• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  •  https://www.instagram.com/importerslist/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Dış Ticaret Haberleri    

TurkExim - importers,database,list,directory

sanayi ürünleri ihracatı-ABD

ABD 'ye  Sanayi Ürünleri İhracat


 Altın Mücevherat

  ----- (gtip: 7113)-------

ABD’nin altın mücevherat ithalatı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 11,9 artarak 7,3 milyar Dolar olmuştur. Ülkenin

ithalatı dünya ithalatında %12,6’lık paya sahiptir. ABD’nin mücevherat ithalatında ilk sırada altın mücevheratın da

içinde bulunduğu “711319- Diğer kıymetli metal ile kaplı mücevherler” ürün grubu bulunmaktadır. Bu ürün grubunda

ABD 2011 yılında yaklaşık 5,0 milyar Dolar ithalat gerçekleştirmiştir. ABD’nin gümüş mücevher ithalatı ise 2,3 milyar

Dolar’dır. Gümüş mücevher ithalatı 2011 yılında bir önceki yıla kıyasla % 11,1 artış kaydetmiştir.

 

Türkiye’nin bu ülkeye yönelik toplam mücevher ihracatı ise 2009 yılında 133 milyon Dolar, 2010 yılında 138 milyon

Dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 2011 yılında ise ABD’ye gerçekleştirdiğimiz ithalat %12,1’lik azalış ile 121,2 milyon

Dolara düşmüştür. ABD’ye gerçekleştirdiğimiz mücevher ihracatında ilk sırada altın mücevherat bulunmakta,

ihracatımızın %81’ini altın mücevherat oluşturmaktadır. Türkiye, ABD’nin mücevherat ithalatında % 1,8 pay ile

12.sırada yer almaktadır. Pazardaki en önemli rakiplerimiz; Hindistan, Çin, Tayland, İtalya ve Fransa’dır.

 

ABD dünyanın en büyük altın üreticilerindendir. Üretiminin önemli kısmı Nevada ve Alaska’da gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca ABD dünyadaki önemli mücevher üreticileri arasında da yer almaktadır. Ülkede her yıl ortalama 3,5-4 milyar

Dolar düzeyinde mücevher üretimi gerçekleştirilmektedir. ABD’de üretilen mücevherin önemli kısmı iç tüketime

yöneliktir. İhracat toplam üretimin yaklaşık %25’ini oluşturmaktadır. Önemli üretim merkezleri New England,

Massachusettes ve Rhode Island olmakla birlikte Florida ve Los Angeles’ta da üretim gerçekleştirilmektedir. Üretim

ağırlıklı olarak 14 karat altından gerçekleştirilmektedir. Diğer taraftan ücretlerin yüksek olması ve küresel ekonomik

kriz gibi nedenlerle mücevher üretiminde son dönemlerde düşüş yaşanmaktadır.

 

World Gold Council kayıtlarına göre ABD’nin altın mücevher tüketici talebi büyüklüğü 2012 yılının ilk iki çeyreğinde 1,03

milyar dolardır. Altın mücevherat tüketici talebi bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 azalmıştır. ABD; Hindistan, Çin,

Ortadoğu ülkeleri pazarlarından sonra talep bakımından dünyadaki 4.büyük altın mücevherat pazarıdır.

 

ABD mücevher pazarının 2015 yılında 58,72 milyar Dolar büyüklüğe ulaşması beklenmektedir. Pazarda altın

mücevherin yanı sıra pırlanta ve platin ürünlere de talep bulunmaktadır. Platin ürünler fiyatlarının yüksekliği nedeniyle

en üst gelir grubuna hitap etmektedir. ABD’de mücevher satışının en yüksek olduğu dönemler Noel, Mayıs ayında

kutlanan Anneler Günü ve Şubat ayındaki Sevgililer Günü’dür.

  

Pazardaki talep kişilerin harcanabilir gelirlerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Pazarda çalışan kadın, eşlerin

ikisinin de çalıştığı hane sayısı ve modayı takip eden erkeklerin sayısının artması mücevhere olan talebi de olumlu

yönde etkilemektedir. Diğer taraftan yaşanan ekonomik kriz nedeniyle henüz kişiler mücevher gibi zaruri olmayan

ürünlere harcama yapmak konusunda istekli davranmamaktadır. Yapılan bir araştırmada ekonomiye güven

duyulmaması nedeniyle halkın % 58’i zaruri olmayan ihtiyaçlar için tekrar ne zaman harcama yapmaya

başlayacaklarını henüz bilemediklerini, % 10’u önümüzdeki 1 sene içinde tekrar bu tip ihtiyaçları için harcama

yapacaklarını belirtmişlerdir.

  ABD pazarında mücevher satışlarında büyük hacimli perakendeciler ile küçük bağımsız mağazalar arasında yoğun bir

rekabet yaşanmaktadır. Pazardaki bağımsız perakendeciler ya büyük bir mağazanın içinde kendilerine bir yer

açmaktadırlar ya da mevcut yerlerini farklı olanaklar sunacak şekilde büyütme yoluna gitmektedirler. Pazardaki

rekabet perakende firmalarını ya bir ürün tipi ya da pazar bölümünde uzmanlaşmaya doğru itmektedir. Diğer taraftan

on-line mücevher satışları pazarda gerçekleşmekte ve önümüzdeki dönem bu kanaldan yapılan satışların da artması

beklenmektedir.

  ABD pazarı, farklı müşteri isteklerini içeren, çok kültürlü, gelir açısından farklı özelliklere sahip birçok pazar bölümünü

içeren bir pazardır. Şu dönemde imitasyon mücevher altın mücevhere göre daha düşük fiyatlı olmasından dolayı

düşük ve orta gelir gruplarınca daha çok tercih edilmeye başlamıştır. Dünyanın en önemli mücevher pazarlarından biri

olan ABD’de ekonominin düzene girmesinden sonra değerli mücevher pazarının olumlu yönde etkileneceği

düşünülmektedir. Pazarda üretimin maliyetlerin yüksekliği nedeniyle azalmakta olması da önümüzdeki dönemde

firmalarımız açısından fırsatlar yaratacaktır. Pazar her türlü ürüne, yeniliğe açık bir konumdadır, bundan

yararlanabilmek için öncelikle hangi ürünün nerede satılabileceğinin firmalarımız tarafından saptanması tavsiye

edilmektedir. Pazarda başarılı olmak için firmalarımızın birçok farklı pazar bölümünün bulunduğu bu ülkede genele

ürün satmaya çalışmak yerine bir pazar bölümünü kendilerine hedefleyerek o alanda yoğunlaşmaları önemlidir.

  

 Ambalaj Malzemeleri

AMBALAJ ÜRÜNLERİ
(gtip: 3923, 6305)


 

ABD’de ambalaj sanayinde üretim yapan birçok yerli firmanın yanı sıra uluslararası faaliyet gösteren firmalar da

bulunmaktadır. Bunların başlıcaları, Alcan, Amcor PET Packaging USA Inc, Ball Corp, Bemis Co Inc, Constar

International Inc, Crown Holdings Inc, Graham Packaging Holdings Co, Graphic Packaging Corp, Scholle Packaging, O-

I, Plastipak Holdings Inc, Pliant Corp, Berry Plastics Group Inc, MWV, Rexam Inc, Tetra Pak Inc, Pactiv Corp, Silgan

Holdings Inc, Sealed Air Corp, Reynolds Packaging Group Ltd, International Paper Co Inc.’dir.

 

ABD’nin toplam ambalaj ürünleri ithalatı 2011 yılında 22,6 milyar dolar olmuştur ve önceki yıla göre ithalat %10,4

oranında artmıştır. Ambalaj ürünleri ithalatının yaklaşık yarısını plastik ambalajlar, geri kalan kısmını ise sırası ile kağıt

ambalajlar, metal ambalajlar, cam ambalajlar ve ahşap ambalajlar oluşturmaktadır.

 

Eşya ambalajında kullanılan PP şeritlerden örme çuvallar ve torbalarda Türkiye önemli üretim kapasitesine sahip olup,

dünyanın en önemli ihracatçılarından biridir. ABD plastik ambalaj ürünler ithalatının %2,5’ini 6305 GTİP grubunda

bulunan “PP örme çuvallar ve torbalar” oluşturmaktadır. İthalatın en önemli kısmı sırasıyla Çin, Hindistan, Meksika,

Vietnam ve Endonezya’dan yapılmaktadır. Çin, Hindistan ve Türkiye aynı zamanda dünyanın da en büyük ihracatçı

ülkeleridir.

 

ABD’nin plastik ambalaj ürünleri ithalatının en önemli kısmını 3923 GTİP grubunda bulunan “Plastikten eşya

taşınmasına ve ambalajlanmasına mahsus malzemeler” oluşturmaktadır. 2011 yılında plastikten eşya taşınmasına ve

ambalajlanmasına mahsus malzemelerin ithalatı yaklaşık 6 milyar Dolar olmuştur. Plastikten eşya taşınmasına

mahsus malzemelerin %30’unu plastiklerden torbalar ve çantalar; %20’sini boru şeklinde fileler ve diğer malzemeler;

%75’sini plastikten kutular ve kasalar; % 15’ini damacanalar, şişeler vb.eşya; %13’ünü tıpalar ve kapaklar

oluşturmaktadır. İthalatın %60’ından fazlası Çin ve Kanada’dan gerçekleştirilmektedir. Meksika, Tayvan, Güney Kore

diğer önemli tedarikçi ülkelerdir. 2011 yılında ABD’ye olan ihracatımız 18,6 milyon Dolar olmuştur. Türkiye’nin ABD’ye

ihraç etmiş olduğu başlıca ürünler; PE torbalar/çantalar ve plastikten şişelerdir.

ABD’nin gıda ve gıda dışı ürünlerde önümüzdeki yıllarda ambalaj ürünleri tüketiminde artış beklenmektedir.

2011-2016 yılları arasında gıda ürünlerinde kullanılan ambalajlarda en önemli artış %1,5 ile plastik ambalajlarda

beklenmektedir. Ayrıca çevreye zarar vermeyen, dönüşümlü, hafif ve işlevsel ambalajlara önümüzdeki yıllarda talebin

daha fazla olacağı tahmin edilmektedir.

 

Av Silahları

TABANCALAR, SPOR VE AV TÜFEKLERİ
(gtip: 9303)

 

ABD, spor ve av tüfekleri dünya ithalatında en önde gelen ülkedir. Söz konusu ürün grubunda önemli bir potansiyele

sahip olan Türkiye’nin spor ve av tüfekleri ihracatının yaklaşık yarısı ABD’ye yönelmektedir.

9303 GTİP kodlu “Spor ve av tüfekleri”nde ABD’nin ithalatı 2011’de bir önceki yıla göre %21,4 artarak 359,2 milyon

Dolar olmuştur. İthalatta ilk beş ülke İtalya, Brezilya, Türkiye, Almanya ve Japonya olarak sıralanmaktadır. Türkiye

ithalatta %8,9’luk pay ile pazarda 3.sırada yer almaktadır.

  Türkiye’nin ihracat rakamlarına göre 2011 yılında ABD’ye 30 milyon Dolar’lık spor ve av tüfekleri (GTİP 9303) ihracatı

yapılmıştır. Buna göre ihracat bir önceki yıla göre %15 artmıştır.

  ABD 9303 GTİP No’lu “Spor ve av tüfeklerinde” ithalatında MFN ilkesi kapsamında %0 ila %4,2 arasında değişen

gümrük oranları uygulamaktadır. Türkiye’den yapılan ithalat ise GTS sistemi kapsamında gümrük vergisinden muaftır.Beyaz Eşya
-----(gtip: 8418 )------


  2009-2013 dönemine ilişkin yapılan tahminlere göre, ABD beyaz eşya pazarının yıllık ortalama %17,6 büyüyerek 40,3

milyar Dolar’a, satılan ürün adetinin ise yıllık ortalama %19,6 oranında artarak 163,2 milyon birime ulaşması

beklenmektedir.

Dünya beyaz eşya pazarının %20’sini oluşturan ABD pazarının %24’ünü buzdolapları oluşturmaktadır. Ülkede ailelerin

yaşam koşulları ve alışkanlıkları gereği büyük kapasiteli beyaz eşyalar tercih edilmektedir.

ABD 2011 yılında yaklaşık 13,0 milyar Dolar değerinde beyaz eşya ithal etmiştir. En çok ithalat yapılan ülkeler Çin (%

54,3) ve Meksika (% 25,1) ve Güney Kore (%10,2) ve Malezya’dır (% 2,9). İthalatın ürün bazında sıralaması, kombine

soğutucular, elektrikli süpürge, demir/çelik yemek pişirme cihazları, elektrikli ısıtıcılar ve mikrodalga fırınlar şeklinde

gerçekleşmiştir.

 

Türkiye’nin ABD beyaz eşya ithalatındaki payı sadece %0,3’tür. Bu durumun sebebi, ülkemiz üreticilerinin genellikle AB

pazarına yönelik olarak üretim yapmaları, ABD piyasasındaki tüketicilerin ise daha geniş hacimli ürünleri tercih etmesi

olarak görülmektedir. Türkiye’nin ABD’ye beyaz eşya ihracatı 2011 yılında 37,3 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

2011 yılında Türkiye’nin ABD’ye beyaz eşya ihracatının yaklaşık % 92’lik kısmını buzdolabı ve soğutucular

oluşturmaktadır. Buzdolaplarını bulaşık makineleri ve elektrikli su ısıtıcıları, şofbenler takip etmektedir.

 

ABD ev tipi buzdolabı pazarında Meksika % 52,3’lük pazar payı ile lider durumdadır. ABD’li üretici firmaların bir NAFTA

ülkesi olan Meksika’ya taşıdıkları üretim tesislerinden yapılan ithalat Meksika’nın ithalattaki hakimiyetinin temel

nedenidir. Güney Kore, Çin, Kanada ve İtalya diğer başlıca tedarikçi ülkelerdir.

 

Buzdolabı ithalatında ABD, MFN ülkelerine gümrük vergisi uygulamamaktadır. Diğer ürünlerde Türkiye ABD’nin GTS

sistemine dahildir ve Türkiye’den ithal edilen ürünler için uygulanan gümrük vergisi oranı sıfırdır. Beyaz eşya

sektörünün AB pazarında sağladığı başarıyı ABD için yakalaması; teknik gereksinimleri, standartları ve tüketici

tercihlerini göz önünde bulunduran yatırım, üretim ve satış planlaması ile mümkün olabilecektir.Boru ve Bağlantı Parçaları

BORULAR VE BAĞLANTI PARÇALARI
(gtip: 7305, 7306, 4009)


ABD, 2011 yılında toplam 5,1 milyar Dolar değerinde metal boru, tüp ve hortum ithalatı gerçekleştirmiştir. Buna göre

ABD söz konusu sektörde dünyada en fazla ithalat yapan ülkeler içerisinde ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’nin aynı

dönemde ABD’ye toplam ihracatı ise bir önceki yıla göre %62,8 artmış ve 206 milyon Dolar olmuştur.

 

Türkiye’nin 2011 yılında ABD’ye gerçekleştirdiği metal boru, tüp ve hortum ihracatının çok büyük kısmını 730629 GTİP

numaralı “Gaz/petrol sondajında kullanılan mahfaza/üretim boruları (diğer)” ile 730630 GTİP numaralı “Demir veya

alaşımsız çelikten kesiti daire şeklinde olan diğer ince ve kalın borular” oluşturmaktadır.

 

ABD’nin 4009 GTİP numaralı vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve bağlantı parçaları ithalatı ise 2011 yılında 1,1 milyar

Dolar olarak gerçekleşmiştir. ABD bu sektör için dünyada en fazla ithalat yapan ülkeler arasında birinci sırada yer

almaktadır. Türkiye’nin 2011 yılında ABD’ye gerçekleştirdiği ihracat ise 68,7 milyon Dolar’dır. Türkiye’nin 2011 yılında

bu sektörde dünyaya gerçekleştirdiği toplam ihracatın 559,6 milyon Dolar olduğu göz önüne alındığında, ABD

ülkemizin gerçekleştirdiği ihracat içerisindeki %12,3’lük payı ile önemli bir pazar olarak yer almaktadır.

 

ABD, Türkiye’den ve dünyadan (MFN) gerçekleştirdiği 7305 ve 7306 GTİP numaralı “Metal boru, tüp ve hortum”

ithalatında gümrük vergisi uygulamamaktadır. ABD’nin Türkiye’den gerçekleştirdiği 4009 GTİP numaralı vulkanize

edilmiş kauçuktan borular ve bağlantı parçaları için de gümrük vergisi uygulanmamaktadır. ABD dünyadan (MFN)

gerçekleştirdiği ithalat için ise %2,5 oranında gümrük vergisi uygulamaktadır. ABD ile NAFTA üyesi Kanada ve Meksika

arasındaki söz konusu ürünlerin ticaretinde gümrük vergisi uygulanmamaktadır. Meksika ve Japonya, ABD’nin 2011

yılında en fazla vulkanize edilmiş kauçuktan boru ve bağlantı parçaları ithalatı gerçekleştirdiği ilk 5 ülke arasında yer

almaktadır.

 

Cam ve Seramik İnşaat Malzemeleri

SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ
(gtip: 6907, 6908, 6910)


Seramik inşaat malzemeleri alanında 2011 verileri ile ABD’nin toplam ithalatı 2,1 milyar Dolar düzeyindedir. Türkiye’nin

ABD’ye olan ihracatı ise 2011 verileri ile 22,9 milyon dolardır. Türkiye’nin seramik inşaat malzemelerindeki toplam dünya

ihracatı ise 2011 yılında 700 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

 

 

Seramik inşaat malzemeleri içinde öne çıkan ürün “Sırlı seramikten yer ve duvar döşemeleri”dir (GTİP 6908). Türkiye’nin

ihracatı bu üründe 2011 yılında 15,2 milyon Dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. ABD’nin toplam ithalatı ise 1,1 milyar

Dolar’dır. Bu büyük pazardan en fazla payı %28,2 ile İtalya almaktadır. Diğer önemli tedarikçiler ise Çin (%24,3),

Meksika (%21,8), İspanya (%8,8) ve Brezilya’dır (%4,8). 6908 GTİP kapsamındaki ürünlerde ABD’nin Türkiye’ye

uyguladığı gümrük vergisi %0- %10 arasında değişmektedir. ABD pazarı seramik sektöründe, yer ve duvar kaplama,

mutfak, banyo, lavabo ve aksesuarlar gibi çeşitli ürünlerde pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin özellikle firma bazında

değil de sektör olarak yapılmasının daha da etkili olacağı düşünülmektedir.

 

6907 GTİP kodu çerçevesindeki sırsız seramikten yer ve duvar döşemelerinde ise 2011 yılında ABD’ye toplam

ihracatımız 1 milyon dolardır. 179 milyon Dolar’lık pazarda en büyük tedarikçi %68’lik pay ile İtalya olmuştur. Çin,

Arjantin, Hong Kong ve İspanya payları az olmasına rağmen diğer önemli tedarikçi ülkelerdir. 6907 GTİP kod

kapsamındaki ürünlerde ABD tarafından Türkiye’ye %10 gümrük vergisi uygulanmaktadır.

 

6910 GTİP kod çerçevesindeki seramikten küvet, lavabo vb.gibi ürünlerde ise Türkiye 2011 yılında 6,8 milyon dolar ile

ABD’nin toplam 813 milyon Dolar olan ithalatından yaklaşık %1 pay almıştır. En önemli tedarikçiler, Çin (%45,3) ve

 

Meksika’dır (%38,8). Tayland, Kolombiya ve Şili de pazardaki payları az olsa da diğer önemli tedarikçi ülkeler

 

konumundadır. 6910 GTİP çerçevesindeki ürünlerde Türkiye GTS’ye dahildir ve gümrük vergisi uygulanmamaktadır.

 

Demir Çelik

DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ
(gtip: 7208, 7213, 7214, 7216)


Çin ve Japonya’dan sonra dünyanın üçüncü büyük ham çelik üreticisi ABD’dir. ABD 2011 yılında 86,2 milyon ton ham

çelik üretimi gerçekleştirmiştir. Ülkenin çelik üretiminin %70’e yakını yassı mamul, geri kalan kısmı sıcak haddelenmiş

uzun ürün üretiminden oluşmaktadır.

 

ABD’nin 7208, 7213, 7214, 7216 GTİP bazındaki demir çelik ürünleri ithalatı 2011 yılında 5,4 milyar Dolar değerinde

gerçekleşmiştir. İthalatın %65’i Kanada, Güney Kore Meksika ve Avustralya’dan yapılmaktadır. Beşinci sırada yer alan

Türkiye’nin pazardan aldığı pay %6’dır. ABD’nin yukarıda sayılan demir çelik ürünleri ithalatında, “Genişliği 600 mm’den

fazla olan kaplanmamış demir çelik yassı ürünler” 2,2 milyar Dolar ile ilk sırada yer almaktadır. İkinci olarak “Demir çelik

filmaşin” ardından da “İnşaat demiri” ve “Demir çelik profiller” gelmektedir.

 

ABD’nin 2011 yılında 3,3 milyar Dolar değerindeki genişliği 600 mm den fazla olan kaplanmamış demir çelik yassı

ürünler (GTİP 7208) ithalatının % 50’den fazlası Kanada ve G.Kore’den yapılmaktadır. Bu ülkeleri Avustralya, Meksika,

Almanya, Rusya ve Hollanda izlemektedir. İthalatta 12. sırada yer alan Türkiye’nin pazar payı %1’e yükselmiştir. ABD

demir çelik yassı ürünlerde gelişen bir pazardır. Bu ürün grubunda ABD’ye 2011 yılı ihracatımız 31 milyon Dolar

tutarındadır.

 

2011 yılında ABD 917 milyon Dolar değerinde demir çelik filmaşin (GTİP 7213) ithalatının yarısına yakını Kanada ve

Japonya’dan gerçekleştirmiştir. Bu ülkeleri Brezilya, İngiltere ve Türkiye izlemektedir.

ABD’nin 2011 yılında 722 milyon Dolar değerindeki inşaat demiri (GTİP 7214) ithalatının yarısından fazlası Meksika ve

Türkiye’den yapılmaktadır. Bu ülkeleri Kanada, İngiltere ve Dominik Cumhuriyeti takip etmektedir.

 

2011 yılında ABD 508 milyon Dolar değerinde demir çelik profil (GTİP 7216) ithalatının yaklaşık %38’ini Meksika ve

Kanada’dan yapmıştır. Bu ülkeleri Lüksemburg, Güney Kore ve Almanya izlemektedir. 7.sırada yer alan Türkiye’nin

pazar payı %5,5’tir.

 

Dünyanın en büyük pazarı olan ABD pazarında Türkiye’nin özellikle boru ve tüpler, soğuk hadde saç, nervürlü inşaat

demiri, çelik çubuk-filmaşin, soğuk haddelenmiş çelik ürünleri ve demir çelik profil ürünlerinde ihracat potansiyeli

yüksektir. Türkiye’nin bu ürünlerde pazar payını daha da artırma imkanı bulunmaktadır. Bu yönde ülkede yapılacak fuar

katılımı, tanıtım, pazarlama ve ticaret heyeti faaliyetlerinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

 

ABD, 7208, 7213, 7214, 7216 GTİP numarası altında yer alan demir çelik ürünlerine Küba ve K.Kore haricindeki diğer

ülkelerden ithalatta gümrük vergisi almamaktadır.


Deri ve Deri Mamulleri

DERİ
(gtip: 4203)


ABD, 2011 yılında 1,6 milyar Dolar’lık deri giyim eşyası ve aksesuarları ithalatı gerçekleştirmiştir. ABD dünyanın en

büyük ithalatçısı konumundadır. Bu ürün grubunda Çin’in % 60 payla büyük bir pazar payına sahip olduğu

görülmektedir.
  

İtalya %8 payla ikinci tedarikçi konumundadır. Çin’den daha ucuz üreterek rekabet şansı yakalamanın oldukça güç

olduğu düşünüldüğünde, marka ürünler satan ve kar marjı yüksek olan A grubu tüketicilere hitap eden İtalya ile

rekabet edilebilmesi mümkün görülmektedir. Türkiye’nin son zamanlarda AB ülkeleri standartları ve kalitesinde ürün

ürettiği fakat fiyatlarının AB ülkelerine kıyasla daha düşük olduğu kanısı yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle son yıllarda,

ucuz ve düşük kaliteli üretimden katma değeri yüksek, kaliteli, moda ve tasarımı ön plana çıkaran ürünlere kaymış olan

deri giyim eşyası aksesuar ve diğer şahsi deri ürünleri sektörünün, ABD pazarında rekabet şansı yüksektir. Dolayısıyla,

firmalarımızın marka, kalite, müşteri memnuniyeti ve Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vermeleri, ABD pazarına girişte

büyük önem taşımaktadır.Doğal Taşlar

İŞLENMİŞ DOĞAL TAŞLAR
(gtip: 6802)

Endüstriyel mineraller sektöründe işlenebilir ekonomik rezervlere sahip bulunduğumuz mermer, traverten ve diğer

dekoratif taşlarda ihracat ve büyük rekabet şansı bulunmaktadır. Doğal taşların başlıca kullanım alanı inşaat

sektörüdür. Bu nedenle ABD inşaat sektörünün gelişimi, doğal taş alımında kilit rol oynamaktadır.

 

ABD, güçlü ekonomisi ve doğal ürünlere olan talebin yüksek olmasıyla dikkat çekmektedir. ABD’nin doğal taş pazarının

dinamiklerini inşaat, mimari ve renovasyon projelerindeki gelişmeler oluşturmaktadır.

ABD 2011 yılında 2,2 milyar Dolar’lık işlenmiş doğal taş ithalatı yapmıştır ve ülkenin dünya ithalatındaki payı %22,3’tür.

İthalatın yaklaşık %58’i Çin, Brezilya ve İtalya’dan yapılmaktadır. Türkiye %13,6’lık pazar payı ile dördüncü önemli

tedarikçi konumundadır.

  Türkiye’nin 2011 yılında ABD’ye gerçekleştirdiği işlenmiş doğal taş ihracatı %8,1 artarak 236,1 milyon Dolar’a ulaşmıştır.

İhracatta öne çıkan ürünler 680291 GTİP numarasında yer alan “İşlenmiş/yontulmuş mermer-traverten-su mermeri”

grubudur.

 

ABD tarafından işlenmiş doğal taşlarda uygulanan gümrük oranı MFN ülkeleri için %1,9 ile %6 arasında değişmektedir.

Türkiye işlenmiş doğal taşlardan 68022110–68029120 ve 68029125 GTİP No’lu ürünlerde GTS kapsamı dışındadır.

Türkiye’nin en önemli rakipleri Brezilya ve Hindistan ise 680293 GTİP No’lu üründe GTS dışındadır.

 

Türk mermerinin ülkedeki ünü, Beyaz Saray’da ve ABD Temsilciler Meclisi’nde kullanılan Elazığ Vişne ile ortaya

konulmuştur. Bu değerlere Türkiye’nin doğal taş üretimi konusundaki potansiyeli ve dünya ticaretindeki önemi

eklendiğinde ABD’nin her zaman önemli bir doğal taş alıcısı olacağı düşünülmektedir.

Elektrikli Makineler ve Kablolar


BAKIR TELLER
(gtip: 7408,7413)

2011 yılında 1,1 milyar dolar’dan fazla bakır tel ithalatı gerçekleştiren ABD’nin 2011 yılı ithalatı % 55 oranında artarak

1,7 milyar Dolar düzeyinde olmuştur. Bu ürünler kapsamında Türkiye’den yapılan ihracat ise 80 milyon doların üzerinde

gerçekleşmiştir. ABD ithalatının %94’ünü 7408 GTİP No’lu “Bakır teller” oluşturmaktadır. Türkiye 2011 yılında dünya

genelinde 454 milyon Dolar bakır tel ihracatı gerçekleştirirken, ABD’ye yapmış olduğu bakır tel ihracatı yaklaşık 7 milyon

Dolar olmuştur. ABD bakır teller ithalatında ilk sırada %61 payla Kanada yer alırken; Rusya, Meksika, Almanya ve Peru

bakır teller ithalatında öne çıkan diğer önemli ülkelerdir.

 

Türkiye, 2011 yılında ABD’nin 7413 GTİP No’lu bakırdan ince, kalın örme halatlar ithalatında % 64,9 pazar payı ile birinci

tedarikçi konumundadır. Türkiye’yi sırasıyla Tayland, Kanada, Meksika ve Almanya takip etmektedir.

 

ABD, Türkiye ile yapmakta olduğu bakır teller ile elektrik-izole hariç bakırdan ince, kalın, örme halatlar ithalatı sırasında

GTS uygulaması kapsamında %0 gümrük vergisi uygulamaktadır. Ancak 74081900 GTİP No’lu “Rafine edilmiş bakırdan

diğer teller” ile 74130090 GTİP No’lu “Teçhizatla donatılmış bakırdan ince, kalın, örme halat (elektrik izole hariç)”

ithalatına %3 gümrük vergisi uygulamaktadır. Ayrıca MFN ülkelerinden yapılan ithalatta uygulanan gümrük vergisi

7408 GTİP No’lu bakır teller için %1-3 iken; 7413 GTİP No’lu bakırdan ince, kalın, örme vb.halatlar için %2-3 arasında

değişmektedir. NAFTA üyesi olmaları nedeniyle Kanada ve Meksika ile yapılan ticarette ABD’de uygulanmakta olan

gümrük vergisi %0’dır.

İZOLE EDİLMİŞ KABLO VE TELLER
(gtip: 8544)

Dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi olan ABD, 2011 yılında toplam 12 milyar Dolar izoleli kablo ve tel ithalatı

gerçekleştirmiştir. Ülkenin 2011 yılı ithalatı 2010’a göre % 20,3 artmıştır. ABD, 2011 yılında dünya izole edilmiş kablo ve

tel ithalatında %14,1’lik pazar payı ile ilk sırada yer almıştır. 2011 yılında Türkiye’nin ABD’ye yaptığı izoleli kablo ve tel

ihracatı 2010’a göre %44,6 artış göstermiş, buna paralel olarak pazar payımız da artmıştır.

 

ABD’nin 2011 yılı toplam izoleli kablo ithalatına bakıldığında en çok ithal edilen kablo ürününün 7,3 milyar Dolar ile

854430 GTİP No’lu “Taşıtlarda kullanılan kablo bağlantı takımları” olduğu görülmektedir. Bu ürün grubunu sırasıyla

854442 GTİP No’lu “bağlantı parçaları takılmış olan ve gerilimi 1000v’dan küçük elektrik iletkenleri” ile 854449 GTİP

No’lu “Gerilimi 80v’dan küçük elektrik iletkenleri” takip etmektedir. Bu üç ürün grubu için ABD’nin 2011 yılı ithalatı toplam

izoleli kablo ve tel ithalatının yaklaşık %85,7’sini oluşturmaktadır. Türkiye’nin 2011 yılında ABD’ye yapmış olduğu toplam

izoleli kablo ve tel ihracatı içerisinde en büyük pay ise gerilimi 80v’u geçmeyen elektrik iletkenlerine aittir. Türkiye’den

ABD’ye yapılan kablo ihracatında ikinci sırada “bağlantı parçaları takılmış olan ve gerilimi 1000v’dan küçük elektrik

iletkenleri” yer alırken, üçüncü sırada fiber optik kablolar bulunmaktadır.

 

ABD dünyanın en büyük enerji üretici ve tüketicisi konumundadır. Artan enerji talebi ile ABD potansiyel izoleli elektrik

iletkenleri talebi nedeniyle önem arz etmektedir.

 

ABD’nin en çok ithalat yaptığı ülkelerden biri olan Meksika, ABD izoleli kablo ve tel ithalatından aldığı % 49 pay ile ilk

sırada yer almaktadır. ABD’ye en çok izoleli kablo ithalatı gerçekleştiren ikinci ülke ise Çin olmuştur. Meksika ve Çin’i

sırasıyla Kanada, Honduras ve Filipinler takip etmektedir.

 

ABD izole edilmiş kablo ve teller ithalatı sırasında Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu GTS sistemine dahil olan ülkelere

%0 gümrük vergisi uygulamaktadır. ABD, NAFTA üyesi olmaları nedeniyle önemli rakiplerden olan Meksika ve Kanada ile

yaptığı kablo ithalatında %0 gümrük vergisi uygularken, 8544300 GTİP No’lu “Taşıtlarda kullanılan kablo bağlantı

takımları” ithalatı sırasında Filipinler’e %5 gümrük vergisi uygulamaktadır. MFN ülkeleri ile yaptığı kablo ithalatı sırasında

ise ABD %0-5,3 arasında değişen gümrük vergisi uygulamaktadır. 

 

Elyaf ve İplik

ABD gelişmiş bir tekstil sanayisine sahiptir. Tekstil sanayisi için ihtiyaç duyduğu bazı iplik ve kumaşların ithalatını

yapmaktadır. Türkiye’den en çok suni ve sentetik iplik almaktadır. Ülkemiz 2011 yılında ABD’ye 106,1 milyon Dolar’lık

iplik ve kumaş ihracatı gerçekleştirmiştir. ABD’nin 2011 yılı iplik ve kumaş ithalatı ise 2,6 milyar dolardır.

Pazardaki en önemli tedarikçi Kanada’dır. Kanada’yı Çin, Meksika, Hindistan Hollanda, Güney Kore, ve Türkiye takip

etmektedir.


Ev Tekstili

EV TEKSTİLİ
(gtip: 6302, 6303, 6304)

 

ABD ev tekstili pazarı dünyanın en büyük ve en rekabetçi pazarı olup, ülkenin dünya ev tekstili pazarındaki payı 2011

yılında yaklaşık %25 civarında bulunmaktadır.

Yukarıda da değinildiği üzere, küresel krizin ortaya çıktığı ülke olarak ABD, tüm sektörlerde olduğu gibi ev tekstili

sektöründe de daralma yaşamış, buna bağlı olarak ev tekstili ithalatında da düşüş görülmüştür. ABD’nin toplam ev

tekstili ithalatı 2011 yılı itibarıyla 7,6 milyar Dolar civarında gerçekleşmiştir. Bu rakam önceki yıla göre ithalatta %15’lik

artışı ifade etmektedir.

ABD’nin ev tekstili ithalatında yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri yaklaşık %66 ile en büyük paya

sahiptir. Bu ürünlerin tedarikinde üç önemli ülke Çin, Hindistan ve Pakistan bulunmaktadır. Dördüncü sırada ise Türkiye

yer almaktadır.

 

ABD’nin ev tekstili ithalatında ikinci sırayı perdeler ve iç storlar almaktadır. Ülkeye perde tedarik eden birinci sıradaki

ithalatçı Çin’dir. Çin’i Meksika, Pakistan, Hindistan, Tayvan ve Türkiye takip etmektedir.


ABD’nin ev tekstili ithalatında diğer önemli kalem ise yatak örtüleri ve diğer mefruşat eşyasıdır. Bu ürünlerde en önemli

tedarikçi Çin’dir. Çin’i Hindistan, Meksika, Pakistan ve Türkiye takip etmektedir.

 

Gemi İnşa Sanayi

YATLAR
(gtip: 8903)

ABD’nin yat-tekne ithalatı 2011 yılında 951,4 milyon Dolar olmuştur. Ülkenin, dünya toplam ithalatındaki payı %7’dir.

ABD ithalatın %27,7’sini Kanada’dan, %20,1’ini İtalya ve %8,8’ini Tayvan’dan gerçekleştirmiştir. Çin ve İngiltere diğer

önemli tedarikçilerdir. 2010-2011 döneminde ABD’nin dünyadan ithalatı %23 artmıştır. 2011 yılında Türkiye, ABD’ye

54,2 milyon Dolar’lık yat ihracatı gerçekleştirmiştir. İhraç edilen ürünler arasında 890392 GTİP No’lu ürün ilk sırada yer

almıştır.

ABD tarafından yat ithalatında uygulanan gümrük oranı MFN ülkeleri için %0-2,7 arasında değişirken Türkiye için %0

uygulanmaktadır.

Türkiye gemi inşa sanayi hızla gelişmektedir. Avrupa’da düşük tonajlı kimyasal tanker üretiminde üst sırada yer alan

Türk gemi inşa sektörü, mega yat (boyu 25 metreden yüksek yat) üretiminde ise Hollanda ve İtalya’dan sonra dünyada

3. sıradadır. Türkiye’nin yat üretimi ve ihracatındaki potansiyeli, ABD’nin dünyadaki önemli yat ithalatçılarından biri

olması göz önünde bulundurulduğunda; ABD’nin pazar potansiyeli içerdiği düşünülmektedir.


Halı

HALI
(gtip: 5701, 5702, 5703)

ABD’de yer kaplamalarının %70’inde halı kullanılmaktadır. ABD dünyanın en büyük halı alıcısı konumundadır. 2011

yılında bir önceki yıla göre %9,5’lik artış ile 2 milyar dolara ulaşan ithalatı ile ABD, dünyanın en önemli halı ithalatçısıdır.

Türkiye’nin el halısı ve kilim ihracatında ABD, Suudi Arabistan ve Irak ile birlikte en önemli pazar konumundadır.

 Dünyanın en büyük halı pazarına sahip ABD’de ülkemiz Hindistan, Çin, Mısır ve Kanada’dan sonra 5.tedarikçidir. Ülkemiz

 

2011 yılında ABD’ye 148 milyon Dolar’lık halı ve kilim ihracatı gerçekleştirmiştir. Pazardaki % 3’lük payımızın mevcut

potansiyelimizden çok geride olduğu düşünülmektedir.


Hazır Giyim

HAZIR GİYİM
(gtip: 61, 62)

ABD dünyanın en büyük ve en rekabetçi hazır giyim pazarına sahiptir. Pazar değerinin 285 milyar dolar olduğu ve

pazarda satılan ürünlerin sadece %10’unun ABD’de üretildiği tahmin edilmektedir. 2006-2011 döneminde yılda

ortalama %1 büyüme kaydeden sektörün pazar değerinin 2016 yılında yılda ortakama %20 artarak 323 milyar dolara

ulaşacağı öngörülmektedir. Diğer taraftan, ABD firmaları üretimlerini denizaşırı ülkelere kaydırdığı ve fabrikalarını

 

kapattığı için hazır giyim sektöründe istihdam azalırken pazardaki fiyat rekabeti atış göstermektedir.

ABD’de gündelik giyim satış pazarı en büyük sektörlerden biridir. Bu sektörün başlıca ürünleri tişörtler, örme gömlekler,

pamuklu pantolonlar ve kot pantolonlardır. Takım, ceket, gömlek, bluz, etek, pantolon, elbise vb. ürünlerin yer aldığı şık

giyim sektöründe satışlar artış göstermektedir.

 

ABD’de satın almayı tetikleyen nedenler dört ana kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar; bir ihtiyacı veya işlevi karşılama

arzusu, bir akıma veya modaya uyma arzusu, indirimden faydalanma arzusu ve çeşitli pazarlama çalışmalarının ve

kampanyaların etkisi olarak sıralanmaktadır.

 

Amerikalılar rahat ve işlevsel kumaşları tercih etmektedir. Pamuklu ve yün şık pantolonların pazardaki payı artış

göstermektedir. Organik tekstillerin payı küçük olmakla birlikte son yıllarda bu ürünlere olan talep artış göstermektedir.

Kırışmayan ve leke tutmayan giyim ürünleri tüketiciler tarafından oldukça tercih edilmektedir. Diğer taraftan, ortalama

Amerikalı tüketici ürünün menşeine, markasına veya özelliklerine fazla aldırış etmemektedir.

 

ABD hazır giyim dağıtımında çok katlı mağazalar, zincir mağazalar, büyük perakendeciler, uzman mağazalar, düşük

fiyatlı perakendeciler, e-ticaret, doğrudan satış gibi kanallar mevcuttur. Nordstorm, Federated, Belk, Bloomingdale’s ve

Dillard’s’ın da aralarında bulunduğu çok katlı mağazaların dağıtımdaki payı yaklaşık %18,4 civarında bulunmaktadır.

JCPenney ve Sears gibi zincir mağazalar ülkenin her yerinde aynı yapıdadır ve çok katlı mağazalardan farklı olarak

kendi markalarına sahiptir.

Wall-Mart, Kmart ve Target gibi mağazaların içerisinde bulunduğu büyük perakendeciler, düşük fiyatta ve çok çeşitli

ürünü tek çatı altında bulmayı tercih eden tüketicileri hedeflemektedir. Abercrombie & Fitch ve Gap gibi uzman

mağazalar pazarın yaklaşık %44’üne hakim durumda olup üst kalite ve moda ürünleri sergilemektedir.

ABD dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısıdır. ABD’nin hazır giyim ithalatı finansal krizin etkisiyle 2008 yılında ilk defa

düşüş göstermiştir. Pazardaki daralma 2009 yılında devam etmiş ve 66 milyar Dolara gerilemiştir. 2010 yılında ise

eğilim artış yönüne dönmüş ve hazır giyim ithalatı %13’lük büyüme ile 75 milyar Dolara ulaşmıştır. 2011 yılında ise %

7,8 büyüme kaydeden ABD hazır giyim ithalat pazarı yaklaşık 82 milyar dolara ulaşmıştır.

 

ABD’nin ülkeler bazında hazır giyim ithalatı incelendiğinde en önemli tedarikçinin %38,3 payla Çin olduğu görülmektedir.

Çin pazardaki payını giderek artırmaktadır. İkinci sıradaki Vietnam’ın payı %8,3 civarındadır. Bu iki ülkeyi Endonezya ve

Bangladeş takip etmektedir. Diğer başlıca tedarikçiler Meksika, Hindistan, Honduras, Kamboçya, El Salvador ve

Pakistan’dır.

ABD’ye yönelik ihracatın %19’unu oluşturan tekstil ve hazır giyim sektöründe, artan rekabet ortamı da göz önünde

bulundurularak, kısa vadede pamuk yanında yünlü, suni elyaf, keten, rami, ipek gibi alternatif elyaflardan mamul

mallara; orta ve uzun vadede ise moda, marka ve katma değeri yüksek mallara yönelmelidir.

İlaç Sanayi

BİTKİSEL ALKOLOİDLER
(gtip: 2939)

Dünyanın en büyük ilaç üreticilerine sahip olan ABD aynı zamanda dünyanın en büyük ilaç hammaddesi ithalatçısıdır.

2011 yılında ABD’nin bitkisel alkoloidler ithalatı 475,6 milyon Dolar olmuştur. Dünya bitkisel alkoloidler ithalatının en

önemli kısmı ABD tarafından gerçekleştirilmekte olup 2011’de ülkenin ithalatı 2010 yılına göre % 24,6 oranında

artmıştır. Türkiye’nin bu ülkeye yönelik toplam bitkisel alkoloidler ithalatı ise 2011 yılında 25 milyon Dolar düzeyinde

gerçekleşmiştir.

 

ABD’ye gerçekleştirdiğimiz bitkisel alkoloidler ihracatında ilk sırada kodein ve morfin bulunmaktadır. ABD’nin bitkisel

alkoloidler ithalatında ise Türkiye yaklaşık %2 pay ile 9. sırada yer almaktadır. Pazardaki en önemli rakipler Almanya,

Avusturya ve Çin’dir. Almanya, ABD’nin bitkisel alkoloidler ithalatının yaklaşık %41,8’ini gerçekleştirmektedir.

 

1965’ten bu yana ilaç hammaddesi üretimi yapılan Türkiye’de, 1971’den başlayarak fermantasyon yoluyla tetrasiklin

oksitetrasiklin ve türevlerinin üretimi gerçekleşmiştir. Daha sonra ampisilin ve amoksisilin üretimine geçilmiştir.

Günümüzde ise başlıca ağrı kesiciler antibiyotikler mide kalp ve damar hastalıklarında kullanılan etkin maddeler kodein,

morfin gibi hammaddeler Türkiye’de üretilmektedir. Türkiye Afyon Alkoloidler Fabrikasında, dünya morfin üretiminin %

20’sini gerçekleştirmektedir.


İLAÇ
(gtip: 3004)

Yüksek nüfusu ile dünyanın en büyük ilaç pazarı olan ABD, toplam dünya ilaç pazarının %33’ünü oluşturmaktadır. Kişi

başı ilaç harcamasının 2011 yılında yaklaşık 940 dolar olduğu tahim edilirken 2016 yılında bu rakamın 892 dolara

düşeceği öngörülmektedir. Dünyanın en büyük ilaç üreticisi olan Pfizer, Merck ve Bristol-Myers Amerikan firmalarıdır.

 

ABD ilaç pazarının hacmi 2011 yılında 322 milyar Dolar’ın üzerine çıkmıştır. 2007-2011 döneminde yılda ortalama %3,4

artış gösteren ilaç harcamalarının 2012-2016 döneminde %2 büyüyerek 370 milyar dolara yükselmesi beklenmektedir.

ABD dünyanın en büyük ilaç ithalatçısıdır ve 2011 yılı toplam ilaç ithalatı yaklaşık 70 milyar Dolar olmuştur. İlaç

ithalatının yaklaşık %71’ini 3004 GTİP grubunda bulunan “Dozlandırılmış ve perakende hale getirilmiş ilaçlar”

oluşturmaktadır. Perakende hale getirilmiş ilaç ithalatının yarıdan fazlası başta İrlanda, İngiltere, Almanya ve Fransa

olmak üzere AB ülkelerinden yapılmaktadır. AB ülkeleri dışındaki en önemli tedarikçi ülkeler ise İsrail, İsviçre, Hindistan

ve Kanada’dır. ABD’nin, AB ülkeleri dışındaki Kanada, İsrail, İsviçre ve Hindistan’dan yapmış olduğu ithalat son beş yılda

% 20’nin üzerinde büyüme göstermiştir. Kanada’dan yapılan ithalat 2007-2011 döneminde yılda ortalama %7

düşmüştür.

 

 

Türkiye’nin ABD’ye dozlandırılmış ilaç ihracatı 2011 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %1 oranında azalarak 5,6 milyon

dolara gerilemiştir. Türk ilaç sanayinin, dünyanın en yüksek standartlarına sahip ilaç pazarı olan ABD’ye mamul ürün

ihracatında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu alandaki en önemli gelişme, Mustafa Nevzat firmasının üretim

standardının Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu’ndan (Food and Drug Administration-FDA) onay almasıdır.

Dünya ilaç sektörü uluslararası rekabetin yoğun olduğu bir sektördür ve çokuluslu firmalar dünya pazarında önemli

etkinliğe sahiptir. Bu nedenle dış pazarlara açılabilmek için önemli potansiyele sahip olan ilaç sektörü ihracatının uzun

vadeli ve kalıcı bir yapıya kavuşturulabilmesi için, özellikle ilaç, ilaç ham ve katkı maddelerinde ABD gibi gelişmiş ve

ekonomik gücü yüksek olan pazarlara daha çok önem verilmesi gerekmektedir.


İnşaat Malzemeleri

(gtip: 2523)

Türkiye’de 2011 yılı sonu itibariyle 48’i entegre, 19’u öğütme olmak üzere toplam 67 çimento fabrikası bulunmakta

olup, Türk çimento sektöründe 15 bin’den fazla kişi çalışmaktadır. 2011 yılı çimento üretim miktarı yaklaşık 63,4 milyon

tondur. Avrupa Çimento Birliği'nin (CEMBUREAU) verilerine göre 2011 yılında Türkiye, Dünya'nın en büyük 5. çimento

üreticisi olmuştur. Türkiye, dünya çimento ihracatında birinci sıradadır. İhracat değeri 2011 yılında 914,4 milyon

dolardır.

 

ABD çimento pazarı, önemli uluslararası şirketlerin hakimiyetindedir. Sektördeki en önemli beş üretici; Holcim, Lafarge,

HeidelbergCement, Cemex ve Buzzi Unicem’dir. Bu firmalardan Holcim, Lafarge ve HeidelbergCement firmaları aynı

zamanda Kanada pazarında da lider durumdadır. Kaliforniya, Florida ve Teksas, çimento tüketiminin en fazla olduğu

eyaletlerdir. Bu bölgelerdeki talep, Amerikan pazarındaki talebin üçte birini oluşturmaktadır.

 

 

2011 yılında ABD, 569,8 milyon Dolar’lık çimento ithalatı yapmıştır. Türkiye’nin ABD’ye çimento ihracatı 2011 yılında 0,2

milyon Dolar olmuştur. İhracat bir önceki yıla göre % 82,5 azalma gösterirken; ABD’nin dünyadan gerçekleştirdiği

ithalat % 4,7 azalmıştır. Türkiye’nin ABD’ye ihraç ettiği ürünler arasında 252321 GTİP numarasında yer alan ürün ilk

sırada yer almıştır. ABD, 2010 yılında ithalatının yaklaşık %73’ünü Kanada, Güney Kore ve Çin’den gerçekleştirmiştir.

Çimento ithalatı yapılan diğer önemli ülkeler; Meksika ve Fransa olmuştur.

 

ABD çimento ithalatında, Türkiye ve MFN ülkelerine gümrük vergisi uygulamamaktadır.


ABD inşaat sektörünün 2010 yılı itibariyle canlanması ve Türkiye’nin dünya çimento ihracatındaki yeri düşünüldüğünde

 ABD pazarının Türk firmaları için potansiyel arz etmeye devam etmesi beklenmektedir.


  

İş ve Maden Makineleri

İNŞAAT VE MADEN MAKİNELERİ (gtip: 8428, 8431, 8474)

ABD’nin 2011 yılında gerçekleştirdiği inşaat ve maden makineleri ithalatında öne çıkan ürün grupları kaldırma, istifleme,

yükleme boşaltma makineleri; toprak, maden, cevher taşıma, ayırma, seçme makineleri ile aksam ve parçalardır. ABD

2011 yılında 8 milyar Dolar değerinde inşaat ve maden makinesi aksam ve parçası, yaklaşık 2,7 milyar Dolar değerinde

kaldırma, istifleme, yükleme boşaltma makineleri, 1,1 milyar Dolar değerinde toprak, maden, cevher taşıma, ayırma,

seçme makineleri ithal etmiştir. ABD’nin inşaat ve maden makinesi ithalatı 2011 yılında inşaat sektörünün bir önceki

dönemden başlayan canlanma eğiliminin devam etmesine bağlı olarak yükseliş göstermiştir.

 

ABD’nin en fazla inşaat ve maden makinesi ithalatı gerçekleştirdiği ülkeler Kanada, Almanya, Çin, Meksika, Japonya gibi

ülkelerdir.

ABD’de düzenlenen inşaat ve maden makineleri ile ilgili kamu ihalelerine dair bilgi almak için www.governmentbids.com

internet adresi ziyaret edilebilir.Kimya Sanayi

KROM OKSİTLERİ VE HİDROKSİTLERİ
(gtip: 2819)

Sodyum bikromat, krom kimyasallarının ana çıkış maddesidir. Krom kimyasalları, metal kaplama, deri tabaklama, boya

maddeleri (pigment), seramikler, parlatıcı gereçler, katalizör, boyalar, konserve kutulama, su işleme, temizleme, sondaj

çamuru ve diğer birçok alanda kullanılmaktadır.

 

ABD, 2011 yılında 28,3 milyon Dolar’lık krom oksitleri ve hidroksitleri ithalatı gerçekleştirmiştir. Dünya ithalatında

ABD’nin payı % 6,9 olup; 2007-2011 yılları arasında ithalatta yıllık ortalama %1 azalış görülmüştür. 2010-2011 yılları

arasında ABD’nin ithalatı %3 azalırken; Türkiye’nin ABD’ye ihracatı %35,6 oranında artmıştır. Türkiye, 2011 yılında

%45,8’lik pazar payı ile ithalat yapılan en önemli ülke olmuştur. Türkiye’yi, Çin (% 30,6), Kazakistan (% 7,1), Almanya

(%6) ve Güney Afrika (% 3,1) izlemiştir.

Türkiye’nin ABD’ye krom oksitleri ihracatı yaklaşık 13 milyon olarak gerçekleşmiştir. İhracatta öne çıkan ürün grubu

281910 GTİP numarasında yer alan “Krom trioksit” olmuştur. 2011 yılında Türkiye’nin ABD’ye gerçekleştirdiği ihracat

%35,6 oranında artmıştır.

ABD tarafından krom kimyasalları ithalatında MFN ülkelerine % 0-3,7 oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır.

 

ABD’nin ithalatındaki artış, Türkiye’nin krom kimyasalları konusundaki potansiyeli ve krom kimyasallarının geniş kullanım

alanı göz önüne alındığında ABD pazarının önemini koruyacağı düşünülmektedir.

 

KOZMETİK VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ
(gtip: 3307)

ABD kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde 2006-2011 dönemindeki en yüksek büyüme oranına 2011 yılında ulaşmıştır.

2011 yılında sektörün pazar değeri %3,9 büyüyerek 63,1 milyar dolar olmuştur. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri

sektörün 2011-2016 döneminde %8,1 genişleyerek 68,2 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.

Sektördeki en önemli ürünler %19,2’lik pazar payı ile bebek bakım ürünleri ve %18,8’lik pazar payı ile güneş ürünleridir.

Pazar paylarına göre diğer önemli ürünler ise banyo ve duş ürünleri (%8,2), kişisel bakım ürünleri (%6,7), mass

kozmetik (%5,1), cilt bakım ürünleri (%3,4), depilatuar ürünler (%3,4) olarak sıralanmaktadır. 2011-2016 döneminde

renli kozmetiklerin ve seçkin kozmetik ürünlerin pazar paylarını sırasıyla %14,6 ve %14,2 artıracağı öngörülmektedir.

Güneş ürünleri ve cilt bakım ürünlerinin ise sırasıyla %13,8 ve %10,4 büyümesi beklenmektedir.

 

Son yıllarda kozmetik tüketicilerinin doğal ve organik ürünlere olan ilgileri artmıştır. Bu ürünlerin pazardaki payları halen

çok küçük olmasına rağmen özellikle genç tüketicilerin ilgisinin devam edeceği düşünülmektedir.

Pazarda birçok firma hem üretim yapmakta hem de pazarlama faaliyetleri göstermektedir. Yaklaşık 315 milyon nüfusa

sahip olan ABD’de, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarında çok büyük bir rekabet vardır. Sektörde rekabet eden

20 bin civarında marka mevcuttur. Amerikalı markalar kozmetik pazarının % 90’ını oluşturmaktadır.

 

L’Oréal USA Inc, Procter & Gamble Co, Estée Lauder Cos Inc, Unilever Home & Personal Care USA, and Johnson &

Johnson Consumer Products Inc pazarda hakim durumda olan başlıca beş firmadır. Söz konusu beş firmanın pazardaki

toplam payı 2011’de % 48 olmuştur. 2011 yılında L’Oréal USA Inc ve Estée Lauder Cos Inc pazar payı elde ederken,

Procter & Gamble Co ve Johnson & Johnson’s pazarda pay kaybetmiştir. Unilever Home & Personal Care USA şirketinin

Pazar payı ise sabit kalmıştır.

2009 yılında pazar payını kaybeden seçkin kozmetik ürünleri, kriz sonrası tekrar kozmetik harcamalarını seçkin ürünlere

yönelten tüketiciler sayesinde, 2010 ve 2011 yıllarında hızlı bir şekilde büyümüştür. 2016 yılında 20,1 milyar dolara

ulaşması beklenen seçkin kozmetik ürünleri sektöründe en yüksek pazar payını alan ürünler sırasıyla; parfüm ve

deodorantlar, renkli kzometik ürünleri ve cilt bakım ürünleridir.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin önemli dağıtım kanallarından birisi eczaneler ve ilaç satan marketlerdir. İnternet

üzerinden satışalar ise 2006-2011 döneminde sürekli artarak 2011 yılında satışların %5,7’sini gerçekleştiği dağıtım

kanalı olmuştur. Pazarlamada paketleme ve ürün teslimi önem arz etmektedir.

 

ABD’nin 3307 GTİP numaralı kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ithalatı 2011 yılında toplam 671 milyon Dolar olmuştur.

İthalat önceki yıla göre % 4,6 oranında artmıştır. Türkiye’nin bu ürün grubunda toplam ihracatı 219 milyon dolar iken,

ABD’ye gerçekleştirilen ihracat 3,4 milyon Dolar düzeyinde kalmıştır. İlaç sanayisine göre denetim ve kontrolün daha az

olduğu kozmetik sektöründe 2011 ve 2012 yılının başlarında kozmetik denetimine yönelik yasa tasarısı görüşmelerinde

bulunulmuştur.

ABD kozmetik sanayinde en iyi fırsatların yaşlanmayı geciktirici cilt bakım ürünleri, güneş kremleri, kırk yaş üzeri kadınlar

için özel formüle edilmiş ürünler, çalışan kadınlar için zamandan tasarruf etmeyi sağlayan kozmetik ürünlerde olması

beklenmektedir.


Kumaş

İPLİK VE KUMAŞ
(gtip: 5511, 5402, 5209, 5211, 5407)

ABD gelişmiş bir tekstil sanayisine sahiptir. Tekstil sanayisi için ihtiyaç duyduğu bazı iplik ve kumaşların ithalatını

yapmaktadır. Türkiye’den en çok suni ve sentetik iplik almaktadır. Ülkemiz 2011 yılında ABD’ye 106,1 milyon Dolar’lık

iplik ve kumaş ihracatı gerçekleştirmiştir. ABD’nin 2011 yılı iplik ve kumaş ithalatı ise 2,6 milyar dolardır.

Pazardaki en önemli tedarikçi Kanada’dır. Kanada’yı Çin, Meksika, Hindistan Hollanda, Güney Kore, ve Türkiye takip

etmektedir.


Mobilya

(gtip: 9401, 9403)

ABD’nin, toplam mobilya ithalatı 2011 yılı itibarı ile 32,6 milyar Dolar olup; bunun 16,4 milyar Dolar’lık kısmını GTİP 9403

pozisyonunda yer alan diğer mobilyalar, 16,2 milyar Dolar’lık kısmını GTİP 9401 pozisyonunda yer alan oturmaya

mahsus mobilyalar oluşturmaktadır.

2007-2011 yılları arasında, ABD’nin diğer mobilyalar ithalatı yıllık ortalama %4 oranında azalmış, 2011 yılında bir önceki

yıla göre %1,3 oranında artış göstermiştir. Türkiye’nin 2011 yılında dünyaya diğer mobilyalar ihracatı 894,8 milyon

Dolar olup; ihracatın % 1’lik kısmı ABD pazarına gerçekleştirilmiş ve ihracat bir önceki yıla göre % 36,3 oranında artış

göstermiştir.

2007-2011 yılları arasında, ABD’nin oturmaya mahsus mobilya ithalatı yıllık ortalama % 1 oranında artmış, 2011 yılında

ise bir önceki yıla göre %5,1 artış gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 2011 yılı oturmaya mahsus mobilya toplam ihracatı 632,2

milyon Dolar olup; ihracatın % 2,9’u ABD pazarına gerçekleştirilmiştir. İhracatımızda 2010 yılında %20 oranında artış

göstermiştir. 2011 yılında ise ihracatımız bir önceki yıla göre %11 artmıştır.

 

ABD pazarında, özellikle gelişmekte olan ülkelerden yapılan mobilya ithalatındaki artış fiyatların düşmesine neden

olurken, ABD’li üreticiler düşük maliyetler nedeniyle üretim tesislerini başka ülkelere taşımaya başlamışlardır. Bu durum

2000’li yıllarda ülkedeki çok sayıda mobilya firmasının kapanmasına yol açmıştır. ABD mobilya üreticileri arasında en

fazla ev mobilyası sektörü rekabete dayanamamış, ofis mobilyası ve mutfak mobilyası sektörleri yabancı firmaların

rekabetine karşı durabilmişlerdir. Pazardaki ABD’li küçük ve orta ölçekli mobilya üreticileri niş pazarlar için özellikli üretim

yapmaları, küçük talepleri çok kısa sürede karşılayabilmeleri, üründe istenilen değişiklikleri yapacak esnek bir yapıya

sahip olmaları nedeniyle denizaşırı üreticiler ile rekabet edebilmişlerdir.

ABD pazarında, Çin yaklaşık %50’ye ulaşan pazar payıyla en büyük tedarikçidir. Meksika, Kanada, Vietnam, Malezya ise

pazardaki diğer önemli tedarikçilerdir.

 

 

ABD mobilya, döşemelik ürünler ve yer kaplamaları pazarı 2008-2009 döneminde ülkedeki ekonomik kriz ortamı nedeni

ile küçülen müteahhitlik ve gayrı menkul piyasasına bağlı olarak daralmıştır. Pazardaki tüketim harcamaları 2010

yılından itibaren yeniden artış eğilimi göstermeye başlamıştır.

 

ABD pazarında, tüketicilerin daha büyük evlere sahip olma yönündeki eğilimlerinin artması mobilya, yer kaplamaları ve

döşemelik ürünlere talebi artırmıştır. Bunun yanında modayı yakından takip etme eğilimi de satışları artırmaktadır.

2000’li yıllar süresince pek çok tüketici, özellikle gelir düzeyi yüksek olan kesim giyim eşyası ve ayakkabı alır gibi

mobilya satın almaya başlamıştır. Bu nedenle tanınmış hazır giyim firmaları, örneğin Armani, kendi markasıyla mobilya

ve döşemelik ürünler üretmeye başlamıştır. Bu durum mobilyayı daha sık satın alınan, modaya göre sık değiştirilen

ürünler arasına sokmaya başlamıştır. IKEA gibi düşük maliyetli perakendecilerin daha çok talep görmesi bu nedenledir.

 

2007 yılından sonra mobilya ve döşemelik ürünlerin dağıtım kanalları, ABD emlak piyasasında yaşanan çöküşten büyük

zarar görmüş ve 2008 yılında, sektördeki perakende satışlar sadece % 7 oranında büyümüştür. 2009 yılında da

gerilemenin gözlendiği perakende mobilya ve döşemelik ürünler pazarı 2010 yılı itibariyle canlanmaya başlamıştır. Yıllık

ortalama %3’lük büyüme ile perakende mobilya ve döşemelik ürünler pazarının 2016 yılında 92 milyar dolara ulaşacağı

tahmin edilmektedir.

 

ABD’de ev döşemelik ürünlerinin çoğu mobilya ve döşemelik ürünler üzerine uzmanlaşmış dağıtım kanalları yoluyla

pazara girmekte olup; satışların % 30’u bu şekilde yapılmaktadır. Her çeşit ürünü satan perakendeciler ise ucuz ve

denizaşırı ülkelerde üretilmiş mobilya ürünlerini satmaktadır.

   

Mobilya ve döşemelik ürünler satışlarının yaklaşık %24’ü önde gelen büyük perakendeciler tarafından

gerçekleştirilmektedir. Diğer taraftan mobilya ve döşemelik ürünler satan çok sayıda bağımsız perakendeci aynı

zamanda Wal-Mart, Target ve Sears gibi büyük çaplı ticari perakendeciler, yapı marketleri ve hırdavat mağazalarıyla da

rekabet etmek durumundadır. 2007 yılında, en büyük department store olan Macy’s, ev ve döşemelik ürünlerde daha

üst kesime hizmet vermek üzere Martha Stewart ile ortaklık anlaşması yapmıştır.

 

Bed Bath and Beyond, en büyük perakende zincir olup; perakende satışlarını artırmayı devam ettirmiştir ve kendi adıyla

mağazalar açarak büyümektedir. IKEA, sektördeki ikinci büyük perakendecidir. IKEA modern ve farklı tasarımlarıyla

tanınırken, çok iyi tanıtım kampanyaları ve açılışlarla yeni mağazalar açmakta ve müşterilere ulaşmaktadır. Geleneksel

mobilya üreten çok sayıda üretici ise kendi perakende zincirlerini açmaktadır.

 

Gelecekte ABD mobilya ve döşemelik ürünler sektörünü etkileyecek en önemli eğilim online pazarlama ve tanıtım

faaliyetlerinin pazarın büyümesine yol açmasıdır. Bu nedenle giderek daha fazla sayıda firma online mağazalarını

geliştirmektedir. Buna Virginia’da yerleşik La Difference mağazasını gösteren 360 derecelik video turu örnek olarak

gösterilebilir.

Diğer taraftan pazarda genellikle aileler geniş ebatlı konutlarda ikamet etmekte olduğundan ve ABD nüfusunun fiziksel

yapısı gereği büyük, rahat mobilyalar ve koltuklar tercih edilmektedir.

 

,Pazarda Hispanik tüketicilerin satın alma eğilimlerinde bir artış gözlenmektedir. Pazarda Latin Amerikalı ve Kübalı t

asarımcıların etnik tasarımları ilgi görmektedir. Bununla birlikte gelecek yıllarda daha fazla sayıda Asya ve Ortadoğu

ürününün pazarda görülmesi beklenmektedir.

Küresel kriz sonrası dönemde mobilya pazarında %9,3’lük bir daralma yaşanmasına rağmen ABD’nin mobilya ithalatı

2010 yılında artış eğilimine girmiştir. 2011 yılında da mobilya ithalatında yaklaşık %3’lük bir büyüme gerçekleşmiştir.

Önümüzdeki beş yıl içinde de artışın devam etmesi beklenmektedir. Yerel metal mobilya üreticileri ABD’nin çevre ile ilgili

düzenlemeleri nedeniyle çok büyük zorluklar içindedir. Halen ahşap ev mobilyası ithalatı pazarın %68’ni oluştururken,

2012 yılında pazarın %75’e ulaşması beklenmektedir. Döşemeli mobilya ithalatı halen pazarın %30’nu oluştururken,

bunun önemli kısmı deri kaplı mobilyalar olup, bu grubun 2012 yılında mobilya ithalatının %36’sını oluşturacağı tahmin

edilmektedir.

ABD’ye mobilya ithalatında gümrük vergileri Türkiye ve MFN ülkeleri için sıfırdır.Otomotiv Ana ve Yan Sanayi

(Ana sanayi gtip: 8701, 8702, 8703, 8704, 8705)
(Yan sanayi gtip: 4011, 4012, 4013, 40169930, 40169952, 681310, 7007, 700910, 8407, 8408, 8409, 841330, 841581,
841582, 841583, 842123, 842131,8482, 8483, 8484, 8507, 8511, 8512, 8706, 8707, 8708, 940120)

ABD otomotiv sanayi Michigan, Ohio, İndiana ve Illinois eyaletlerinde yerleşmiştir. Yeni Japon yatırımlarının gelmesiyle

montaj hatları ülkenin daha da güneyine kaymıştır. Japon, Alman ve Kore oto ve oto yedek parçası üretim şirketlerinin

yaptığı son yatırımlar daha güneyde olan Güney Carolina, Alabama ve Missisippi’de gerçekleştirilmiştir. ABD oto sanayi

ve orijinal ekipman parça sanayi ise ABD’nin doğusunda üç ana bölgede yatırımlarını gerçekleştirmişlerdir.


ABD otomotiv sanayisinin üç büyükleri (GM, Ford, Chrysler) Detroit (Michigan) çevresinde büyümüş ve gelişmiştir. Üç

büyüklerin ana satış ve mühendislik ofisleri Detroit bölgesinde olduğundan, Volkswagen ve Japon üreticiler ABD’ye

geldiklerinde aynı bölgede yoğunlaşmışlardır. Sadece Honda satış ve mühendislik hizmetlerini, üretimini gerçekleştirdiği

Ohio’da kurmuştur.


ABD pazarında minivanları, pikapları ve popüler spor arabaları içeren geniş özel binek araçlara olan talep fazladır. Bu

araçlar, ticari araç pazarında büyük pay sahibidirler. 2011 yılında, ticari araç Ford ve Chevrolet toplam 1,2 milyon

adedin üzerinde araç satışıyla liderdir. Ford ve Chevrolet; 2011 yılı binek otomobil pazarında da 2,5 milyon adet araç

satışıyla lider konumdadırlar. 2012 tahminlerine göre 2011 öncesindelider konumda olan Toyota’nın, Japonya depremi

sonrasında yaşanan tedarik zinciri problemlerinin çözülmesi ile 2012 yılında binek otomobil satışları sıralamasında

tekrar lider olacağı öngürlmektedir.

ABD araç üretimi 2011 yılında bir önceki yıla göre % 11,8 artarak 8,8 milyon adet olmuştur. Söz konusu artış eğiliminin

2012 yılında da devam edeceği ve toplam araç üretiminin 10,2 milyon adet olacağı tahmin edilmektedir. Küresel krzi ile

birlikte, büyük kapasitelere sahip GM, Ford ve Daimler Chrysler, üretimlerini ve operasyonlarını yeniden yapılandırmaya

başlamışlardır. Bu firmalar, fabrikalarını kapatarak yeni gelişen ve üretim maliyetlerinin düşük olduğu Çin, Hindistan,

Rusya Federasyonu gibi ülkelere yatırım yapmak zorunda kalmışlardır. Ancak, küresel kirz sonrası toparlanma

sürecinde hükümetin ekonomik destek paketleri ve işsizliğe yönelik istihdam vergisi teşvikleri gibi politkaları sayesinde

2010 yılı ve sonrasında ABD’de üretim tesislerinin kurulması ve/veya varolanlarının genişletilmesi eğilimi gözlenmektedir

 

Otomotiv sanayinin 2015 yılına kadar %33,7 büyüyerek 272,2 milyar dolara kadar çıkması beklenmektedir. Üretim

hacminin ise % 23,7 artarak 10,3 milyon adet olması beklenmektedir.

 

Amerikan firmaları oto yan sanayi ürünü tedarikinde dünyada en büyük paya sahip olup; ABD, oto yan sanayisinde

dünya çapında en gelişmiş ülkedir. Önceden General Motors’a ait olan Delphi Otomotiv Sistemleri firması ile daha

önceden Ford’a ait olan Visteon firması 2004 yılında dünyanın en büyük oto yedek parça tedarikçileri olmuşlardır.

Otomotiv sanayindeki gelirlerine göre sıralandığında birçok Amerikan şirketi dünya çapında ilk 10 firma arasında

gelmektedir. Fakat ABD’deki otomotiv üreticilerinin üretimi azaltması, artan işçilik maliyetleri ve yükselen ürün fiyatları

nedeniyle bazı oto yedek üreticisi firmalar ekonomik açıdan zorlanmaya başlamışlardır. Ancak, küresel kriz sonrası

otomotiv yan sanayisine sağlanan 5 milyar dolarlık sigorta desteği kapsamında sektör canlanmaya başlamıştır.

 

ABD’nin dünyadan oto ana sanayi ithalatı 2011 yılında bir önceki yıla göre %8,6 oranında artarak 146,3 milyar Dolar

olmuştur. İthalatında başlıca ülkeler Kanada, Japonya, Meksika, Almanya ve Güney Kore’dir. Ana sanayi ithalatında

birinci sırada binek otomobil yer almaktadır. Binek otomobil ithalatı 2011 yılında 124,6 milyar Dolar olarak

gerçekleşmiştir.

 

Diğer taraftan ABD bir tarım ülkesi olup, dünyada tarım ürünü ihracatı gerçekleştiren ülkelerin başında gelmektedir.

ABD’nin traktör ithalatı 2011 yılında yaklaşık 7 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalatında başlıca ülkeler Meksika,

Japonya, Almanya, Fransa ve Kanada’dır.

 

Türkiye’nin ABD’ye olan oto ana sanayi ihracatı, 2010 yılında bir önceki yıla göre %52,3 artarak 512 milyon Dolara

ulaşmıştır. Bu artış 8703 grubunda yer alan otomobiller ve steyşın vagonlardan ve 8702 grubunda yer alan toplu

taşıma araçlarından kaynaklanmıştır.

ABD’nin yan sanayi ithalatı 2010 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %16,2 artarak 60 milyar Dolar olmuştur.

İthalatında başlıca ülkeler Meksika, Japonya, Kanada, Çin ve Almanya’dır.

 

En fazla ithal ettiği yan sanayi ürünleri 8708 grubunda yer alan akslar, diğer aksam ve parçalar, vites kutuları, tekerlek

ve aksamı, frenler, amortisörler ve karoseri aksamıdır. ABD’nin 8708 grubunda yer alan yan sanayi ithalatı 2011 yılında

%15,7 artmış ve 50 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalatında başlıca ülkeler Meksika, Kanada, Japonya, Çin ve

Almanya’dır.

Türkiye’den ABD’ye oto yan sanayi ihracatı 2011 yılında bir önceki yıla göre %54,7 artış göstererek 106,5 milyon Dolara

yükselmiştir.

Otomotiv yan sanayinin özellikle far, balata, akü, ses ve ışık düzenleri, aksesuar, oto döşeme gibi ürünlerde ihraç şansı

olmakla birlikte önümüzdeki dönemde modern ve yeni teknolojili arabalar için üretilen yüksek teknolojili parçalarda

(kompüter chip, hava yastığı ve diğer güvenlik sistemleri gibi) uzmanlaşmaya ağırlık verilmelidir.

 

Elektrikli ve hibrit araçların toplu üretimi 2011 başlarında gündeme gelmiştir. Bu tarz yeni nesil araçların önümüzdeki

birkaç yıl kısıtlı miktarlarda pazara sürüleceği ve ilk pazarlarının yeni teknolojiler için ekstra ödeme yapmaya razı olan

“erken benimseyenler (early adopters) grubunun oluşturacağı düşünülmektedir. Ayrıca; sık kullanım, yakıt doldurma

işleminin merkez bir istasyonda pratik şekilde yapılabilmesi, tahmin edilebilir mesafe ve toplam maliyetin diğer

 

tüketicilere göre düşük olması gibi nedenlerle filo alıcıların da temel yeni nesil araçların temel alıcıları olacağı tahmin

edilmektedir. Tipik tüketici ile karşılaşmadan elde edilen tüketici tepkisi ve üretim tecrübesi, pazar ile ilgili gerçekçi

veriye ulaşılması ve tüketiciler açısından hangi teknolojilerin uygun olduğunu tespit edebilme olanağı vermesi açısından

yeni nesil teknolojilerin ilk evrelerinde niş pazarda çalışılmasının üreticilerin lehine olacağı düşünülmektedir. Ancak,

federal yakıt standartlarını karşılamak amacıyla ortaya çıkan yeni nesil teknolojilerin tipik tüketici karşısındaki başarısı

2014-2015 dönemine kadar belirsiz olacağı düşünülmektedir.

 

Üreticilerin diğer bir yatırım eğilimi ise elektronik teknolojisi ve eğlence-haber sürücüleri teknoloji yatırımlarının

artmasıdır. Bu durumun temel nedeni tüketicilerin otomobil tüketim tercihlerinde bu özellikleri öde çıkarmasıdır. Ancak,

tüketici açısından bu yatırımın avantajları olduğu kadar dezavantajları da bulunmaktadır. Haber-eğlence aksamının

sürücünün zihnini dağıttığı savunulmaktadır. Bu nedenle, kaza önleyici teknoloji yatırımları da artmaktadır. Kör

noktaların etkisini azaltmak için kullanılan yedek kameraların 2014 yılı itibariyle standart bir aksam olacağı tahmin

edilmektedir.

 

Otomotiv sanayinin, elektronik teknolojileri ve alternatif enerji teknolojisi nedeniyle büyük bir değişim geçirdiği tespit

edilmektedir. Bu değişim sanayi bazında olduğu kadar tüketiciler ve otomotiv sanayini ilgilendiren kurallar da

gözlenmektedir. Bir taraftan, standartlar ve mevzuat günleştirilirken bir taraftan da tüketicilerin yeni teknoloji

konusunda bilgilendirilmesinin gerekliliği gündeme gelmektedir. Genel olarak, otomotiv sanayinde süregelen gelişmeler

endüstrinin normal satış seviyesine döndüğüne işarete etmektedir.

ABD otomotiv pazarı geleneksel rakipler (Avrupa ve Japon üreticiler) yanı sıra yeni rakiplerin (Kore, Çin, Hindistan ve

diğer Asya ülkeleri) etkisi altındadır. Özellikle alternatif enerji konusundaki teknolojik kararların şirketlerin başarısını

etkileyen temel faktörlerden biri olacağı tahmin edilmektedir.

 

Petrol Ürünleri

(gtip: 2710)

Petrol rafinerilerinin ana ürünleri, petrokimyasal ürünler, asfalt, mazot, fuel oil, benzin, gaz yağı, sıvılaştırılmış petrol

gazı, kayağanlaştırıcı maddeler, parafin ve katrandır. Tüpraş Türkiye’de petrol ürünleri üretimi konusunda tek üretici

olup; Türkiye genelinde 36 çeşit petrol ürününün tedarikini yapmaktadır. Tüpraş yıllık 28,1 milyon tonluk rafinaj ve 50

bin tonluk petrokimya kapasitesine sahiptir.


ABD petrol rezervleri açısından dünya sıralamasında 13. sırada yer almaktadır. Ham petrol üretimi yapılan bölgeler;

 Meksika Körfezi, Teksas, Alaska ve Kaliforniya’dır. Yurtiçi üretim, yeterli olmadığından ithalat da yapılmaktadır.

 ABD’nin toplam petrol ürünleri ve yağları ithalatı 2011 yılında 94,5 milyar dolardır. ABD, ithalatın yaklaşık %41’ini Rusya,

Kanada ve İngiltere’den yapmaktadır. Cezayir ve Hollanda diğer önemli tedarikçilerdir.

 

2010-2011 döneminde Türkiye’nin ABD’ye yaptığı ihracat %26 azalırken; ABD’nin dünyadan gerçekleştirdiği ithalat

%36,4 oranında artmıştır.

ABD tarafından petrol ürünleri ve yağlarında uygulanan gümrük oranı varil ve kg değerlerine göre farklılık

göstermektedir. Türkiye 27101935–27101940–27109932-27109939 GTİP No’lu ürünlerde GTS kapsamındadır.Sofra ve Mutfak Eşyaları

(gtip:7013)

 

Ülkemiz 2011 yılında ABD’ye 24,7 milyon Dolar’lık cam mutfak eşyası ihracatı gerçekleştirmiştir. Diğer yandan, 2011

yılında ABD 855 milyon Dolar’lık cam mutfak eşyası ithal etmiştir.

ABD mutfak eşyası sektöründe ülkemize cam ve porselen mutfak eşyalarında GTS kapsamında olan alt ürünler için %0

gümrük uygularken (ürün grubunda gümrük tarif oranları %0-38 arasındadır), plastik mutfak eşyasında ve mutfak

eşyalarında GTS kapsamında %0 gümrük vergisi uygulamaktadır.

NAFTA çerçevesinde ABD, Meksika ve Kanada’ya %0 gümrük vergisi uygulamaktadır. Diğer taraftan, ABD STA anlaşması

yaptığı tüm ülkelere (Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Guatemala, Honduras, Nikaragua, El Salvador, Avustralya,

Bahreyn, Şili, İsrail, Ürdün, Fas, Umman, Peru, Singapur, Kolombiya, Güney Kore) cam mutfak eşyasında %0 gümrük

uygulamaktadır. ABD, diğer ülkelere cam mutfak eşyasında %3-38, plastikte %3,1-6,5, porselen mutfak eşyasında

%6-26 ve alüminyum mutfak eşyasında %3,1-3,8 arasında gümrük vergisi uygulamaktadır.

 

Türk cam sanayi son yıllarda kazandığı teknoloji seviyesi, kapasitesi, tecrübesi ve pazarda oluşturduğu müşteri ilişkileri

ile ABD pazarında rekabet şansı en yüksek sektörlerden birisi olup, ayna, cam ev eşyası, aksesuar, cam kaplar ve

muhafazalar ihraç şansı yüksek ürünlerdir.

  

 Takım Tezgahları 


(gtip: 8462)

Takım tezgahları, metalleri çeşitli yollarla işleyen ve imalat sanayinin ana girdilerinden birini oluşturan makine ve

ekipmanıdır. Sektörün ürünleri başlıca iki kategoriye ayrılmaktadır: Talaşlı İşleme Tezgâhları ve Metal Şekillendirme

Tezgâhları.

Talaşlı işleme tezgahları arasında yer alan başlıca ürünler, lazer, foton, ultrasonik, elektro-erozyon yöntemiyle

maddeleri aşındırarak işleyen makineler; metal işleme merkezleri, tek ve çok istasyonlu tezgahlar; torna tezgâhları;

delme, freze, rayba tezgâhları; bileme, taşlama, cilama tezgâhları; dişli, yiv vb.açma ve testere ve broş tezgâhları

olarak sıralanmaktadır.

 

Metal şekillendirme tezgahları ise, metalleri kesme, dövme, katlama, kavislendirme vb yoluyla işleyen makine ve

presler; çubuk, profil, boru tel çekme tezgahları, vida, cıvata ve tel işleme makineleridir.

 

Diğer tezgahlar ise taş, beton, seramik, soğuk cam, beton işleyen makineler, testereler cilama vb.makineleri; ağaç,

mantar, seramik, sert plastik ve kauçuk işleyen makineler (testereler, kalıp-freze makineleri, parlatma-taşlama

makineleri, bükme-birleştirme makineleri, delik açma-zıvanalama makineleri, yarma-dilme-yapraklama makineleri) ve

takım tezgahlarının aksam ve parçalarıdır.

ABD’nin takım tezgahları ithalatı 2011’da bir önceki yıla göre %51 artarak 7,9 milyar Dolar olmuştur. İthalatta ilk beş

ülke Japonya, Almanya, Çin, Tayvan ve İtalya olarak sıralanmaktadır.

 

Türkiye’nin ABD’ye takım tezgahları ihracatı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 79,4 artarak 28,3 milyon Dolar’a

yükselmiştir. İhracatta başlıca ürünler 8462 Gtip numarasında yer alan Metal şekillendirme-kesme makine ve presleri

olmuştur.

ABD, takım tezgahları ithalatında MFN ilkesi kapsamında, %4,4 oranında gümrük vergisi uygulamaktadır. Türkiye GTS

kapsamında, Kanada ise NAFTA’dan dolayı %0’lık gümrük oranından yararlanmaktadır.
 
 

Temizlik Maddeleri

SABUNLAR (gtip: 3401)

ABD’nin sabun, duş jeli vb. temizlik maddeleri ithalatı 2011 yılı itibarı ile 625,0 milyon dolardır. Ülkenin ithalatı bir önceki

yıla göre % 9,8 oranında artmıştır. ABD dünyada GTİP 3401 ürün grubunda dünyanın en büyük ithalatçısı iken, dünya

ihracatında da 785 milyon Dolar ile Almanya’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. ABD’nin ithalatında ilk sırada % 40,3

pay ile 340111 GTİP numaralı “Tuvalet sabunları” bulunurken ithalatta ise % 41,3 ile 340130 GTİP numaralı

“Perakende satışa hazır cilt yıkamak için sıvı/kremler” yer almaktadır.

Türkiye’nin ABD’ye sabun ihracatı ise 2011 yılında 2010 yılına göre % 44,2 azalış kaydederek 6,7 milyon Dolar

düzeyinde gerçekleşmiştir. Türkiye, 2011 yılında ABD’nin sabun ithalatında % 1,9’luk payı ile 7. sırada yer almaktadır.

Ülkemiz 2011 yılında pazar payındaki azalışa rağmen pazardaki sıralamasını korumuştur.

ABD’ye yönelik sabun ihracatımızın %55,2’sini diğer şekillerdeki sabunlar oluşturmaktadır. Pazardaki önemli tedarikçiler

ise; Kanada, Çin, İngiltere, Meksika, Fransa ve Almanya’dır.

ABD’nin gelişmiş bir sabun sanayi vardır. Sektörde ABD merkezli uluslararası firmalar bulunmaktadır. Ülkenin kalıp

sabun ve duş jeli gibi ürünleri kapsayan banyo ve duş ürünleri pazarının büyüklüğü 2011 yılında bir önceki yıla göre %1

oranında büyüyerek 5,7 milyar Dolar’a ulaşmıştır. Pazarın, 2016 yılına kadar ortalama yıllık %1 genişlerek 6 milyar

dolara ulaşacağı öngörülmektedir.


2011 yılında pazarın % 46,6’sını duş jelleri, % 11,9’unu ise kalıp sabunlar oluşturmuştur. Amerikalılar fiyatı daha yüksek

olduğu halde kalıp sabundan kullanımı daha kolay olan sıvı ürünlere doğru yönelmektedir. Sıvı sabunlarının payı 2011

yılında %8,3’tür. 2016 yılında duş jellerinin pazardaki payının %47’ye yükselmesi, kalıp sabunların payının ise %10,5’e

gerilemesi beklenmektedir. Pazarda sıvı sabunların kalıp sabunlara nazaran daha hijyenik olarak kabul edilmeye

başlanması kalıp sabun pazarını daraltan etkenlerden biridir.

ABD sabun pazarında uluslararası birçok markaya ve firmaya rastlamak mümkündür. Pazarda 2011 yılı itibarı ile en

yüksek paya sahip olan firma ise % 23,1’lik pazar payı ile Unilever’dir. Pazardaki diğer başlıca firmalar ve pazar payları

ise şöyledir: Colgate-Palmolive Co (%9,0), Procter & Gamble (%9,0), The Dial Corp (% 8,4), ve Limited Brands (% 8,0)


ABD’de satılan ürünler çok çeşitli olup, doğal ürünlere olan talep de artmaktadır. Firmalar ürünlerinde antibakteriyel,

nemlendirme oranı yüksek, güneşten koruma sağlama, peeling etkisi taşıyan vb.ekstra özellikler taşıyan yenilikleri

müşterilerine sunmaya çalışmaktadır. Bu tip ürünlerin artması pazarın da olumlu yönde gelişmesini sağlamaktadır.

Pazarda firmaların son dönemde üzerinde çalıştıkları diğer bir yenilik ise kişilerin daha rahat uyumasını sağlayan

ürünlerdir. ABD pazarı yeni ürünlerin ilk çıkış noktalarından biri olması nedeniyle de dünya sabun sektörü açısından

önem taşımaktadır. Diğer taraftan erkek tüketicilere yönelik ürünlerde de artış yaşanmaktadır. Daha çok firma sadece

erkekleri hedefleyen ürünler çıkarmaya başlamıştır. Erkekler yönelik ürünlerin pazar bölümü de gelişme göstermektedir.

Amerikalı tüketiciler için ürün seçiminde koku ve ürünün içerdiği yan özellikler önem taşımaktadır. Bu nedenle firmalar

farklı kokularda ürünler sunmak için çalışmaktadırlar. Önümüzdeki dönemde pazarın gerek yaş gerekse müşteri istekleri

açısından daha çok bölümlere ayrılacağı ve firmaların bu bölümlere hizmet sunabilmek için farklı ürünler ile pazarda

paylarını artırmaya çalışacağı tahmin edilmektedir.

 

Rekabetin oldukça yoğun olduğu ABD pazarında başarılı olmak için farklı özellikler içeren ürünler, ürünlerde yenilik

yapılması gibi konular ön plana çıkmaktadır. Ayrıca pazarın çok bölümlü olması da yine firmalarımız açısından fırsat

yaratmaktadır. Firmalarımız kendilerine bir pazar bölümü belirleyerek o müşteri kitlesinin isteklerine göre ürün sunmaya

çalışabilirler. Diğer taraftan reklamlar da ABD’nde talebi ve satışları etkileyen bir unsurdur. Dünyanın en büyük

pazarlarından biri olan ABD’nin önümüzdeki dönemde de bu konumunu koruyacağı düşünülmektedir. İhracat yapmayı

düşünen firmalarımızın mutlaka pazarı araştırmaları ve gelişmelere göre ürünlerini geliştirmelerinin faydalı olacağı

düşünülmektedir.

 

Uçucu YağlarABD’de uçucu yağların tüketiminde eğilimi tam olarak belirlemek zordur. Üretimi yapılan yerli uçucu yağların (özellikle

portakal, limon ve nane yağları), önemli oranda iç tüketimi söz konusudur.

ABD’de giderek büyüyen bir koku ve tat pazarı mevcuttur. Bu pazarın gelecek 5 yıl içinde %5 oranında büyüyeceği

tahmin edilmektedir. Gıda sanayinde, özellikle işlenmiş ve ambalajlanmış ürünlere giderek artan talep, doğal olarak bu

sanayide kullanılan uçucu yağ talebini de artırmaktadır. Yeni pazarlarda, özellikle aromaterapide kullanılan uçucu yağlar

için de önemli fırsatlar söz konusudur.

ABD, uçucu yağlar konusunda dünyanın en büyük üreticisi olmakla birlikte, aynı zamanda en büyük ithalatçı ve

ihracatçısı durumundadır. ABD, nane yağının (peppermint ve spearmint) dünyadaki en büyük üretici ve ihracatçılarından

birisidir. Nane yağları, ABD’de sakızlarda, diş macunlarında, ağız hijyeni için kullanılan sıvılarda, şekerlemelerde ve ilaç

sanayinde en çok kullanılan katkı maddelerinden birisidir.

ABD aynı zamanda turunç yağlarının da hem üreticisi, hem de ithalatçısı durumundadır. İthal edilen turunç yağları,

genellikle iç tüketim ve ihracat için yerli mamul üretiminde kullanılmaktadır. İstatistiklere göre doğal turunç yağları, ABD

turunç yağları pazarının %80’ini karşılamaktadır. Alkolsüz içecekler sektörü, doğal turunç yağlarının en büyük

tüketicisidir. Bu sektördeki en büyük nihai kullanıcı firmalar ise Coca–Cola ve Pepsi’dir.

ABD’nin toplam uçucu yağlar ithalatı 2010 yılında 570 milyon Dolar olmuştur ve ülke, dünya ithalatında birinci sıradadır.

Ülkenin ithal ettiği başlıca yağlar, karanfil, ylang-ylang, nane, limon ve diğer turunçgillerden elde edilen ürünlerdir.

İthalatın en önemli kısmı Hindistan, Arjantin, Fransa, Brezilya ve Meksika’dan gerçekleştirilmektedir.

2010 yılında ABD’ye uçucu yağlar ihracatımız 0,8 milyon Dolar olmuştur. 2010 yılı itibarıyla ABD’ye uçucu yağlar

ihracatımızda %9 oranında artış görülmüştür. Türkiye’nin ABD’ye ihraç ettiği başlıca yağlar, gül yağı ve kekik yağıdır.

Türkiye dünyadaki en büyük gülyağı üreticisidir. Ayrıca son yıllarda, gülyağı dışında kekik, defne, kır nanesi, lavanta,

biberiye, kimyon, mersin, limon yaprağı, anason, melissa, sigala ağacı gibi aromatik bitkilerden uçucu yağ üretimi

gerçekleştirmektedir. Üretimde söz konusu ürün çeşitliliği ve bunun daha da artırılması, ihracatımızı olumlu yönde

etkileyecektir.

etiketler :Amerika Birleşik devletlerine   ihracat, Amerika Birleşik devletlerine  takım tezgahları ihracat,
Amerika Birleşik devletlerine  sanayi ürünleri  ihracatı ,Amerika Birleşik devletlerine   ucucu yağlar   ihracatı ,
Amerika birleşik devletlerine altın mücevherat gtip: 7113 ihracatı,Amerika Birleşik devletlerine ambalaj malzemeleri ihracatı ,
 Amerika Birleşik devletlerine av silahları gtip 903 ihracatı, Amerika Birleşik devletlerine beyaz eşya gtip 8418 ihracatı  ,
Amerika Birleşik devletlerine boru  ve bağlantı parçaları gtip 7305 gtip 7306 gtip 4009 ihracatı   


Yorumlar - Yorum Yaz
DIŞ TİCARET
Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence