TURKEXIM

Importers Search Engine
  • https://www.facebook.com/turkishexportersdirectory
  • https://plus.google.com/+TurkEximCompanyDirectory
  • https://twitter.com/turkeximport
 
  Dış Ticaret Haberleri

Özbekistan'dan ithalat

Etiketler: Özbekistan'dan ithalat,Türkiye'nin ithal ettiği ürünler,Özbekistan'ın Türkiye'ye ihracatı,gtip nolara göre ithalat

Türkiyenin 2014 Yılında
Özbekistan'dan İthal Ettiği Ürünler

G.T.İ.P. G.T.İ.P. İngilizce Açıklanması
740311001000 
Rafine edilmiş elektrolitik bakırdan katotlar ve katot parçaları
Refined copper and copper alloys, unwrought: Refined copper: Cathodes and sections of cathodes : electrolytic copper
740819100011 Bakır teller 
-Rafine edilmiş bakırdan olanlar 
--Diğerleri 
---Enine kesitinin en geniş yeri 0,5 mm. yi geçenler
----Elektrolitik tel
Copper wire: Of refined copper: Other: Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds 0,5 mm (detailed label not available)
790112101011 İşlenmemiş çinko 
-Alaşımsız çinko 
--Ağırlık itibariyle % 99,99'dan az çinko içerenler 
---Ağırlık itibariyle % 99,95 veya daha fazla fakat % 99,99'dan az çinko içerenler
----Külçe 
-----İşlenmemiş elektrolitik olan külçe çinko
Unwrought zinc: zinc, not alloyed: Containing by weight less than 99,99% of zinc: Containing by weight 99,95% or more but less than 99,99% of zinc : Ingots (detailed label not available)
740811000011 Bakır teller 
-Rafine edilmiş bakırdan olanlar 
--Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm. yi geçenler
---Elektrolitik tel
Wire of refined copper, with a maximum cross-sectional dimension of > 6 mm (detailed label not available)
520513000000 Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırIık itibariyIe % 85 veya daha fazIa pamuk içeren ve perakende olarak satıIacak haIe getirilmemiş oIanlar) 
-Tek kat iplikler (penyelenmemiş liflerden) 
--232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43'ü geçen 52'yi geçmeyen)
Single cotton yarn, of uncombed fibres, containing >= 85% cotton by weight and with a linear density of 192,31 decitex to < 232,56 decitex "> MN 43 to MN 52" (excl. sewing thread and yarn put up for retail sale) (detailed label not available)
520523000000 Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırIık itibariyIe % 85 veya daha fazIa pamuk içeren ve perakende olarak satıIacak haIe getirilmemiş oIanlar) 
-Tek kat iplikler (penyelenmiş liflerden) 
--232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43'ü geçen 52' yi geçmeyen)
Single cotton yarn, of combed fibres, containing >= 85% cotton by weight and with a linear density of 192,31 decitex to < 232,56 decitex > MN 43 to MN 52" (excl. sewing thread and yarn put up for retail sale)"
271019990021
-Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç) esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar (biodizel ihtiva edenler ve atık yağlar hariç)
--Diğerleri 
---Ağır yağlar 
----Yağlama yağları diğer yağlar 
-----Diğer amaçlar için kullanılanlar 
------Spindle Oil
Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils: Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, other than waste oils: Other: Heavy oils: Lubricating oils; other oils: For other purposes: Other lubricating oils and other oils (detailed label not available)
271019990022
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç) esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, atık yağlar
-Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç) esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar (biodizel ihtiva edenler ve atık yağlar hariç)
--Diğerleri 
---Ağır yağlar 
----Yağlama yağları diğer yağlar 
-----Diğer amaçlar için kullanılanlar 
------Light Neutral
Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils: Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, other than waste oils: Other: Heavy oils: Lubricating oils; other oils: For other purposes: Other lubricating oils and other oils (detailed label not available)
520524000000
Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırIık itibariyIe % 85 veya daha fazIa pamuk içeren ve perakende olarak satıIacak haIe getirilmemiş oIanlar) 
-Tek kat iplikler (penyelenmiş liflerden) 
--192,31 Desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52' yi geçen 80'i geçmeyen)
Single cotton yarn, of combed fibres, containing >= 85% cotton by weight and with a linear density of 125 decitex to < 192,31 decitex > MN 52 to MN 80" (excl. sewing thread and yarn put up for retail sale)"
520100900000 Pamuk; diğerleri (kardesiz, penyesiz)Cotton, not carded or combed: Other
520512000000
Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırIık itibariyIe % 85 veya daha fazIa pamuk içeren ve perakende olarak satıIacak haIe getirilmemiş oIanlar) 
-Tek kat iplikler (penyelenmemiş liflerden) 
--714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14'ü geçen, 43'ü geçmeyenler)
Single cotton yarn, of uncombed fibres, containing >= 85% cotton by weight and with a linear density of 232,56 decitex to < 714,29 decitex "> MN 14 to MN 43" (excl. sewing thread and yarn put up for retail sale) (detailed label not available)
071190700000
Geçici olarak konserve edilmiş (örneğin kükürtdioksit gazı kullanılarak salamurada, kükürtlü su içinde veya diğer koruyucu eriyikler içinde) fakat bu halleriyle derhal yenilmeye elverişli olmayan sebzeler 
-Diğer sebzeler sebze karışımları 
--Sebzeler 
---Kebere
Vegetables provisionally preserved (for example,by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption: Other vegetables; mixtures of vegetables: Vegetables: Capers
790112301000
İşlenmemiş çinko 
-Alaşımsız çinko 
--Ağırlık itibariyle % 99,99'dan az çinko içerenler 
---Ağırlık itibariyle % 98,5 veya daha fazla fakat % 99,95'den az çinko içerenler 
----Külçe
Unwrought zinc: Zinc, not alloyed: Containing by weight less than 99,99% of zinc: Containing by weight 98,5% or more but less than 99,95% of zinc : Ingots
741110100000 Bakırdan ince ve kalın borular 
-Rafine edilmiş bakırdan olanlar 
--Düz olanlar
Tubes and pipes of refined copper (detailed label not available)
740811000019
 Bakır teller 
-Rafine edilmiş bakırdan olanlar 
--Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm. yi geçenler
---Diğerler
Wire of refined copper, with a maximum cross-sectional dimension of > 6 mm (detailed label not available)
310210100000 Azotlu mineral veya kimyasal gübreler 
-Üre (sulu çözelti halinde olsun olmasın) 
--Kuru anhidrit ürün üzerinden, 
içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle % 45'den fazla olan üre


Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous: Urea, whether or not in aqueous solution: Urea containing more than 45% by weight of nitrogen on the dry anhydrous product
740710000013 
Bakır çubuklar ve profiller 
-Rafine edilmiş bakırdan olanlar
--Çubuklar
Bars, rods and profiles, of refined copper, n.e.s. (detailed label not available)
080231000000 kabuklu cevizFresh or dried walnuts in shell