TURKEXIM

Importers Search Engine
  • https://www.facebook.com/turkishexportersdirectory
  • https://plus.google.com/+TurkEximCompanyDirectory
  • https://twitter.com/turkeximport
 
  Dış Ticaret Haberleri

Denmark hs code list,den kombinerede nomenklatur

den kombinerede nomenklatur 2015

AFSNIT I LEVENDE DYR; ANIMALSKE PRODUKTER

KAPITEL 1 LEVENDE DYR
KAPITEL 2 KØD OG SPISELIGE SLAGTEBIPRODUKTER
KAPITEL 3 FISK OG KREBSDYR, BLØDDYR OG ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR
KAPITEL 4 MÆLK OG MEJERIPRODUKTER; FUGLEÆG; NATURLIG HONNING; SPISELIGE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET
KAPITEL 5 DIVERSE PRODUKTER AF ANIMALSK OPRINDELSE, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET

AFSNIT II VEGETABILSKE PRODUKTER

KAPITEL 6 LEVENDE TRÆER OG ANDRE LEVENDE PLANTER; LØG, RØDDER OG LIGN.; AFSKÅRNE BLOMSTER OG BLADE
KAPITEL 7 SPISELIGE GRØNTSAGER SAMT VISSE RØDDER OG RODKNOLDE
KAPITEL 8 SPISELIGE FRUGTER OG NØDDER; SKALLER AF CITRUSFRUGTER OG MELONER
KAPITEL 9 KAFFE, TE, MATÉ OG KRYDDERIER
KAPITEL 10 KORN
KAPITEL 11 MØLLERIPRODUKTER; MALT; STIVELSE; INULIN; HVEDEGLUTEN
KAPITEL 12 OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER; DIVERSE ANDRE FRØ OG FRUGTER; PLANTER TIL INDUSTRIEL OG MEDICINSK BRUG; HALM OG FODERPLANTER
KAPITEL 13 SCHELLAK OG LIGN.; KARBOHYDRATGUMMIER OG NATURHARPIKSER SAMT ANDRE PLANTESAFTER OG PLANTEEKSTRAKTER
KAPITEL 14 VEGETABILSKE FLETTEMATERIALER; VEGETABILSKE PRODUKTER, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET

AFSNIT III ANIMALSKE OG VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT DERES SPALTNINGSPRODUKTER; TILBEREDT SPISEFEDT; ANIMALSK OG VEGETABILSK VOKS

KAPITEL 15 ANIMALSKE OG VEGETABILSKE FEDTSTOFFER OG OLIER SAMT DERES SPALTNINGSPRODUKTER; TILBEREDT SPISEFEDT; ANIMALSK OG VEGETABILSK VOKS

AFSNIT IV PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE; TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER

KAPITEL 16 TILBEREDTE VARER AF KØD, FISK, KREBSDYR, BLØDDYR ELLER ANDRE HVIRVELLØSE VANDDYR
KAPITEL 17 SUKKER OG SUKKERVARER
KAPITEL 18 KAKAO OG TILBEREDTE VARER DERAF
KAPITEL 19 TILBEREDTE VARER AF KORN, MEL, STIVELSE ELLER MÆLK; BAGVÆRK
KAPITEL 20 VARER AF GRØNTSAGER, FRUGTER, NØDDER ELLER ANDRE PLANTER OG PLANTEDELE
KAPITEL 21 DIVERSE PRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN
KAPITEL 22 DRIKKEVARER, ETHANOL (ETHYLALKOHOL) OG EDDIKE
KAPITEL 23 RESTOG AFFALDSPRODUKTER FRA FØDEVAREINDUSTRIEN; TILBEREDT DYREFODER
KAPITEL 24 TOBAK OG FABRIKEREDE TOBAKSERSTATNINGER

AFSNIT V MINERALSKE PRODUKTER

KAPITEL 25 SALT; SVOVL; JORDOG STENARTER; GIPS, KALK OG CEMENT
KAPITEL 26 MALME, SLAGGER OG ASKE
KAPITEL 27 MINERALSKE BRÆNDSELSSTOFFER, MINERALOLIER OG DESTILLATIONSPRODUKTER DERAF; BITUMINØSE STOFFER; MINERALSK VOKS

AFSNIT VI PRODUKTER FRA KEMISKE OG NÆRSTÅENDE INDUSTRIER

KAPITEL 28 UORGANISKE KEMIKALIER; UORGANISKE ELLER ORGANISKE FORBINDELSER AF ÆDLE METALLER, AF SJÆLDNE JORDARTERS METALLER, AF RADIOAKTIVE GRUNDSTOFFER OG AF ISOTOPER
KAPITEL 29 ORGANISKE KEMIKALIER
KAPITEL 30 FARMACEUTISKE PRODUKTER
KAPITEL 31 GØDNINGSSTOFFER
KAPITEL 32 GARVEOG FARVESTOFEKSTRAKTER; GARVESYRER OG DERIVATER DERAF; FARVER, PIGMENTER OG ANDRE FARVESTOFFER; MALING OG LAKKER; KIT, SPARTELMASSE OG LIGN.; TRYKFARVER, BLÆK OG TUSCH
KAPITEL 33 FLYGTIGE VEGETABILSKE OLIER OG RESINOIDER; PARFUMEVARER, KOSMETIK OG TOILETMIDLER
KAPITEL 34 SÆBE, ORGANISKE OVERFLADEAKTIVE STOFFER SAMT VASKEOG RENGØRINGSMIDLER, SMØREMIDLER, SYNTETISK VOKS OG TILBEREDT VOKS, PUDSEOG SKUREMIDLER, LYS OG LIGNENDE PRODUKTER, MODELLERMASSE, DENTALVOKS OG ANDRE DENTALPRÆPARATER PÅ BASIS AF GIPS
KAPITEL 35 PROTEINER; MODIFICERET STIVELSE; LIM OG KLISTER; ENZYMER
KAPITEL 36 KRUDT OG ANDRE EKSPLOSIVE STOFFER; PYROTEKNISKE ARTIKLER; TÆNDSTIKKER; PYROFORE LEGERINGER; VISSE BRÆNDBARE MATERIALER
KAPITEL 37 FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE ARTIKLER
KAPITEL 38 DIVERSE KEMISKE PRODUKTER

AFSNIT VII PLAST OG VARER DERAF; GUMMI OG VARER DERAF

KAPITEL 39 PLAST OG VARER DERAF
KAPITEL 40 GUMMI OG VARER DERAF

AFSNIT VIII RÅ HUDER, SKIND, LÆDER, PELSSKIND OG VARER DERAF; SADELMAGERARBEJDER; REJSEARTIKLER, HÅNDTASKER OG LIGNENDE VARER; VARER AF TARME

KAPITEL 41 RÅ HUDER OG SKIND (UNDTAGEN PELSSKIND) SAMT LÆDER
KAPITEL 42 VARER AF LÆDER; SADELMAGERARBEJDER; REJSEARTIKLER, HÅNDTASKER OG LIGNENDE VARER; VARER AF TARME
KAPITEL 43 PELSSKIND OG KUNSTIGT PELSSKIND SAMT VARER DERAF

AFSNIT IX TRÆ OG VARER DERAF; TRÆKUL; KORK OG VARER DERAF; KURVEMAGERARBEJDER OG ANDRE VARER AF FLETTEMATERIALER

KAPITEL 44 TRÆ OG VARER DERAF; TRÆKUL
KAPITEL 45 KORK OG VARER DERAF
KAPITEL 46 KURVEMAGERARBEJDER OG ANDRE VARER AF FLETTEMATERIALER

AFSNIT X PAPIRMASSE AF TRÆ ELLER ANDRE CELLULOSEHOLDIGE MATERIALER; GENBRUGSPAPIR OG -PAP (AFFALD); PAPIR OG PAP SAMT VARER DERAF
KAPITEL 47 PAPIRMASSE AF TRÆ ELLER ANDRE CELLULOSEHOLDIGE MATERIALER; GENBRUGSPAPIR OG -PAP (AFFALD)
KAPITEL 48 PAPIR OG PAP; VARER AF PAPIRMASSE, PAPIR OG PAP
KAPITEL 49 BØGER, AVISER, BILLEDER OG ANDRE TRYKSAGER; HÅNDSKREVNE ELLER MASKINSKREVNE ARBEJDER SAMT TEGNINGER

AFSNIT XI TEKSTILVARER

KAPITEL 50 NATURSILKE
KAPITEL 51 ULD SAMT FINE ELLER GROVE DYREHÅR; GARN OG VÆVET STOF AF HESTEHÅR
KAPITEL 52 BOMULD
KAPITEL 53 ANDRE VEGETABILSKE TEKSTILFIBRE; PAPIRGARN OG VÆVET STOF AF PAPIRGARN
KAPITEL 54 ENDELØSE KEMOFIBRE; strimler og lignende af endeløse kemofibre
KAPITEL 55 KORTE KEMOFIBRE
KAPITEL 56 VAT, FILT OG FIBERDUG; SÆRLIGT GARN; SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK SAMT VARER DERAF
KAPITEL 57 GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING AF TEKSTILMATERIALER
KAPITEL 58 SÆRLIGE VÆVEDE STOFFER; TUFTEDE TEKSTILSTOFFER; BLONDER OG KNIPLINGER; TAPISSERIER; POSSEMENTARTIKLER; BRODERIER
KAPITEL 59 IMPRÆGNERET, OVERTRUKKET, BELAGT ELLER LAMINERET TEKSTILSTOF; TEKNISKE VARER AF TEKSTIL
KAPITEL 60 TRIKOTAGESTOF
KAPITEL 61 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGENSTANDE, AF TRIKOTAGE
KAPITEL 62 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGENSTANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE
KAPITEL 63 ANDRE KONFEKTIONEREDE TEKSTILVARER; HÅNDARBEJDSSÆT; BRUGTE BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG BRUGTE TEKSTILVARER; KLUDE

AFSNIT XII FODTØJ, HOVEDBEKLÆDNING, PARAPLYER, PARASOLLER, SPADSERESTOKKE, SIDDESTOKKE, PISKE, RIDEPISKE SAMT DELE DERTIL; BEARBEJDEDE FJER OG DUN SAMT VARER AF FJER OG DUN; KUNSTIGE BLOMSTER; VARER AF MENNESKEHÅR

KAPITEL 64 FODTØJ, GAMACHER OG LIGN.; DELE DERTIL
KAPITEL 65 HOVEDBEKLÆDNING OG DELE DERTIL
KAPITEL 66 PARAPLYER, PARASOLLER, SPADSERESTOKKE, SIDDESTOKKE, PISKE, RIDEPISKE SAMT DELE DERTIL
KAPITEL 67 BEARBEJDEDE FJER OG DUN SAMT VARER AF FJER OG DUN; KUNSTIGE BLOMSTER; VARER AF MENNESKEHÅR

AFSNIT XIII VARER AF STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER OG LIGNENDE MATERIALER; KERAMISKE PRODUKTER; GLAS OG GLASVARER

KAPITEL 68 VARER AF STEN, GIPS, CEMENT, ASBEST, GLIMMER OG LIGNENDE MATERIALER
KAPITEL 69 KERAMISKE PRODUKTER
KAPITEL 70 GLAS OG GLASVARER

AFSNIT XIV NATURPERLER, KULTURPERLER, ÆDELOG HALVÆDELSTEN, ÆDLE METALLER, ÆDELMETALDUBLÉ SAMT VARER AF DISSE MATERIALER; BIJOUTERIVARER; MØNTER
KAPITEL 71 NATURPERLER, KULTURPERLER, ÆDELOG HALVÆDELSTEN, ÆDLE METALLER, ÆDELMETALDUBLÉ SAMT VARER AF DISSE MATERIALER; BIJOUTERIVARER; MØNTER

AFSNIT XV UÆDLE METALLER OG VARER DERAF

KAPITEL 72 JERN OG STÅL
KAPITEL 73 VARER AF JERN OG STÅL
KAPITEL 74 KOBBER OG VARER DERAF
KAPITEL 75 NIKKEL OG VARER DERAF
KAPITEL 76 ALUMINIUM OG VARER DERAF
KAPITEL 78 BLY OG VARER DERAF
KAPITEL 79 ZINK OG VARER DERAF
KAPITEL 80 TIN OG VARER DERAF
KAPITEL 81 ANDRE UÆDLE METALLER; SINTREDE KERAMISKE METALLER (CERMETS); VARER AF DISSE MATERIALER
KAPITEL 82 VÆRKTØJ, REDSKABER, KNIVE, SKEER OG GAFLER SAMT DELE DERTIL, AF UÆDLE METALLER
KAPITEL 83 DIVERSE VARER AF UÆDLE METALLER

AFSNIT XVI MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; ELEKTRISK MATERIEL; DELE DERTIL; LYDOPTAGERE OG LYDGENGIVERE SAMT BILLEDOG LYDOPTAGERE OG BILLEDOG LYDGENGIVERE TIL FJERNSYN; DELE OG TILBEHØR DERTIL

KAPITEL 84 ATOMREAKTORER; KEDLER; MASKINER OG APPARATER SAMT MEKANISKE REDSKABER; DELE DERTIL
KAPITEL 85 ELEKTRISKE MASKINER OG APPARATER, ELEKTRISK MATERIEL SAMT DELE DERTIL; LYDOPTAGERE OG LYDGENGIVERE SAMT BILLEDOG LYDOPTAGERE OG BILLEDOG LYDGENGIVERE TIL FJERNSYN SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL

AFSNIT XVII TRANSPORTMIDLER

KAPITEL 86 LOKOMOTIVER, VOGNE OG ANDET MATERIEL TIL JERNBANER OG SPORVEJE SAMT DELE DERTIL; STATIONÆRT JERNBANEOG SPORVEJSMATERIEL SAMT DELE DERTIL; MEKANISK (HERUNDER ELEKTROMEKANISK) TRAFIKREGULERINGSUDSTYR AF ENHVER ART
KAPITEL 87 KØRETØJER (UNDTAGEN TIL JERNBANER OG SPORVEJE) SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL
KAPITEL 88 LUFTOG RUMFARTØJER SAMT DELE DERTIL
KAPITEL 89 SKIBE, BÅDE OG FLYDENDE MATERIEL

AFSNIT XVIII OPTISKE, FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; MÅLE-, KONTROLOG PRÆCISIONSINSTRUMENTER OG -APPARATER; MEDICINSKE OG KIRURGISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; URE; MUSIKINSTRUMENTER; DELE OG TILBEHØR DERTIL

KAPITEL 90 OPTISKE, FOTOGRAFISKE OG KINEMATOGRAFISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; MÅLE-, KONTROLOG PRÆCISIONSINSTRUMENTER OG -APPARATER; MEDICINSKE OG KIRURGISKE INSTRUMENTER OG APPARATER; DELE OG TILBEHØR DERTIL
KAPITEL 91 URE OG DELE DERTIL
KAPITEL 92 MUSIKINSTRUMENTER; DELE OG TILBEHØR DERTIL

AFSNIT XIX VÅBEN OG AMMUNITION SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL

KAPITEL 93 VÅBEN OG AMMUNITION SAMT DELE OG TILBEHØR DERTIL

AFSNIT XX DIVERSE VARER
KAPITEL 94 MØBLER; SENGEBUNDE, MADRASSER, DYNER, PUDER OG LIGN.; LAMPER OG BELYSNINGSARTIKLER, IKKE ANDETSTEDS TARIFERET; LYSSKILTE, NAVNEPLADER MED LYS OG LIGNENDE VARER; PRÆFABRIKEREDE BYGNINGER
KAPITEL 95 LEGETØJ, SPIL OG SPORTSARTIKLER; DELE OG TILBEHØR DERTIL
KAPITEL 96 DIVERSE

AFSNIT XXI KUNSTVÆRKER, SAMLEROBJEKTER OG ANTIKVITETER

KAPITEL 97 KUNSTVÆRKER, SAMLEROBJEKTER OG ANTIKVITETER