TURKEXIM

Importer  Search Engine
  • https://www.facebook.com/turkishexportersdirectory
  • https://twitter.com/turkeximport

Afganistan ihrac potansiyel tarım ve gıda ürünleri

Afganistan'a Potansiyel Gıda ve Tarım Ürünleri İhracatı 


Tarım ve Gıda Ürünleri İhraç Potansiyelimiz

Çay

Afganistan değer olarak olmasa da ülkenin ekonomik durumu dikkate alındığında önemli çay

ithalatçıları arasında sayılabilir. 2010
yılı çay ithalatı 38 milyon doların üzerinde gerçekleşmiş

olup, dünya çay ithalatının yaklaşık %0,7’si Afganistan tarafından 
gerçekleştirilmektedir.

Afganistan çay ithalatını büyük ölçüde Kenya ve Vietnam’dan karşılamakta, ülkemizden ise çay

ithalatı 
bulunmamaktadır. 


Ülkemizde üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle kuru çay fiyatları da diğer üretici

ülkelere göre daha yüksek düzeyde 
oluşmaktadır. Çay ihraç fiyatlarımız uluslararası fiyatlar

düzeyine çekilebildiği ve ayrıca uluslararası piyasalarda Türk çayına karşı 
kalite yönüyle oluşmuş

olan ön yargılar giderilebildiği ölçüde Afganistan’ın ülkemiz çayları için iyi bir pazar olabileceği

düşünülmektedir.

Şekerli ve Çikolatalı Mamuller

Afganistan’ın çikolatalı mamüller şekerli ve çikolatalı mamuller ithalatının büyük bölümünü

oluşturmaktadır. Türkiye Afganistan’a en 
fazla şekerli mamul ihracatı gerçekleştirmektedir.

Afganistan’ın ithalatı 2010 yılında 107 milyon dolara ulaşmıştır ki, bu ülke için 
önemli bir tüketim

değeridir. İhracatımız henüz düşük değerlerde bulunsa da, bu ürün grubunda ihracatımızın artış

potansiyeline 
sahip olduğu düşünülmektedir. Şekerli mamuller grubunda jöleli şekerlerin, çikolata

grubunda ise düşük fiyatlı kokolinlerin ihracat 
potansiyelinin daha fazla olduğuna inanılmaktadır.


Sektörde, son yıllarda, yerli üreticilerin küçük ambalajlı ürünlere yönelerek 
fiyatlarını düşük

tutmaya ve bu yöntemle daha fazla tüketiciye ulaşmaya çalıştıkları görülmektedir. Bu eğilimin göz

önüne alınarak,
küçük ambalajlı ve düşük fiyatlı ürünlerle pazara girilmesinin avantaj sağlayacağı

düşünülmektedir.

Un 

Türkiye buğday unu konusunda dünyanın önemli üreticileri arasındadır. Afganistan ise gıda

malzemeleri arasında en fazla un 
tüketen ülkeler içinde yer almaktadır. 2010 yılında ithalatı 229

milyon dolara ulaşmıştır. İthalat bir önceki yıla göre azalma gösterse de
 temel gıda maddeleri

arasında olduğu için önemini kaybetmeyecektir. Bu bilgiler ışığında Afganistan’ın, Türk üreticileri

için p
otansiyel içermeye devam edeceği düşünülmektedir. 


ETİKETLER (keywords): Afganistan a gıda ihracatı , Afganistan a tarım ürünleri ihracatı , Afganistan a un ihracatı , Afganistan a şekerli ve çikolatalı mamüller ihracatı , Afganistan a çay ihracatı ,potansiyel ihrac ürünleri

 

Google Translate