• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  • https://www.instagram.com/importerssearchengine/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory

fasıl 25 gtip kodları

Etiketler: fasıl 25, gtip 25,gtip no 25  ingilizcesi,gtip tabi grafit ,kuvars gtip nosu nedir,tabi kalsiyum fosfatların 
gtip kodu ,mermer gtip no,traverten gtip ,ekosin gtip kodu,gtip granit, gtip porfir,gtip bazalt, gtip gre,zımpara taşı gtip,
gtip tebeşir,sofra tuzu gtip,gtip demir piritleri

→Fasıl 25←

G.T.İ.P. NO AÇIKLAMA


2501.00 Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dahil) ve saf sodyum klorür (sulu çözelti halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin) ; deniz suyu :

2502.00 Kavrulmamış demir piritleri

2503.00 Her nevi kükürt (süblime kükürt, presipite kükürt ve kolloidal kükürt hariç) :


25.04 Tabii grafit :

25.05 Her nevi tabii kum (boyanmış olsun olmasın, 26. fasıldaki metal içeren kumlar hariç) :

25.06 Kuvars (tabii kumlar hariç) ; kuvarzit, kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette [dikdörtgen şeklindeki (kare dahil), bloklar veya kalın dilimler halinde] sadece kesilmiş olsun olmasın :

2507.00 Kaolin ve diğer kaolinli killer (kalsine edilmiş olsun olmasın) :

25.08 Diğer killer (68.06 Pozisyonundaki genleştirilmiş killer hariç), andaluzit, siyanit ve silimanit (kalsine edilmiş olsun olmasın) ; mülit ; şamot ve dinas toprakları :

2509.00 Tebeşir


25.10 Tabii kalsiyum fosfatlar ; tabii aluminyum -kalsiyum fosfatlar ve fosfatlı tebeşirler :

25.11 Tabii baryum sülfat (barit) ; tabii baryum karbonat (witherith) (kalsine edilmiş olsun olmasın) (28.16 pozisyonundaki baryum oksit hariç) :

2512.00 Belirgin yoğunluğu bir veya daha az olan silisli fosil unları (kiselgur, tripolit, diatomit gibi) ve benzeri silisli topraklar (kalsine edilmiş olsun olmasın)


25.13 Sünger taşı ; zımpara taşı ; tabii korindon, tabii Süleyman taşı ve diğer tabii aşındırıcılar (termik işlem görmüş olsun olmasın) :

2514.00.00.00.00 Kayagan taşı (arduvaz), [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın]


25.15 Mermer, traverten, ekosin ve belirgin yoğunluğu 2,5 veya daha fazla olan yontulmaya veya inşaata elverişli kireçli taşlar, su mermeri [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın]:

25.16 Granit, porfir, bazalt, gre ve yontulmaya veya inşaata elverişli diğer taşlar [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklinde (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın] :

25.17 Çakıl taşı, kırılmış veya ezilmiş taşlar (genellikle yolların veya demir yollarının betonaj ve döşemesinde veya diğer balastlama işlerinde kullanılan türden), çakmak taşı ve yassı iri çakıl taşı (termik işlem görmüş olsun olmasın); cüruf, moloz veya benzeri sanayi artıkları makadamı (bu pozisyonun ilk kısmında belirtilen maddelerle birlikte olsun olmasın); katranlı makadam; 25.15 ve 25.16 pozisyonlarındaki taşların granül, parçacık ve tozları (termik işlem görmüş olsun olmasın):

25.18 Dolomit (kalsine edilmiş veya sinterlenmiş olsun olmasın) ; [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklindeki (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş dolomit dahil] ; dolomit ateş tuğlası harcı :

25.19 Tabii magnezyum karbonat (magnezit) ;erimiş manyezi ; tamamen yanmış (sinterlenmiş) manyezi (sinterleme işleminden evvel ilave edilmiş az miktarda diğer oksitleri içersin içermesin) ; diğer magnezyum oksit (saf olsun olmasın) :

25.20 Alçı taşı ; anhidrit ; alçılar (kalsine alçı taşı veya kalsiyum sülfattan ibaret olanlar) (boyanmış veya az miktarda donmayı hızlandırıcı veya yavaşlatıcılar ilave edilmiş olsun olmasın) :
2521.00.00.00.00 Kastin ; kireç taşı ve diğer kireçli taşlar (kireç ve çimento imalinde kullanılan türde olanlar)

25.22 Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve su aItında sertleşen kireç (28.25 pozisyonundaki kalsiyum oksit ve hidroksit hariç) :

25.23 Portland çimentosu, şaplı çimento ('ciment fondu'), cüruf çimentosu, süper sülfat çimentosu ve benzeri su altında sertleşen çimentolar (boyanmış veya klinker şeklinde olsun olmasın) :

25.24 Amyant (asbest) :

25.25 Mika (düzensiz ince tabakalar halinde yarılmış olanlar dahil) mika döküntüleri :

25.26 Tabii steatit (sabun taşı) [kabaca yontulmuş veya testere ile yahut başka surette dikdörtgen şeklindeki (kare dahil) bloklar veya kalın dilimler halinde sadece kesilmiş olsun olmasın] ; talk :

2528.00.00.00.00 Tabii boratlar ve bunların konsantreleri (kalsine edilmiş olsun olmasın) (tabii tuzlu sulardan çıkarılan boratlar hariç) ; tabii borik asit (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında H3BO3 oranı % 85 'ten fazla olmayan)


25.29 Feldispat ; lösit ; nefelin ve nefelin siyenit ; florspat :

25.30 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mineral maddeler :

Gtip No 25 İngilizcesi


25    SALT, SULPHUR, EARTH & STONE, LIME & CEMENT

2501 salt incl table & dentrd, pure sodium chloride
2502 unroasted iron pyrites
2503 sulfur of all kinds nesoi
2504 natural graphite
2505 natural sands of all kinds, except metal-bearing
2506 quartz (other than natural sands), quartzite
2507 kaolin and other kaolinic clays, incl calcined
2508 clays nesoi, andalusite, kyanite etc, mullite etc
2509 chalk
2510 natural calcium (inc alum cal) phosp & phosp chalk
2511 natural barium sulfate, nat barium carbonate nesoi
2512 siliceous fossil meals & earths w spec grav of 1 or less
2513 pumice, emery, natural corundum and garnet etc
2514 slate, crude or roughly trimmed
2515 marble, travertine etc. and alabaster, crude etc.
2516 granite, porphyry, basalt etc., crude or cut etc.
2517 pebbles, gravel etc, macadam of slag, dross etc.
2518 dolomite, calcined or not, roughly trimmed etc.
2519 magnesite, fused magnesia, d-b magn, m oxide nesoi
2520 gypsum, anhydrite, plasters (cal gypsm or sulfate)
2521 limestone flux, lmstn & oth cal sto usd mfr lime, cement
2522 quicklime, slaked lime and hydraulic lime
2523 portland cement, aluminous cement, slag cement etc
2524 asbestos
2525 mica, including splittings, mica waste
2526 natural steatite, roughly trimmed etc, talc
2527 natural cryolite, natural chiolite
2528 natural borates & conc, natural boric acid n/ov 85%
2529 feldspar, leucite, nepheline, & syenite, fluorspar
2530 mineral substances nesoi

Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence