TURKEXIM

Importers Search Engine
  • https://www.facebook.com/turkishexportersdirectory
  • https://plus.google.com/+TurkEximCompanyDirectory
  • https://twitter.com/turkeximport
 
  Dış Ticaret Haberleri

sweden hs code , kombinerade nomenklaturen

Kombinerade nomenklaturen  2015 (KN 2015)

AVDELNING I LEVANDE DJUR; ANIMALISKA PRODUKTER
KAPITEL 1 LEVANDE DJUR
KAPITEL 2 KÖTT OCH ÄTBARA SLAKTBIPRODUKTER
KAPITEL 3 FISK SAMT KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR OCH ANDRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR
KAPITEL 4 MEJERIPRODUKTER; FÅGELÄGG; NATURLIG HONUNG; ÄTBARA PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS
KAPITEL 5 PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS

AVDELNING II VEGETABILISKA PRODUKTER
KAPITEL 6 LEVANDE TRÄD OCH ANDRA LEVANDE VÄXTER; LÖKAR, RÖTTER O. D.; SNITTBLOMMOR OCH SNITTGRÖNT
KAPITEL 7 GRÖNSAKER SAMT VISSA ÄTBARA RÖTTER OCH STAMELLER ROTKNÖLAR
KAPITEL 8 ÄTBAR FRUKT SAMT ÄTBARA BÄR OCH NÖTTER; SKAL AV CITRUSFRUKTER ELLER MELONER
KAPITEL 9 KAFFE, TE, MATTE OCH KRYDDOR
KAPITEL 10 SPANNMÅL
KAPITEL 11 PRODUKTER FRÅN KVARNINDUSTRIN; MALT; STÄRKELSE; INULIN; VETEGLUTEN
KAPITEL 12 OLJEVÄXTFRÖN OCH OLJEHALTIGA FRUKTER; DIVERSE ANDRA FRÖN OCH FRUKTER; VÄXTER FÖR INDUSTRIELLT ELLER MEDICINSKT BRUK; HALM OCH FODERVÄXTER
KAPITEL 13 SCHELLACK O. D.; NATURLIGA GUMMIARTER OCH HARTSER SAMT ANDRA VÄXTSAFTER OCH VÄXTEXTRAKTER
KAPITEL 14 VEGETABILISKA FLÄTNINGSMATERIAL; VEGETABILISKA PRODUKTER, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS

AVDELNING III ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER OCH OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅDANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA VAXER
KAPITEL 15 ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA FETTER OCH OLJOR SAMT SPALTNINGSPRODUKTER AV SÅDANA FETTER OCH OLJOR; BEREDDA ÄTBARA FETTER; ANIMALISKA OCH VEGETABILISKA VAXER

AVDELNING IV BEREDDA LIVSMEDEL; DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA; TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING
KAPITEL 16 BEREDNINGAR AV KÖTT, FISK, KRÄFTDJUR, BLÖTDJUR ELLER ANDRA RYGGRADSLÖSA VATTENDJUR
KAPITEL 17 SOCKER OCH SOCKERKONFEKTYRER
KAPITEL 18 KAKAO OCH KAKAOBEREDNINGAR
KAPITEL 19 BEREDNINGAR AV SPANNMÅL, MJÖL, STÄRKELSE ELLER MJÖLK; BAKVERK
KAPITEL 20 BEREDNINGAR AV GRÖNSAKER, FRUKT, BÄR, NÖTTER ELLER ANDRA VÄXTDELAR
KAPITEL 21 DIVERSE ÄTBARA BEREDNINGAR
KAPITEL 22 DRYCKER, SPRIT OCH ÄTTIKA
KAPITEL 23 ÅTERSTODER OCH AVFALL FRÅN LIVSMEDELSINDUSTRIN; BEREDDA FODERMEDEL
KAPITEL 24 TOBAK SAMT VAROR TILLVERKADE AV TOBAKSERSÄTTNING

AVDELNING V MINERALISKA PRODUKTER
KAPITEL 25 SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK OCH CEMENT
KAPITEL 26 MALM, SLAGG OCH ASKA
KAPITEL 27 MINERALISKA BRÄNSLEN, MINERALOLJOR OCH DESTILLATIONSPRODUKTER AV DESSA; BITUMINÖSA ÄMNEN; MINERALVAXER

AVDELNING VI PRODUKTER AV KEMISKA OCH NÄRSTÅENDE INDUSTRIER
KAPITEL 28 OORGANISKA KEMIKALIER; ORGANISKA OCH OORGANISKA FÖRENINGAR AV ÄDLA METALLER, AV SÄLLSYNTA JORDARTSMETALLER, AV RADIOAKTIVA GRUNDÄMNEN OCH AV ISOTOPER
KAPITEL 29 ORGANISKA KEMIKALIER
KAPITEL 30 FARMACEUTISKA PRODUKTER
KAPITEL 31 GÖDSELMEDEL
KAPITEL 32 GARVÄMNESOCH FÄRGÄMNESEXTRAKTER; GARVSYROR OCH GARVSYRADERIVAT; PIGMENT OCH ANDRA FÄRGÄMNEN; LACKER OCH ANDRA MÅLNINGSFÄRGER; KITT OCH ANDRA TÄTNINGSOCH UTFYLLNINGSMEDEL; TRYCKFÄRGER, BLÄCK OCH TUSCH
KAPITEL 33 ETERISKA OLJOR OCH RESINOIDER; PARFYMERINGS-, SKÖNHETSOCH KROPPSVÅRDSMEDEL
KAPITEL 34 TVÅL OCH SÅPA, ORGANISKA YTAKTIVA ÄMNEN, TVÄTTMEDEL, SMÖRJMEDEL, KONSTGJORDA VAXER, BEREDDA VAXER, PUTSOCH SKURMEDEL, LJUS OCH LIKNANDE ARTIKLAR, MODELLERINGSPASTOR, SÅ KALLAD DENTALVAX SAMT DENTALPREPARAT PÅ BASIS AV GIPS
KAPITEL 35 PROTEINER; MODIFIERAD STÄRKELSE; LIM OCH KLISTER; ENZYMER
KAPITEL 36 KRUT OCH SPRÄNGÄMNEN; PYROTEKNISKA PRODUKTER; TÄNDSTICKOR; PYROFORA LEGERINGAR; VISSA BRÄNNBARA PRODUKTER
KAPITEL 37 VAROR FÖR FOTOELLER KINOBRUK
KAPITEL 38 DIVERSE KEMISKA PRODUKTER

AVDELNING VII PLASTER OCH PLASTVAROR; GUMMI OCH GUMMIVAROR
KAPITEL 39 PLASTER OCH PLASTVAROR
KAPITEL 40 GUMMI OCH GUMMIVAROR

AVDELNING VIII OBEREDDA HUDAR OCH SKINN, LÄDER, PÄLSSKINN SAMT VAROR AV DESSA MATERIAL; SADELMAKERIARBETEN; RESEFFEKTER, HANDVÄSKOR OCH LIKNANDE ARTIKLAR; VAROR AV TARMAR
KAPITEL 41 OBEREDDA HUDAR OCH SKINN (ANDRA ÄN PÄLSSKINN) SAMT LÄDER
KAPITEL 42 LÄDERVAROR; SADELMAKERIARBETEN; RESEFFEKTER, HANDVÄSKOR OCH LIKNANDE ARTIKLAR; VAROR AV TARMAR
KAPITEL 43 PÄLSSKINN OCH KONSTGJORD PÄLS; VAROR AV DESSA MATERIAL

AVDELNING IX TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL; KORK OCH VAROR AV KORK; VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER ANDRA FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN
KAPITEL 44 TRÄ OCH VAROR AV TRÄ; TRÄKOL
KAPITEL 45 KORK OCH VAROR AV KORK
KAPITEL 46 VAROR AV HALM, ESPARTO ELLER ANDRA FLÄTNINGSMATERIAL; KORGMAKERIARBETEN

AVDELNING X MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP FÖR ÅTERVINNING (AVFALL OCH FÖRBRUKADE VAROR); PAPPER OCH PAPP SAMT VAROR AV PAPPER ELLER PAPP
KAPITEL 47 MASSA AV VED ELLER ANDRA FIBRÖSA CELLULOSAHALTIGA MATERIAL; PAPPER ELLER PAPP FÖR ÅTERVINNING (AVFALL OCH FÖRBRUKADE VAROR)
KAPITEL 48 PAPPER OCH PAPP; VAROR AV PAPPERSMASSA, PAPPER ELLER PAPP
KAPITEL 49 TRYCKTA BÖCKER, TIDNINGAR, BILDER OCH ANDRA PRODUKTER FRÅN DEN GRAFISKA INDUSTRIN; HANDSKRIFTER, MASKINSKRIVNA TEXTER SAMT RITNINGAR

AVDELNING XI TEXTILVAROR
KAPITEL 50 NATURSILKE
KAPITEL 51 ULL SAMT FINA ELLER GROVA DJURHÅR; GARN OCH VÄVNADER AV TAGEL
KAPITEL 52 BOMULL
KAPITEL 53 ANDRA VEGETABILISKA TEXTILFIBRER; PAPPERSGARN OCH VÄVNADER AV PAPPERSGARN
KAPITEL 54 KONSTFILAMENT; REMSOR O.D. AV KONSTFIBRER
KAPITEL 55 KONSTSTAPELFIBRER
KAPITEL 56 VADD, FILT OCH BONDAD DUK; SPECIALGARNER; SURRNINGSGARN OCH TÅGVIRKE SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER
KAPITEL 57 MATTOR OCH ANNAN GOLVBELÄGGNING AV TEXTILMATERIAL
KAPITEL 58 SPECIELLA VÄVNADER; TUFTADE DUKVAROR AV TEXTILMATERIAL; SPETSAR; TAPISSERIER; SNÖRMAKERIARBETEN; BRODERIER
KAPITEL 59 IMPREGNERADE, ÖVERDRAGNA, BELAGDA ELLER LAMINERADE TEXTILVÄVNADER; TEXTILVAROR FÖR TEKNISKT BRUK
KAPITEL 60 DUKVAROR AV TRIKÅ
KAPITEL 61 KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV TRIKÅ
KAPITEL 62 KLÄDER OCH TILLBEHÖR TILL KLÄDER, AV ANNAN TEXTILVARA ÄN TRIKÅ
KAPITEL 63 ANDRA KONFEKTIONERADE TEXTILVAROR; HANDARBETSSATSER; BEGAGNADE KLÄDER OCH ANDRA BEGAGNADE TEXTILVAROR; LUMP

AVDELNING XII SKODON, HUVUDBONADER, PARAPLYER, PARASOLLER, PROMENADKÄPPAR, SITTKÄPPAR, PISKOR, RIDSPÖN SAMT DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR; BEARBETADE FJÄDRAR SAMT VAROR TILLVERKADE AV FJÄDRAR; KONSTGJORDA BLOMMOR; VAROR AV MÄNNISKOHÅR
KAPITEL 64 SKODON, DAMASKER O. D.; DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR
KAPITEL 65 HUVUDBONADER OCH DELAR TILL HUVUDBONADER
KAPITEL 66 PARAPLYER, PARASOLLER, PROMENADKÄPPAR, SITTKÄPPAR, PISKOR OCH RIDSPÖN SAMT DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR
KAPITEL 67 BEARBETADE FJÄDRAR OCH DUN SAMT VAROR TILLVERKADE AV FJÄDRAR ELLER DUN; KONSTGJORDA BLOMMOR; VAROR AV MÄNNISKOHÅR

AVDELNING XIII VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL; KERAMISKA PRODUKTER; GLAS OCH GLASVAROR
KAPITEL 68 VAROR AV STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER ELLER LIKNANDE MATERIAL
KAPITEL 69 KERAMISKA PRODUKTER
KAPITEL 70 GLAS OCH GLASVAROR

AVDELNING XIV- NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT

KAPITEL 71 NATURPÄRLOR OCH ODLADE PÄRLOR, ÄDELSTENAR OCH HALVÄDELSTENAR, ÄDLA METALLER OCH METALLER MED PLÄTERING AV ÄDEL METALL SAMT VAROR AV SÅDANA PRODUKTER; OÄKTA SMYCKEN; MYNT

AVDELNING XV OÄDLA METALLER OCH VAROR AV OÄDEL METALL

KAPITEL 72 JÄRN OCH STÅL
KAPITEL 73 VAROR AV JÄRN ELLER STÅL
KAPITEL 74 KOPPAR OCH VAROR AV KOPPAR
KAPITEL 75 NICKEL OCH VAROR AV NICKEL
KAPITEL 76 ALUMINIUM OCH VAROR AV ALUMINIUM
KAPITEL 78 BLY OCH VAROR AV BLY
KAPITEL 79 ZINK OCH VAROR AV ZINK
KAPITEL 80 TENN OCH VAROR AV TENN
KAPITEL 81 ANDRA OÄDLA METALLER; KERMETER; VAROR AV DESSA MATERIAL
KAPITEL 82 VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR
KAPITEL 83 DIVERSE VAROR AV OÄDEL METALL

AVDELNING XVI MASKINER OCH APPARATER SAMT MEKANISKA REDSKAP; ELEKTRISK MATERIEL; DELAR TILL SÅDANA VAROR; APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV LJUD, APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV BILDER OCH LJUD FÖR TELEVISION SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA APPARATER
KAPITEL 84 KÄRNREAKTORER, ÅNGPANNOR, MASKINER, APPARATER OCH MEKANISKA REDSKAP; DELAR TILL SÅDANA VAROR
KAPITEL 85 ELEKTRISKA MASKINER OCH APPARATER, ELEKTRISK MATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDANA VAROR; APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV LJUD, APPARATER FÖR INSPELNING ELLER ÅTERGIVNING AV BILDER OCH LJUD FÖR TELEVISION SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA APPARATER

AVDELNING XVII FORDON, LUFTFARTYG, FARTYG OCH VISS TRANSPORTUTRUSTNING
KAPITEL 86 LOK OCH ANNAN RULLANDE JÄRNVÄGSOCH SPÅRVÄGSMATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDAN MATERIEL; STATIONÄR JÄRNVÄGSOCH SPÅRVÄGSMATERIEL SAMT DELAR TILL SÅDAN MATERIEL; MEKANISK (INBEGRIPET ELEKTROMEKANISK) TRAFIKSIGNALERINGSUTRUSTNING AV ALLA SLAG
KAPITEL 87 FORDON, ANDRA ÄN RULLANDE JÄRNVÄGSELLER SPÅRVÄGSMATERIEL, SAMT DELAR OCH TILLBEHÖR TILL FORDON
KAPITEL 88 LUFTFARTYG OCH RYMDFARKOSTER SAMT DELAR TILL SÅDANA
KAPITEL 89 FARTYG SAMT ANNAN FLYTANDE MATERIEL

AVDELNING XVIII OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTOOCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING, KONTROLL ELLER PRECISION, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; UR; MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR
KAPITEL 90 OPTISKA INSTRUMENT OCH APPARATER, FOTOOCH KINOAPPARATER, INSTRUMENT OCH APPARATER FÖR MÄTNING, KONTROLL ELLER PRECISION, MEDICINSKA OCH KIRURGISKA INSTRUMENT OCH APPARATER; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL SÅDANA ARTIKLAR
KAPITEL 91 UR OCH DELAR TILL UR
KAPITEL 92 MUSIKINSTRUMENT; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL MUSIKINSTRUMENT

AVDELNING XIX VAPEN OCH AMMUNITION; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL VAPEN OCH AMMUNITION
KAPITEL 93 VAPEN OCH AMMUNITION; DELAR OCH TILLBEHÖR TILL VAPEN OCH AMMUNITION

AVDELNING XX DIVERSE VAROR
KAPITEL 94 MÖBLER; SÄNGKLÄDER, MADRASSER, RESÅRBOTTNAR TILL SÄNGAR, KUDDAR OCH LIKNANDE STOPPADE INREDNINGSARTIKLAR; BELYSNINGSARMATUR OCH ANDRA BELYSNINGSARTIKLAR, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS; LJUSSKYLTAR, NAMNPLÅTAR MED BELYSNING O.D.; MONTERADE ELLER MONTERINGSFÄRDIGA BYGGNADER
KAPITEL 95 LEKSAKER, SPEL OCH SPORTARTIKLAR; DELAR TILL SÅDANA ARTIKLAR
KAPITEL 96 DIVERSE ARTIKLAR

AVDELNING XXI KONSTVERK, FÖREMÅL FÖR SAMLINGAR SAMT ANTIKVITETER
KAPITEL 97 KONSTVERK, FÖREMÅL FÖR SAMLINGAR SAMT ANTIKVITETER