TURKEXIM

Importer  Search Engine
  • https://www.facebook.com/turkishexportersdirectory
  • https://twitter.com/turkeximport

tarım ve gıda ürünleri ihracatı-ARJANTİN

                ARJANTİN'E TARIMSAL ÜRÜNLER İHRACATI 


ETİKETLER : Arjantin'e gıda ürünleri ihracat, Arjantin'in ithalatı, Arjantine tarım ürünleri ihracatı

Arjantin’in ihracatının yarısı tarımsal ürünlerin yer aldığı ilk 24 fasıldan (toplam ihracatın dörtte biri 10, 12

ve 23’üncü fasıllardan olmak üzere) gerçekleştirilmektedir. Sektör sadece Arjantin için değil tüm bölge

ülkeleri için büyük önem arz etmektedir. Örneğin, MERCOSUR blok olarak (Arjantin, Brezilya, Paraguay ve

Uruguay) soya (11 milyar dolar), şeker (2 milyar dolar), et (1.8 milyar dolar), tavuk, tütün, kahve ve

portakal suyu (her biri 1-1.5 milyar dolar arasında değişen tutarlarda) ihracatında dünyada ilk sırada yer

almakta ve satışlarını her yıl yüzde 5 oranında artırmaktadır.

MERCOSUR üyesi olan Arjantin ile AB-MERCOSUR Serbest Ticaret Anlaşması(STA) ile eş zamanlı STA

yapılması büyük önem arz etmektedir. Ülkenin gıda pazarının rekabetçi yapısına rağmen ülkemizden

yapılan ihracatın artırılabileceği düşünülmektedir. 

Baharat

Akdeniz baharatları konusunda ülkemiz dünyanın önde gelen üreticisi konumunda bulunmaktadır.

Akdeniz baharatları çeşitli AB ülkeleri üzerinden de Arjantin’e ihraç edilmektedir.

Ülkemizden Arjantin’e ihraç edilen baharatlarda adaçayı öne çıkmaktadır.

Arjantin’in 2011 yılında adaçayı ithalatı 7,6 milyon dolar olup bunun %6’sı ülkemizden ithal edilmiştir. Şili

%32, İtalya %15 ve Almanya %13 pay almıştır.

 

Endüstriyel Bitkiler

 

Fiyat artışı ve tütün karşıtı kısıtlamalara rağmen, tütün ürünlerine yönelik önemli bir tüketici ilgisinin

mevcut bulunduğu Arjantin’de 2011 yılında 12,4 milyon dolar tutarında yaprak ve döküntü tütün (GTİP:

2401) ithal edilmiştir. Söz konusu ithalatın 5,2 milyon dolarlık bölümü ülkemizden gerçekleştirilmiş olup,

şark tipi tütünde pazarda rakibimiz bulunmamaktadır. Arjantin’in tütün ithal ettiği ülkeler arasında

Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan ve Almanya bulunmaktadır.

 

Konserve Meyve Sebze

 

Ekonomik krizin etkisiyle evde yemek yapma trendi güçlenmiş, özellikle makarna sosu ve pek çok Arjantin

yemeğinin ana maddesi olan dilimlenmiş konserve domates tüketimi artmış ve sektörün parlayan yıldızı

olmuştur. Konserve yiyecek reklamlarında “evde yapılmış gibi” teması öne çıkmakta olup söz konusu

trendin etkisi ile özellikle dilimlenmiş domates, kornişon turşu ihracatımızın artırılabileceği

düşünülmektedir.

Arjantin’in dilimlenmiş domates ithalatı 2011 yılında 2,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Krizin negatif

etkisine rağmen 2010 yılına kıyasla %115 gibi bir artış yaşanmıştır. Pazarda yer alan ilk üç ülke ve pazar

paylarına baktığımızda ülkemizin %84 pay ile birinci sırada yer aldığını; İtalya(%7) ve Brezilya (%7) pay

ile ikinci ve üçüncü sırada olduğu görülmektedir.

 


Kuru Meyveler

 

Arjantin’in 3,5 milyon doların üzerinde kuru meyve ithalatı bulunmaktadır. Ülkemiz açısından önem taşıyan

ürünlerin 2011 yılı ithalatları kuru kayısıda 181 bin dolar, kuru incirde de 184 bin dolardır.

Ülkemizin kuru kayısı ve kuru incirde Arjantin’de pazar şansı bulunmaktadır. Kuru kayısı ve kuru incirde

rakipsiz olduğumuz Arjantin’de kuru meyveler gıda sanayinde girdi olarak kullanıldığı gibi nihai tüketiciler

tarafından da tüketilmektedir.

Ülkemizin geleneksel ihraç ürünleri olan kuru kayısı ve incir uzun süredir Arjantin pazarında bulunmakla

birlikte, son yıllara gelinceye kadar Türkiye menşeli ürünler çeşitli Avrupa ülkelerinin ve İsrailli firmaların

aracılığıyla ülkeye girerken, yakın zamanda doğrudan Türk firmaları tarafından ürünlerin ihraç edildiği

görülmektedir.

 

Kuru Kayısı

Zengin besin içeriği nedeniyle sağlıklı gıdalar sınıfında irdelenen kuru kayısı gerek çerezlik tüketim

gerekse Arjantin’de tüketimi giderek artış gösteren unlu mamuller ve şekerli ve çikolatalı mamuller

sanayinde kullanılabilmektedir. Arjantin’de son zamanlarda tüketilen gıdaların sağlıklı alternatifleri ile

ikamesi gündemde olup, bunlar az yağ, şeker içeren ve ayrıca vitamin ve minerallerce zenginleştirilmiş

gıdalardır. Üretilen kek, pasta, çikolata gibi ürünlerde kuru kayısı kullanılarak ürüne gerek farklı bir aroma

gerekse sağlıklı bir nitelik kazandırılması mümkündür. Söz konusu ürün üreticileri ile görüşülerek tanıtım

yapılmasının, tüketiciye yönelik yarışmalar ve gastronomi faaliyetleri ve tanıtıcı yayınlar hazırlamanın

önem arz ettiği düşünülmektedir.

 

Maya

 

2011 yılında yaklaşık 10,1 milyon dolarlık maya ithal eden Arjantin maya pazarında, Paraguay,

Danimarka, Çin, İtalya ve Brezilya ön sıralarda yer almıştır. Ülkemiz 2011 yılında 345 bin dolar maya

ihracatı ile 8. sırada yer almıştır.

İthalat engellerine rağmen maya ithalatının %5 artmış olmasının en önemli nedeni son yıllarda Arjantin

pazarında unlu mamuller tüketiminin önemli bir artış göstermesidir.

Organik Tarım Ürünleri

*Kültürel yakınlıklar ve ülkeye alınan göç nedeniyle bazı etnik ürünlerin küçük olmakla birlikte pazar

payından söz etmek mümkündür. Bu kapsamda ülkeye hacim olarak küçük bir potansiyel olduğu

düşünülmekle birlikte, kültürel etkinliklerin yer aldığı tanıtım faaliyetlerinde bulgurdan yapılan yemeklerin

tadımı yapılarak satış yapılabileceği düşünülmektedir.

 

*Arjantin yaşanan sağlık sorunları nedeniyle gıda tercihlerini sağlıklı gıdalar yönüne kaydırmaktadır.

Bunlar daha fazla lif içeren, vitamin ve mineral açısından zengin ya da zenginleştirilmiş ürünler, sağlıklı sıvı

yağ kullanımı, az yağ içeriğine sahip, şeker içeriği düşük ya da şeker içermeyen gıdalardır. Gıda pazarı

değerlendirilirken söz konusu trendlerin giderek önem kazanacağı göz ardı edilmemelidir. Buna karşın

henüz organik gıdalar için Arjantin bir pazar arz etmemektedir.

 

Sert Kabuklu Meyveler

Süpermarketler sert kabuklu meyvelerde en önemli dağıtım kanalıdır ve artan talep ile birlikte

süpermarketler sert kabuklu meyvelere daha fazla raf alanı ayırmaya başlamışlardır.

Fındık

 

Arjantin pazarında ülkemiz 2008 yılında %60 pay ile birinci sırada iken 2010 yılında %31 pay ile İspanya

(%49)’nın ardından ikinci sırada yer almıştır. 2011 yılında ise; 1. sırada Şili %59 pay, 2. sırada İspanya

%38 pay, Türkiye ise %4 pay ile üçüncü sırada yer almıştır. Arjantin’e fındık ihracatımızda kabuksuz fındık

en önemli payı almaktadır.

Sert kabuklu meyve tüketiminde Latin Amerikalı tüketicilerin potansiyel arz eden önemli bir grup olduğu

düşünülmektedir. Tüketicilerin düzenli olarak sert kabuklu meyve tüketimi nedeniyle, aynı kategoride

farklı damak tadı arayan tüketiciler için fındığın önemli ürün olabileceği düşünülmektedir.

Şekerli ve Çikolatalı Mamuller

Arjantin’in şekerli ve çikolatalı mamullerde toplam satış hacmi %22 artışla 4 milyar dolara ulaşmıştır.

Özellikle çikolatalı mamullerde sağlıklı ürünlere ilgi artmıştır. Sütlü, yoğurtlu farklı tatlar ilgi çekmektedir.

Pazardaki güçlü rakipler dikkate alındığında ülkemiz açısından ambalajı ile dikkat çeken çikolatalara göre

düşük fiyatlı kokolin grubunda (180690 gtip) potansiyel olduğu düşünülmektedir. 2011 yılında şekerli

mamullerde ihracatımız %77, çikolatalı mamullerde %60 azalmıştır.

Google Translate