TURKEXIM

Importers Search Engine
  • https://www.facebook.com/turkishexportersdirectory
  • https://plus.google.com/+TurkEximCompanyDirectory
  • https://twitter.com/turkeximport
 
  Dış Ticaret Haberleri

Slovenčina Kombinovaná Nomenklatúra 2015,

Slovenčina Kombinovaná Nomenklatúra 2015


TRIEDA I ŽIVÉ ZVIERATÁ; ŽIVOČÍŠNE VÝROBKY


KAPITOLA 1 ŽIVÉ ZVIERATÁ
KAPITOLA 2 MÄSO A JEDLÉ MÄSOVÉ DROBY
KAPITOLA 3 RYBY A KÔROVCE, MÄKKÝŠE A OSTATNÉ VODNÉ BEZSTAVOVCE
KAPITOLA 4 MLIEKO A MLIEČNE VÝROBKY; VTÁČIE VAJCIA; PRÍRODNÝ MED; JEDLÉ PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU, INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ
KAPITOLA 5 PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU, INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ

TRIEDA II RASTLINNÉ VÝROBKY

KAPITOLA 6 ŽIVÉ STROMY A OSTATNÉ RASTLINY; CIBULE, KORENE A PODOBNE; REZANÉ KVETINY A OKRASNÉ LÍSTIE
KAPITOLA 7 ZELENINA, JEDLÉ RASTLINY, KORENE A HĽUZY
KAPITOLA 8 JEDLÉ OVOCIE A ORECHY; ŠUPY CITRUSOVÝCH PLODOV ALEBO MELÓNOV
KAPITOLA 9 KÁVA, ČAJ, MATÉ A KORENINY
KAPITOLA 10 OBILNINY
KAPITOLA 11 MLYNÁRSKE VÝROBKY; SLAD; ŠKROBY; INULÍN; PŠENIČNÝ LEPOK
KAPITOLA 12 OLEJNATÉ SEMENÁ A OLEJNATÉ PLODY; RÔZNE ZRNÁ, SEMENÁ A PLODY; PRIEMYSELNÉ ALEBO LIEČIVÉ RASTLINY; SLAMA A KRMOVINY
KAPITOLA 13 ŠELAK; GUMY, ŽIVICE A OSTATNÉ RASTLINNÉ ŠŤAVY A VÝŤAŽKY
KAPITOLA 14 RASTLINNÉ PLETACIE MATERIÁLY; PRODUKTY RASTLINNÉHO PÔVODU INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ

TRIEDA III ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ TUKY A OLEJE A PRODUKTY ICH ŠTIEPENIA; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ VOSKY
KAPITOLA 15 ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ TUKY A OLEJE A PRODUKTY ICH ŠTIEPENIA; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ŽIVOČÍŠNE ALEBO RASTLINNÉ VOSKY

TRIEDA IV PRIPRAVENÉ POTRAVINY; NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT; TABAK A VYROBENÉ NÁHRADKY TABAKU

KAPITOLA 16 PRÍPRAVKY Z MÄSA, RÝB ALEBO KÔROVCOV, MÄKKÝŠOV ALEBO OSTATNÝCH VODNÝCH BEZSTAVOVCOV
KAPITOLA 17 CUKOR A CUKROVINKY
KAPITOLA 18 KAKAO A PRÍPRAVKY Z KAKAA
KAPITOLA 19 PRÍPRAVKY Z OBILNÍN, MÚKY, ŠKROBU ALEBO MLIEKA; CUKRÁRSKE VÝROBKY
KAPITOLA 20 PRÍPRAVKY ZO ZELENINY, OVOCIA, ORECHOV ALEBO OSTATNÝCH ČASTÍ RASTLÍN
KAPITOLA 21 RÔZNE JEDLÉ PRÍPRAVKY
KAPITOLA 22 NEALKOHOLICKÉ A ALKOHOLICKÉ NÁPOJE A OCOT
KAPITOLA 23 ZVYŠKY A ODPAD Z POTRAVINÁRSKEHO PRIEMYSLU; PRIPRAVENÉ KRMIVÁ PRE ZVIERATÁ
KAPITOLA 24 TABAK A VYROBENÉ NÁHRADKY TABAKU

TRIEDA V NERASTNÉ VÝROBKY

KAPITOLA 25 SOĽ; SÍRA; ZEMINY A KAMENE; SADRA, VÁPNO A CEMENT
KAPITOLA 26 RUDY, TROSKY A POPOLY
KAPITOLA 27 NERASTNÉ PALIVÁ, MINERÁLNE OLEJE A PRODUKTY ICH DESTILÁCIE; BITÚMENOVÉ LÁTKY; MINERÁLNE VOSKY

TRIEDA VI VÝROBKY CHEMICKÉHO PRIEMYSLU ALEBO PRÍBUZNÉHO PRIEMYSLU

KAPITOLA 28 ANORGANICKÉ CHEMIKÁLIE; ANORGANICKÉ ALEBO ORGANICKÉ ZLÚČENINY DRAHÝCH KOVOV, KOVOV VZÁCNYCH ZEMÍN, RÁDIOAKTÍVNYCH PRVKOV ALEBO IZOTOPOV
KAPITOLA 29 ORGANICKÉ CHEMIKÁLIE
KAPITOLA 30 FARMACEUTICKÉ VÝROBKY
KAPITOLA 31 HNOJIVÁ
KAPITOLA 32 TRIESLOVINOVÉ ALEBO FARBIARSKE VÝŤAŽKY; TANÍNY A ICH DERIVÁTY; FARBIVÁ, PIGMENTY A OSTATNÉ FARBIACE LÁTKY; NÁTEROVÉ FARBY A LAKY; TMELY; ATRAMENTY
KAPITOLA 33 SILICE A REZINOIDY; VOŇAVKÁRSKE, KOZMETICKÉ ALEBO TOALETNÉ PRÍPRAVKY
KAPITOLA 34 MYDLO, ORGANICKÉ POVRCHOVO AKTÍVNE LÁTKY, PRACIE PRÍPRAVKY, MAZACIE PRÍPRAVKY, UMELÉ VOSKY, PRIPRAVENÉ VOSKY, LEŠTIACE ALEBO ČISTIACE PRÍPRAVKY, SVIEČKY A PODOBNÉ VÝROBKY, MODELOVACIE PASTY, ZUBNÉ VOSKY A ZUBNÉ PRÍPRAVKY NA ZÁKLADE SADRY
KAPITOLA 35 BIELKOVINOVÉ LÁTKY; MODIFIKOVANÉ ŠKROBY; GLEJE; ENZÝMY
KAPITOLA 36 VÝBUŠNINY; PYROTECHNICKÉ VÝROBKY; ZÁPALKY; PYROFORICKÉ ZLIATINY; NIEKTORÉ HORĽAVÉ PRÍPRAVKY
KAPITOLA 37 FOTOGRAFICKÝ ALEBO KINEMATOGRAFICKÝ TOVAR
KAPITOLA 38 RÔZNE CHEMICKÉ VÝROBKY

TRIEDA VII PLASTY A VÝROBKY Z NICH; KAUČUK A VÝROBKY Z NEHO

KAPITOLA 39 PLASTY A VÝROBKY Z NICH
KAPITOLA 40 KAUČUK A VÝROBKY Z NEHO

TRIEDA VIII SUROVÉ KOŽE A KOŽKY, USNE, KOŽUŠINY A VÝROBKY Z NICH; SEDLÁRSKE A REMENÁRSKE VÝROBKY; CESTOVNÉ POTREBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY Z ČRIEV ZVIERAT (INÉ AKO MESINSKÝ VLAS)

KAPITOLA 41 SUROVÉ KOŽE A KOŽKY (INÉ AKO KOŽUŠINY) A USNE
KAPITOLA 42 VÝROBKY Z USNE; SEDLÁRSKE A REMENÁRSKE VÝROBKY; CESTOVNÉ POTREBY, KABELKY A PODOBNÉ SCHRÁNKY; VÝROBKY Z ČRIEV ZVIERAT (INÉ AKO MESINSKÝ VLAS)
KAPITOLA 43 KOŽUŠINY A UMELÉ KOŽUŠINY; VÝROBKY Z NICH

TRIEDA IX DREVO A VÝROBKY Z DREVA; DREVNÉ UHLIE; KOROK A VÝROBKY Z KORKU; VÝROBKY ZO SLAMY, ESPARTA ALEBO OSTATNÝCH PLETACÍCH MATERIÁLOV; KOŠIKÁRSKY TOVAR A PRÁCE Z PRÚTIA

KAPITOLA 44 DREVO A VÝROBKY Z DREVA; DREVNÉ UHLIE
KAPITOLA 45 KOROK A VÝROBKY Z KORKU
KAPITOLA 46 VÝROBKY ZO SLAMY, ESPARTA ALEBO OSTATNÝCH PLETACÍCH MATERIÁLOV; KOŠIKÁRSKY TOVAR A PRÁCE Z PRÚTIA

TRIEDA X VLÁKNINA Z DREVA ALEBO OSTATNÝCH VLÁKNINOVÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV; ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER ALEBO LEPENKA; PAPIER A LEPENKA A PREDMETY Z NICH

KAPITOLA 47 VLÁKNINA Z DREVA ALEBO OSTATNÝCH VLÁKNINOVÝCH CELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV; ZBEROVÝ (ODPAD A VÝMET) PAPIER ALEBO LEPENKA
KAPITOLA 48 PAPIER A LEPENKA; PREDMETY Z PAPIEROVINY, PAPIERA ALEBO LEPENKY
KAPITOLA 49 TLAČENÉ KNIHY, NOVINY, OBRAZY A OSTATNÉ VÝROBKY POLYGRAFICKÉHO PRIEMYSLU; RUKOPISY, STROJOPISY A PLÁNY

TRIEDA XI TEXTÍLIE A TEXTILNÉ VÝROBKY

KAPITOLA 50 HODVÁB
KAPITOLA 51 VLNA, JEMNÉ ALEBO HRUBÉ CHLPY ZVIERAT; PRIADZA Z VLÁSIA A TKANINY Z VLÁSIA
KAPITOLA 52 BAVLNA
KAPITOLA 53 OSTATNÉ RASTLINNÉ TEXTILNÉ VLÁKNA; PAPIEROVÁ PRIADZA A TKANINY Z PAPIEROVEJ PRIADZE
KAPITOLA 54 CHEMICKÉ VLÁKNA; pásiky a podobné tvary z chemických textilných materiálov
KAPITOLA 55 CHEMICKÉ STRIŽNÉ VLÁKNA
KAPITOLA 56 VATA, PLSŤ A NETKANÉ TEXTÍLIE; ŠPECIÁLNE PRIADZE; MOTÚZY, ŠNÚRY, POVRAZY A LANÁ A VÝROBKY Z NICH
KAPITOLA 57 KOBERCE A OSTATNÉ TEXTILNÉ PODLAHOVÉ KRYTINY
KAPITOLA 58 ŠPECIÁLNE TKANINY; VŠÍVANÉ TEXTÍLIE; ČIPKY; TAPISÉRIE; PRAMIKÁRSKE VÝROBKY; VÝŠIVKY
KAPITOLA 59 IMPREGNOVANÉ, POTIAHNUTÉ, POKRYTÉ ALEBO LAMINOVANÉ TEXTÍLIE; TEXTILNÉ VÝROBKY VHODNÉ NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE
KAPITOLA 60 PLETENÉ ALEBO HÁČKOVANÉ TEXTÍLIE
KAPITOLA 61 ODEVY A ODEVNÉ DOPLNKY, PLETENÉ ALEBO HÁČKOVANÉ
KAPITOLA 62 ODEVY A ODEVNÉ DOPLNKY, NEPLETENÉ ALEBO NEHÁČKOVANÉ
KAPITOLA 63 OSTATNÉ CELKOM DOHOTOVENÉ TEXTILNÉ VÝROBKY; SÚPRAVY; OBNOSENÉ ODEVY A OPOTREBOVANÉ TEXTILNÉ VÝROBKY; HANDRY

TRIEDA XII OBUV, POKRÝVKY HLAVY, DÁŽDNIKY, SLNEČNÍKY, VYCHÁDZKOVÉ PALICE, PALICE SO SEDADIELKOM, BIČE, JAZDECKÉ BIČÍKY A ICH ČASTI; UPRAVENÉ PERIE A PREDMETY Z NEHO VYROBENÉ; UMELÉ KVETINY; PREDMETY Z ĽUDSKÝCH VLASOV

KAPITOLA 64 OBUV, GAMAŠE A PODOBNÉ PREDMETY; ČASTI TÝCHTO PREDMETOV
KAPITOLA 65 POKRÝVKY HLAVY A ICH ČASTI
KAPITOLA 66 DÁŽDNIKY, SLNEČNÍKY, VYCHÁDZKOVÉ PALICE, PALICE SO SEDADIELKOM, BIČE, JAZDECKÉ BIČÍKY A ICH ČASTI
KAPITOLA 67 UPRAVENÉ PERIE A PÁPERIE A PREDMETY VYROBENÉ Z PERIA ALEBO PÁPERIA; UMELÉ KVETINY; PREDMETY Z ĽUDSKÝCH VLASOV

TRIEDA XIII PREDMETY Z KAMEŇA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, SĽUDY ALEBO PODOBNÝCH MATERIÁLOV; KERAMICKÉ VÝROBKY; SKLO A SKLENENÝ TOVAR

KAPITOLA 68 PREDMETY Z KAMEŇA, SADRY, CEMENTU, AZBESTU, SĽUDY ALEBO PODOBNÝCH MATERIÁLOV
KAPITOLA 69 KERAMICKÉ VÝROBKY
KAPITOLA 70 SKLO A SKLENENÝ TOVAR

TRIEDA XIV PRÍRODNÉ ALEBO UMELO PESTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY ALEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI A PREDMETY Z NICH; BIŽUTÉRIA; MINCE

KAPITOLA 71 PRÍRODNÉ ALEBO UMELO PESTOVANÉ PERLY, DRAHOKAMY ALEBO POLODRAHOKAMY, DRAHÉ KOVY, KOVY PLÁTOVANÉ DRAHÝMI KOVMI A PREDMETY Z NICH; BIŽUTÉRIA; MINCE

TRIEDA XV ZÁKLADNÉ KOVY A PREDMETY ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV

KAPITOLA 72 ŽELEZO A OCEĽ
KAPITOLA 73 PREDMETY ZO ŽELEZA ALEBO Z OCELE
KAPITOLA 74 MEĎ A PREDMETY Z NEJ
KAPITOLA 75 NIKEL A PREDMETY Z NEHO
KAPITOLA 76 HLINÍK A PREDMETY Z NEHO
KAPITOLA 78 OLOVO A PREDMETY Z NEHO
KAPITOLA 79 ZINOK A PREDMETY Z NEHO
KAPITOLA 80 CÍN A PREDMETY Z NEHO
KAPITOLA 81 OSTATNÉ ZÁKLADNÉ KOVY; CERMETY; PREDMETY Z NICH
KAPITOLA 82 NÁSTROJE, NÁRADIE, NOŽIARSKY TOVAR, LYŽICE A VIDLIČKY, ZO ZÁKLADNÉHO KOVU; ICH ČASTI A SÚČASTI ZO ZÁKLADNÉHO KOVU
KAPITOLA 83 RÔZNE PREDMETY ZO ZÁKLADNÉHO KOVU

TRIEDA XVI STROJE, PRÍSTROJE A MECHANICKÉ ZARIADENIA; ELEKTRICKÉ ZARIADENIA; ICH ČASTI A SÚČASTI; PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU TELEVÍZNEHO OBRAZU A ZVUKU, A ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TAKÉHOTO TOVARU

KAPITOLA 84 JADROVÉ REAKTORY, KOTLY, STROJE, PRÍSTROJE A MECHANICKÉ ZARIADENIA; ICH ČASTI A SÚČASTI
KAPITOLA 85 ELEKTRICKÉ STROJE, PRÍSTROJE A ZARIADENIA A ICH ČASTI A SÚČASTI; PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PRÍSTROJE NA ZÁZNAM A REPRODUKCIU TELEVÍZNEHO OBRAZU A ZVUKU, ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TÝCHTO PRÍSTROJOV

TRIEDA XVII VOZIDLÁ, LIETADLÁ, PLAVIDLÁ A PRIDRUŽENÉ DOPRAVNÉ ZARIADENIA

KAPITOLA 86 ŽELEZNIČNÉ ALEBO ELEKTRIČKOVÉ LOKOMOTÍVY, KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ A ICH ČASTI A SÚČASTI; ZVRŠKOVÝ UPEVŇOVACÍ MATERIÁL ŽELEZNIČNÝCH ALEBO ELEKTRIČKOVÝCH TRATÍ A JEHO ČASTI A SÚČASTI; MECHANICKÉ (VRÁTANE ELEKTROMECHANICKÝCH) DOPRAVNÉ SIGNALIZAČNÉ ZARIADENIA VŠETKÝCH DRUHOV
KAPITOLA 87 VOZIDLÁ, INÉ AKO ŽELEZNIČNÉ ALEBO ELEKTRIČKOVÉ KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ, A ICH ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO
KAPITOLA 88 LIETADLÁ, KOZMICKÉ LODE A ICH ČASTI A SÚČASTI
KAPITOLA 89 LODE, ČLNY A PLÁVAJÚCE KONŠTRUKCIE

TRIEDA XVIII NÁSTROJE A PRÍSTROJE OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MERACIE, KONTROLNÉ, PRESNÉ, LEKÁRSKE ALEBO CHIRURGICKÉ; HODINY A HODINKY; HUDOBNÉ NÁSTROJE; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO

KAPITOLA 90 NÁSTROJE A PRÍSTROJE OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MERACIE, KONTROLNÉ, PRESNÉ, LEKÁRSKE ALEBO CHIRURGICKÉ; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO
KAPITOLA 91 HODINY A HODINKY A ICH ČASTI A SÚČASTI
KAPITOLA 92 HUDOBNÉ NÁSTROJE; ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TÝCHTO NÁSTROJOV

TRIEDA XIX ZBRANE A STRELIVO; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO

KAPITOLA 93 ZBRANE A STRELIVO; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO

TRIEDA XX RÔZNE VÝROBKY

KAPITOLA 94 NÁBYTOK; POSTEĽOVINY, MATRACE, MATRACOVÉ PODLOŽKY, VANKÚŠE A PODOBNÉ VYPCHATÉ POTREBY; SVIETIDLÁ A OSVETĽOVACIE ZARIADENIA INDE NEŠPECIFIKOVANÉ ANI NEZAHRNUTÉ; SVETELNÉ REKLAMY, SVETELNÉ ZNAKY A ZNAČKY, SVETELNÉ OZNAMOVACIE TABULE A PODOBNÉ VÝROBKY; MONTOVANÉ STAVBY
KAPITOLA 95 HRAČKY, HRY A ŠPORTOVÉ POTREBY; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO
KAPITOLA 96 RÔZNE VÝROBKY

TRIEDA XXI UMELECKÉ DIELA, ZBERATEĽSKÉ PREDMETY A STAROŽITNOSTI

KAPITOLA 97 UMELECKÉ DIELA, ZBERATEĽSKÉ PREDMETY A STAROŽITNOSTI