• https://www.facebook.com/importersearchengine
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+905543163964
  • https://twitter.com/importersearch
  •  https://www.instagram.com/importerslist/
  • Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
TurkExim - importers,database,list,directory

sanayi ürünleri ihracatı-KANADA

Kanada'ya Sanayi Ürünleri Ve Hizmet İhracatı


Etiketler : Kanada'ya ihracat , Kanada'ya sanayi ürünleri ihracatı,Kanada'ya ihrac ettiğimiz ürünler

Türkiye’nin Kanada’ya olan 2009 yılı sanayi ve madencilik sektörü ihracatında demir çelik,

alüminyum inşaat malzemeleri, oto ve oto yan sanayi, hazır giyim ve doğal taş sektörleri ön

plana çıkmaktadır.

Altın Mücevherat


(gtip: 7113)

Kanada’nın mücevherat ithalatı 2008 yılı itibariyle 758 milyon dolardır. Ülkenin ithalatı bir önceki

yıla göre % 10,9 oranında artmıştır. Kanada’nın mücevherat ithalatında ilk sırada altın

mücevherat’ın da içinde bulunduğu 711319- Diğer kıymetli metal ile kaplı mücevherler

bulunmaktadır. Bu ürün grubunda Kanada 2008 yılında 654 milyon dolar ithalat

gerçekleştirmiştir. İthalatın yapıldığı önemli ülkeler ABD, Hindistan, Çin ve İtalya olmuştur.

Türkiye bu sıralamada yedinci önemli tedarikçi konumundadır.

 

2008 yılında Türkiye 7113 grubunda Kanada’ya 14 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir.

Dünyada kişi başına ithalat oranı en yüksek ülkelerden biri olan Kanada, dünya mücevherat

ithalatında da önemli ülkeler arasında yer almaktadır.

 

Kanada mücevherat pazarında talep ekonomik, demografik, sosyal ve kültürel faktörler

tarafından belirlenmektedir. Bu faktörler arasında en önemlisi kadınların harcanabilir gelir

seviyesidir. Kadınların Kanada toplumunda ekonomik ve sosyal olarak güçlenmeleri harcanabilir

gelirlerinin artmasını da beraberinde getirmiştir. Mücevherat tüketicileri çoğunlukla 20-50 yaş

arasındaki kadınlardan oluşmaktadır.

 

Kanada’nın bir göçmen toplumu olması itibariyle farklı tüketici tercihleri ortaya çıkmaktadır.

İtalyan asıllılar 18 ayar altını, Çin asıllılar 24 ayar altını tercih etmektedirler. Hint asıllılar ise

özellikle 22 ayar sarı altından yapılmış büyük küpe ve kolyeleri tercih etmektedirler. Kanada

mücevher pazarında en çok görülen ve talep edilen 18, 14 ve 10 karat altından yapılmış

ürünlerdir. Beyaz altın ise son yıllarda popülerleşmeye başlamıştır.

 

Kanada’da mücevherat satışları Sevgililer Günü ve Noel zamanında artış göstermektedir. Son

yıllarda Noel’de hediye kartlarının verilmesi mücevher satışlarının Ocak ve Şubat aylarında da

artmasını sağlamıştır.

 

Alüminyum İnşaat Malzemeleri

ALÜMİNYUM SAC, LEVHA ve ŞERİTLER (gtip:7606)

Kanada, 2007 yılında 1,5 milyar dolar değerinde, 2008 yılında ise 1,4 milyar dolar değerinde

alüminyum sac,levha ithalatı yapmıştır. 2008 yılında ithalat %5 azalmıştır. İthalatta ilk beş ülke

ve pazar payları; ABD(%87,4), Çin(%3,1), Almanya(%2), G. Afrika(%1) ve Rusya (%1) olarak

sıralanmıştır.
 

Türkiye söz konusu üründe 2008 yılında Kanada’ya 5 milyon dolar değerinde alüminyum sac-

levha ihracatı yapmıştır. İhracat değeri bir önceki yıla göre %30 artış göstermiştir. Kanada

Türkiye’den yapılan ihracatta %0-5 arasında gümrük vergisi uygulamaktadır.

Beyaz Eşya

(gtip:8422, 8418)

Kanada ev aletleri sektörü; ağırlıklı olarak buzdolabı, dondurucular, elektrikli ve elektriksiz ocak,

bulaşık makinesi, çöp öğütücüleri, çamaşır makineleri ve portatif klima üretimi yapan firmalardan

oluşmaktadır.

 

Kanada, 2008 yılında 2,2 milyar dolarlık beyaz eşya ithalatı gerçekleştirmiştir. İthalatta öne çıkan

tedarikçi ülkeler; ABD, Çin, Meksika, G. Kore, ve Almanya olmuştur. Kanada’nın beyaz eşya

ithalatında öne çıkan ürünlerden bazıları ve ithalat değerleri; soğutucu-dondurucular

(gtip:841810) -563 milyon dolar, elektrikli fırınlar (gtip:851660) -402 milyon dolar, gazlı ocaklar

(gtip:732111) -256 milyon dolar ve bulaşık yıkama makineleri (gtip:842211) -220 milyon dolar

olarak sıralanmıştır.

 2008 yılında Türkiye’nin Kanada’ya gerçekleştirdiği beyaz eşya ihracatında öne çıkan ürünler

8422 gtip nolu (yıkama, temizleme, kurutma, doldurma vb. isler için makineler) ve 8418 gtip nolu

(buzdolapları, dondurucular, soğutucular, ısı pompaları) ürünler olmuştur.

 

8422 grubunda Türkiye’nin Kanada’ya ihraç ettiği en önemli ürün ev tipi bulaşık yıkama

makineleridir (gtip:842211). 8422 grubunda Türkiye’nin ihracatı 2007-2008 yılları arasında

%68,2 artarken, Kanada’nın dünyadan ithalatı %5,6 artış göstermiştir. 2008 yılında Kanada’nın

bulaşık yıkama makinesi ithal ettiği önemli ülkeler ve pazar payları ABD(%55,9), Almanya

(%13,1), İtalya(%8,2), Japonya(%2,8) ve Fransa(%2,5) olarak sıralanmıştır. Kanada,

Türkiye’den ithal edilen bulaşık yıkama makinelerine gümrük vergisi almamaktadır.

8418 grubunda Türkiye’nin Kanada’ya ihraç ettiği en önemli ürün ev tipi buzdolabı olmuştur.

Türkiye’nin ihracat değeri 2007-2008 yılları arasında büyük artış göstererek 8 milyon dolara

ulaşmıştır. Aynı dönemde Kanada’nın dünyadan ithalatı %4,1 artış göstermiştir.

 

2008 yılında Kanada’nın buzdolabı ithal ettiği önemli ülkeler ve pazar payları; ABD(%63,4),

Meksika(%17,1), Çin(%9,7), G. Kore(%2,9) ve İtalya(%1,4) olarak sıralanmıştır. Kanada,

Türkiye’den ithal edilen buzdolaplarında %0–5 arasında gümrük vergisi uygulamaktadır.

Cam ve Seramik İnşaat Malzemeleri

(gtip: 6908)

Kanada’ya seramik inşaat malzemeleri içinde öne çıkan ürün sırlı seramikten yer ve duvar

döşemeleridir (gtip 6908). Türkiye’nin Kanada’ya ihracatı bu üründe 2008 yılında 30 milyon dolar

düzeyinde gerçekleşmiştir. Kanada’nın toplam ithalatı ise 223 milyon dolardır. Bu büyük

pazardan en fazla payı %36,9 ile İtalya almaktadır. Diğer önemli tedarikçiler ise Çin(%16,4),

Türkiye(%14,9), İspanya(%10,2) ve ABD(%5,9) olarak sıralanmıştır. 6908 gtip kod kapsamındaki

ürünlerde Kanada’nın Türkiye’ye uyguladığı gümrük vergisi %0-5 arasındadır. 

 

Dünya genelinde gelişen finansal kriz, dünya inşaat malzemeleri ticaretinde önemli bir

gerilemeye neden olmuştur. Ancak Türkiye’nin seramik karolardaki potansiyeli düşünüldüğünde,

Kanada inşaat sektörünün tekrar canlanmasıyla birlikte pazar payımızın artırılabileceği

düşünülmektedir.

Demir Çelik


(gtip: 7306, 7214, 7208, 7312, 7213)

World Steel Association’dan alınan verilere göre; 2007 yılında Kanada 15 milyon ton ham çelik

üretimi ile dünya sıralamasında onaltıncıdır. 2007 yılında yarı ve nihai mamul ihracatı 6,8 milyon

ton iken, ithalatı 8 milyon ton olmuştur. İthalatın 2,5 milyon tonu uzun ürünler 3,7 milyon tonu

yassı ürünlere aittir. Kanada’nın 2007 yılı ham çelik tüketimi 18,2 milyon ton olup, kişi başına

düşen ham çelik tüketimi ise 555 kg olmuştur. Yıllık nihai mamul tüketimi 15,5 milyon ton, kişi

başına düşen nihai mamul çelik tüketimi ise 471 kg dır.

 

Kanada’nın 7306, 7214, 7208, 7312, 7213 gtip bazındaki demir çelik ve ürünleri ithalatı 2008

yılında 3,83 milyar $ değerinde gerçekleşmiştir. 7208(demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-

genişlik 600mm. fazla) grubunda 1,6 milyar dolarlık ithalatın %85’i ABD’den yapılmaktadır. Çin, G.

Kore ve Ukrayna diğer önemli tedarikçiler olmuştur. 7208 ürün grubunda Kanada’nın ithalatı

2008 yılında % 25 artış gösterirken, dünya ithalatındaki payı %1,94 olmuştur. 2008 yılında

Türkiye’nin 7208 grubunda Kanada’ya ihracatı 5 milyon dolar olmuştur Bu grupta ihracatın en

fazla olduğu ürün 720836 gtip’li yassı ürünler olmuştur.

 

Türkiye’nin demir çelik yassı mamul üretimi henüz iç talebi karşılamamaktadır. 2008 yılı itibariyle

Türkiye’nin görünür yassı çelik tüketimi yaklaşık 10 milyon tondur. Yassı mamul ihtiyacın 4,1

milyon tonu yerli üretimden kalan 7,2 milyon tonu ithalattan karşılanmıştır. Ancak son yıllarda

Türk demir çelik sanayinde yassı mamul üretimine dönük yeni yatırımlar yapılmaya başlanmıştır.

Özellikle 3,5 milyon ton/yıl yassı mamul üretim kapasitesine sahip İsdemir’in Ağustos 2009’da

üretime geçmesiyle Türkiye’nin toplam yassı mamul üretim kapasitesi 11,3 milyon tona

ulaşmıştır. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin yassı mamul ihracat potansiyelinin artması

beklenmektedir. Kanada, 2008 yılında 567 milyon dolar değerinde demir çelik çubuk (gtip:7214)

ithalatı gerçekleştirmiştir. İthalatın yaklaşık %80’i ABD’den yapılmıştır. Türkiye, Çin ve Almanya

diğer önemli tedarikçiler olmuştur. 2008 yılından Kanada’nın ithalatı bir önceki yıla göre %13

artmış ve dünya ithalatında ki payı %1,87 olmuştur. 2004-2008 döneminde Kanada’nın profil

ithalatı %15 oranında artmış, Türkiye’nin Kanada’ya ihracatı yıllık ortalama %42 oranında

artmıştır. Kanada Türkiye’ye yönelik olarak 730630, 730650, 730660-61 gtip nolu (dikişli veya

dikişsiz borular köşeli, profil boru) ürünlerde Anti-damping uygulaması bulunmakta ve %6,9-30

oranında vergi uygulamaktadır.


Kanada pazarında Türkiye’nin özellikle inşaat demiri, demir çelik profil ve yassı ürünlerde ihracat

potansiyeli yüksektir. Türkiye’nin bu ürünlerde pazar payını daha da artırma imkanı

bulunmaktadır.

Deri ve Deri Mamulleri

DERİ, KÖSELE SEYAHAT EŞYASI(VALİZ-ÇANTA-CÜZDAN vb.)(gtip:4202)

Türkiye, 2008 yılında Kanada’ya 5 milyon dolarlık deri seyahat eşyası ihracatı gerçekleştirmiştir.

İhracat 2007 yılına göre %98 oranında artış göstermiştir. Bu grupta en fazla ihraç edilen cüzdan,

cepte veya elde taşınan eşyalar olmuştur. Diğer yandan, 2008 yılında Kanada 884 milyon

dolarlık deri seyahat eşyası ithalatı yapmıştır. 2007-2008 döneminde ithalatı %14 oranında

artmıştır.

 

Kanada’nın toplam deri cüzdan-çanta eşya ithalatında Çin %75,5, ABD %6,4, İtalya %4,8,

Fransa %4 ve Vietnam %2,4 önemli ihracatçı ülkelerdir. Kanada, deri cüzdan, çanta vb. eşya

ithalatında Türkiye’ye %0-7 arasında gümrük vergisi uygulamamaktadır. Öte yandan yıllık sıcaklık

ortalamaları oldukça düşük düzeyde bulunan Kanada’ya, halen 700 bin dolar civarında olan deri

giyim ihraç potansiyelimizin yeterince değerlendirilemediği düşünülmektedirDoğal Taşlar

MERMER(gtip: 6802)

Doğal taşların başlıca kullanım alanı inşaat sektörüdür. Bu nedenle Kanada inşaat sektörünün

gelişimi, doğal taş alımında kilit rol oynamaktadır. İnşaat sektörü, küresel ekonomik krizin

etkisiyle 2008–2009 döneminde dünya genelinde daralma gösterse de Kanada’da mühendislik

ve onarım işlerine bağlı olarak %2,3 oranında bir büyüme kaydedilmiştir. Konut ve ticari bina

inşaatları, müstakil ev ile fabrika ve tesis inşaatlarının azalması sonucu sektörde bir yavaşlama

görülmüştür. Konut inşaatı son üç yılda düşük vergi oranlarının da etkisiyle ciddi bir büyüme

göstermiş ve günümüzde dengelenmiş durumdadır. Konut dışı yapı inşası hükümetin bütçeyi

dengeleme isteği ile kontrol altındadır. Bununla beraber konut dışı yapı inşa faaliyetleri ticari ve

kamu binaları ile artış göstermiştir. İnşaat sektörü özellikle batı bölgesindeki Alberta ve British

Columbia’da yoğunlaşmıştır.


Kanada 2008 yılında 280 milyon dolarlık işlenmiş doğal taş ithalatı yapmıştır ve dünya

ithalatındaki payı %2,6’dır. Kanada’nın ithalat yaptığı ülkeler ve pazar payları Çin(%20,2),

Türkiye(%18), İtalya(%17,8), Brezilya(%12,4) ve Hindistan(%10,7) olarak sıralanmıştır.


Türkiye’nin 2008 yılında Kanada’ya gerçekleştirdiği işlenmiş doğal taş ihracatı %20 artarak 44

milyon dolara ulaşmıştır. İhracatta öne çıkan ürünler 680291 gtip numarasında yer alan işlenmiş/

yontulmuş mermer-traverten-su mermeri grubu olmuştur. 6802 grubunda Türkiye’den ithal

edilen ürünlerde Kanada tarafından %0-6,5 arasında gümrük vergisi uygulanmaktadır.

 

Türkiye’nin doğal taş üretimi konusunda dünya ticaretindeki önemi ve Kanada ekonomisi

düşünüldüğünde Kanada pazarının önemini sürdüreceği düşünülmektedir.

 

MERMER VE TRAVERTEN, EKOSİN SU MERMERİ, KİREÇLİ TAŞLAR
(HAM-BLOK-KABACA YONTULMUŞ) (gtip:2515
)

2008 yılında 11 milyon dolarlık ham-blok doğal taş ithalatı Kanada’nın dünya ithalatındaki payı

%1,21’dir. Kanada’nın ham-blok mermer ithalatında, ABD, İtalya, Hindistan, İspanya ve Çin ilk beş sırayı

paylaşmıştır. Türkiye’nin bu grupta payı %1’dir.

Türkiye’nin 2008 yılında Kanada’ya gerçekleştirdiği ham-blok doğal taş ihracatı, %26 oranında artarak 3 

milyon dolara ulaşmıştır. İhracatta öne çıkan ürünler 251512 gtip numarasında yer alan ham-blok

mermer-traverten-su mermeri grubu olmuştur.

 

Elektrikli Makineler ve Kablolar

ELEKTRİK TRANSFORMATÖRLERİ VE
STATİK KONVERTÖRLER (GTİP:8504)

Kanada’nın transformatör ithalatı 2008’de önceki yıla göre %18 oranında artarak 1,6 milyar dolara

ulaşmıştır. Kanada’nın ithalat yaptığı ilk beş ülke ABD(%36,2), Çin(%21,9), Meksika(%9,2), İsveç(%6,6)

ve G.Kore(%3,7) olarak sıralanmıştır. 

 

Türkiye’den yapılan ithalat 2008 yılında ciddi bir artış göstererek 35 milyon dolar olmuştur. Artış eğilimi

2009 yılında da devam etmiştir. Elektrik transformatörleri uzun vadede önemini koruyacak ve Kanada

Türkiye için büyüyen pazar niteliğini devam ettirecektir.

 

Gemi İnşa Sanayi 

(gtip:8901) 

Kanada gemi inşa sanayi özellikle gemi üretimi, gemi bakım onarım çalışmaları, off-shore petrol ve doğal

gaz aramaları platformlarının inşası gibi alanlarda uzmanlaşmıştır. Kanada gemi inşa sektörünün

gelişiminde etkili olan çalışmalar; off-shore petrol ve doğal gaz aramaları ve üretimi, liman taşımacılığı,

savunma ve güvenlik sanayi, turizm ve balıkçılıktır.

 

Kanada’nın 2008 yılında gemi inşa sanayi ithalatı 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İthal edilen

ürünler arasında 8903, 8901 ve 8902 grubunda yer alan yatlar, kruzlar ve kargo gemileri ve balıkçı

gemileri ilk sıralarda yer almaktadır. 2008 yılında bu ürünlere ait Hollanda’nın ithalat değerleri sırasıyla

801, 288, 35 milyon dolardır. Kanada’nın gemi inşa ithalatı ülke bazında incelendiğinde ABD, Almanya,

Danimarka, Türkiye ve Çin’in ilk beş sırayı aldığı görülür.

 

2008 yılında Türkiye’nin Kanada’ya 8901 grubunda ihracatı bir önceki yıla göre %198 gibi büyük bir artış

göstermiştir. 2009 yılı on bir aylık verilerine göre ise ihracat mevcut değildir. Kanada’nın tanker ithalatı

yaptığı ülkeler ve pazar payları Almanya(%71,2), Türkiye(%10,1), Hollanda(%4,6), Çin(%4,4) ve Belçika

(%3,6) olarak sıralanmıştır. Kanada tarafından Türkiye’den ithal edilen tankerlere uygulanan gümrük

oranları %15–25 arasında değişmektedir.
 

Kanada coğrafi açıdan avantajlı konumu, güçlü ekonomisi ve Türkiye’nin gemi inşa sanayindeki

kapasitesi düşünüldüğünde potansiyel içermeye devam edecektir.

Halı

(gtip:5702)


Kanada pazarında el-makine halılarının pazar payı artmaktadır. Bu tür halılarda en önemli alıcı doğrudan

tüketicidir. Pazarın yaklaşık yarısının bu tür halıların satışından oluştuğu tahmin edilmektedir. Makine

halılarında pazarı, ticari ve konut amaçlı olarak iki bölüme ayırmak mümkündür. Bu grupta ise pazarın

yaklaşık %35’i ofis-işyeri gibi binalarda kullanılan halılardan oluşmaktadır. Konut inşaatlarında en önemli

alıcılar, inşaat işlerini yapan müteahhitlik firmalarıdır.
 

Kanada’nın halı ithalatı 2008 yılında bir önceki yıla göre %3 azalarak 68 milyon dolara gerilemiştir. Halı

ithalatında ilk beş ülke ve pazar payları; ABD(%26,9), Hindistan(%23,7), Belçika(%18,2), Çin(%8,3) ve

Mısır (%6,6) olarak sıralanmıştır.
 

Türkiye söz konusu üründe 2008 yılında Kanada’ya 4 milyon dolar değerinde ihracat yapmıştır. İhracat

değeri bir önceki yıla göre büyük artış göstermiştir. Kanada Türkiye’den yapılan halı ithalatta %0-10

arasında gümrük vergisi uygulamaktadır.

Hazır Giyim

(gtip:6204, 6302, 6203, 6109, 6205, 6110, 6104, 6115, 6106, 5511, )  

Kanada tekstil sanayi, 150 yıllık bir geçmişe sahiptir. Sektör özelikle sabit işgücü sağlayabilen, enerji

üretimi ve yıkama (son işlem) için uygun akarsuları bulunan küçük bölgelerde kurulmuştur. Kanada tekstil

sanayi, doğal liflerden iplik ve kumaş üretimiyle başlamıştır. Sektör, Quebec ve Ontario bölgelerinde

konumlanmıştır. Sektör halen sermaye yoğun, doğal ve sentetik lifler ve iplik kullanan geniş ürün grubu

üretebilen bir yapıya sahiptir.
 

Kanada hazır giyim sanayi satışları, 2008 yılında değer bazında %1,3 oranında azalarak 19,1 milyar

Kanada dolarına gerilerken, satışlar miktar bazında %2,4 oranında artarak 990,6 milyar adete

yükselmiştir. Ekonomideki belirsizlik tüketicilerin alım isteğinde azalmaya neden olmuştur. 2008 yılı içinde

en hızlı büyüyen yan sanayiler; %5,8 ile kadın giysileri olmuştur. Bu sektörü %4,1 ile aksesuarlar ve %3,2

ile kadın elbiseleri ve etekleri izlemiştir. Kanada hazır giyim pazarındaki rekabet, mağazalar, department

storlar ve toptancılar arasında şiddetli şekilde devam etmektedir.

 

Kanada hazır giyim sektörü üretiminde, Çin ve diğer ucuz işgücü bulunan ülkelerde dış kaynak

kullanımına gitmektedir. Bununla beraber tasarım, pazarlama ve dağıtım işlemleri Kanada’dan yapılmaya

devam etmektedir. Uzun vadede Kanada’da üretimin iyice azalması beklenmektedir. Ancak Montreal ve

Quebec’de faaliyet gösteren “Peerles Clothing” firması gibi bazı firmalar kaliteye yoğunlaşarak

üretimlerini Kanada’da sürdürmektedir.

 

Kanada hazır giyim sektöründe, ülkede satılan özel markaların oranı 2007 yılında %45,3 iken, 2008

yılında %45,5’e yükselmiştir. Kadın giyim alanında özel markaların satışı 2008 yılında %41,5 oranında,

erkek giyim alanında ise %44 oranında artmıştır. Bununla beraber özel markalı çocuk giyim eşyaları

satışında ise %37,5 büyüme olacağı tahmin edilmiştir.

 

Kanada’nın gtip 61 ve gtip 62’de yer alan hazır giyim ithalatı 2008 yılında 7,5 milyar dolar olmuştur. Bu

gruptaki örme giyim eşyalarında(gtip:61) en büyük en büyük tedarikçi %52,5’lik pazar payına sahip olan

Çin’dir. Çin, 2007-2008 döneminde Kanada’ya olan ihracatını %13 oranında artırmıştır. Bu ülkeyi sırasıyla

Bangladeş, ABD, Kamboçya, Hindistan ve Meksika takip etmektedir. Bu ülkelere göre ihracat artış hızı

düşük kalan Türkiye %1,2’lik pazar payı ile Kanada’nın ithalatında on üçüncü sırada yer almıştır.

 2008 yılında Türkiye’nin Kanada’ya ihraç ettiği örme tekstil ürünleri arasında en önemli pay 6109

grubunda yer alan tişört, fanila ve iç giyim eşyalarına aittir. 2008 yılında Türkiye’nin toplam ihracatı %5,9

oranında azalırken, Kanada’ya yapılan ihracat %3,9 artmıştır. Kanada 2008 yılında gtip 6109 olan ürünleri

Çin, Bangladeş, ABD, Hindistan ve Meksika’dan ithal etmiştir.

 

Örme tekstil-hazır giyim eşyalarında Türkiye’nin Kanada’ya ihraç ettiği diğer ürünler; bayan giyim (gtip

6104) 4 milyon dolar, çorap (gtip 6115) 4 milyon dolar, bayan bluz gömlek (gtip 6106) 3 milyon dolar

olarak sıralanmıştır. Kanada’nın 2008 yılında ithalat yaptığı ülkeler ve pazar payları:

-Bayan giyim:Çin(%55,2), ABD(%9,7), Kamboçya(%6,8), Bangladeş(%5,1), Vietnam(%3,4)

-Çorap: Çin(%44,7), ABD(%20,4), Meksika(%8,5), G.Kore(%7,1), Pakistan(%7,1)

-Bayan bluz-gömlek: Çin(%48,3), Kamboçya(%9,4), Bangladeş(%6,4), Vietnam(%5,5), ABD(%4,7) olarak

gerçekleşmiştir.

 

Kanada’nın örülmemiş tekstil ürünleri ithalatı(gtip:62) 2008 yılında %5 oranında artarak 3,7 milyar dolar

olurken; en önemli payı 2 milyar dolarla Çin almıştır. Bu ülkeyi Bangladeş, ABD, Meksika, Hindistan ve

İtalya izlemiştir. Türkiye bu grupta %1,6’lık pay ile onuncu sırada yer almıştır.

2008 yılında Türkiye’nin Kanada’ya ihraç ettiği örülmemiş tekstil ürünleri arasında en önemli pay 6204

grubunda yer alan bayan takım elbiselerine aittir. Kanada, 2008 yılında bu ürünleri ağırlıklı olarak Çin,

ABD, Bangladeş ve Kamboçya’dan ithal etmiştir. Kanada’nın ithalatı 2007-2008 döneminde yaklaşık aynı

kalmıştır. Türkiye bu ürün grubunda %1,7’lik pay ile onuncu sıradadır.

 

Türkiye 2008 yılında Kanada’ya 11 milyon dolarlık bayan takım elbisesi ihraç etmiştir. İhracatta

2007-2008 döneminde görülen düşüşün, 2009 yılında da devam ettiği görülmektedir.

 

Kanada 2008 yılında 750 milyon dolarlık erkek takım elbise ithalatı gerçekleştirmiştir. Kanada’nın alım

yaptığı en büyük pazar 286 milyon dolar ile Çin olmuştur. Alım yapılan diğer ülkeler, Meksika, Bangladeş

ve İtalya olmuştur. Türkiye bu grupta %2,5’lik Pazar payı ile sekizinci sırada yer almıştır.

2008 yılında Kanada 273 milyon dolarlık erkek gömlek ithalatı yapmıştır. İthalatın yapıldığı önemli pazarlar

%46’lik pazar payına sahip olan Çin olmuştur. Bangladeş, Hindistan, İtalya ve Türkiye alım yapılan diğer

önemli pazarlar olmuştur.

 

Kanada’nın yün iplik-kumaş ve pamuklu iplik-kumaş ürünleri (gtip: 51 ve gtip 52) ithalatı 2008 yılı itibarıyla 286

milyon dolar olup, bunun yaklaşık %61’ini pamuklu iplik ve kumaşlar, %39’unu ise yünlü iplik ve kumaşlar

oluşturmuştur. Pamuklu ürünlerin tedarikinde ABD, Çin, İtalya, G. Kore ve Pakistan ön sıralarda yer

alırken, yünlü iplik ve kumaşların tedarikinde ise İtalya, Çin, Meksika ve ABD ilk sıralarda yer almıştır.

2008 yılında Türkiye Kanada’ya 3 milyon dolarlık suni sentetik elyaf ve iplik ihracatı gerçekleştirmiştir. Bu

üründe Türkiye; %50’lik pazar payı ile Kanada’nın ithalat yaptığı en önemli ülke olmuştur. Diğer tedarikçi

ülkeler; ABD, Çin, Portekiz ve Fransa olmuştur. 


Kanada, 2008 yılında ev tekstili ürünleri arasında yer alan yatak çarşafı, masa örtüleri (gtip:6302) 436

milyon dolarlık ithalat yapmıştır. İthalat yapılan ülkeler Çin, Hindistan, Pakistan ve Bangladeş olmuştur.

Türkiye bu sıralamada %2,5’lik pazar payı ile altıncı sırada yer almıştır.

Tekstil ve hazır giyim sanayi, Kanada’nın güçlü olduğu sektörler arasındadır. Bununla beraber özellikle

işgücünün ucuz olduğu Çin, Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerden de yüklü miktarda ithalat

yapılmaktadır. Türkiye’nin tekstil-hazır giyim sanayindeki potansiyeli ve Kanada’nın özellikle kaliteye önem

veren tüketici kitlesi düşünüldüğünde, Kanada’nın Türk firmaları için potansiyel içerdiği düşünülmektedir.


İnşaat Malzemeleri

SERAMİK İNŞAAT MALZEMELERİ (gtip: 6908)

Kanada’ya seramik inşaat malzemeleri içinde öne çıkan ürün sırlı seramikten yer ve duvar döşemeleridir

(gtip 6908). Türkiye’nin Kanada’ya ihracatı bu üründe 2008 yılında 30 milyon dolar düzeyinde

gerçekleşmiştir. Kanada’nın toplam ithalatı ise 223 milyon dolardır. Bu büyük pazardan en fazla payı

%36,9 ile İtalya almaktadır. Diğer önemli tedarikçiler ise Çin(%16,4), Türkiye(%14,9), İspanya(%10,2) ve

ABD(%5,9) olarak sıralanmıştır. 6908 gtip kod kapsamındaki ürünlerde Kanada’nın Türkiye’ye uyguladığı

gümrük vergisi %0-5 arasındadır.

 

Dünya genelinde gelişen finansal kriz, dünya inşaat malzemeleri ticaretinde önemli bir gerilemeye neden

olmuştur. Ancak Türkiye’nin seramik karolardaki potansiyeli düşünüldüğünde, Kanada inşaat sektörünün

tekrar canlanmasıyla birlikte pazar payımızın artırılabileceği düşünülmektedir.

 

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi(Ana sanayi GTİP: 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8709) (Yan sanayi GTİP: 4011, 4012, 4013, 40169930,

40169952, 681310, 7007, 700910, 8407, 8408, 8409, 841330, 841581, 841582, 841583, 842123,

842131, 8482, 8483, 8484, 8507, 8511, 8512, 8706, 8707, 8708, 940120)

Kanada’da binek otomobil pazarı oldukça gelişmiştir. Ülkede ağır araç sınıfının popülerliğine rağmen

Kanada, binek otomobil yoğunluğu açısından dünyada en üst seviyelerde olan ülkelerdendir.

Kamyonetler (pikap) ve araziye elverişli araçlar (SUV) dahil olmak üzere hafif ticari araçlar (LCV), hafif

araç sayısının yaklaşık %29’unu oluşturmaktadır. Binek otomobillerin oranını %71’dir. Araziye elverişli

araçlar ve pikapların oranı otomobillere göre daha hızlı artsa da tüketiciler, yakıt fiyatlarındaki artışa ve

ekonomik duruma göre hafif ticari araçları binek otomobil yerine kullanmayı bırakmıştır. Kanada’nın

Ontario eyaleti, ABD’nin Michigan eyaletinden sonra Kuzey Amerika’nın en büyük ikinci üretim merkezidir.

 

Üretim

 

Kanada’nın en büyük imalat sektörü araç üretimidir. Kanada ihracatının dörtte birini oluşturmakta olup,

Kanadalıların yedide birine istihdam sağlamaktadır. Kanada ve ABD araç imalat endüstrileri birbiriyle

yakından ilişkilidir. Bu eğilim 1965 yılında iki ülke arasında kurulan Autopact (Otomotiv Ürünleri Ticaret

Sözleşmesi) ile başlamıştır. Tek başına Kuzey Amerika araç üretim sistemi olarak düşünülen Meksika’nın

katılmasıyla Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) birleşmeyi pekiştirmiştir.

 

Kanada’daki üretim son 5 yılda çok fazla değişmemiştir. Ancak 2008’deki durgunluk döneminde yaklaşık

üretimde 500,000 adet düşüş görülmüştür. 2004 yılında 2.71 milyona yükselen üretim, 2008 yılında 2.09

milyona gerilemiştir. Kanada otomobil üreticilerinin montaj ve parça konusunda en çok tercih ettiği

ülkelerdendir.

 Kanada otomobil sektöründe en önemli on marka; Toyota, Honda, Chevrolet, Mazda, Pontiac, Hyundai,

Nissan, Ford, VW ve Dodge’dir. Arazi araçlarında önde gelen on marka Ford, Dodge, Chevrolet, Toyota,

GMC, Jeep, Honda, Hyundai, Pontiac ve Nissan olmuştur.
 

1997–2002 yılları arasında Kanada’da binek otomobil kayıtları, 1990’lı yılların kamyonet ve araziye

elverişli araçlara yönelik eğilimini tersine çevirerek oldukça artmıştır. 2005 yılı itibariyle üç yıl içinde binek

otomobil talebi ilk büyümesini göstermiştir ve ekonominin güçlenmesiyle bunu 2006’daki büyüme takip

etmiştir. Satışlar, 2005’te 1.63 milyondan 2006’da 1.67 milyona yükselmiş ve beklentilerin aksine 2007’de

1.695 milyonla güçlü bir dördüncü çeyrek göstermiştir. 2008’deki rakamlar 2007’deki toplamın biraz eksiği

olmasına rağmen tahminleri destekler nitelikte çıkmıştır. Kamyonetler Kanada pazarında popüler olmaya

devam etmiştir. Ancak ulusal ekonominin geneli güneydeki komşusu ABD’den oldukça farklıdır. Tam

boyutlu pikaplar pazarın önemli miktarını oluşturmasına rağmen, kırsal batı kesimlerde daha popülerdir.

Orta boy otomobiller (C-segment) ise daha şehirleşmiş doğu bölgelerde yoğun olarak satılmaktadır. Arazi

araçlarına benzer özellikler gösteren spor tarzda araçların (CUV) Kanada’daki satışları orta boydan daha

küçük otomobiller (B-segment) gibi 2008 yılında patlamıştır. Orta boy otomobiller ile geleneksel tam

boyutlu kamyonetlerin satışları giderek artan yakıt fiyatları nedeniyle yavaşlamıştır. Küresel durgunluk

dönemi de bunu etkilemiş ve Kanada’daki satışlar oldukça duraklamıştır. 2009 tahminleri 2008’e göre

230.000 adet azdır.

 

Yedek Parça Üretimi

Kanada’da mevcut durumda ülkenin Otomotiv Parçaları Üreticileri Birliği’nin bildirdiğine göre 106.000

çalışan istihdam eden 400’den fazla parça tedarikçisi bulunmaktadır. Araç üretiminin güneye kayması ve

Kanada dolarının ABD dövizi karşısındaki büyük yükselişi (ve ardından geri çekilişi) yedek parça sanayini

oldukça etkilemiştir; 2000’deki 36 milyar dolarlık zirvesinden 1999 rakamlarına gerilemiştir. Rekabete

karşı küresel tedarikçilerin hızlı düşüşü Ontario eyaletindeki otomotiv sektörünü mali yardım almak üzere

Ottawa’daki yönetime yönelmeye teşvik etmiştir. Ülkede üretilen parçaların yaklaşık %70’i ihraç

edilmektedir. Sektör büyük ölçüde ABD’li tedarikçilerin elindedir, yerel firmalar ikinci, üçüncü düzeyde satıcı

konumundadır. Ancak, bazı Kanadalı parça üreticileri artık bazı girişimlerde bulunmaktadır ve Manga,

Dana, TRW tesisleri kuran CAW ile birlikte birçok birlik faaliyetlerde bulunmaya başlamıştır.

Kanada’nın oto ana sanayi ithalatı, 2008 yılında bir önceki yıla göre %4 oranında azalarak 40 milyar dolar

olmuştur. İthalat yapılan önemli başlıca ülkeler ABD, Japonya, Meksika, Almanya ve Güney Kore’dir.

Türkiye Kanada’nın oto ana sanayi ithalatında çok gerilerde yirmi birinci sırada yer almıştır.

Ana sanayi ithalatında ilk sıralarda binek otomobilleri, traktörler ve römorklar yer almaktadır. Binek

otomobil ithalatı 2008 yılında bir önceki yıldaki değerini korumuş 25 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

Binek otomobil ithalatında başlıca ülkeler ABD, Japonya, Almanya ve Meksika’dır.

 

Türkiye’nin Kanada’ya olan oto ana sanayi ihracatı 2008 yılında 333 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhraç edilen önemli ürünler; traktörler ve toplu taşıma araçları olmuştur.

Kanada’nın oto yan sanayi ithalatı 2008 yılında 18,4 milyar dolar olmuştur. İthalat yapılan başlıca ülkeler;

ABD, Meksika, Çin, Almanya ve Venezüella’dır. Türkiye Kanada’nın oto yan sanayi ithalatında çok gerilerde

kalmıştır. Kanada’nın en fazla ithal ettiği yan sanayi ürünleri arasında motor parçaları, içten yanmalı

motorlar, lastikler yer almaktadır.

 

Türkiye’nin Kanada’ya olan oto yan sanayi ihracatı 2008 yılında bir önceki yıla göre %35 oranında artarak

501 milyon dolar olmuştur. İhracatın en fazla olduğu ürünler; lastikler, motor parçaları ve rulmanlar

olmuştur.

 

2008 yılında Türkiye’nin Kanada’ya 4009 grubunda yaptığı ihracat 5 milyon dolar, 8708 grubunda yaptığı

ihracat 4 milyon dolar olmuştur. 8708 grubunda en önemli rakiplerimiz ve pazar payları ABD (%79,6),

Meksika (%5,9), Japonya(%5,6), Çin(%3,1) ve Almanya(%1,3) olarak sıralanmıştır. Kanada bu ürün

grubunda Türkiye’den yapılan ithalatta %0-8,5 oranında gümrük vergisi uygulamaktadır.

 

4009 grubunda ise Kanada pazarındaki en önemli rakiplerimiz ve pazar payları ABD(%67,7), Meksika

(%6,7), Japonya(%6,6), İtalya(%4,2) ve Çin(%2,7) olarak sıralanmıştır. Kanada bu ürün grubunda

Türkiye’den yapılan ithalatta %0-5 oranında gümrük vergisi uygulamaktadır. 


Sofra ve Mutfak EşyalarıCAM MUTFAK EŞYALARI (gtip: 7013)

Türkiye, 2008 yılında Kanada’ya 5 milyon dolarlık cam mutfak eşyası ihracatı gerçekleştirmiştir. İhracat

2007 yılına göre %1,1 oranında artış göstermiştir. Diğer yandan, 2008 yılında Kanada 284 milyon dolarlık

cam mutfak eşyası ithalatı yapmıştır. 2007-2008 döneminde ithalatı %3,7 oranında artmıştır.

 

Kanada’nın toplam cam mutfak eşyası ithalatında ABD %33,8, Çin %26,4, Fransa %6,8, ve Avusturya %6

ile önemli ihracatçı ülkelerdir. Kanada, cam mutfak eşyası ithalatında gümrük vergisi uygulamamaktadır.


Takım TezgahlarıTakım tezgahları, metalleri çeşitli yollarla işleyen ve imalat sanayinin ana girdilerinden birini oluşturan

makine ve ekipmanıdır. Sektörün ürünleri başlıca iki kategoriye ayrılmaktadır:

i) Talaşlı İşleme Tezgahları.

ii) Metal Şekillendirme Tezgahları.

 

Talaşlı işleme tezgahları arasında yer alan başlıca ürünler: Lazer, foton, ultrasonik, elektro-erozyon

yöntemiyle maddeleri aşındırarak işleyen makineler; metal işleme merkezleri, tek ve çok istasyonlu

tezgahlar; torna tezgahları; delme, freze, rayba tezgahları; bileme, taşlama, cilama tezgahları; dişli, yiv

vb. açma ve testere ve broş tezgahlarıdır.

 

Metal şekillendirme tezgahları ise: Metalleri kesme, dövme, katlama, kavislendirme vb yoluyla işleyen

makine ve presler; çubuk, profil, boru tel çekme tezgahları, vida, cıvata, tel işleme makineleridir.

Diğer tezgahlar: Taş, beton, seramik, soğuk cam, beton işleyen makineler, testereler cilama vb.

makineleri; ağaç, mantar, seramik, sert plastik ve kauçuk işleyen makineler (testereler, kalıp-freze

makineleri, parlatma-taşlama makineleri, bükme-birleştirme makineleri, delik açma-zıvanalama makineleri,

yarma-dilme-yapraklama makineleri); takım tezgahlarının aksam ve parçalarıdır.

 

Metal şekillendirme-kesme makine ve presleri (gtip: 8462) 

Kanada 2007 yılında 248 milyon dolar değerinde, 2008 yılında ise 224 milyon dolar değerinde “metal

şekillendirme-kesme makine ve presleri” ithalatı yapmıştır. 2008 yılında ithalat %10 azalmıştır. İthalatta

ilk beş ülke ABD, Almanya, İtalya, Japonya, Slovenya ve Türkiye olarak sıralanmıştır. Türkiye’nin pazardaki

payı %2,9 olmuştur. 

 

Türkiye söz konusu üründe 2008 yılında Kanada’ya 5 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiştir.

İhracat değeri 2007–2008 döneminde %26,5 artmıştır. Kanada Türkiye’den ithal edilen metal

şekillendirme makine ve preslerinde gümrük vergisi uygulamamaktadır.

Turkexim Importers Search Engine-import data,customs data,shipment records,importers,buyers,trade data,competitive intelligence