TURKEXIM

Importers Search Engine
  • https://www.facebook.com/turkishexportersdirectory
  • https://plus.google.com/+TurkEximCompanyDirectory
  • https://twitter.com/turkeximport
 
  Dış Ticaret Haberleri

polski nomenklatura scalona 2015,poland hs code

Nomenklatura Scalona  2015 (NS 2015)

SEKCJA I ZWIERZĘTA ŻYWE; PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO

DZIAŁ 1 ZWIERZĘTA ŻYWE
DZIAŁ 2 MIĘSO I PODROBY JADALNE
DZIAŁ 3 RYBY I SKORUPIAKI, MIĘCZAKI I POZOSTAŁE BEZKRĘGOWCE WODNE
DZIAŁ 4 PRODUKTY MLECZARSKIE; JAJA PTASIE; MIÓD NATURALNY; JADALNE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE
DZIAŁ 5 PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE

SEKCJA II PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO
DZIAŁ 6 DRZEWA ŻYWE I POZOSTAŁE ROŚLINY; BULWY, KORZENIE I PODOBNE; KWIATY CIĘTE I LIŚCIE OZDOBNE
DZIAŁ 7 WARZYWA ORAZ NIEKTÓRE KORZENIE I BULWY, JADALNE
DZIAŁ 8 OWOCE I ORZECHY JADALNE; SKÓRKI OWOCÓW CYTRUSOWYCH LUB MELONÓW
DZIAŁ 9 KAWA, HERBATA, MATÉ (HERBATA PARAGWAJSKA) I PRZYPRAWY
DZIAŁ 10 ZBOŻA
DZIAŁ 11 PRODUKTY PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO; SŁÓD; SKROBIE; INULINA; GLUTEN PSZENNY
DZIAŁ 12 NASIONA I OWOCE OLEISTE; ZIARNA, NASIONA I OWOCE RÓŻNE; ROŚLINY PRZEMYSŁOWE LUB LECZNICZE; SŁOMA I PASZA
DZIAŁ 13 SZELAK; GUMY, ŻYWICE ORAZ POZOSTAŁE SOKI I EKSTRAKTY ROŚLINNE
DZIAŁ 14 MATERIAŁY ROŚLINNE DO WYPLATANIA; PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE

SEKCJA III TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO ORAZ PRODUKTY ICH ROZKŁADU; GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO
DZIAŁ 15 TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO ORAZ PRODUKTY ICH ROZKŁADU; GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO

SEKCJA IV GOTOWE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE; NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET; TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU
DZIAŁ 16 PRZETWORY Z MIĘSA, RYB LUB SKORUPIAKÓW, MIĘCZAKÓW LUB POZOSTAŁYCH BEZKRĘGOWCÓW WODNYCH
DZIAŁ 17 CUKRY I WYROBY CUKIERNICZE
DZIAŁ 18 KAKAO I PRZETWORY Z KAKAO
DZIAŁ 19 PRZETWORY ZE ZBÓŻ, MĄKI, SKROBI LUB MLEKA; PIECZYWA CUKIERNICZE
DZIAŁ 20 PRZETWORY Z WARZYW, OWOCÓW, ORZECHÓW LUB POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ROŚLIN
DZIAŁ 21 RÓŻNE PRZETWORY SPOŻYWCZE
DZIAŁ 22 NAPOJE BEZALKOHOLOWE, ALKOHOLOWE I OCET
DZIAŁ 23 POZOSTAŁOŚCI I ODPADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO; GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT
DZIAŁ 24 TYTOŃ I PRZEMYSŁOWE NAMIASTKI TYTONIU

SEKCJA V PRODUKTY MINERALNE
DZIAŁ 25 SÓL; SIARKA; ZIEMIE I KAMIENIE; MATERIAŁY GIPSOWE, WAPNO I CEMENT
DZIAŁ 26 RUDY METALI, ŻUŻEL I POPIÓŁ
DZIAŁ 27 PALIWA MINERALNE, OLEJE MINERALNE I PRODUKTY ICH DESTYLACJI; SUBSTANCJE BITUMICZNE; WOSKI MINERALNE

SEKCJA VI PRODUKTY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO LUB PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH
DZIAŁ 28 CHEMIKALIA NIEORGANICZNE; ORGANICZNE LUB NIEORGANICZNE ZWIĄZKI METALI SZLACHETNYCH, METALI ZIEM RZADKICH, PIERWIASTKÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH LUB IZOTOPÓW
DZIAŁ 29 CHEMIKALIA ORGANICZNE
DZIAŁ 30 PRODUKTY FARMACEUTYCZNE
DZIAŁ 31 NAWOZY
DZIAŁ 32 EKSTRAKTY GARBNIKÓW LUB ŚRODKÓW BARWIĄCYCH; GARBNIKI I ICH POCHODNE; BARWNIKI, PIGMENTY I POZOSTAŁE ŚRODKI BARWIĄCE; FARBY I LAKIERY; KIT I POZOSTAŁE MASY USZCZELNIAJĄCE; ATRAMENTY
DZIAŁ 33 OLEJKI ETERYCZNE I REZINOIDY; PREPARATY PERFUMERYJNE, KOSMETYCZNE LUB TOALETOWE
DZIAŁ 34 MYDŁO, ORGANICZNE ŚRODKI POWIERZCHNIOWO CZYNNE, PREPARATY PIORĄCE, PREPARATY SMAROWE, WOSKI SYNTETYCZNE, WOSKI PREPAROWANE, PREPARATY DO CZYSZCZENIA LUB SZOROWANIA, ŚWIECE I ARTYKUŁY PODOBNE, PASTY MODELARSKIE, „WOSKI DENTYSTYCZNE” ORAZ PREPARATY DENTYSTYCZNE PRODUKOWANE NA BAZIE GIPSU
DZIAŁ 35 SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY
DZIAŁ 36 MATERIAŁY WYBUCHOWE; WYROBY PIROTECHNICZNE; ZAPAŁKI; STOPY PIROFORYCZNE; NIEKTÓRE MATERIAŁY ŁATWO PALNE
DZIAŁ 37 MATERIAŁY FOTOGRAFICZNE LUB KINEMATOGRAFICZNE
DZIAŁ 38 PRODUKTY CHEMICZNE RÓŻNE

SEKCJA VII TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH; KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU
DZIAŁ 39 TWORZYWA SZTUCZNE I ARTYKUŁY Z NICH
DZIAŁ 40 KAUCZUK I ARTYKUŁY Z KAUCZUKU

SEKCJA VIII SKÓRY I SKÓRKI SUROWE, SKÓRY WYPRAWIONE, SKÓRY FUTERKOWE I ARTYKUŁY Z NICH; WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE; ARTYKUŁY PODRÓŻNE, TOREBKI I PODOBNE POJEMNIKI; ARTYKUŁY Z JELIT ZWIERZĘCYCH (INNYCH NIŻ Z JELIT JEDWABNIKÓW)
DZIAŁ 41 SKÓRY I SKÓRKI SUROWE (INNE NIŻ SKÓRY FUTERKOWE) ORAZ SKÓRY WYPRAWIONE
DZIAŁ 42 ARTYKUŁY ZE SKÓRY WYPRAWIONEJ; WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE; ARTYKUŁY PODRÓŻNE, TOREBKI I PODOBNE POJEMNIKI; ARTYKUŁY Z JELIT ZWIERZĘCYCH (INNYCH NIŻ JELITA JEDWABNIKÓW)
DZIAŁ 43 SKÓRY FUTERKOWE I FUTRA SZTUCZNE; WYROBY Z NICH

SEKCJA IX DREWNO I ARTYKUŁY Z DREWNA; WĘGIEL DRZEWNY; KOREK I ARTYKUŁY Z KORKA; WYROBY ZE SŁOMY, Z ESPARTO LUB POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW DO WYPLATANIA; WYROBY KOSZYKARSKIE I WYROBY Z WIKLINY
DZIAŁ 44 DREWNO I ARTYKUŁY Z DREWNA; WĘGIEL DRZEWNY
DZIAŁ 45 KOREK I ARTYKUŁY Z KORKA
DZIAŁ 46 WYROBY ZE SŁOMY, Z ESPARTO LUB POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW DO WYPLATANIA; WYROBY KOSZYKARSKIE ORAZ WYROBY Z WIKLINY

SEKCJA X MASA WŁÓKNISTA Z DREWNA LUB Z POZOSTAŁEGO WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZOWEGO; PAPIER LUB TEKTURA, Z ODZYSKU (MAKULATURA I ODPADY); PAPIER I TEKTURA ORAZ ARTYKUŁY Z NICH
DZIAŁ 47 MASA WŁÓKNISTA Z DREWNA LUB Z POZOSTAŁEGO WŁÓKNISTEGO MATERIAŁU CELULOZOWEGO; PAPIER LUB TEKTURA, Z ODZYSKU (MAKULATURA I ODPADY)
DZIAŁ 48 PAPIER I TEKTURA; ARTYKUŁY Z MASY PAPIERNICZEJ, PAPIERU LUB TEKTURY
DZIAŁ 49 KSIĄŻKI, GAZETY, OBRAZKI I POZOSTAŁE WYROBY PRZEMYSŁU POLIGRAFICZNEGO, DRUKOWANE; MANUSKRYPTY, MASZYNOPISY I PLANY

SEKCJA XI MATERIAŁY I ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE
DZIAŁ 50 JEDWAB
DZIAŁ 51 WEŁNA, CIENKA LUB GRUBA SIERŚĆ ZWIERZĘCA; PRZĘDZA I TKANINA Z WŁOSIA KOŃSKIEGO
DZIAŁ 52 BAWEŁNA
DZIAŁ 53 POZOSTAŁE WŁÓKNA ROŚLINNE; PRZĘDZA PAPIEROWA I TKANINY Z PRZĘDZY PAPIEROWEJ
DZIAŁ 54 WŁÓKNA CIĄGŁE CHEMICZNE; pasek i TYM podobne z materiałów włókienniczych chemicznych
DZIAŁ 55 WŁÓKNA ODCINKOWE CHEMICZNE
DZIAŁ 56 WATA, FILC I WŁÓKNINY; PRZĘDZE SPECJALNE; SZPAGAT, POWROZY, LINKI I LINY ORAZ ARTYKUŁY Z NICH
DZIAŁ 57 DYWANY I POZOSTAŁE POKRYCIA PODŁOGOWE WŁÓKIENNICZE
DZIAŁ 58 TKANINY SPECJALNE; MATERIAŁY WŁÓKIENNICZE IGŁOWE; KORONKI; TKANINY OBICIOWE; PASMANTERIA; HAFTY
DZIAŁ 59 TEKSTYLIA IMPREGNOWANE, POWLECZONE, POKRYTE LUB LAMINOWANE; ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE W RODZAJU NADAJACYCH SIĘ DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO
DZIAŁ 60 DZIANINY
DZIAŁ 61 ARTYKUŁY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, DZIANE
DZIAŁ 62 ARTYKULY ODZIEŻOWE I DODATKI ODZIEŻOWE, NIEDZIANE
DZIAŁ 63 POZOSTAŁE GOTOWE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; ZESTAWY; ODZIEŻ UŻYWANA I UŻYWANE ARTYKUŁY WŁÓKIENNICZE; SZMATY

SEKCJA XII OBUWIE, NAKRYCIA GŁOWY, PARASOLE, PARASOLE PRZECIWSŁONECZNE, LASKI, STOŁKI MYŚLIWSKIE, BICZE, SZPICRUTY I ICH CZĘŚCI; PIÓRA PREPAROWANE I ARTYKUŁY Z NICH; KWIATY SZTUCZNE; ARTYKUŁY Z WŁOSÓW LUDZKICH
DZIAŁ 64 OBUWIE, GETRY I TYM PODOBNE; CZĘŚCI TYCH ARTYKUŁÓW
DZIAŁ 65 NAKRYCIA GŁOWY I ICH CZĘŚCI
DZIAŁ 66 PARASOLE, PARASOLE PRZECIWSŁONECZNE, LASKI, STOŁKI MYŚLIWSKIE, BICZE, SZPICRUTY I ICH CZĘŚCI
DZIAŁ 67 PIÓRA I PUCH, PREPAROWANE ORAZ ARTYKUŁY WYKONANE Z PIÓR LUB PUCHU; KWIATY SZTUCZNE; ARTYKUŁY Z WŁOSÓW LUDZKICH

SEKCJA XIII ARTYKUŁY Z KAMIENIA, GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI LUB PODOBNYCH MATERIAŁÓW; WYROBY CERAMICZNE; SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA
DZIAŁ 68 ARTYKUŁY Z KAMIENIA, GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI LUB PODOBNYCH MATERIAŁÓW
DZIAŁ 69 WYROBY CERAMICZNE
DZIAŁ 70 SZKŁO I WYROBY ZE SZKŁA

SEKCJA XIV PERŁY NATURALNE LUB HODOWLANE, KAMIENIE SZLACHETNE LUB PÓŁSZLACHETNE, METALE SZLACHETNE, METALE PLATEROWANE METALEM SZLACHETNYM I ARTYKUŁY Z NICH; SZTUCZNA BIŻUTERIA; MONETY
DZIAŁ 71 PERŁY NATURALNE LUB HODOWLANE, KAMIENIE SZLACHETNE LUB PÓŁSZLACHETNE, METALE SZLACHETNE, METALE PLATEROWANE METALEM SZLACHETNYM I ARTYKUŁY Z NICH; SZTUCZNA BIŻUTERIA; MONETY

SEKCJA XV METALE NIESZLACHETNE I ARTYKUŁY Z METALI NIESZLACHETNYCH
DZIAŁ 72 ŻELIWO I STAL
DZIAŁ 73 ARTYKUŁY Z ŻELIWA LUB STALI
DZIAŁ 74 MIEDŹ I ARTYKUŁY Z MIEDZI
DZIAŁ 75 NIKIEL I ARTYKUŁY Z NIKLU
DZIAŁ 76 ALUMINIUM I ARTYKUŁY Z ALUMINIUM
DZIAŁ 78 OŁÓW I ARTYKUŁY Z OŁOWIU
DZIAŁ 79 CYNK I ARTYKUŁY Z CYNKU
DZIAŁ 80 CYNA I ARTYKUŁY Z CYNY
DZIAŁ 81 POZOSTAŁE METALE NIESZLACHETNE; CERMETALE; ARTYKUŁY Z TYCH MATERIAŁÓW
DZIAŁ 82 NARZĘDZIA, PRZYBORY, NOŻE, ŁYŻKI, WIDELCE I POZOSTAŁE SZTUĆCE Z METALI NIESZLACHETNYCH; ICH CZĘŚCI Z METALI NIESZLACHETNYCH
DZIAŁ 83 ARTYKUŁY RÓŻNE Z METALI NIESZLACHETNYCH

SEKCJA XVI MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; SPRZĘT ELEKTRYCZNY; ICH CZĘŚCI; URZĄDZENIA DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU, URZĄDZENIA TELEWIZYJNE DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ CZĘŚCI I WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO TYCH ARTYKUŁÓW
DZIAŁ 84 REAKTORY JĄDROWE, KOTŁY, MASZYNY I URZĄDZENIA MECHANICZNE; ICH CZĘŚCI
DZIAŁ 85 MASZYNY I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ ICH CZĘŚCI; REJESTRATORY I ODTWARZACZE DŹWIĘKU, REJESTRATORY I ODTWARZACZE OBRAZU I DŹWIĘKU ORAZ CZĘŚCI I AKCESORIA DO TYCH ARTYKUŁÓW

SEKCJA XVII POJAZDY, STATKI POWIETRZNE, JEDNOSTKI PŁYWAJĄCE ORAZ WSPÓŁDZIAŁAJĄCE URZĄDZENIA TRANSPORTOWE
DZIAŁ 86 LOKOMOTYWY POJAZDÓW SZYNOWYCH, TABOR SZYNOWY I JEGO CZĘŚCI; OSPRZĘT I ELEMENTY TORÓW KOLEJOWYCH LUB TRAMWAJOWYCH, I ICH CZĘŚCI; KOMUNIKACYJNE URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNE WSZELKICH TYPÓW, MECHANICZNE (WŁĄCZAJĄC ELEKTROMECHANICZNE)
DZIAŁ 87 POJAZDY NIESZYNOWE ORAZ ICH CZĘŚCI I AKCESORIA
DZIAŁ 88 STATKI POWIETRZNE, STATKI KOSMICZNE I ICH CZĘŚCI
DZIAŁ 89 STATKI, ŁODZIE ORAZ KONSTRUKCJE PŁYWAJĄCE

SEKCJA XVIII PRZYRZĄDY I APARATURA, OPTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, KINEMATOGRAFICZNE, POMIAROWE, KONTROLNE, PRECYZYJNE, MEDYCZNE LUB CHIRURGICZNE; ZEGARY I ZEGARKI; INSTRUMENTY MUZYCZNE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA
DZIAŁ 90 PRZYRZĄDY I APARATURA, OPTYCZNE, FOTOGRAFICZNE, KINEMATOGRAFICZNE, POMIAROWE, KONTROLNE, PRECYZYJNE, MEDYCZNE LUB CHIRURGICZNE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA
DZIAŁ 91 ZEGARY I ZEGARKI ORAZ ICH CZĘŚCI
DZIAŁ 92 INSTRUMENTY MUZYCZNE; CZĘŚCI I AKCESORIA DO TAKICH ARTYKUŁÓW

SEKCJA XIX BROŃ I AMUNICJA; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA
DZIAŁ 93 BROŃ I AMUNICJA; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA

SEKCJA XX ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE RÓŻNE
DZIAŁ 94 MEBLE; POŚCIEL, MATERACE, STELAŻE POD MATERACE, PODUSZKI I PODOBNE WYPYCHANE ARTYKUŁY WYPOSAŻENIOWE; LAMPY I OPRAWY OŚWIETLENIOWE, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE; PODŚWIETLANE ZNAKI, PODŚWIETLANE TABLICE I TABLICZKI, I TYM PODOBNE; BUDYNKI PREFABRYKOWANE
DZIAŁ 95 ZABAWKI, GRY I PRZYBORY SPORTOWE; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA
DZIAŁ 96 ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE RÓŻNE

SEKCJA XXI DZIEŁA SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI
DZIAŁ 97 DZIEŁA SZTUKI, PRZEDMIOTY KOLEKCJONERSKIE I ANTYKI