• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  • https://www.instagram.com/importerssearchengine/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory

Afganistan'a ihrac ettiğimiz sanayi ürünlerimiz

Afganistan'a Sanayi Ürünleri İhracatı

İlaç Sanayi

Eczacılık Eşyaları ve müstahzarları (gtip:3006)


Ülkemizde üretilen ürün gamı olarak, taş kırma cihazları, ameliyat masaları, ameliyat

lambaları, anestezi cihazları, hasta başı monitörleri, elektrokoter, jinekolojik masalar,

cerrahi aspiratörler, oksijen verme cihazları, röntgen cihazları, buhar ve kuru hava

sterilizatörleri, kan alma koltukları, tıbbi gaz sistemleri, santrifüj, karıştırıcılar, hasta

yatakları, sedyeler, dişçi üniteleri, hastane bilgi sistemine yönelik donanım ve yazılımlar,

cerrahi aletler, kalp ve damar cerrahisinde kullanılan tubing set, kardiyopleji setleri ve

kanülleri, drenaj, intraket, stent, kateter ve sondalar, kan basıncı transdüseri, i.v. set, kan

ve kan ürünleri, alma-verme setleri, kan torbaları, ameliyat ve muayene eldivenleri,

ameliyat iplikleri, ameliyat örtüleri ve kat-küt, gazlı bez ve pamuk, ortopedik protezler,

ortopedik onarım malzemeleri, röntgen banyo solüsyonları, diş hekimliği onarım

malzemeleri, şırıngalar, iğneler, tıbbi maskeler, inkübatörler, santrifüjler, su distile cihazları,

kan saklama dolapları, klimatik test kabinleri, elastik bandajlar, bio taşıyıcılar, defibrillatör,

hidrofilik üriner katheter, cerrahi sütürler, serum setleri sayılabilir.

 

Türk sağlık sektörünün gelişmesi, yeni ve özel hastane sayısındaki artış, kaliteli sağlık

hizmeti talebinin artması, teknolojideki yenilikler ve bunun gibi daha birçok faktör ülkemizde

medikal sektörün gelişimine ivme kazandırmaktadır.

 

Türkiye’nin Afganistan’a gerçekleştirdiği sınırlı ihracatta gtip 3006 numarasında yer alan

eczacılık ürünleri önemli paya sahiptir. 2010 yılında Afganistan’a yaklaşık 10 milyon dolarlık

ihracat gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin Afganistan pazarındaki payı %4 iken, pazardaki en

önemli rakiplerimiz Pakistan, İran, Hindistan ve Çin olmuştur. Türkiye’nin, sektörün

gelişmesine parelel olarak, Afganistan pazarındaki pazar payını artırabileceği

düşünülmektedir.

 İnşaat Malzemeleri

Demir Çelikten İnşaat Malzemeleri (Gtip: 7216)  

Altyapı çalışmaları ve buna bağlı olarak canlı olan inşaat sektörü nedeniyle demir çelik

inşaat aksamı açısından Afganistan gelişen bir pazardır. Türkiye’nin ise pazardaki payında

son yıllarda gerileme görülmektedir. Bu gerilemede fiyat değişimlerinin etkili olduğu tahmin

edilmektedir.

 

Türkiye’nin, Afganistan demir çelik inşaat aksamı pazarındaki payı % 4’dür. Pazardaki en

önemli rakiplerimiz Pakistan ve İran’dır. Türkiye, Afganistan’ın inşaat demiri ve inşaat

aksamı pazarından yüksek oranda pay alacak potansiyele sahiptir. Bu yönde ülkede

yapılacak fuar katılımı, tanıtım, pazarlama ve ticaret heyeti faaliyetlerinin faydalı olacağı

düşünülmektedir. 

Prefabrik Yapılar (Gtip: 9406)

Afganistan’ın prefabrik yapılarda dünya ithalat değerleri kayıtlı olmamakla beraber,

Türkiye’nin Afganistan’a ihraç ettiği ürünler arasında ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’nin

kendi dış ticaret verilerine göre 2010 yılında Türkiye, 20 milyon dolarlık prefabrik yapı ihraç

etmiştir.

Sektördeki Türkiye’nin toplam ihracatı 2010 yılında %1 oranında daralma gösterse de 163

milyon dolar değerine sahiptir. Bu nedenle Türkiye’nin Afganistan’ın bu alandaki ihtiyacını karşılayabileceği düşünülmektedir.

İş ve Maden Makineleri

Dünyadaki iş makinesi üreten firmalar coğrafik olarak küresel (dünyanın yaklaşık tüm kıta

ve ülkelerinde bulunan) veya bölgesel (bazı kıta ve ülkelerde bulunan) bazda

çalışmaktadırlar. Firmalar, bu sınıflandırmanın dışında; sundukları ürünlerin çeşidi

bakımından uzman veya tam üretim hattına sahip olarak sınıflandırılmaktadırlar. Türkiye bu

alandaki başarısını Afganistan’a olan ihracatta tam olarak gösterememiştir. Ülkenin

ithalatındaki payı %40 olmasına rağmen pazar payının daha da artırılabileceği ürünler

arasındadır.


Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünleri

Sabunlar

Afganistan,kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarı ülkedeki karmaşaya rağmen büyümeye

devam etmektedir. Bu konudaki talebin önemli bir kısmını ithalat ile karşılamaktadır.

Afganistan 3402 gtip nolu üründe 2010 yılında yaklaşık 22 milyon dolar değerinde ithalat

gerçekleştirmiştir. İthalat 2009 yılına göre %106 oranında artmıştır. Pazarın başlıca

tedarikçileri Pakistan, Rusya, Türkiye, Endonezya ve İran karşılamaktadır. 

 

Pazardaki tüketici olumsuz ekonomik koşullardan dolayı çok daha ucuz ürünlere

yönelmiştir. Ancak pazarda ürün kalitesinde seçici olabilecek tüketicinin uygun fiyatlı ve

kaliteli ürünleri tercih edeceği düşünülmektedir. Fiyatın çok önemli olduğu bu pazarda Türk

ürünlerinin daha kaliteli ve daha uygun fiyatlı olmasından dolayı, aynı kalitede daha pahalı

ürünlerin yerini alma imkânı bulunmaktadır. Bunun için pazarda yoğun bir tanıtım

kampanyası yürütülmesinde fayda görülmektedir.


ETİKETLER : Afganistan a ihracat , Afganistan a Eczacılık Eşyaları ve müstahzarları (gtip:3006) ihracatı , Afganistan a Demir Çelikten İnşaat Malzemeleri (Gtip: 7216) ihracatı ,  Afganistan a Prefabrik Yapılar (Gtip: 9406) ihracatı ,Afganistan sabun ihracatı , Afganistan a kosmetik ürünleri ihracatı , Afganistan a sanayi ürünleri ihracatı , Export to Afghanistan , Export industrial products to Afghanistan

Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence