TURKEXIM

Importers Search Engine
  • https://www.facebook.com/turkishexportersdirectory
  • https://plus.google.com/+TurkEximCompanyDirectory
  • https://twitter.com/turkeximport
 
  Dış Ticaret Haberleri

Ukrayna'dan ithalat,ithal edilen ürünler

ETİKETLER:Ukrayna'dan ithalat,Türkiye'nin Ukrayna'dan ithalatı,ithal ettiğimiz ürünler

2014 Yılında Ukrayna'dan İthal Ettiğimiz Ürünler


Ukrayna'dan 12 Haneli Gtip Kodlarına Göre İthal Ettiğimiz Ürünler:

 72. FASIL Demir ve çelik

Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller 
-Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler 
--Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olup genişliği kalınlığının iki katından az olanlar 
---Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 
----Diğerleri 

Gtip 720711160000 -----Kalınlığı 130 mm.yi geçenler


 72. FASIL Demir ve çelik

Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları demir veya çelik döküntü ve 
hurdalarının yeniden ergitilmesi suretiyle elde edilen külçeler 
-Diğer döküntü ve hurdalar 
--Diğerleri 
---Diğerleri 
----Diğerleri 

Gtip 720449900019 -----Diğerleri


 15. FASIL Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar;hayvansal ve bitkisel mumlarAyçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) 

-Ayçiçeği tohumu veya aspir yağları ve bunların fraksiyonları 
--Ham yağlar 
---Diğerleri 

Gtip 151211910000----Ayçiçeği tohumu yağı


 72. FASIL Demir ve çelik

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 mm veya daha fazla) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış) 
-Diğerleri (rulo halinde, sadece sıcak haddelenmiş) 
--Kalınlıkları 3 mm.'den az olanlar 
---Diğerleri 

Gtip 720839009019----Diğerleri


72. FASIL Demir ve çelik

Ferro -alyajlar 

Gtip 720230000000 -Ferro -siliko -manganez


31. FASIL Gübreler

Azotlu mineral veya kimyasal gübreler 
-Üre (sulu çözelti halinde olsun olmasın) 
Gtip 310210100000--Kuru anhidrit ürün üzerinden, 
içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle % 45'den fazla olan üre


72. FASIL Demir ve çelik

Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller 
-Ağırlık itibariyle %0,25'den az karbon içerenler 
--Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olup genişliği kalınlığının iki katından az olanlar 
---Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 
----Diğerleri 
Gtip 720711140000 -----Kalınlığı 130 mm.yi geçmeyenler


Gtip  120190000000 Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın);

tohumluk olmayan


Gtip  260111000000  Demir cevherleri; aglomere edilmemiş


BÖLÜM 15: ADİ METALLER VE ADİ METALLERDEN EŞYA

72. FASIL Demir ve çelik

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 mm veya daha fazla) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış)
-Diğerleri (rulo halinde, sadece sıcak haddelenmiş)
--Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm.'den az olanlar
---Diğerleri
-Gtip 720838009019 ---Diğerleri