı olmak üzere tekstil sektöründe yoğunlaşmaktadır. Düşük

işgücü maliyetleri, hızlı üretim imkânı, düşük ulaştırma maliyeti gibi sebeplerle tekstil, ayakkabı ve deri

sektörleri, ülkenin güçlü ve stratejik sektörleri arasında yer almaktadır.

İtalya yatırımları Adriyatik Denizine yakın, batı tarafında olup, %21’i tekstil ve ayakkabı üretiminde

yoğunlaşan, genelde küçük veya orta büyüklükte yatırımlardır. İtalyan şirketler düşük ücretli işgücünden

faydalanmaktadır. Arnavutluk’taki ücretler İtalya’daki ücretlerin yaklaşık onda biridir.

Yunan yatırımları Güney ve Güneydoğuda, Yunananistan’a yakın olan bölgelerde yoğunlaşmıştır. Yunan

yatırımcıları genelde ticaret sektöründe çalışmaktadırlar. Tekstil, giyim ve deri ürünlerinin imalatındaki

toplam payları ancak %2’dir.

Yabancı yatırımların çoğu Tiran ve Durres şehirlerinde yoğunlaşmıştır. Bu iki şehir yabancı şirketlerin

%67’sini çekmektedir.

 

Arnavutluk’ta üretim daha çok hazır giyime yönelik gelişmiştir. Ülkede kumaş imalatı fazla gelişmemiştir.

Hazır giyim imalatçıları, özellikle yabancı yatırımcılar, ihracata yönelik üretimlerinde kullandıkları kumaşı

yurt dışından temin etmektedirler.

 

Tekstil ve ayakkabı sektörlerinin genel ihracat üzerinde büyük payları vardır. Tekstil ürünleri toplam

ihracattan %26 pay almaktadır.


Arnavutluk’un toplam kumaş ithalatı son beş yılda %16, 2009 yılında ise önceki yıla oranla %5 artış

göstererek 15 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu artış eğiliminde ülkedeki yabancı hazır giyim

üreticilerinin ihracata yönelik üretimlerinde kullanmak üzere ithal ettiği kumaşın önemli bir payı

bulunmaktadır.


Medikal Ürünler ve Cihazlar

 

Arnavutluk medikal pazarı dışa bağımlı bir pazardır. 2009 yılında (9018 Gtip) tıp, cerrahi, dişcilik,

veterinerlik alet ve cihazlarında 21,9 milyon dolarlık, (9022 Gtip) radyasyonlu cihazlar, X ışınlı

jeneratörler, tedavi koltuklarında ise 5 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Bu ürün gruplarında 2009

yılında 1,4 milyon, 2010 yılında ise 903 bin dolarlık ithalat ise ülkemizden yapılmıştır.

9018 Gtip grubunda Avusturya, Almanya, İtalya, Çin ve Japonya, Almanya, 9022 Gtip grubunda ise

İngiltere, Almanya, Çin, Hollanda ve Yunanistan önemli ihracatçılardır.

Arnavutluk tıbbi cihaz ve ekipman ithalatında gümrük vergisi uygulamamaktadır. Sektörün büyüme ve

gelişme eğilimini sürdürmesi beklenmektedir.

Son yıllarda Arnavutluk ekonomisinin yakaladığı büyüme eğiliminin süreceği, toplam GSMH içerisinde %3

pay alan sağlık harcamalarının da artacağı beklentisi pazara yönelik çalışmaların artırılmasını

gerektirmektedir.


 

Mobilya

Küçük bir ekonomiye sahip olan Arnavutluk 2009 yılında 64 milyon dolar değerinde mobilya ithal etmiştir.

Bu talebin %39,6’sı İtalya tarafından karşılanmıştır. İkinci sırada %27 pay ile Çin gelmektedir. Türkiye ise

%9,4 pay ile 3. sırada yer almaktadır.

2010 yılında Arnavutluk’a mobilya ihracatımız 5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

3 milyon dolayındaki nüfusu ve 792 bin hane ile küçük bir pazar olan Arnavutluk nüfusunun %24’ünü 15

yaş altı, %67’sini 15-64 yaş arası nüfus oluşturmakta ve toplam nüfusun yarıya yakın kısmı şehirlerde

yaşamaktadır. Arnavutluk nüfusunun en önemli özellikleri genç ve iyi eğitilmiş nüfusa sahip olmasıdır.

Ülkede işgücünün yarısından fazlası, çok kazançlı olmayan, tarım sektöründe çalışmaktadır. Arnavutluk

kişi başına düşen gelirini 2000 yılından bu yana iki katına çıkarmış olsa da nüfusun dörtte biri yoksulluk

sınırının altında yaşamakta ve ülke Avrupa’daki en fakir ülkelerden biri olma özelliğini sürdürmektedir. Bu

sebeple pazara ihraç edilmesi düşünülen mobilyanın yüksek fiyatlı olmaması önem arz etmektedir.

Ülkemiz ile Arnavutluk arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında mobilya ürünleri için

gümrük vergisi oranı %0’dır.


Otomotiv Ana ve Yan Sanayi

Arnavutluk’ta komünist rejim süresince araç sahibi olmak yasak olduğundan dolayı ulaşım genelde

bisikletlerle yapılmaktaydı. 1992 yılından itibaren, 46 yıllık komünist rejime son verilerek, çok partili

sisteme geçilen Arnavutluk’ta, araç satışlarının yıllar itibariyle artış gösterdiği görülmektedir.

Arnavutluk’da araç üretimi mevcut değildir.

Arnavutluk’un oto ana sanayi ithalatına baktığımızda, 2009 yılında %7 düşüş ile 286 milyon dolar olarak

gerçekletiği görülmektedir. İthalatında başlıca ülkeler Almanya, İtalya, Fransa ve Japonya’dır.

Arnavutluk’un oto ana sanayi ithalatında Türkiye 9 uncu sırada yer almaktadır. Ülkenin en fazla ithal

ettiği ürün grubu binek otomobillerdir.

2009 yılında binek otomobil ithalatı bir önceki yıla göre %11 azalarak 159 milyon dolar olmuştur. En fazla

ithalat gerçekleştirdiği ülkeler Almanya, İtalya, ABD, Fransa ve Japonya’dır. İkinci grupta kamyonlar yer

almaktadır. Arnavutluk’un 2009 yılı kamyon ithalatı bir önceki yıla göre %2 azalarak 51 milyon dolar

olarak gerçekleşmiştir. İthalatın en fazla gerçekleştiği ülkeler Almanya, İtalya, İngiltere, Japonya ve

İsveç’tir. Türkiye ise %2,7’lik pay ile Fransa’nın ardından 7 nci sıradadır.

Arnavutluk’un kara taşıtları için aksam ve parçalar ithalatı ise 2009 yılında %5 azalarak 18,6 milyon dolar

olmuştur. İthalatında başlıca ülkeler ise Almanya (%28,2), İtalya (%28,1), Türkiye (%12,1), Çin (%5,8) ve

Japonya (%4)’dır.

Arnavutluk’a olan oto ana sanayi ithalatında dördüncü grupta yer alan traktörler 2009 yılında bir önceki

yıla göre %18 artarak 16,6 milyon dolara yükselmiştir. İthalatında başlıca ülkeler Almanya, İtalya, İsveç,

Hollanda ve Japonya’dır.

Türkiye’nin Arnavutluk’a oto ana sanayi ihracatı 2009 yılında bir önceki yıla göre %3 azalarak 4,6 milyon

dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’den Arnavutluk’a olan ihracatta binek otomobil ihracatı 2009 yılında

bir önceki yıla göre %121 artarak 715 bin dolar olmuştur.

Kara taşıtları için aksam, parçalarının (8708 GTİP) 2009 ithalatı; bir önceki yıla göre %5 azalarak 18,6

milyon dolar olmuştur. Bu grupta en fazla ithalat gerçekleştiren ülkeler ise Almanya, İtalya, Türkiye, Çin

ve Japonya olarak sıralanmaktadır.

Kauçuktan dış lastiklerin (4011 GTİP) 2009 ithalatı; bir önceki yıla göre %21 azalarak 14,4 milyon dolar

olmuştur. Bu grupta en fazla ithalat gerçekleştiren ülkeler ise Çin, G. Kore, İtalya, Türkiye ve Yunanistan

olarak sıralanmaktadır. Türkiye %13,3’lük paya sahip olup 2010 yılında ihracatımız 837 bin dolar olarak

gerçekleşmiştir.

Arnavutluk’a filtre ihracatımız 2010 yılında %10 azalarak 1,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Arnavutluk otomotiv ana ve yan sanayinde dışa bağımlı ve her iki sanayide de net ithalatçıdır.

Arnavutluk’a olan otomotiv ihracatımızın gelecek dönemde yeniden artacağı tahmin edilmektedir. Yakın

pazar olması da bir avantaj olarak görülmektedir.


Petrol Ürünleri

Petrol yağları, AB nomenklatürü esas alınarak GTİP numarasına göre 271019 ve 3403 numaraları altında

sıralanmıştır. Bu bölümde Türkiye’nin ihracatının fazla olduğu 271019 grubu dikkate alınmıştır.

Petrol yağları, sanayi faaliyetlerin vazgeçilmez elemanıdır. Türkiye’de bu sektörde faaliyet gösteren firma

sayısı 2008 yılı itibarı ile 215 olup 2007-2008 yılları arasında lisans alan firma sayısı %35 artmıştır.

Ülkemizdeki tek petrol yağ rafinerisi Tüpraş Aliağa Rafinerisi olup; yıllık 300 tonluk madeni yağ üretim

kapasitesine sahiptir.

 

271019 GTİP numarasında yer alan madeni yağlar özellikle otomotiv ve makine sektörleri için hayati

önem taşımaktadır. Bu nedenle küresel krize bağlı daralma yağ sektörünü de doğrudan etkilemiştir.

Arnavutluk’ta petrol üretiminin merkezi Berat ve Fier bölgeleridir. Ülkede petrol çıkarılması konusunda

faaliyet gösteren çok sayıda yabancı firma bulunmaktadır. Bu firmalar çoğunlukla kara sondajı

yapmaktadır. 2008 yılında devletin sahip olduğu tek petrol rafinerisi olan Albanian Refining and

Marketing Of Oil Sh.a.-Armo özelleştirilmiştir. Ülkede uzun vadede petrol ve yan ürünleri ihtiyacının

karşılanması için, yerli üretime ve yabancı şirketlerle yapılan anlaşmalara dayanarak yeni gaz ve petrol

kaynaklarının bulunması, var olan petrol üretiminin artırılması amacıyla stratejik yatırımların verimliliğinin

yükseltilmesi planlanmaktadır.

Arnavutluk’un toplam petrol yağı ithalatı son beş yılda %36 oranında artmıştır. Petrol yağı ithalatının

%86’sını 271019 grubunda yer alan madeni yağlar oluşturmaktadır. Arnavutluk ithalatın %88,4’ünü

Yunanistan ve Rusya’dan gerçekleştirmiştir. 2010 yılında Türkiye’nin Arnavutluk’a petrol yağında yaptığı

ihracat önceki yıla göre %20 oranında azalma olmuştur.

Arnavutluk tarafından petrol yağlarında uygulanan gümrük oranları Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca

%0’dır. Arnavutluk küçük bir pazar olarak görünmesine rağmen uzun vadede özellikle petrol ürünleri

konusunda büyümeye devam edecektir.Plastik ve Kauçuk İşleme Sanayi

Plastikten Hortumlar, Borular ve Bağlantı Parçaları

Arnavutluk plastik borular, hortumlar ve bağlantı parçaları ithalatı 2009 yılı itibariyle 25,5 milyon dolar

olarak gerçekleşmiştir.

 

Plastik boru üretim kapasitesi fazla olan Türkiye, 2010 yılında Arnavutluk’a 2,9 milyon dolar plastik boru,

hortum ve bağlantı parçaları ihracatı gerçekleştirmiştir. Bu rakam ile birlikte Türkiye, Arnavutluk’un en

fazla plastik boru, hortum ve bağlantı parçaları ithalatı gerçekleştirdiği ülkeler içerisinde %10,4

dolayındaki payı ile 4. sırada yer almıştır. Son 5 yıllık veriler göz önüne alındığında Arnavutluk sektör

ithalatı ortalama %27 artış göstermiştir. Türkiye’nin Arnavutluk’a ihracatı ise %32 artmıştır.

Türkiye’nin Arnavutluk’a gerçekleştirdiği plastik boru ve bağlantı parçaları ihracatının büyük kısmını

391721 gtip numaralı etilen polimerlerinden ve 391722 gtip numaralı propilen polimerlerinden plastik

boru ve hortumlar oluşturmaktadır.

Etilen ve propilen polimerlerinden plastik hortum ve borular tarımsal sulamada yaygın olarak

kullanılmaktadır. Arnavutluk tarım sektörü ülke ekonomisinin %20’sini oluşturmaktadır. Ülkede kurulan

kolektif çiftlikler tarımsal üretimin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır.

Arnavutluk ile Türkiye arasında plastik hortum, boru ve bağlantı parçaları ticaretinde uygulanan gümrük

vergisi oranları %2 , %5 ve %6 olarak uygulanmaktadır. Türkiye’nin en çok ihracatını gerçekleştirdiği

391721 ve 391722 gtip numaralı plastik hortum ve borular için uygulanan gümrük vergisi oranları %5’dir.


Pompa ve Kompresörler

Sıvı Pompaları


2009 yılında Arnavutluk 18,4 milyon dolar değerinde sıvı pompası ithalatı gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin

2010 yılı sıvı pompa ihracatı 269 milyon dolar olup, Arnavutluk’a 636 bin dolar değerinde sıvı pompası

ihraç edilmiştir.

Türkiye Arnavutluk’a 2004 yılında 299 bin dolar olan sıvı pompa ihracatını 2010 yılında 636 bin dolara

yükseltmiştir. Bununla birlikte; 2010 yılında sıvı pompaları ihracatında önceki yıla göre %12’lik bir düşüş

söz konusudur.

Arnavutluk’a sıvı pompaları içinde en çok ihraç edilen kalem 841381 gtip nolu diğer sıvı pompaları, ikinci

kalem 841360 gtip nolu diğer döner deplasmanlı pompalar ve üçüncü kalem 841370 gtip nolu diğer

santrifüjlü pompalardır.

Sıvı pompaları ithalatında %45,8’lik payla pazarın yaklaşık yarısına hakim olan İtalya ilk sırada

yeralmaktadır. İngiltere, Yunanistan, Hollanda, Çin diğer önemli tedarikçilerdir. Türkiye Almanya’nın

ardından %2,6 payla 7 nci sıradadır.

Sıvı pompaları için uygulanan gümrük vergisi oranı %0’dır.


 

Sofra ve Mutfak Eşyaları

2009 yılı itibarı ile Türkiye’nin toplam plastikten sofra, mutfak eşyası ihracatında Arnavutluk %1,3’lük pay

ile 33 üncü sırada; camdan sofra, mutfak eşyası ihracatında ise %0,3’lük pay ile 66 ncı sırada yer

almaktadır. 2009 yılında Arnavutluk toplam 13 milyon dolarlık plastik ve cam mutfak eşyası ithalatı

gerçekleştirmiştir. Arnavutluk’un toplam plastik mutfak eşyası ithalatında Türkiye % 38’lik payı ile birinci,

cam mutfak eşyası ithalatında ise % 22,5’lik payı ile Çin’in ardından ikinci konumdadır.

Arnavutluk plastik ve cam mutfak eşyası pazarında ülkemizin yanı sıra, İtalya, Yunanistan, Çin ve

Makedonya rekabet etmektedir. Arnavutluk plastik mutfak eşyalarında AB üyesi ülkelere % 1.2 diğer

ülkelere ise % 6 gümrük vergisi uygulanmaktadır. Cam mutfak eşyalarında ise AB üyesi ülkelere % 0,

diğer ülkelere ise % 10 gümrük vergisi uygulanmaktadır. 1 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe giren

Arnavutluk-Türkiye arasındaki STA’a göre cam mutfak eşyasında gümrük vergisi anlaşmanın yürürlüğe

girdiği tarihten itibaren %0 olmuştur. Diğer taraftan, plastik mutfak eşyasında ise kademeli olarak

gümrük vergisinin azaltılması öngörülmüş, 2009 yılı için %3,6 olan gümrük vergisinin 1 Ocak 2013

tarihine kadar sıfırlanması öngörülmüştür.

Arnavutluk plastik ve cam mutfak eşyası ithalatı 2009 yılında bir önceki yıla göre sırasıyla % 25 ve 1

artmış olup, son beş yılda plastikte ortalama %21, cam eşyada % 31 artmıştır. Arnavutluk plastik ve cam

mutfak eşyası pazarının büyümekte olduğu görülmektedir.

Temizlik Maddeleri

Sabun ve Deterjanlar

Arnavutluk’un sabun ithalatı 2009 yılı itibariyle 8 milyon dolar civarındadır. Ülkenin ithalatı bir önceki yıla

göre %14 oranında artmıştır. Türkiye’nin bu ülkeye yönelik toplam sabun ihracatı ise 2010 yılında önceki

yıla oranla %18 artarak 4 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Arnavutluk’a gerçekleştirdiğimiz sabun

ihracatında ilk sırada kalıp sabunlar bulunmaktadır. Türkiye, Arnavutluk’un ithalatında %57,3’lük payı ile

ilk sırada yer almaktadır. Pazardaki önemli rakiplerimiz ise İtalya, Almanya, Çin ve Hollanda’dır.

Temizlik maddeleri, çamaşır, bulaşık makinesi deterjanları, yüzey temizlik maddeleri vb. ürünleri

kapsamaktadır. Arnavutluk’un temizlik maddeleri ithalatı ise 2009 yılında bir önceki yıla göre %9 oranında

artarak 47 milyon dolara ulaşmıştır. Türkiye’nin söz konusu ülkeye yönelik temizlik maddeleri ihracatı ise

2010 yılı için 2,3 milyon dolardır. Arnavutluk’a yönelik temizlik maddeleri ihracatımızda ilk sırada

perakende satışa hazır temizlik maddeleri bulunmaktadır. Arnavutluk’un temizlik maddeleri ithalatında

Türkiye sahip olduğu %17,2 pay ile 4. sırada yer almaktadır. Pazardaki önemli tedarikçiler ise; İtalya,

Romanya, Çek Cumhuriyeti veYunanistan’dır.

Arnavutluk ekonomisinin önümüzdeki dönemde büyüyeceği yönünde beklentiler mevcuttur. Son yıllarda

Arnavut tüketicilerin yaşam tarzlarında Batılılaşmaya yönelik bir eğilim söz konusudur. Gerek pazardaki

bu eğilimin gerekse ekonomide beklenen büyümenin sabun ve temizlik maddeleri pazarını da olumlu

etkilemesi beklenmektedir. Bu sürecin hali hazırda pazarda önemli bir yere sahip olan sabun ve temizlik

maddeleri firmalarımız açısından önümüzdeki dönemde hem ihracat, hem yatırım açısından yeni fırsatlar

yaratacağı, bu fırsatlardan yararlanabilmek için de pazarın yakından takip edilmesi gerektiği

düşünülmektedir.

 

ETİKETLER : Arnavutluk sanayisi, Arnavutluk sanayi ürünleri ithalatı , Arnavutluk hizmet sektörü , Arnavutluk hizmet sektörü ihracatı ,
Arnavutluk ne ihrac edilir , Türkiye'nin Arnavutluk'a ihracatı , Arnavutluk a beyaz eşya ihracatı , Arnavutluk'a  sabun ve deterjanlar ihracatı


Yorumlar - Yorum Yaz
Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence