• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  • https://www.instagram.com/importerssearchengine/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory

İngiltere'ye Doğal Taş İhracatı

İNGİLTERE DOĞALTAŞ PAZARI 


A) İTHALAT EĞİLİMLERİ  

İngiltere mermer ithalatçıları 

İngiltere; Almanya, İtalya, İspanya ve Belçika’dan sonra Avrupa Birliği pazarında,
beşinci büyük ithalatçı konumundadır. Ülkenin, Avrupa’nın doğaltaş ithalatında %7’lik bir payı
vardır. Yurtiçi ocak üretim ve işleme kapasitesinin iç talebi karşılama konusunda yetersizliği,
ithalatı gerekli kılmaktadır.
 
Ülkenin doğaltaş pazarındaki gelişmelere bakıldığında, 2003 yılı verilerine göre, dünya
doğaltaş tüketiminde %1,2 payı olan ve İsviçre (1,5 m2) ve İtalya (1,1 m2)’nın kişi başı doğaltaş
tüketimi ile karşılaştırıldığında oldukça düşük bir tüketimi bulunan İngiltere’nin (0,15 m2), son
yıllarda yurtiçi talebinde gözlenen artış doğrultusunda, kişi başına düşen doğaltaş tüketimi
büyük bir gelişme potansiyeli göstermektedir. Özellikle işlenmiş granit ve mermer ithalatındaki
gelişme dikkat çekicidir. 


B) ÜLKELER İTİBARİYLE İTHALAT 


  

2004 yılında İngiltere’nin yarı işlenmiş/işlenmiş mermer ve traverten ithalatı 63,6
milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Sözkonusu ithalatta, Türkiye %32 payla ilk sırada yer alırken,
Türkiye’yi %24 payla İtalya izlemektedir. Granit ithalatında ise İtalya, Hindistan ve Çin ön
sıralarda yer almaktadır.
 
Son yıllarda, İngiltere’nin Türkiye’den yapmış olduğu mermer ve traverten ithalatında
yükselen bir seyir gözlemlenmekte ve İngiltere’nin Türk doğaltaş sektörü için potansiyel bir
hedef pazar olduğu düşünmektedir. Gerçekleştirilen ihracatın ağırlıklı olarak işlenmiş üründe
yapılması, hem yaratılan katma değer bakımından önem arz etmekte, hem de işlenmiş doğaltaş
ürünleri ihracatında alternatif pazarların geliştirilmesi yönünden oldukça önemli görülmektedir.
 
Son dönemde, İngiltere’de eski mimari yapıtları korumak üzere başlatılan restorasyon
projelerinde büyük artış olmuştur. Ayrıca, özel sektör yatırımlarının artması, ülkedeki
doğaltaş sektörünün gelişimini hızlandırmıştır. Ulusal ve yerel şehir planlama düzenlemeleri,
restorasyon ve yeni bina projelerinde, mevcut çevrenin tarihi dokusuyla uyumlu taşların
kullanımını desteklemektedir. Dolayısıyla, ülkedeki doğaltaş talebini de daha çok bu
uygulamalar şekillendirmektedir. Ayrıca, prestijli projelerin altyapı inşaatları, şehir
merkezlerindeki cadde düzenlemeleri doğaltaş talebinde önemli rol oynamaktadır. Doğaltaşın,
özellikle dış cephe ve yer kaplaması olarak iç ve dış alanlarda kullanımının artması büyük bir
gelişme göstermiştir. Evlerde doğaltaşların mutfak tezgahı ve lavabo olarak kullanımı hızla
artmaktadır. Ayrıca kamu sektöründe de, doğaltaşın yer kaplaması olarak kullanımına yönelik
fark edilir bir trend gözlemlenmektedir.
 
Öte yandan, 2012’deki Olimpiyatların Londra’da yapılacak olmasının, önümüzdeki
yıllarda, ülkenin doğaltaş talebinin artmasında büyük bir rol oynayacağı düşünülmektedir.


C) İHRACAT


  

İngiltere’nin doğaltaş ihracat değerleri incelendiğinde ise, ihracatı gerçekleştirilen en
önemli mal grubunun 4,6 milyon $ ile işlenmiş mermer ve traverten olduğu görülmektedir.
Diğer önemli grup ise, 1,7 milyon $ ile yarı işlenmiş mermer ve travertendir. 


D) ÜLKELER İTİBARİYLE İHRACAT


 
Ülkenin, söz konusu ürün grupları ihracatında İrlanda 4,7 milyon $ ve %75,63 pay ile
ilk sırada yer almaktadır. İrlanda’yı, 867,2 bin $ ile ABD izlemektedir. Diğer ülkeler ise
Fransa, Norveç ve Yunanistan’dır. Söz konusu ürün gruplarının ithalat ve ihracatı
karşılaştırıldığında, sektörün ithalata dayalı olduğu açıkça görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler : doğal taş ihracatı , İngiltere 'ye  doğal taş ihracatı ,İngiltere doğal taş sektörü


Yorumlar - Yorum Yaz
Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence