• https://www.facebook.com/importersearchengine
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
 • https://twitter.com/importersearch
 • https://www.instagram.com/importerssearchengine/
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory

il malti nomenklatura magħquda 2015,malta hs codes

il Malti Nomenklatura Magħquda 2015

 • TAQSIMA I ANNIMALI ĦAJJIN; PRODOTTI MINN ANNIMALI


KAPITLU 1 ANNIMALI ĦAJJIN
KAPITLU 2 LAĦAM U ĠEWWIENI LI JITTIEKEL
KAPITLU 3 ĦUT U KRUSTAĊJI, MOLLUSKI U INVERTEBRATI AKKWATIĊI OĦRAJN
KAPITLU 4 PRODOTTI TAL-ĦALIB; BAJD TAT-TJUR; GĦASEL NATURALI; PRODOTTI TAJBIN GĦALL-IKEL ĠEJJIN MINN ANNIMALI, LI MHUMIEX IMSEMMIJIN JEW INKLUŻI BAND’OĦRA
KAPITLU 5 PRODOTTI ĠEJJIN MILL-ANNIMALI LI MHUMIEX SPEĊIFIKATI JEW INKLUŻI BAND’OĦRA

 • TAQSIMA II PRODOTTI VEĠETALI

KAPITLU 6 SIĠAR ĦAJJIN U PJANTI OĦRAJN; BASAL, GĦERUQ U BĦALHOM; FJURI MAQTUGĦIN U WERAQ ORNAMENTALI
KAPITLU 7 VEĠETALI U ĊERTI GĦERUQ U TUBERI TAJBIN GĦALL-IKEL
KAPITLU 8 FROTT U ĠEWŻ TAJBIN GĦALL-IKEL; QOXRA TAL-FROTT TAĊ-ĊITRU JEW BETTIEĦ
KAPITLU 9 KAFÈ, TE, MATÈ U ĦWAWAR
KAPITLU 10 ĊEREALI
KAPITLU 11 PRODOTTI TA’ L-INDUSTRIJA TAT-TĦIN; MALT; LAMTI; INULINA; GLUTINA TAL-QAMĦ
KAPITLU 12 ŻRIERAGĦ U FROTT ŻEJTNIN; DIVERSI QMUĦ, ŻRIERAGĦ U FROTT; PJANTI INDUSTRIJALI JEW MEDIĊINALI; TIBEN U MAGĦLEF
KAPITLU 13 GOMMALAKKA; GOMOM, RAŻI, U LINEF U ESTRATTI VEĠETALI OĦRAJN
KAPITLU 14 MATERJALI VEĠETALI TAT-TRIZZA; PRODOTTI VEĠETALI LI MHUMIEX IMSEMMIJIN JEW INKLUŻI BAND’OĦRA

 • TAQSIMA III XAĦMIJIET U ŻJUT TA’ ANNIMALI JEW ĦXEJJEX U PRODOTTI MILL-QSIM TAGĦHOM; XAĦMIJIET IPPREPARATI TAJBIN GĦALL-IKEL; XAMGĦAT TA’ ANNIMALI JEW ĦXEJJEX

KAPITLU 15 XAĦMIJIET U ŻJUT TA’ ANNIMALI JEW ĦXEJJEX U PRODOTTI MILL-QSIM TAGĦHOM; XAĦMIJIET IPPREPARATI TAJBIN GĦALL-IKEL; XEMGĦAT TA’ ANNIMALI JEW ĦXEJJEX

 • TAQSIMA IV PREPARAZZJONIJIET TA’ L-IKEL; XORB, SPIRTI U ĦALL; TABAKK U SOSTITUTI MANIFATTURATI TAT-TABAKK


KAPITLU 16 PREPARAZZJONIJIET TA’ LAĦAM, TA’ ĦUT JEW TA’ KRUSTAĊEJ, MOLLUSKI JEW INVERTEBRATI AKKWATIĊI OĦRAJN
KAPITLU 17 ZOKKOR U ĦELU TAZ-ZOKKOR
KAPITLU 18 KAWKAW U PREPARAZZJONIJIET TAL-KAWKAW
KAPITLU 19 PREPARAZZJONIJIET TA’ ĊEREALI, DQIQ, LAMTU JEW ĦALIB; PRODOTTI TA’ KOKI TA’ L-GĦAĠINA
KAPITLU 20 PREPARAZZJONIJIET TA’ ĦXEJJEX, FROTT, ĠEWŻ U PARTIJIET OĦRAJN TA’ PJANTI
KAPITLU 21 PREPARAZZJONIJIET DIVERSI TAJBIN GĦALL-IKEL
KAPITLU 22 XORB, SPIRTI U ĦALL
KAPITLU 23 FDAL U SKART MILL-INDUSTRIJA TA’ L-IKEL; GĦALF TA’ L-ANNIMALI PPREPARAT
KAPITLU 24 TABAKK U SOSTITUTI MANIFATTURATI TA’ TABAKK

 • TAQSIMA V PRODOTTI MINERALI


KAPITLU 25 MELĦ; KUBRIT; TRABIJIET U ĦAĠAR; MATERJALI TAT-TIKĦIL, ĠIR U SIMENT
KAPITLU 26 MINERALI (ORES), GAGAZZA U RMIED
KAPITLU 27 KARBURANTI MINERALI, ŻJUT MINERALI U PRODOTTI TAD-DISTILLAZZJONI TAGĦHOM; SUSTANZI BITUMINUŻI; XEMGĦAT MINERALI

 • TAQSIMA VI PRODOTTI TAL-INDUSTRIJA KIMIKA JEW DAWK RELATATI MAGĦHA


KAPITLU 28 KIMIĊI INORGANIĊI; KOMPOSTI ORGANIĊI JEW INORGANIĊI TA’ METALLI PREZZJUŻI, TA’ ELEMENTI KIMIĊI METALLIĊI RARI (RARE-EARTH METALS), TA’ ELEMENTI RADJOATTIVI JEW TA’ ISOTOPI
KAPITLU 29 KIMIĊI ORGANIĊI
KAPITLU 30 PRODOTTI FARMAĊEWTIĊI
KAPITLU 31 FERTILIZZANTI
KAPITLU 32 ESTRATTI GĦALL-IKKUNZAR JEW GĦAŻ-ŻBIGĦ; TANNINI U DERIVATTIVI TAGĦHOM; ŻEBGĦA, PIGMENTI U MATERJAL IEĦOR TAŻ-ŻBIGĦ; ŻEBGĦA U VERNIĊI; STOKK U GOMOM OĦRAJN; LINEK
KAPITLU 33 ŻJUT ESSENZJALI U REŻINOJDI; PREPARAZZJONIJIET TA’ FWEJJAĦ, KOSMETIĊI JEW TAT-TWALETTA
KAPITLU 34 SAPUN, AĠENTI ORGANIĊI LI JAĠIXXU FUQ IL-PROPRJETAJIET LI JXARRBU (SURFACE-ACTIVE), PREPARAZZJONIJIET GĦAL ĦASIL, PREPARAZZJONIJIET GĦAL LUBRIKAR, XEMGĦAT ARTIFIĊJALI, XEMGĦAT IPPREPARATI, PREPARAZZJONIJIET GĦAL LOSTRAR JEW GĦAL GĦORIK, XEMGĦAT U OĠĠETTI SIMILI, PASTA GĦAL MUDELLAR, XEMGĦAT DENTALI (DENTAL WAXES) U PREPARAZZJONIJIET DENTALI B’BAŻI TA’ ĠIBS
KAPITLU 35 SUSTANZI ALBUMINOJDALI; LAMTI MODIFIKATI; KOLOL; ENŻIMI
KAPITLU 36 SPLUSSIVI; PRODOTTI PIROTEKNIĊI; SULFARINI; LIGI PIROFORIĊI; ĊERTI PREPARAZZJONIJIET KOMBUSTIBBLI
KAPITLU 37 OĠĠETTI FOTOGRAFIĊI JEW ĊINEMATOGRAFIĊI
KAPITLU 38 DIVERSI PRODOTTI KIMIĊI

 • TAQSIMA VII PLASTIK U OĠĠETTI TIEGĦU; GOMMA U OĠĠETTI TAGĦHA


KAPITLU 39 PLASTIKS U OĠĠETTI TAGĦHOM
KAPITLU 40 GOMMA (LASTIKU) U OĠĠETTI TAGĦHA

TAQSIMA VIII ĠLUD MHUX MAĦDUMIN, ĠILDA, FERIJIET U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINNHOM; OĠĠETTI TAS-SARRAĠ U XEDD; OĠĠETTI GĦAS-SAFAR, BOROŻ TAL-IDEJN U KONTENITURI SIMILI; OĠĠETTI TAL-KORDA TAL-MUSRANA (ĦLIEF MUSRANA TAD-DUDU TAL-ĦARIR)
KAPITLU 41 ĠLUD MHUX MAĦDUMIN (ĦLIEF FERIJIET) U ĠILDA
KAPITLU 42 OĠĠETTI TAL-ĠILDA; OĠĠETTI TAS-SARRAĠ U XEDD; OĠĠETTI GĦAS-SAFAR, BOROŻ TA’ L-IDEJN U KONTENITURI SIMILI; OĠĠETTI TAL-MUSRANA TA’ ANNIMALI (ĦLIEF MUSRANA TAD-DUDU TAL-ĦARIR)
KAPITLU 43 FERIJIET U FER ARTIFIĊJALI; MANIFATTURI TAGĦHOM

 • TAQSIMA IX INJAM U OĠĠETTI TAL-INJAM; FAĦAM TAL-INJAM; SUFRA U OĠĠETTI TAS-SUFRA; MANIFATTURI TA’ TIBEN, TA’ SPARTU JEW TA’ MATERJALI OĦRAJN TAT-TRIZZA; XOGĦOL TAL-QFIEF U XOGĦOL TAL-QASAB


KAPITLU 44 INJAM U OĠĠETTI TA’ L-INJAM; FAĦAM TA’ L-INJAM
KAPITLU 45 SUFRA U OĠĠETTI TA’ SUFRA
KAPITLU 46 MANIFATTURI TA’ TIBNA, TA’ SPARTU JEW MATERJALI OĦRAJN TA’ TRIZZA; XOGĦOL TAL-QFIEF U XOGĦOL TAL-QASAB

 • TAQSIMA X POLPA TAL-INJAM JEW TA’ MATERJAL IEĦOR ĊELLULOŻIKU FIBRUŻ; (SKART U FDAL TA’) KARTA JEW KARTUN IRKUPRAT; KARTA JEW KARTUN U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINNHOM


KAPITLU 47 POLPA TA’ L-INJAM JEW TA’ MATERJAL IEĦOR ĊELLULOŻIKU FIBRUŻ; (SKART U FDAL TA’) KARTA JEW KARTUN IRKUPRAT
KAPITLU 48 KARTA U KARTUN; OĠĠETTI TA’ POLPA TAL-KARTA, TAL-KARTA JEW TAL-KARTUN
KAPITLU 49 KOTBA STAMPATI, GAZZETTI, STAMPI U PRODOTTI OĦRAJN TA’ L-INDUSTRIJA TA’ L-ISTAMPAR; MANUSKRITTI, TESTI TTAJPJATI U PJANTI

 • TAQSIMA XI TESSUTI U OĠĠETTI TA’ TESSUTI


KAPITLU 50 ĦARIR
KAPITLU 51 SUF, XAGĦAR FIN JEW AĦRAX TA’ ANNIMALI; ĦJUT U DRAPP MINSUĠ MINN KRIN
KAPITLU 52 QOTON (TAJJAR)
KAPITLU 53 FIBRI OĦRAJN TA’ TESSUTI VEĠETALI; ĦJUT TAL-KARTA U DRAPPIJIET MINSUĠIN MINN ĦJUT TAL-KARTA
KAPITLU 54 FILAMENTI MAGĦMULIN MILL-BNIEDEM; strixxi u oġġetti simili ta’ materjali tessili magħmulin mill-bniedem
KAPITLU 55 FIBRI MAGĦMULIN MILL-BNIEDEM TA’ QISIEN TA’ QOSOR PREDETERMINAT (STAPLE)
KAPITLU 56 MATERJAL TESSILI ARTAB, FELTRU U MATERJALI MHUX MINSUĠIN; ĦJUT SPEĊJALI; SPAG, ĊWIEMI, ĦBULA U KEJBILS U OĠĠETTI MINNHOM
KAPITLU 57 TWAPET U KISI TA’ L-ART IEĦOR TA’ TESSUTI
KAPITLU 58 DRAPPIJIET MINSUĠIN SPEĊJALI; DRAPPIJIET TA’ TESSUTI BIL-BŻIEBEŻ; BIZZILLA; TAPIZZERIJI; AĊĊESSORJI; RAKKMU
KAPITLU 59 DRAPPIJIET TA’ TESSUTI MIMLIJIN B’SUSTANZA OĦRA (IMPREGNATED), MIKSIJIN, MGĦOTTIJIN JEW LAMINATI; OĠĠETTI TA’ TESSUTI TA’ TIP TAJJEB GĦAL UŻU INDUSTRIJALI
KAPITLU 60 DRAPPIJIET MAĦDUMIN BIL-LABAR (KNITTED) JEW BIL-GANĊ (CROCHETED)
KAPITLU 61 OĠĠETTI TA’ LBIES U AĊĊESSORJI TAL-ĦWEJJEĠ, MAĦDUMIN BIL-LABAR (KNITTED) JEW BIL-GANĊ (CROCHETED)
KAPITLU 62 OĠĠETTI TA’ LBIES U AĊĊESSORJI TAL-ĦWEJJEĠ, MHUX MAĦDUMIN BIL-LABAR (KNITTED) JEW BIL-GANĊ (CROCHETED)
KAPITLU 63 OĠĠETTI OĦRAJN MANIFATTURATI TA’ TESSUTI; SETTIJIET; ĦWEJJEĠ LI JINTLIBSU U OĠĠETTI TA’ TESSUTI LI JINTLIBSU; ĊRARET

 • TAQSIMA XII ILBIES GĦAR-RIĠLEJN, ILBIES GĦAR-RAS, UMBRELEL, UMBRELEL TAX-XEMX, BSATEN GĦALL-MIXI, BSATEN-SIĠĠU, SWAT, FROSTI U PARTIJIET TAGĦHOM; RIX IPPREPARAT U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINNU; FJURI ARTIFIĊJALI; OĠĠETTI TA’ XAGĦAR UMAN

KAPITLU 64 ILBIES GĦAR-RIĠLEJN, GETTI U BĦALHOM; PARTIJIET TA’ DAWN L-OĠĠETTI
KAPITLU 65 ILBIES GĦAR-RAS U PARTIJIET TIEGĦU
KAPITLU 66 UMBRELEL, UMBRELEL TAX-XEMX, BSATEN GĦALL-MIXI, BSATEN-SIĠĠU, SWAT, FROSTI U PARTIJIET TAGĦHOM
KAPITLU 67 RIX U L-EWWEL RIX (DOWN) IPPREPARATI U OĠĠETTI MAGĦMULIN MINN RIX JEW MILL-EWWEL RIX; FJURI ARTIFIĊJALI; OĠĠETTI TA’ XAGĦAR UMAN

 • TAQSIMA XIII OĠĠETTI TAL-ĠEBEL, ĠIBS, SIMENT, ASBESTOS, MIKA JEW MATERJALI SIMILI; PRODOTTI TA’ ĊERAMIKA; ĦĠIEĠ U OĠĠETTI TAL-ĦĠIEĠ

KAPITLU 68 OĠĠETTI TAL-ĠEBEL, ĠIBS, SIMENT, ASBESTOS, MIKA JEW MATERJALI SIMILI
KAPITLU 69 PRODOTTI TA’ ĊERAMIKA
KAPITLU 70 ĦĠIEĠ U OĠĠETTI TAL-ĦĠIEĠ

 • TAQSIMA XIV PERLI NATURALI JEW KULTIVATI, ĦAĠAR PREZZJUŻ JEW SEMI-PREZZJUŻ, METALLI PREZZJUŻI, METALLI MIKSIJIN B’METALL PREZZJUŻ, U OĠĠETTI TAGĦHOM, ĠOJJELLI ARTIFIĊJALI; MUNITA


KAPITLU 71 PERLI NATURALI JEW KULTIVATI, ĦAĠAR PREZZJUŻ JEW SEMI-PREZZJUŻ, METALLI PREZZJUŻI, METALLI MIKSIJIN B’METALL PREZZJUŻ, U OĠĠETTI TAGĦHOM, ĠOJJELLI ARTIFIĊJALI; MUNITA

 • TAQSIMA XV METALLI TA’ VALUR BAXX U OĠĠETTI TA’ METALLI TA’ VALUR BAXX


KAPITLU 72 ĦADID U AZZAR
KAPITLU 73 OĠĠETTI TA’ ĦADID JEW AZZAR
KAPITLU 74 RAM U OĠĠETTI TIEGĦU
KAPITLU 75 NIKIL U OĠĠETTI TIEGĦU
KAPITLU 76 ALUMINJU U OĠĠETTI TIEGĦU
KAPITLU 78 ĊOMB U OĠĠETTI TIEGĦU
KAPITLU 79 ŻINGU U OĠĠETTI TIEGĦU
KAPITLU 80 LANDA U OĠĠETTI TAGĦHA
KAPITLU 81 METALLI OĦRAJN TA’ VALUR BAXX; ĊERMITI; OĠĠETTI TAGĦHOM
KAPITLU 82 GĦODOD, TAGĦMIR, POŻATI, MGĦAREF U FRIEKET, TA’ METALL TA’ VALUR BAXX; BĊEJJEĊ TAGĦHOM TA’ METALL TA’ VALUR BAXX
KAPITLU 83 TAĦLITA TA’ OĠĠETTI TA’ METALL TA’ VALUR BAXX

 • TAQSIMA XVI MAKKINARJU U GĦODOD MEKKANIĊI; APPARAT ELETTRIKU; PARTIJIET TAGĦHOM; STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U STRUMENTI LI JIRRIPRODUĊU L-ĦOSS; STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U STRUMENTI LI JIRRIPRODUĊU STAMPA U ĦOSS TELEVIŻIVI U PARTIJIET U AĊĊESSORJI TA’ DAWN L-OĠĠETTI


KAPITLU 84 REATTURI NUKLEARI, KALDARUNI (BOILERS), MAKKINARJU U GĦODOD MEKKANIĊI; PARTIJIET TAGĦHOM
KAPITLU 85 MAKKINARJU U TAGĦMIR ELETTRIKU U PARTIJIET TAGĦHOM; STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U JIRRIPRODUĊU L-ĦOSS, STRUMENTI LI JIRREKORDJAW U JIRRIPRODUĊU STAMPA U ĦOSS TAT-TELEVIŻJONI, U PARTIJIET U AĊĊESSORJI TA’ DAWN L-OĠĠETTI

 • TAQSIMA XVII VETTURI, BIĊĊIET TAL-AJRU, BASTIMENTI U TAGĦMIR TAT-TRASPORT ASSOĊJAT


KAPITLU 86 LOKOMOTTIVI, MAGNI U VAGUNI (ROLLING-STOCK) U PARTIJIET TAGĦHOM TA’ FERROVIJI JEW TA’ TRAMM; TAGĦMIR U ARMAR U PARTIJIET TAGĦHOM GĦAL-LINJI TA’ FERROVIJI JEW TA’ TRAMM; TAGĦMIR TA’ SINJALAR TAT-TRAFFIKU MEKKANIKU (INKLUŻ ELETTRO-MEKKANIKU) TA’ KULL TIP
KAPITLU 87 VETTURI ĦLIEF MAGNI U VAGUNI (ROLLING-STOCK) TA’ FERROVIJI JEW LINJI TAT-TRAMM, U PARTIJIET U AĊĊESSORJI TAGĦHOM
KAPITLU 88 INĠENJI TA’ L-AJRU, INĠENJI TA’ L-ISPAZJU, U PARTIJIET TAGĦHOM
KAPITLU 89 BASTIMENTI, DGĦAJJES U STRUTTURI LI JŻOMMU F’WIĊĊ L-ILMA

 • TAQSIMA XVIII STRUMENTI U APPARAT OTTIKU, FOTOGRAFIKU, ĊINEMATOGRAFIKU, TA’ KEJL, TA’ IĊĊEKKJAR, TA’ PREĊIŻJONI, MEDIKU JEW KIRURĠIKU; ARLOĠĠI U ARLOĠĠI TAL-IDEJN; STRUMENTI MUŻIKALI; PARTIJIET U AĊĊESSORJI TAGĦHOM


KAPITLU 90 STRUMENTI U APPARAT OTTIKU, FOTOGRAFIKU, ĊINEMATOGRAFIKU, GĦAL KEJL, GĦAL IĊĊEKKJAR, TA’ PREĊIŻJONI, MEDIKU JEW KIRURĠIKU; PARTIJIET U AĊĊESSORJI TAGĦHOM
KAPITLU 91 ARLOĠĠI U ARLOĠĠI TA’ L-IDEJN JEW TAL-BUT U PARTIJIET TAGĦHOM
KAPITLU 92 STRUMENTI MUŻIKALI; PARTIJIET U AĊĊESSORJI TA’ OĠĠETTI BĦAL DAWN

 • TAQSIMA XIX ARMI U MUNIZZJON; PARTIJIET U AĊĊESSORJI TAGĦHOM

KAPITLU 93 ARMI U MUNIZZJON; PARTIJIET U AĊĊESSORJI TAGĦHOM

TAQSIMA XX OĠĠETTI MANIFATTURATI VARJI
KAPITLU 94 GĦAMARA; FRIEX, MTIERAĦ, IRFID GĦAL IMTIERAĦ, KUXXINI U TAGĦMIR (FURNISHING)SIMILI MIMLI; LAMPI U TAGĦMIR (FITTINGS) TAD-DAWL MHUX SPEĊIFIKATI JEW INKLUŻI BAND’ OĦRA; SINJALI MDAWWLIN, PJANĊI TA’ L-ISMIJIET IMDAWWLIN U SIMILI; BINI PREFABBRIKAT
KAPITLU 95 ĠUGARELLI, LOGĦOB U REKWIŻITI TA’ L-ISPORTS; PARTIJIET U AĊĊESSORJI TAGĦHOM
KAPITLU 96 OĠĠETTI MANIFATTURATI VARJI

 • TAQSIMA XXI XOGĦLIJIET TAL-ARTI, BIĊĊIET TAL-KOLLEZZJONI U ANTIKITAJIET

KAPITLU 97 XOGĦLIJIET TA’ L-ARTI, BIĊĊIET TAL-KOLLEZZJONI U ANTIKITAJIET

 

Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence